Home  Regio  brugge  brugge blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Brugge?
Laat het hen weten:
Ilse of Tom
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zulllen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Reageer: Stadion Club houdt heraanleg dodelijk kruispunt tegen

De Vlaamse regering heeft meer dan 5 miljoen euro klaar om eindelijk het kruispunt van de Expresweg met de Chartreuseweg, volgens burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) het gevaarlijkste kruispunt op zijn grondgebied, aan te pakken. De plannen liggen klaar, de bouw kan in principe beginnen, maar toch gebeurt er niets. Het Brugse stadiondossier zit ook daar in de weg.

De plaats waar het nieuwe stadion voor Club Brugge moet komen, zit net als de plannen voor de heraanleg het het kruispunt vervat in een veel groter plan dat moet aanduiden wat en waar er in de toekomst nog allemaal mag worden gebouwd in en om Brugge. Dat plan voor het regionaalstedelijk gebied Brugge kan dus niet worden goedgekeurd zolang er geen uitsluitsel is over waar het nieuwe stadion met winkelcentrum dat Club Brugge wil bouwen, moet komen.

'Ik smeek de Vlaamse regering om zo snel mogelijk te beslissen', zei burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) dinsdag in de gemeenteraad. 'Ze heeft nu allang alle nodige elementen in handen, dus er moet niet meer nodeloos getreuzeld worden.'

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) reageerde als door een wesp gestoken op Moenaerts woorden.

'We zullen de uitspraken van de burgemeester maar passen in de carnavalstijden', zegt Van Mechelens woordvoerder Philippe Heyvaert. 'De minister treuzelt allerminst, hij is er een absoluut voorstander van om zo snel mogelijk te beslissen. Van Mechelen is de enige binnen de Vlaamse regering die al zijn mening publiek heeft gemaakt: hij vindt het stadion in Loppem ruimtelijk de beste oplossing. Vertragingen zijn er meer gekomen door de verschillende standpunten die Moenaert al heeft ingenomen en die zelfs zijn eigen meerderheid al hebben verrast.'

Het gebakkelei houdt dus maar niet op. Moenaert heeft nu bij Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) aangedrongen om eerst een ander kruispunt, dat met de Koning Albert I-laan (ter hoogte van Kinepolis), aan te pakken.

'Zo verliezen we zo weinig mogelijk tijd bij het veiliger maken van de kruispunten op de Expresweg', zegt Crevits. 'Het geld voor het kruispunt met de Chartreuseweg is er inderdaad nochtans ook. Maar je kunt natuurlijk ook niet alles tegelijk doen. Bovendien is het niet alleen het stadiondossier dat de plannen voor dat kruispunt heeft uitgesteld. Ook over het lot van de geplande hoofdkwartierenzone die daar in de buurt zou worden aangelegd, heeft lang onduidelijkheid bestaan.'

Minister Van Mechelen heeft ondertussen bevolen om een plenaire vergadering te beleggen over de afbakening van het regionaalstedelijk gebied en dus ook over het stadiondossier. 'Daar kunnen alle Vlaamse diensten hun laatste bedenkingen formuleren', zegt Heyvaert. 'Daarna kan de regering een beslissing nemen.'

Wanneer die beslissing er komt, wou Heyvaert niet kwijt, al lijkt de planning stilaan bijzonder krap te worden om dat nog voor de Vlaamse verkiezingen te laten gebeuren.

Wat vindt u van de oproep van Moenaert om snel te beslissen? Vertel het ons hier.

'Stadiondossier gijzelt Brugse bedrijven'

De besluiteloosheid in het stadiondossier gijzelt tal van bedrijven in het Brugse. Dat zegt Bedrijvig Brugge, dat bedrijven en ondernemers vertegenwoordigt die actief zijn op de Brugse bedrijventerreinen (Blauwe Toren, Herdersbrug en het Waggelwater).

Aan de beslissing over waar het nieuwe stadion van Club Brugge nu moet komen, hangen ook tal van andere dossiers vast, omdat ze allemaal opgenomen zijn in het Regionaalstedelijk Gebied Brugge. Zolang er geen beslissing is over het stadion, blijft ook de rest liggen.

‘Door de aangepaste voorschriften krijgen de ondernemingen de kans om hun vestigingen te behouden en verder te ontwikkelen, maar hét grote struikelblok is dat in het stadiondossier nog steeds geen beslissing werd genomen’, zegt Bedrijvig Brugge.

