Home  Regio  antwerpen  antwerpen blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Antwerpen?
Laat het weten aan:
de stadsredactie
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Lees het manifest van Ademloos

In een nieuw manifest roept Ademloosvoorzitter Wim van Hees alle Antwerpse politici op om de krachten te bundelen tegen de Vlaamse regering. In het dossier van de Oosterweelverbinding heeft de stad Antwerpen eigenlijk weinig of niets te zeggen, en dat vindt Van Hees schandalig. Hij is er zeker van dat hij met medewerking van de stad 100.000 handtekeningen kan rondhalen voor een volksraadpleging. 'En dan moeten ze wettelijk gezien misschien niet naar ons luisteren in Brussel, maar moreel gezien kunnen ze toch moeilijk anders.'

Lees hier het manifest:

Download Manifestadem

Lees het verslag van de Ademlooshoorzitting

Vanhees Op 4 december werd Ademloos-voorzitter Wim van Hees gehoord in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Dat het er bitsig aan toeging, mag blijken uit het verslag van die hoorzitting. 'Mijnheer van Hees, wij bepalen hier de regels, u niet. Zo simpel is dat. En wie opmerkingen maakt, laat ik onmiddellijk uit de zaal zetten, is dat duidelijk?'

Lees hier het verslag:

Download Verslaghoorzitting

Lees hier het mysterieuze Horvatrapport

Langewapper

Het rapport van het Nederlandse ingenieursbureau Horvat & Partners over een tunnelalternatief voor de Lange Wapper bleef jarenlang een goed bewaard geheim. Wij konden er echter beslag op leggen, en kijk: de conclusies zijn lang niet zo eenduidig als de Vlaamse regering in 2005 liet geloven. Zo werd een tunnel in plaats van een viaduct destijds ingeschat als duurder, maar vergat men daar wel bij te zeggen dat die meerkosten gecompenseerd konden worden door de opbrengsten van stadsontwikkeling. Daarnaast blijkt dat de interne veiligheid - wat gebeurt er in geval van een ramp met het verkeer? - van een tunnel wel minder is, maar dat de externe veiligheid - wat gebeurt in in geval van een ramp met omwonenden en omgeving? - altijd groter is. Een tunnel zou volgens de Nederlandse ingenieurs ook beter zijn voor het milieu en de geluidshinder zou minder zijn.

Lees hier het Horvatrapport:

Download Horvat

Rel rond vraagstelling Oosterweelreferendum

Janssens_Patrick  WimVanHees_jpg 

Er komt hoe dan ook een volksraadpleging over de geplande Oosterweelverbinding in Antwerpen. Alleen is er een rel uitgebroken over de vragen die voorgelegd zullen worden aan de Antwerpenaars. Burgemeester Patrick Janssens (SP.A) dacht een verzoenend gebaar te stellen, maar actiegroep Ademloos dreigt nu zelfs met juridische stappen. De bedrijfswereld en de Vlaamse regering maken zich dan weer zorgen over de timing.

Lees verder

Oosterweelreferendum: actiegroepen erg kritisch

Langerewapper 

Straten-Generaal is net als Ademloos woedend over het nieuwe voorstel van burgemeester Patrick Janssens. 'Dit is een slag in het gezicht van Ademloos', aldus woordvoerder Manu Claeys. 'Zomaar stellen dat de vraag waarvoor 50.000 mensen hun handtekening gezet hebben te complex is, suggereert bovendien dat al die mensen niet goed begrijpen wat ze nu eigenlijk getekend hebben. Waar haalt Janssens dat recht? Bovendien circuleert die vraag nu al 7 maanden. Waarom heeft de stad dan niet eerder gereageerd?'

