Home  Regio  aalst  aalst blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Aalst?
Laat het weten aan:
Marc of Véronique
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

JJ De Gucht trekt Open Vld-lijst, Moerman en Antheunis op 2 en 3

Senator Jean-Jacques De Gucht trekt in Oost-Vlaanderen de Open Vld-lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Fientje Moerman staat op twee, Filip Antheunis op drie.

 De drie stelden zich kandidaat om in hun provincie lijsttrekker te worden. Allen kregen daarvoor ook de steun van 10 afdelingen. In principe dienden de leden de knoop door te hakken, via een elektronische stemming. Die komt er nu niet.

 Open Vld-voorzitter Bart Somers ging dinsdagavond met de drie kandidaten rond de tafel zitten en sleepte een akkoord uit te brand. De Gucht trekt de lijst, zoals de partij het wou, Vlaams parlementslid en gewezen minister Moerman krijgt de tweede plaats en senator Antheunis de derde plaats.
 
'Op deze manier gaat de Oost-Vlaamse Open Vld eensgezind de campagne in en geven Fientje Moerman en Filip Antheunis alle kansen aan de verjonging van de partij', laat Somers in een mededeling weten.

De partij had inderdaad schrik voor een verscheurende strijd tussen de drie, waardoor het nieuwe imago van Open Vld als eensgezinde partij teniet zou worden gedaan. Met het akkoord over de lijstvorming is dat gevaar geweken. De ontwerplijst moet nu wel worden voorgelegd aan de bevoegde Oost-Vlaamse partij-instanties. (belga)

JJ De Gucht lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen?

De partijtop van Open Vld zou het liefst Jean-Jacques De Gucht de lijst zien trekken voor Oost-Vlaanderen bij de Vlaamse verkiezingen van 7 juni. JJ heeft echter concurrentie: ook Filip Anthuenis (burgemeester van Lokeren) en Fientje Moerman ambiëren de koppositie.

'Wanneer Barack Obama en Hillary Clinton strijden om de kandidatuur voor de Democraten vinden we daat heerlijk. Waarom wordt er dan zo'n polemiek rond gevoerd als dit bij onze partij gebeurt', opperde Fientje Moerman in het programma Phara.

Interne verkiezingen zullen nu moeten uitwijzen hoe de Oost-Vlaamse volgorde voor Open Vld er zal uitzien. De Gucht verhuisde vorig jaar naar Aalst en zetelt momenteel in de Senaat.

Ontroerend eerbetoon aan schepen Van Nieuwenborgh

De gemeenteraad van gisteren werd gekleurd door het afscheid van schepen Gracienne Van Nieuwenborgh (foto's Carol Verstraete). Gracienne was twintig jaar schepen van Aalst en was in deze legisatuur bevoegd voor Personeelszaken en Cultuur. Op haar palmares staan tal van verwezelijkingen, onder meer Cultureel Centrum De Werf.

Ze werd op passende wijze in de bloemetjes (rozen, uiteraard!) gezet, met onder meer mooie woorden van collega en compagnon de route Patrick De Smedt. Kersvers onafhankelijk gemeenteraadslid Willy Van Mossevelde zong (samen met Patrick Jacobs) de Internationale, een hele prestatie voor iemand met een stevig rechts profiel. Ook andere gemeenteraadsleden hadden mooie woorden over voor de altijd bijzonder aimabel gebleven Gracienne. John Woolley zong ter ere van de schepen 'Amazing Grace' en 'La vie en rose'.

Gracienne Van Nieuwenborgh wordt opgevolgd door Dylan Casaer die gisteren de eed aflegde. Gracienne zetelt vanaf nu in de gemeenteraad.

Gracienne2 
Gracienne5Gracienne1       Gracienne3


Personeelskost doet Aalst diep in het rood gaan

Voor 2009 kampt de stad Aalst met een structureel tekort van bijna 5 miljoen euro. Dat tekort wordt voor een groot stuk veroorzaakt door de uit de pan swingende loonkosten. Het college richt nu een stuurgroep budgetcontrole op om de financiële situatie van de stad grondig door te lichten.

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar werd traditioneel de begroting voorgesteld en veel redenen om euforisch te doen, had de meerderheid niet. ‘We kampen met een structureel tekort op de gewone begroting die onaanvaardbaar is’, vertelde schepen van Financiën Serge Grysolle die daarna trachtte uit te leggen waar dat tekort vandaan kwam. ‘Door de inflatie werden de lonen van het personeel in de loop van 2008 tot drie keer geïndexeerd. daardoor moet in 2009 een personeelskost worden voorzien die 8,53 procent hoger ligt.’

