Home  Regio  aalst  aalst blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Aalst?
Laat het weten aan:
Marc of Véronique
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Van W naar Z is meteen het einde van ons alfabet

Letz We zijn aan onze laatste editie van in in't Oilsjters toe.
Hoewel ons alfabet 26 letters kent, hebben we noodgedwongen hier en daar wel eens een lettertje moeten overslaan 'in 't Oilsjters'.
Zo ook nu met de X en de Y. Aalsterse woorden met deze letters zijn onbestaande. Dus zijn we aan afsluiter Z toe.

De zaatstrotpoeirt kent iedereen wel, deze buurt is gelegen tussen de Geraardbergsestraat, Parklaan en Sint Job. Op de Zaatstrotpoeirt liggen is echter op het kerkhof liggen, dood en begraven zijn.

De zjandarmeriestroot is de Denderstraat, waar de voormalige rijkswacht gevestigd was. Ook al zijn deze er al lang weg, in de volksmond wordt deze straat nog steeds zo genoemd.

Zjarig is plezierig of leuk. Ne zjarigen is een plezierige persoon, een praler, iemand met veel zwier.

Zjiel: zoals in 't zjiel zèn mè, wat wil zeggen nauwe banden hebben met iets of iemand. Zoals men ook zegt 'on 't zelfde zjiel trekken', wat samenhorigheid is.

Zjiever is de vloeistof van de meniscus, 't zjiever in de kning es ontstoeken. Maar het is ook zeveren, wanneer het over praatjes gaat, wanneer het niet serieus genomen wordt.

Zjilleken: 't zjilleken me iemand haaven is de zot met iemand houden en is afkomstig van Gilles of gilde, de zot van 't gilde.

Een zjustepei is een zeventeen of pezenwever.

Zoeien is koken, gezoeien patatten.

Zoilen is dutten, 'ik em ewa gezoldj'.

Een zotteklied is een dwangbuis maar ook een carnavalsvermomming.

Zwanjelen is wankel lopen.

Zwietpateikes zijn zweetvoeten.

Ne zwisj is een 'suisse', wachter in de kerk met Zwitserse klederdracht, 'ne langen zwisj' is een groot manspersoon.

Kent u nog leuke Aalsterse woordjes die met de letter Z beginnen? Laat het ons bij reageer weten!

Reageer: woin op bier es plezier, bier op woin venoin!

Letter_w Woin op bier es plezier, bier op woin venoin! Wat een raadgeving is over de volgorde van degustatie om geen indigestie te krijgen.

Ik doorstond de test gisteren nog op Belfortrock, een indigestie hield ik er niet aan over, enorme hoofdpijn, echter wel. Dus heb ik toch mijn bedenkingen bij dit gezegde.

We zijn terug aanbeland bij ons Oilsjters kwartiertje en vandaag haal ik wat woorden met de letter W naar boven.

Wachelen: als in 'as 't in a broek mor waggelt', wat echter wil zeggen als je tenminste maar doet alsof je werkt.

Een wallebak is een onfatsoelijk persoon, een persoon die aan de zwier is.

Een weddel is een warboel. 'In de weddel zén' is in de war zijn, wat letterlijk en figuurlijk kan zijn, op Mijlbeek zegt men eerder wester.

Welle is weelde, 't es de welle da stekt, wordt gezegd van een persoon die hoogmoedig of verwaand wordt doordat hij er financieel is op vooruitgegaan.

Een wert is een wrat.

Woiboeimen zijn populieren.

Wiewakken is schommelen of iets doen schommelen.

Winken is verblinden, afsteken of opvallen, vooral van kleuren zoals 'da roeid klied winkt te noig'.

Met de W loopt ons Aalsters alfabet en zoektocht naar leuke Aalsterse woordjes bijna ten einde, volgende week zijn we met de letter Z aan onze laatste editie toe.

Kent u nog leuke woordjes die met een W beginnen? Laat het ons bij reageer zeker weten!

Geen U, wat nu?

V_2 Aangekomen bij de letter U in ons Oilsjters alfabet, moeten we noodgedwongen toch meteen verder naar de V gaan.

Aalsterse woorden met een U zijn in den Oilsjtersen diksjoneir onbestaande. Hoewel, ik denk dat er onder onze lezers waarschijnlijk wel creatievelingen zijn, die ze misschien toch zullen vinden?

Aan leuke Aalsterse woorden die met een V beginnen daarentegen geen gebrek. Wij geven u volgende 'woerdekes' graag mee:

Vazjelen, ook vazjelink wil zeggen uitvezelen, verrafelen.