Volgens Claeys is dit niet meer of minder dan een schijnmanoeuvre van de stad om de controverse die weer opwaaide na de felbesproken Vito-studie vorige week, te temperen. 'Janssens probeert het meest controversiële punt in de hele Oosterweeldiscussie - voor of tegen de Lange Wapper - gewoon te verdrinken in een hoop zinloze vragen. Waarom vragen naar het Masterplan, dat is als concept helemaal niet omstreden. Bovendien is dat een drogvraag, het Masterplan omvat zoveel projecten dat je er enkel een uitgebreide enquête over kan organiseren. Met een gewone ja-nee-vraag dreig je de zaken veel te hard te simplifiëren. Erg gevaarlijk: is iemand die voor het Masterplan en dus een Groene Singel is, ook wel gewonnen voor de daarmee gepaard gaande verbreding van de Ring bijvoorbeeld?' Volgens Claeys is het ook niet realistisch om te geloven dat een referendum nog kan voor de verkiezingen. 'Als Janssens het onafhankelijk onderzoek wil afwachten, zegt hij meteen dat hij het referendum eigenlijk over de verkiezingen zal tillen.'

De actiegroep Red de Voorkempen vindt dan weer dat áls er dan toch een vraag gesteld wordt over het hele Masterplan, dat dan ook de rand rond Antwerpen geconsulteerd moet worden. 'De impact van dat Masterplan blijft niet beperkt tot de stad Antwerpen, het heeft ook heel wat gevolgen voor de randgemeenten', zegt woordvoerder Dirk Weyler. 'En wat nog veel belangrijker is: het wordt tijd datr eindelijk een debat op hoger niveau komt over de hele mobiliteitsproblematiek in Vlaanderen. We hebben nood aan een meer globaal plan, want anders dreigen alle goeie punten van het Masterplan teniet gedaan te worden. Hoe past een mogelijk Saeftinghedok bijvoorbeeld in dat Masterplan of het ENA (het omstreden Economisch Netwerk Albertkanaal, nvdr.)? Men lanceert los van elkaar allerlei ideeën over economie en mobiliteit, zonder dat een doordachte strategie achter zit. We moeten ons dringend de vraag durven stellen waar het heen moet met de logistiek in Vlaanderen.'

Weyler is zeker geen voorstander van een rechtstreekse poppoll tussen de verschillende tracés. 'Wat Ademloos en Straten-Generaal ook mogen hopen, eigenlijk kent de grote massa maar één tracé, en dat is dat van de BAM. Die beschikt al jaren over miljoenen euro's om zijn propaganda algemeen te verspreiden. Alleen van het BAM-tracé kunnen mensen zich echt een beeld vormen. Ik vrees dat het in die omstandigheden erg moeilijk wordt voor de andere tracés om nog een kans te maken.'

Voka over Oosterweelreferendum: 'Vlaamse bevoegdheid, geen Antwerpse'

Luc-luwel Voor de bedrijfswereld is er één zaak cruciaal: dat er zo snel mogelijk een beslissing valt. 'Zo'n volksraadpleging is een democratisch recht, we kunnen daar moeilijk iets op tegen hebben', zegt Luc Luwel, directeur-generaal van de werkgeversorganisatie Voka Antwerpen-Waasland. 'Maar wij blijven bij onze eis dat de Vlaamse regering een beslissing over het tracé moet nemen vóór de verkiezingen. Dan kan de volgende regering die beslissing uitvoeren. En wat als de stad eAntwerpen r niet meer in slaagt om de volksraadpleging op zo'n korte termijn te organiseren? Kijk, juridisch gezien heeft zo'n referendum slechts de waarde van een aanbeveling. De uitkomst is niet bindend en wat meer is: deze kwestie overstijgt het Antwerpse niveau. Een oplossing voor het mobiliteitsprobleem is belangrijk voor heel Vlaanderen, heel België zelfs. Het is dan ook de Vlaamse overheid die bevoegd is, en niet de Antwerpse. Laat dat voldoende duidelijk zijn.'

BAM over Oosterweelreferendum: 'Politiek beslist over timing'

Orbaen De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) reageert gematigd positief over de beslissing van het stadsbestuur om sowieso een volksraadpleging te organiseren. 'Het gaat om een democratisch recht', aldus woordvoerder Nick Orbaen. Hij vindt het wel erg positief dat Janssens ook het alternatief van Straten-Generaal wil bevragen. 'De vraagstelling volgens Janssens is een pak evenwichtiger', aldus Orbaen, die ook blij is dat 'blijkbaar niemand zich nog vragen stelt over de noodzaak om de Ring te sluiten.'