‘Niettemin houden we de ambitie om Aalst als centrumstad verder uit te bouwen’, zei Grysolle. ‘We blijven fors investeren in stadsvernieuwing en die ambitie wordt door de Vlaamse regering en andere partners ondersteund.’ Om de budgettaire gezondheid van de stad de komende jaren veilig te stellen, besliste het College om een stuurgroep budgetcontrole op te starten. Daarin zetelen drie schepenen (Van de Steen, Van Lysebeth en Grysolle), de stadssecretaris, de adjunct-stadssecretaris en stadsontvanger.

Grysolle lichtte ook het plan toe waarmee de meerderheid het tekort wil proberen terug te dringen. ‘We willen het personeelsbestand en de daarmee gepaarde loonkost onder controle houden door onder meer geen automatisme te hanteren bij vervanging, pensionering of ontslag van een personeelslid. We streven ook naar interne mobiliteit en efficiëntie door alle vacatures eerst open te stellen voor al het personeel.’

Karim Van Overmeire, fractieleider van het Vlaams Belang, haalde keihard uit naar de meerderheid. ‘Hoge personeelsuitgaven? In Denderend Aalst staat een hele pagina met personeelsadvertenties. Er is dus hoegenaamd geen sprake van een personeelsstop. Meer zelfs, voormalig schepen Patrick Jacobs werd in 2005 vooruitgestuurd om in het personeelsbestand in te krimpen (in 2005 waren er bij de stadsdiensten 40 ontslagen), maar sindsdien zijn er 87 personeelsleden bijgekomen.’

Van Overmeire hekelde vooral het gebrek aan politieke moed bij de meerderheidspartijen om over te gaan tot structurele besparingen. ‘Bij de aanvang van deze legislatuur beloofde u een zuinig beleid en een stad die zich alleen met haar kerntaken zou bezig houden. Van die belofte is niets terecht gekomen. Deze meerderheid maakt alleen maar ruzie, terwijl men als één ploeg zou moeten samenwerken om de stadsfinanciën weer gezond te maken. U belooft nu wel te gaan besturen als een goede huismoeder, maar dat beloofde u twee jaar geleden ook al. Geen enkele Aalsterse huismoeder kan zich een gat in haar begroting veroorloven.’

Symposium: 20 jaar 'groenen' in de gemeenteraad

Sinds 1988 hebben de Aalsterse  groenen een stem in de gemeenteraad. Ze vieren hun 20 jaar politieke inzet met een Groen!Café en symposium op zaterdag 13 december, dat is morgen al.

Luc Van Lierde werd als eerste  verkozen voor AGALEV. Later volgden Joost Callebaut, Els Keytsman, Lucette Callebaut en sinds 2008 Karine Kindermans.

Groenaalst

Tijdens een open Groen-Café in ontmoetingshuis De Brug praten de vijf (oud-)gemeenteraadsleden met boeiende getuigen en het publiek.

 • Om 18 uur zijn Jos Geysels, André-Emiel Bogaert, Danny Denayer en Rik De Baere de gasten van Luc en Joost.
 • Na de pauze volgt om 20 uur een ontmoeting van Els, Lucette en Karine met Anny De Maght, Jan Louies en Kamiel Sergant.

De organisatoren beloven boeiende gesprekken over verleden en toekomst van Aalst en de rol die een kleine oppositiepartij kan spelen. Moderator is Karel Nijs.

Het 'Groen!Café' is open vanaf 17u30 tot 23 uur, en maakt ook ruimte voor gezellige ontmoeting bij een drankje en hapje. Alle geïnteresseerde Aalstenaars zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

 • Waar: Cafetaria ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 51-53, Aalst
 • Wanneer: morgen, zaterdag 13 september, vanaf 17u30 tot 23 uur. Twee panelgesprekken: van 18 tot 19 u, en van 20 tot 21 uur.

Meer info vind je hier

Nieuwbeek houdt debat over crematorium

Hoe crematorium, wat crematorium, waar crematorium? De voorbije jaren is er zelden zoveel geschreven over het dossier van het crematorium. De vragen zijn gebleven, maar hoe zit het met de antwoorden?

Vrijdagavond 12 december wordt over het onderwerp uitvoerig gedbatteerd in het Ontmoetingscentrum De Nieuwbeek, Nieuwbeekstraat 35, om 20 uur. De toegang is gratis.

