Home  Regio  brugge  brugge blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Brugge?
Laat het hen weten:
Ilse of Tom
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zulllen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

ANNICK LAMBRECHT BLOGT: Obama vs Hillary

Lambrechtblogt

Toen ik begin deze week dacht aan thema’s om over te bloggen stond het voor mij onmiddellijk vast dat ik zeker iets over de nek-aan-nekrace voor de democratische nominatie van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wou schrijven.

Gaan we voor het eerst in de geschiedenis een zwarte of een vrouwelijke Amerikaanse president hebben? (in de veronderstelling dat niet de Republikeinen winnen)

Ik ga mij niet uitspreken over wie van de twee moet winnen. Ik heb pro’s en contra’s voor beiden. Inhoudelijk verschillen hun programma’s zelfs niet veel van elkaar. Allebei willen ze zowel ziekteverzekering als betere scholen. Allebei vinden ze het belangrijk dat de VS hun internationale prestige kunnen herwinnen. Allebei willen ze een eventuele terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak.

De strijd zal zich dus afspelen op het vlak persoonlijkheid en perceptie.

 

Lees verder

ANNICK LAMBRECHT BLOGT: Revalidatie

Lambrechtblogt


Toen ik sportschepen werd, nam ik mij voor om een voorbeeldfunctie te vervullen naar de Brugse bevolking toe. Onder het motto “een sportschepen moet sporten”  begon ik met een Start To Run-programma en in een mum van tijd werd ik een beetje loopverslaafd. Wedstrijdjes tot 10 km volgden en de droom om ooit Dwars door Brugge uit te lopen leek plots niet meer onbereikbaar. Het voordeel van dat lopen was :

  1. mijn conditie en gezondheid werden      beter;
  2.  ik leerde tal van leuke mensen kennen;
  3. ik vond een mooi evenwicht tussen de      dossiers (mijn hoofd) en de sport (mijn lichaam).

Maar zoals zo vaak duren mooie liedjes niet lang…..

Lees verder

ANNICK LAMBRECHT BLOGT: Uitknipper

Lambrechtblogt

Ik ben een uitknipper. Ik knip uit krant en tijdschriften dingen die mij raken en die ik later wil herlezen. Ik knip niet vaak, het moet de moeite zijn.

Het betreffen geen lange teksten maar korte stukjes of zinnen van mensen waar ik de hersenkronkels van mijzelf goed in herken. Het zijn mensen die ik niet ken maar waarvan ik denk dat het zou klikken als ik hen ontmoet en de tijd zou krijgen om wat te praten.

 De mooiste stukjes halen mijn WC !!!!!!!!!

Lees verder

ANNICK LAMBRECHT BLOGT: Bombardier bedreigd

Lambrechtblogt

Vandaag een razend drukke dag met overleg vakbonden, ontvangst delegatie Bombardier (de enige Belgische constructeur van spoorrijtuigen), overlopen collegedossiers met diensthoofden, tandarts, kiné, vergadering over een nieuw subsidiereglement voor Brugse sportclubs, massa’s mails en telefoons, dochters en echtgenoot die aandacht vragen (en terecht moeten krijgen)…

Ik verval alweer in slechte gewoontes en heb middagmaal geschrapt, het zal snelsnel broodje worden wil ik alles kunnen bolwerken.

Als Brugs schepen van Werk ben ik enorm geraakt door de honderden werknemers van Bombardier Brugge die vandaag tot bij ons (de politiekers) kwamen op De Burg in Brugge om oor te krijgen voor hun verhaal. Honderden mensen die bange momenten meemaken omdat hun job op de helling blijkt te staan.

800 jobs in Brugge zijn momenteel in gevaar ! Direct. Indirect betreft het minstens evenveel bedreigde arbeidsplaatsen bij toeleveringsbedrijven.

Lees verder

ANNICK LAMBRECHT BLOGT: Clubstadion en andere vragen

Lambrechtblogt_4

Heel vaak stellen (on)bekenden mij steeds weer terugkomende vragen over mijn job in de politiek.Ik overloop er de meest voorkomende en geef de antwoorden :

1. Hoe het mogelijk is dat je met zoveel passie politiek blijf bedrijven?

Het is zo boeiend dat je al een redelijke andere job moet hebben om zoveel prikkels te krijgen. Het is echter ook soms afzien.
De laatste gemeenteraad bijvoorbeeld was voor mij als sportschepen not fun. Uitgejouwd worden door honderden clubsupporters op de Burg vindt niemand, behalve een masochist, een leuke ervaring.