Over eventuele gevolgen voor de Oosterweeltiming wil Orbaen zich niet uitspreken. 'Komt de volksraadpleging er nog voor de verkiezingen? Of moeten we wachten tot eventueel na de verkiezingen? Moeten we überhaupt wachten op dat referendum om knopen door te hakken? Dat zijn allemaal vragen voor de bevoegde politici. Daar kunnen wij ons als BAM niet over uitspreken. Hoe dan ook is het cruciaal om nu eerst het alternatievenonderzoek van Arup af te wachten. De uitkomst daarvan moet alle huidige controverse overstijgen en de kans bieden om definitieve knopen door te hakken.'

Oosterweelreferendum: politieke reacties

Dirk_van_mechelen De politieke wereld reageert overwegend positief op het nieuwe voorstel van Antwerps burgemeester Patrick Janssens over een bredere volksraadpleging rond de Oosterweelverbinding.

‘Laat ons nu eerst maar de alternatievenstudie afwachten’, aldus een ietwat verbaasde Dirk Van Mechelen (Open VLD), als Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening één van de peetvaders van het dossier. ‘Ik wil alvast dat we nog voor de verkiezingen knopen doorhakken. Dan wordt zo’n referendum toch wel krap, al is het haalbaar. Als liberaal heb ik natuurlijk niets tegen volksraadplegingen, dat zijn de spelregels van de democratie.’Van Mechelen belooft alvast rekening te houden met het resultaat: ‘Daaruit zal blijken welk voorstel op een breed draagvlak kan rekenen.'

‘Een wijs en intelligent voorstel’, vindt schepen voor Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (Open VLD). ‘Als ik Wim van Hees was, dan zou ik snel toehappen. Want het is inderdaad wel zo, dat niemand ook maar iets snapt van de vraag die Ademloos wil voorleggen.’ Maar of zo’n referendum haalbaar is voor de verkiezingen? ‘Dat wordt wel erg krap’, besluit Van Campenhout.

‘Reclameman Janssens aborteert het referendum’, reageert Filip Dewinter (VB). ‘Hij laat verstaan dat hij een akkoord wil sluiten met de Antwerpenaren die om een referendum vroegen. Hij ziet de bui al hangen en probeert de vis te verdrinken door aan de initiatiefnemers van het referendum nu voor te stellen om ook het BAM-voorstel zelf en zowaar nog een derde tracé mee als voorwerp te nemen. Daarmee aborteert hij handig het wezen van het referendum zelf dat de Antwerpenaar opriep om voor of tegen de Lange Wapper. Janssens minacht hiermee de 50.000 Antwerpse ondertekenaars van het referendumverzoek en laat meteen een historische kans op een eerste Antwerps experiment van basisdemocratie liggen’, besluit Dewinter.

Freya Piryns (Groen!) reageert verheugd: ‘Beter laat dan nooit, maar het zou onkies zijn moest de burgemeester heel de vraagstelling naar zich toetrekken.’ Groen! wijst erop dat de actiecomités alle werk hebben gedaan en het hen - ook wettelijk - toekomt om de vraag te bepalen.

 De Sociaal-Liberale Partij Antwerpen vermoedt dan weer dat Janssens ‘een plannetje achter de hand houdt’. 'Best mogelijk dat Janssens over enkele weken met een cynisch lachje verklaart dat hij echt wel een volksraadpleging wou organiseren maar dat het praktisch niet meer haalbaar is.'