Ik zal het onderwerp in goeie banen trachten te leiden. Aan de discussietafel zitten deze specialisten:

 • Bart Van Lysebeth, CD&V, schepen van Ruimtelijke Ordening en Planning.
 • Karine Kindermans, van de partij Groen!, gemeenteraadslid.
 • Roger D’Hondt, ex-schepen en ex-gemeenteraadslid voor sp.a en hier als afgevaardigde van de stad Aalst in de Raad van Bestuurd van de intercommunale Westlede
 • Wouter Jacob van de vzw Raldes, dat is de Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde
 • John Van Keymolen van de vzw ‘Red de Siesegemkouter’
Vlaams belang: 'Audit brandweer verdeelt coalitie'

Volgens het Vlaams Belang riskeert de dure audit van de Aalsterse brandweer een maat voor niets te worden, omdat de meerderheidspartijen niet op dezelfde lijn zitten over de te nemen maatregelen. Dit bleek op een commissievergadering gisterenavond.

De doorlichting door Deloitte bevestigt een aantal gekende problemen. 'Het is opvallend dat bij de voorstelling van de audit in de Verenigde Commissies enkel de schepenen van de CD&V aanwezig waren', zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Karim Van Overmeire. 'Dat is een sterk statement. Schepen Anne-Marie Verdoodt (Open Vld) kwam pas veel later binnen, en nam alleen het woord om te zeggen dat zij de conclusies van de audit niet mee had goedgekeurd en dat  ze niet akkoord was met het opdoeken van de voorpost in Erembodegem.' De minder goede ligging van de post in Erembodegem is één van de vele pijnpunten die in de audit naar voor komen.

Er wordt in de studie gepleit voor het aantrekken van meer vrijwilligers, en voor het invoeren van 12 uren-ploegen in plaats van het huidige 8 uren-stelsel. Maar daar was Patrick Jacobs (SP.A) dan weer tegen. 'Het wijzigen van het ploegensysteem zal op grote tegenstand botsen. Als er meer personeel nodig is, dan moeten er maar meer beroeps worden aangeworven.' De stelling van Jacobs staat haaks op de belangrijkste aanbevelingen van de audit.

'U bent op zoek naar een draagvlak bij de brandweer om de hervormingen te kunnen doorvuren, maar het probleem is dat u niet eens een draagvlak hebt bij uw eigen meerderheid. De voorstellen van de audit worden door uw eigen schepenen en prominente leden van uw meerderheid afgeschoten', verklaarde Karim Van Overmeire aan de burgemeester. 'U moet het binnen de meerderheid eerst eens worden over wat u wil. En u moet ervoor zorgen dat alle partijen achter het plan blijven staan wanneer het moet uitgevoerd worden. Dat is nu, bij de start, al niet het geval.'

'Misschien moet er na een doorlichting van de Aalsterse brandweer door Deloitte ook maar eens een doorlichting komen van het Aalsterse schepencollege, want daar zijn de problemen nog groter dan bij de brandweer', aldus nog Karim Van Overmeire.


Freya komt naar Aalst

Freya Freya Van den Bossche begint morgen zaterdag 26 april aan haar Ronde van Vlaanderen. Veel kuitenbijters krijgt het SP.A-kopstuk niet voor de kiezen, want ze start in Denderleeuw, trekt vervolgens naar Aalst om te eindigen in Mere.

Haar 'Ronde' kadert in een Actieplan van SP.A Oost-Vlaanderen 2008–2012. Dat actieplan telt naast de Ronde van de provinciale voorzitter nog vier pijlers: vorming op maat, een goed werkende structuur, provinciale acties en sterke verkiezingslijsten.

 • Even praktisch: de ronde start in Denderleeuw om 13 uur in ’t Kasteeltje (Stationsstraat) met als centraal thema openbaar vervoer en toelichting bij het masterplan van de NMBS door Burgemeester George Coucke.
 • De trein is altijd een beetje reizen, dus gaat het met de trein richting Aalst. Om 14.45 uur vertrekt aan het station van Aalst een wandeling 'In het spoor van Daens' met tussenstop voor een drankje.
 • Om 16.15 uur wordt Freya verwacht in Mere op de Molenfeesten, Diepestraat 32 'Rood en blozen'.
Wakkere Aalstenaars gevraagd

Wakkereburger

De Wakkere Burger (DWB) zoekt zoekt open, kritische en constructieve burgers uit Aalst die geïnteresseerd zijn in de dagdagelijkse bezigheden van politici. DWB werkt al 25 jaar aan burgerparticipatie en lokale democratie. De organisatie lanceert tijdens zijn jubileumjaar een opmerkelijke campagne. Een politiek relatiebureau brengt, onder de slogan 'kus een politicus (of heb je liever een politica?)', burgers en politici op een ongewone manier met elkaar in contact.