Je laten vazjenteiren, vizzanteiren of vizzenteiren, is een visite aan de dokter brengen, je laten onderzoeken.

Een veirkesbiest heeft niets met een varken te maken, het is echter een pissebed.

Op veirtasj iets doen, is bij voorbaat.

Verblesterd zijn, is lichte verbranding van de huid hebben.
Verhoord zijn, is door wrijving of vocht dat de huid geïrriteerd is, als bij kinderbilletjes of winterhanden.

De vioel of fioel is het achterwerk. 'Het on a vioel hemmen' is hetzelfde als 't spek on anne meilen hemmen! Onder a vioel kroigen is een berisping krijgen.
Ne schip onder a vioel kan je maar beter niet krijgen, wat wil zeggen een schop voor de broek krijgen.

Een voort is een mop. Een voort oitsloon of iemand een voort lappen, grapjasserij dus.

En wie in de vraamiesterstroot woeintj, die ligt onder de sloef!

Kent u nog Aalsterse woorden die met een V of eventueel met een U beginnen. Laat het ons bij reageer dan zeker weten!

Tettentoeren of memmentoeren

T_2 Onze belforttoren wordt in de volksmond wel eens den tettentoeren genoemd of zelf de memmentoeren. De reden voor deze spotnamen is afkomstig van het uurwerk,  waarvan de cijfers door halve bollen worden voorgesteld.

Een tettegaraasj of een tettegariel daarentegen, is een beha.

Andere Aalsterse woordjes met de letter T die we vandaag opdisten uit onze Oilsjtersen diksjonier zijn:

Toet: in wei' tentoet of tendoet, wat zoveel wil zeggen als jawel en nietes.

Tong veranderd niet in ons dialect. Maar we hebben er wel enkele typische Aalsterse uitdrukkingen mee.

Me een sozjeke rond a tong spreken wil zeggen lispelen. 't Es on zèn tong ni geleigen zegt men wanneer je het goed kan uitleggen. Ben je buiten adem door hard te lopen: mèn tong hangt op mèn hert.

Een treetzak is een plaaggeest.

Een trekgat of trekhol is een plaats waar het enorm tocht.

Trisjen of ook wel trisjeiren is valsspelen.

Tannen zijn tanden. 'Leizen dat a tannen vlassen' is hevig bidden.

Tappeseiren is behangen, maar wanneer je 'gralek getappeseird zèt' ben je goed aangeschoten of dronken.

Een teerlink is een dobbelsteen, maar ook regenworm.

Een tekketiet is 'nen troeten', een slappeling, wekeling of onozelaar dus.

Kent u nog andere leuke Aalsterse woorden die met een T beginnen? Laat het ons bij reageer weten!

Groeten uit Sjinka Poenka

Chocolateletters2Waar wij ons momenteel bevinden zijn we ver verwijderd van de Aalsterse taal. Toch vestigen we vandaag graag de aandacht op de Oilsjterse woerdekes die met de letter S beginnen.

Sjaukelattentei of sjokkelattentei is chocolademelk.

Sjinka Poenka woor dasse de gerrekes in de caffeboeinen slijpen, is een ver onbestaand land, als ontwijkend antwoord op vragen van een kind. Wat is dat? 'Goget in Sjinka poenka vraugen'.

Smoelpap is rijstgriesmeelpap, van het Franse 'semoule de riz'.

Smeit: in 'd'er een smeit van weghemmen' is erop gelijken. Een smeit van de griep hemmen, een besmetting, een begin of een beetje.

Spasjen is spatten.

Een spausje is een kaft rond een boek, maar ook een spatie.

Spettelbienen zijn magere benen.

Sponjn is de gevangenis. 'A es ver 14 daugen nor Sponjn' ook in't pensjenoot of in de doeis zegt men.

Sponsje teire is maïs. Wat in het A.N. Turkse tarwe heet.

Een sprietvlechter is een lange magere persoon, ook wel pieverken genoemd.

Stammeneivoeten zijn grote voeten.

Kent u ook nog enkele leuke Aalsterse woordjes met een S? Laat het ons bij reageer weten!

Op onze zolder lei nen bol, 't es de kop van ravazjol

Letterr Het Aalsterse woord 'ravazjol' wordt gebruikt als synoniem voor een bandiet, geweldenaar, deugeniet of kapoen.

Ravazjol komt van Ravachol: anarchist 'van de daad', die in 1887 aanslagen pleegde op Franse rechters, betrokken bij de veroordeling van stakingsleiders die ter dood veroordeeld werden wegens 'anarchistisische' samenzwering, omdat tijdens een protestactie een agent door een bom gedood werd.
Nu nog kennen we de stereotype van de gemaskerde bommenlegger.