Protest tegen studie milieugevolgen Oosterweelverbinding

De Straten-Generaal protesteert bij Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) tegen de nieuwe VITO-studie van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) naar de luchtkwaliteit van de Oosterweelverbinding. ‘Wij vinden het verbazingwekkend dat de Vlaamse regering via de BAM een eenzijdige studie financiert, naar één eigen tracé. Een studie die het lopend alternatievenonderzoek, eveneens uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse regering, op de helling dreigt te zetten’, stellen Manu Claeys en Peter Verhaeghe in hun protestbrief. Gisteren noemde Ademloos deze VITO-studie al ‘propaganda’. De partij Groen! sluit zich aan bij de kritiek. ‘Beschamend en manipulatief. Wat probeert de BAM de mensen nu eigenlijk wijs te maken? Dat men de Lange Wapper enkel wil aanleggen om de lucht proper te krijgen?’, vraagt voorzitster Mieke Vogels zich af.

Ondertussen verdedigt de BAM het luchtkwaliteitsonderzoek van het VITO. ‘We bekeken enkel het BAM-tracé omdat we niet over de details van de andere tracés beschikken. Het lopende alternatievenonderzoek neemt de impact van de verschillende tracés op het milieu mee’, reageert BAM-woordvoerder Nick Orbaen.

VITO-onderzoek: 'Minder fijn stof met Oosterweelverbinding'

De gepland Oosterweelverbinding in Antwerpen heeft geen negatieve invloed op de volksgezondheid. Dat concludeert het Vlaams Instituut voor technologisch Onderzoek (VITO) na een studie in opdracht van de BAM.

'Op het vlak van het fijn stof is het resultaat neutraal en de blootstelling voor de bevolking daalt', vat algemeen manager van de BAM, Jan Van Rensbergen, samen.

VITO stipte nog aan dat de luchtkwaliteit in 2015 sowieso beter wordt door enkele Europese maatregelen.

De actiegroep Ademloos, die tegen het project voor een nieuwe scheldetunnel en het viaduct Lange Wapper is, noemt de nieuwe studie 'propaganda van de BAM, zonder veel wetenschappelijke waarde.

Het hele onderzoeksrapport van het VITO kan u hier bekijken. Download 090129.VITO.Eindrapport_vs4.0

Oudere berichten:
> Reageer: hoeveel zetels kan SP.A halen met deze lijst?
> Sociaal infopunt gaat van start in Hoboken
> FOTO'S: Achter de schermen van nieuwe musical 'Elisabeth' (keizerin Sissi)
> Studentenjob bij stad mag ook buiten de zomervakantie
> Voedselinspectie sluit cafetaria van Sint-Elisabethziekenhuis
> Nieuwe bisschop over de vasten en economische crisis
> Cipiers zoeken extra cellen met Koopjeskrant
> Een saai provinciestadje op YouTube?
> Toekomstige artsen en verpleegkundigen leren samenwerken
> Haven van Antwerpen verstevigt samenwerking met New York en New Jersey
> Park Inn opent hotel op Astridplein
> 500 Antwerpse leerkrachten mogen gratis naar Luizenopera
> Infopunt MAS tijdelijk gesloten
> Antwerpse 'Superman' redt motorrijder uit vuurzee
> FOTOSPECIAL: circusshow Afrika! Afrika! gaat in Belgische avant-première
> Reageer: 50 km per uur op de Bisschoppenhoflaan, een verstandige keuze?
> Pand van huisjesmelker deels verbeurd verklaard
> Vechtpartij in gevangenis minder zwaar bestraft
> Reageer: Vindt u dat blanco reclamepanelen van Benjamin Verdonck mensen aanzet tot nadenken over de economische crisis?
> Meer plaats voor autodelen op komst in Antwerpen

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Antwerpen blogt

  • Onze stadsredactie blogt over Antwerpen.
    Uw reporters van links naar rechts: Jozef Leysen, Jean-Charles Verwaest, John Moussiaux, Walter Marien, Kris Goosenaerts, Dieter Stynen en Eline Bergmans.

    John Moussiaux won de Gouden Neus van Sint-Andries en maakt wekelijks fotoreportages voor de blog.
    Kijk binnen in Liliane's vernieuwde hoekje (klik hier) of kijk in het archief . Liliane is gepensioneerd levensgenieter en fabuleuze fotografe.

Zoeken

Nieuws uit antwerpen

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!