Lees verder

ANNICK LAMBRECHT BLOGT: Vrouwendag

 Lambrechtblogt_2

Ik ben geen blogger. Noem mij gerust een ramp met de computer vanaf het meer betreft dan het normale mailverkeer. Ik ben een babbelaar.

Het is daarom voor mij een grote uitdaging om deze week mijn ideetjes op jullie te mogen loslaten via dit internetforum. Overtuigd dat het veel gelezen wordt ben ik niet, een goede test dus.
Ook wat betreft het lezen van kranten ben ik een 'papiermadam'. Ik hou van het gevoel de krant in handen te hebben, even weg te leggen, terug te nemen, dingen uit te knippen, enzovoort.

Ik probeer deze week twee dingen: jullie wat zicht te geven op mijn werk als Brugse schepen van Sport, Personeel en Werk en daarnaast te reflecteren over wat mij raakt in actualiteit.

Zaterdag was Internationale Vrouwendag: ik ga mij toespitsen op een aantal bedenkingen voor België (en Brugge).

Enkele vragen schieten onmiddellijk door mijn hoofd :

Ben ik benadeeld in de politiek als vrouw ? Meestal niet.

Moet ik mij dubbel bewijzen als vrouw ? Meestal niet.

Krijg ik veel seksistische opmerkingen? Neen.

Word ik serieus genomen in de politiek ? Meestal wel .

Moeten wij als vrouwen niet meer op onze strepen staan omdat er zo veel in orde lijkt ? Zeker en vast moeten we nog op onze strepen staan !

Ik licht toe met twee kleine voorbeelden (sorry, misvorming omdat ik vroeger lesgaf en zo graag dingen uitleg) :

- De politieke wereld blijft voor vrouwen soms een echte machowereld. Tijdens de eerste maanden van mijn schepenambt vergezelde mijn man mij vaak naar 1 of ander evenement. Herhaaldelijk werden we verwelkomd als 'Meneer de schepen met zijn echtgenote'.

- De leden in de Raad van Bestuur van de MBZ (
Sinds 1894 is het Havenbestuur Brugge-Zeebrugge, de MBZ ,Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen N.V. ,verantwoordelijk voor de exploitatie en de uitbouw van de haven van Zeebrugge) zijn - hou je vast - 12 mannen en 0 vrouwen!!!

Bestaan er geen competente vrouwen met visie op de werking van een Zeehaven? 'De zeehaven is niet sexy', klagen diezelfde mannen in de krant, maar ze nemen geen vrouwelijke (economische) invalshoeken in overweging bij hun beslissingen. Dat is, anno 2008, de realiteit.

In De Standaard mochten tien vrouwen die exceleren in hun vak hun mening geven over het feit of een vrouwendag nog nodig is.

Enkele opmerkelijke bedenkingen :

- Een politica merkte terecht het haantjesgedrag bij veel mannen op en stelde dat politiek vrouwen aan de top vermannelijkt.

- Een topambtenaar stelde dat om vooruit te komen je een mentor nodig hebt. Belangrijke en machtige mensen die in je geloven en die je aanporren. Het is belangrijk dat iemand je capaciteiten waardeert, je inspireert en je kan optillen naar een hoger niveau.

- Aan een man die minister wordt vraagt men nooit hoe hij dat gaat combineren met zijn gezin.

- Liefst 85% van de deeltijdse arbeid wordt door vrouwen gedaan en 42 % vrouwen werkt deeltijds. Dit heeft een grote impact op hun latere pensioen .

Genoeg stof om over na te denken voor dag 1 van mijn bloggen meen ik...

Vragen of opmerkingen? Akkoord met de stellingen van Annick Lambrecht? Laat het ons hier weten.

JOACHIM COENS BLOGT: Eilanden voor de kust

Coensblogt

Het is duidelijk dat voor de meeste vragen in ons kleine Vlaanderen geen ruimte meer is.
Wonen, landbouw, energie, natuur, recreatie, logistiek, industrie…allemaal hebben ze ruimtevragen en proberen elkaar te verdringen.