Andere leuke Aalsterse woordjes met de letter R die we vandaag opzochten zijn:

Een riggel of een treinrail.

Roetjen: de spoorweg of overgang van de spoorweg. Men zegt wel eens 'van zèn roetjen zèn wanneer iemand  de kluts kwijt is of in verwarring gebracht is.

Roin: 'loten roin' is laten slingeren. 't Leit do te roin is een voorwerp zorgeloos laten rondslingeren.
'Roin en rotsen' wil zeggen van hier naar daar lopen. 'Roin en omzieng' is voorzichtig of zuinig zijn.

Rammenant :persoon van laag alooi, gemeen soort ook rommel.

Rastoilen is aarzelen.

De regenvoegel is een merel, vooral zo genoemd omdat hij fluitend regen aankondigt.

Een rekkebezze is een uitgerokken kledingstuk.

Kent u nog leuke Aalsterse woordjes met een R? Laat het ons bij reageer weten!

Mijn piezeken en pandarken al gezien?

Letterp Ook vandaag grasduinen we door den 'Oilsjtersen diksjoneir'. Met als beginletter P, vind ik ellenlange lijsten met woorden terug.

Waaronder ook veel Oilsjterse woerdekes waar ik het bestaan niet van kende.

Kent u deze Aalsterse woorden al?

Een Pallak, wat een driehoekige appelkoek is.

Pallesoot: klein ventje of kind maar ook vriend.

Palot: als 'in de palot zitten', wat in moeilijkheden zitten is.

Het pandarken of parelhoentje.

Een Paupeloenjeken is een dikkopje, maar wordt ook gebruikt voor een kleine dikke vrouw.

Pasjakroet is een scheldnaam, 'voile loie vieze pasjakroet'! Wat wil zeggen 'jij nietdeug, leugenachtig ventje'!

Een Pasje is een plaag of vervelende steeds weerkerende moeilijkheid. Dè verkiersopstoppingen das oeik een pasje!

Peizoiger: gierigaard of pezenwever.

Pert, als in 'een koi pert' wat een vrouw met streken of norse vrouw is.
Zèn pert kroigen wil zeggen zijn kwint krijgen. Een pert oitsteiken is een grap uithalen.

Een pesjendrauger is een telegrambesteller.

Een Piezeken is een eendagskuiken.

Kent u nog leuke Aalsterse woorden die met een P beginnen?
Laat het ons bij reageer weten!

Van oeverridderen, oevertanjelen en oeverpampelen

Letter_oOok vandaag zijn we weer bij ons Aalsters dialect aanbeland. We pikken we er  terug enkele leuke 'Oilsjterse woerdekes' voor onze lezers uit, die met een O beginnen.

Oeverridderen is een oppervlakkig overwrijven als met een tandenborstel.

Oevertanjelen of oeverpampelen is betasten.

Oil als in 'a stoot er op te zing gelèk nen oil op een zieke koei'.
Wanneer men zegt 'ter zitj nen oil op 't dek' hebben de muren oren.
d' oilen zellen op ane kop schoiten zegt men wel eens tegen kinderen die 's avonds (willen) buiten lopen.

Oniengespiekeld is slecht of niet stevig aaneengezet zoals bij laswerk of schrijnwerk.

Onposjensjegord is een ongeduldig persoon.

t'Onzent-t'ajert of ook ba nonzent-ba najert wat wil zeggen ten onze huize ten uwen huize.

Wie oongestoeiten is, is slecht en smakeloos gekleed.

Oordeg: kan lelijk zijn maar ook wreed of ongezond.

Oproeien: eten dat moeilijk verteerd en branding in de maag geeft als 'dè roei koeil roeit mè op'.

Ortjes
tellen is geld tellen. A es ortjes on 't tellen.

Kent u nog andere leuke Aalsterse woordjes die met een O beginnen? Laat het ons bij reageer weten!

't Nies oit Oilsjt mè 't Niesblad!

Letter_n_2 Aanbeland bij de N in ons Aalsters dialect denken we uiteraard direct aan onszelf. Want waar kan je het best terecht voor al het 'nies oit Oilsjt'? Dat lees je uiteraard hier bij het 'Niesblad'!

Natuurlijk hebben we vandaag ook nog enkele andere Aalsterse woorden opgedist met de letter N, die we graag met onze lezers willen delen.

Nakker of parelmoer, afkomstig van het Franse nacré.