Als politiek relatiebureau zorgt DWB ervoor dat je gedurende tussen 1 juni en 30 november een kijkje kan nemen achter de coulissen.

Je krijgt de kans om een koppel te vormen met pakweg een gemeenteraadslid, burgermeester, parlementslid of misschien een minister. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze hun eigen werk- en/of leefwereld op een kier zetten en de verschillende ontmoetingen kunnen evalueren.

Profiel:

 • Open, kritisch en constructief
 • Niet partijpolitiek gebonden
 • Geïnteresseerd in democratie
 • Communicatieve houding

Aanbod:

 • Zij zoeken een geschikte politieke partner (regio, bestuursniveau,…)
 • Je krijgt ondersteuning om interessante uitwisselingen te organiseren
 • Praktische tips om je ervaring te evalueren.

Taakomschrijving:

 • Je laat de politicus kennis maken met jouw werk- en/of leefwereld
 • Je ontmoet de politicus minimum eenmaal per maand en dat tussen 1 juni en 30 november.
 • Je schrijft je ervaring rudimentair neer in een blog
 • Je verklaart je akkoord met de beginselverklaring van DWB

Vraag: Met wie uit de gemeenteraad/college zou jij wel eens willen gekoppeld worden en waarom?

KRAS: opnieuw scholierenparlement in Aalst

Eind jaren negentig stierf het scholierenparlement in Aalst een stille dood, maar vanavond wordt het initiatief nieuw leven ingeblazen. Het begin van een politieke carrière? Schepen Iwein De Koninck zette er alvast zijn eerste stapjes in het politieke strijdtoneel.

Vanavond vindt de opstart plaats van het scholierenparlement in Aalst, of beter gezegd KRAS. Het scholierenparlement draagt sinds 2007 immers de naam KRAS. Het is bestemd voor leerlingen uit de derde en vierde graad van het secundair onderwijs die zich in hun vrije tijd via een scherp en snedig discussie- en rollenspel een krasse mening over internationale thema's willen vormen. Dit schooljaar is het thema de energieproblematiek, onder de naam 2057 VOLT, volgend schooljaar komt voeding aan bod.

In verschillende regio' s in Vlaanderen bestaat KRAS - een initiatief van vzw Globelink - al vele jaren. Op het einde van de jaren negentig hield het Aalsterse scholierenparlement er echter mee op, omdat enkele begeleidende leerkrachten na vele jaren trouwe dienst op pensioen gingen. Vanaf nu nemen de diensten Jeugd en Internationale Samenwerking van de stad in Aalst de trekkersrol over.

Lees verder

Oudere berichten:
> Ook Massimo's ontwerp siert Aalst
> JJ De Gucht trekt Open Vld-lijst, Moerman en Antheunis op 2 en 3
> Filmpje: de Aalsterse winterfoor 2009
> JJ De Gucht lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen?
> Win de Ferrari van Magnum
> Ambiance met AmbiDance - Win een cd
> De Snotneizen laten geschiedenis niet verloren gaan
> Naakte mannen voor Mieke
> Koop een 'sakosj' voor Mensen helpen Mensen
> Bert Gabriëls met 'Pech voor dummies' @ The Music Club
> Gracienne en Dylan dopen bij De Poipeplekkers
> Burgemeester verklaart winterfoor voor geopend
> 10 Ultieme vragen aan Sandy Lievens van Atelier Sandy
> Gilles Van Schuylenbergh scoort opnieuw met Kiltireil Eirfgoed
> Tetteplekkerwedstrijd - We hebben drie winnaars!
> 'Zot van graffiti'
> De Loge gaat uit de kleren - win een naaktkalender!
> Vier 'Valentijn' met je gewicht in bier
> De winnaars van een TW Mjoezik cd zijn gekend!
> 40 jaar Keizer carnaval Kamiel Sergant!

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Aalst blogt

 •   
  Marc Coppens en Véronique Van Geit bloggen over Aalst.

  Marc Coppens (Aalst, °1972) werkt al sinds 1995 bij Het Nieuwsblad. Houdt van Britse humor, kleinschalige festivals, het goede leven en badminton om de calorieën in evenwicht te houden. Vindt politiek intere-amusant. Droomt ervan om naast Aalst heel de wereld te zien. Daar is nog werk aan.

  Véronique Van Geit (°1971) heeft twee grote liefdes: muziek en fotografie. Dat laatste studeert ze ook aan de avondschool KTA te Aalst. Ze is een echte levensgenieter, die goedlachs door het leven gaat.

Zoeken

Nieuws uit aalst

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

 • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!