Op vele plaatsen in de wereld wordt er door onze eigen Vlaamse baggersector, land gemaakt.
Een uitbreiding van de kustlijn, de creatie van schiereilanden, echte eilanden in zee in allerlei vormen. Dubai, Qatar, Singapore….

Maar waarom hier niet eens kijken of we een aantal zaken ruimte kunnen geven in zee ?

Natuur is zeker een bijzonder aandachtspunt. Zowel fauna als flora kunnen ruimte gebruiken.
Energie een ander zeer belangrijke uitdaging voor heden en toekomst, windenergie is mogelijk maar ook een eiland dat energie haalt uit de werking van de zee is mogelijk.
Nederland is hier volop mee bezig. We kunnen misschien hier ook samen naar kijken met de lage landen.

Hieronder een mogelijke artist impressie, maar er zijn vele varianten.

Eilandkust

Wat vindt u? Zijn eilanden voor onze kust een goed idee? Waarom wel, waarom niet? Vertel het ons hier.

JOACHIM COENS BLOGT: Aan zee

Coensblogt_2

Uit metingen over de hele wereld blijkt dat de zeespiegel in de 20e eeuw 10 tot 20 cm is gestegen.

Twee processen zijn van belang: het smelten van landijs en het uitzetten van zeewater door verwarming. Met landijs bedoelen we bijvoorbeeld gletsjers in gebergtes over de hele wereld en ijskappen, waarvan het Zuidpoolgebied en Groenland de belangrijkste voorbeelden zijn.

Het is moeilijk om precies uit te vinden hoeveel de verschillende processen bijdragen aan de huidige zeespiegelstijging. Het smelten van ijskappen ten gevolge van klimaatveranderingen in de 20e eeuw heeft waarschijnlijk maar een klein effect gehad op de zeespiegel. De zeer trage reactie van de ijskappen op klimaatveranderingen uit een verder verleden (sinds de laatste IJstijd, ongeveer 18.000 jaar geleden) had in de vorige eeuw nog een zeespiegelstijging van 2.5 cm tot gevolg.

Onderzoekers verwachten dat de zeespiegelstijging in de 21e eeuw en daarna meer zal zijn dan de 10 tot 20 cm uit de vorige eeuw. De schattingen van het KNMI(Nederland) voor de 21e eeuw lopen in Nederland lopen uiteen van 35 tot 85 cm.

Op een termijn van enkele eeuwen kan de zeespiegel wereldwijd met tot enkele meters stijgen. De extra stijging komt door de klimaatverwarming die wordt verwacht door het versterkte broeikaseffect en komt vooral voor rekening van gletschers en het uitzetten van water. De hoofdoorzaak is de uitstoot van CO2.

Ongeveer de halve wereldbevolking leeft bij de kust. Het klimaat is er gematigd en de grond vruchtbaar door aanvoer van zoetwater en grondstoffen door rivieren die in zee uitmonden. Bij het stijgen van de zeespiegel gaat land verloren, tenzij dijken worden gebouwd en verhoogd. In Nederland houdt men reeds rekening met de stijging voor het optrekken van dijken.

Reacties? Opmerkingen? Suggesties aan Joachim Coens? Laat het ons hier weten.

JOACHIM COENS BLOGT: Brugse cultuur

Coensblogt_2

We zijn echt verwend in onze regio met het bestaande cultuuraanbod.
Er zijn de vele culturele platformen met steun van de overheid, er zijn de bloeiende private initiatieven, er zijn de vele verenigingen die mensen samen brengen in cultuur.

Cultuur werkt op de as van de creativiteit en de ontmoeting. Eigen creativiteit ontdekken en ontwikkelen, die van een ander bewonderen en eigen maken. Maar ook de ontmoeting, de ontdekking van de ander. Het samen cultuur beleven en elkaar versterken.

Het ijkpunt van sterke regio’s in de geglobaliseerde wereld is de mate waarin we die eigen creativiteit kunnen tot uiting brengen en elkaar hierin versterken.

Deze week start de vijfentwintigste editie van het Cinema Novo Festival  in Brugge van 6 tot 16 maart.
Een boeiend aanbod dat sterk evolueerde in die vijfentwintig jaar. Een festival op het lijf van de Brugse regio geschreven.