Een nausjepeerd is een zware grote vrouw, maar ook een trekpaard.

Neilen zijn lelies, witte of gele neilen.

Neis is de neus en komt voor in meerdere Aalsterse uitdrukkingen. Als in 'iet in anen neis zitten' wat wil zeggen iets op uw lever hebben.
Batj menen neis ni af: roep of snauw zo niet.

't Soin annen neis: reken daar maar niet op, hierbij zegt men ook wel eens 'ge sprint er oever'.

Heje nen neis, ge kentj rieken: wie het schoentje past trekke het aan.

Iemand zenne neis in zèn hannen geiven: gevat antwoorden.

'Neizen en schampen roeien of smoiten' wil zeggen steken onder water geven.

 

Nem is een uitroep als 'pak aan', en gij nu. Nemna is ook een uitroep van verbazing of verontwaardiging.

Nest: in annen nest droin, zich op erg actieve manier amuseren tijdens het uitgaan.
Oit den nest langen is iemand uithoren, tot mond voorbijpraten verleiden of ook verleiden tot mee uitgaan.

'Iemand op zennen nest vangen'
is iemand op heterdaad betrappen.

Notflesoin kan je maar beter niet hebben: gewrichtsreuma.

Ken je nog leuke Aalsterse woorden met de letter N. Laat het ons hier weten!

Last van mettekesknienen of masjeroeigen?

Letter_m Als we Jan Louies en zijn Oilsjtersen diksjoneir mogen geloven ben ook ik een moilentrekker, of moet ik zeggen moilentrekster?

Want in 't Aalsters wordt hiermee niet enkel verwezen naar de zure snoepjes of naar huichelaars.
Moilentrekker is in ons Aalsters dialect ook een schertsnaam voor een fotograaf.

Erg mooi of positief klinkt het volgens mij al niet.

Met mijn masjersoeig, wat een fijne neus voor iets hebben is of goed kunnen schatten, ging ik vandaag op zoek naar nog enkele leuke Oilsjterse woerdekes met de letter M.

Maafrotter is een vleier of slijmbal.

Maroede: in op maroede goon, aan de zwier gaan, op stap gaan. Ook gaan scharrelen of plunderen.

Mettekeskniene zijn naar binnenstaande knieën, x-benen.

Bij 'mekt a' of ook 'madj a' ga je beter uit de weg, mijd u!

Een meirbil is een knikker. Wanneer de meirbil bij het knikkeren in een boogje gaat zegt men 'de meirbil mè valleken schieten'.

Kent u nog leuke Aalsterse woordjes met een M? Laat het ons bij reageer weten!

Oudere berichten:
> Ook Massimo's ontwerp siert Aalst
> JJ De Gucht trekt Open Vld-lijst, Moerman en Antheunis op 2 en 3
> Filmpje: de Aalsterse winterfoor 2009
> JJ De Gucht lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen?
> Win de Ferrari van Magnum
> Ambiance met AmbiDance - Win een cd
> De Snotneizen laten geschiedenis niet verloren gaan
> Naakte mannen voor Mieke
> Koop een 'sakosj' voor Mensen helpen Mensen
> Bert Gabriëls met 'Pech voor dummies' @ The Music Club
> Gracienne en Dylan dopen bij De Poipeplekkers
> Burgemeester verklaart winterfoor voor geopend
> 10 Ultieme vragen aan Sandy Lievens van Atelier Sandy
> Gilles Van Schuylenbergh scoort opnieuw met Kiltireil Eirfgoed
> Tetteplekkerwedstrijd - We hebben drie winnaars!
> 'Zot van graffiti'
> De Loge gaat uit de kleren - win een naaktkalender!
> Vier 'Valentijn' met je gewicht in bier
> De winnaars van een TW Mjoezik cd zijn gekend!
> 40 jaar Keizer carnaval Kamiel Sergant!

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Aalst blogt

  •   
    Marc Coppens en Véronique Van Geit bloggen over Aalst.

    Marc Coppens (Aalst, °1972) werkt al sinds 1995 bij Het Nieuwsblad. Houdt van Britse humor, kleinschalige festivals, het goede leven en badminton om de calorieën in evenwicht te houden. Vindt politiek intere-amusant. Droomt ervan om naast Aalst heel de wereld te zien. Daar is nog werk aan.

    Véronique Van Geit (°1971) heeft twee grote liefdes: muziek en fotografie. Dat laatste studeert ze ook aan de avondschool KTA te Aalst. Ze is een echte levensgenieter, die goedlachs door het leven gaat.

Zoeken

Nieuws uit aalst

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!