Aandacht voor andere culturen. Nieuwsgierig en bewust. Maatschappelijk betrokken, hier en elders.
Een uiting ook van wat de wapenspreuk van de Brugse regio zou moeten zijn: ‘Plus est en vous’. Immers niet zomaar een film maar een uitdaging om binnen te dringen in de leefwereld van de ander en te begrijpen.

De roeping en de uitdaging van onze regio ligt voor mij vervat in dit devies van de heren van Gruuthuse.
‘Plus est en vous’ is een opdracht. Het duidt op het verleden maar vooral op het heden en de toekomst. 

Ambitie die zelfs Brel schitterend in verve zette als hij Londen de ‘faubourg’ noemde van Brugge in de derde strofe van 'Mon père disait'.

Mon Père disait
C'est le vent du Nord
Qui fait craquer la terre
Entre Zeebrugge
Entre Zeebrugge petit
C'est le vent du Nord
Qui a fait craquer la terre
Entre Zeebrugge
Et l'Angleterre
Et Londres n'est plus
Comme avant le déluge
Le point de Bruges
Narguant la mer
Londres n'est plus
Que le faubourg de Bruges
Perdu en mer
Perdu en mer

JOACHIM COENS BLOGT: Zeebrugse haiku

Coensblogt

Haiku’s zijn leuke gedichten van Japanse origine. Ze hebben een typische opbouw van drie lijnen met 5-7-5 lettergrepen (ruim te interpreteren).

Ze gaan niet over personen, maar vooral over natuurelementen en drukken een ogenblikservaring uit.
Je kunt ze makkelijk zelf maken.

Dit is een eigen creatie vanuit Zeebrugge:

zon prikt roze wolk
blauwe boot glijdt op nevel
geel blinkt de zee

Maar er bestaan ook andere hele leuke. De wisseling van de seizoenen is een ideaal moment voor een haiku. Nu het maart is, voelen we toch reeds de eerste lentekriebels. De dagen worden langer, het inspireert en motiveert.

Een zacht morgenrood
het riet fladdert met de wind
de merels lokken

gouden ochtendgeel -
klimrozen staan te blozen
het zonlicht speelt

een zachte nieuwe
maan proeft naar lente
de winter vergeten

zilveren nevel
werpt het licht op rozen
een fijne schaduw

voorjaarsweer -
vanwege een boom geeft de zon
'n schaduw weg

Zelf een haiku in de aanbieding? Commentaar of reacties op de blogbijdrage? Laat het ons hier weten.

Oudere berichten:
> Camera's moeten Brugse bruggenmiserie (beetje) verzachten
> Clubmonument Antoine Vanhove overleden
> Magda Monbailleu over stijgend aantal overnachtingen in streek rond Brugge
> Reageer: 'Beter meer schepen op Brugse Ringvaart dan breder Schipdonk'
> Reageer: Grand Hotel du Sablon wordt winkelcomplex
> 'Mijn excuses. Brugge is geen shithole'
> Brand in sauna Tuilerieën
> 'Oplichters misbruiken naam Brugse ambulanciers'
> Poll: Camera's in Brugse uitgaansbuurt?
> Reageer: West-Vlamingen 'gestraft' met extra alcoholcontroles
> Teken petitie en red De Werf
> Wedstrijd 'Flanders from the air': de winnaar
> Van Volcem wil meer windmolens in Zeebrugse haven
> Reageer: Camera's aan Kraanplein en Eiermarkt?
> Brugse agenten steeds vaker slachtoffer van agressie
> Reageer: Een spoorweg op middenberm Schipdonkkanaal?
> Sluitingsdreiging Philips (voorlopig) van de baan
> Reageer: oorlog binnen het Brugse stadsbestuur
> Brugse fuifcheques: een goed idee?
> Foto: Sneeuwstorm(pje) over Brugge

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Brugge blogt


  • Tom Le Bacq en Ilse Snick bloggen over Brugge.

    Tom Le Bacq is een 26-jarige journalist die woont in Blankenberge en schrijft over Brugge. Hij is verslaafd aan voetbal en Teletekst en droomt, tussen alle deadlines door, van verre reizen naar exotische landen.

    Ilse Snick (33 jaar) werkt als journalist sinds 1996. Samen met John en kinderen Mare (7) en Luka (5) woont Ilse in Varsenare. Haar vrije tijd brengt ze het liefst door met man en kids, in het gezelschap van familie en vrienden of alleen met een goed boek.

Zoeken

Nieuws uit brugge

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!