‘Die situatie gijzelt de ondernemers en de achterhaalde bestemmingsvoorschriften belemmeren hen in de verdere ontwikkeling van hun onderneming. Het uitblijven van een beslissing omtrent het ruimtelijk uitvoeringsplan leidt dan ook tot leegstand van bedrijfsgebouwen, verhuizen van bedrijven, om nog maar te zwijgen over de economische schade.’
Bedrijvig Brugge zegt zich niet pro of contra te willen uitspreken in het stadiondossier, maar dringt wel aan op een snelle beslissing.


Reageer: Moet Chartreuse sneuvelen voor nieuw stadion?

In het voorstel dat Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Van Mechelen (Open Vld) vorige week lanceerde, kiest hij voluit voor een nieuw Clubstadion mét flankerend winkelprogramma in Loppem. Om zuinig om te springen met het ruimtegebruik, wil de minister de hoofdkwartierenzone aan de Chartreuse schrappen. Open Vld en SP.A. en steunen dat standpunt.

Maar bij de Brugse burgemeester Moenaert (CD&V) valt dat voorstel in bijzonder slechte aarde. Moenaert ijvert al jaren voor een headquarterzone in het Chartreusegebied. Hij wil die bedrijvenzone niet opofferen voor een nieuw Clubstadion. 'Voetbal is heel belangrijk, maar de hoofdkwartierenzone is prioritair', stelt hij.

Ook Voka wil de headquarterzone niet opgeven. 'Wij steunen de plannen van een Club voor een nieuw stadion in Loppem én willen de bedrijvenzone in het Chartreusegebied behouden', zegt regiovoorzitter Jean-Pierre Saelen van Voka.

Hoe denk jij hierover. Moet de headquarterzone behouden blijven? Of volg je het standpunt van de minister en mag Chartreuse opgeofferd worden voor het nieuwe voetbalstadion?

Stadiondossier ook deze week niet op agenda regering

Ook vandaag staat het Brugse stadiondossier niet op de agenda van de Vlaamse regering en zal er dus geen beslissing worden genomen over waar het nieuwe stadion voor Club Brugge nu precies moet komen.

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) liet de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge, waar de beslissing over het stadion in vervat zit, niet op de agenda zetten.

‘De bedoeling is om dat de komende weken te doen, maar we plakken daar geen vaste datum meer op. Dat zou alleen maar onnodige druk met zich meebrengen’, zegt Philippe Heyvaert, de woordvoerder van minister Van Mechelen.

Stadion en winkels in Loppem zeer slecht voor milieu

Stadionclubsimul Als Club Brugge ooit zijn stadion mag bouwen aan de Oostkampse Baan in Loppem, zal dat negatieve gevolgen hebben voor het milieu in de omgeving. Tel daarbij nog het grote winkelcentrum dat het stadion moet financieren, en de gevolgen voor het milieu worden zéér negatief. Als daarbij ook nog eens een bedrijvenzone wordt gebouwd in het nabijgelegen Chartreusegebied en aan de Vliegweg in Oostkamp, zijn de gevolgen pas echt nefast.

Dat is de voornaamste conclusie van het definitieve plan-MER (milieu-effectenrapport) van de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge, dat eind oktober werd goedgekeurd en nu ook publiek is gemaakt. Op basis van dat rapport moet de Vlaamse regering en keuze maken over waar het stadion nu precies zal komen.

‘De Oostkampse Baan houdt door zijn ligging in de groene gordel rond Brugge een afname, verstoring en versnippering in van die groene gordel’, staat te lezen. ‘Daardoor veroorzaakt de locatie meer negatieve milieugevolgen dan de locaties De Spie en de Blankenbergse Steenweg (in het noorden van Brugge, red.).’

Vooral een combinatie met een winkelcentrum in Loppem lijkt zo goed als onmogelijk te worden. ‘Dat versterkt de milieu-effecten nog en resulteert in zeer significant negatieve effecten’, zegt de MER. ‘Zelfs indien men zou uitgaan van een reductie tot 31.000vierkante meter (winkelruimte), is deze ruimtelijke footprint niet inpasbaar op de site Oostkampse Baan-Loppem.’

Een stadion in het noorden van Brugge blijkt volgens het rapport een betere keuze. Maar dan moet de Expresweg N31 wel verder aangepakt worden en dan moet een groot deel van de supporters via de AX (de geplande autosnelweg tussen Brugge en Knokke, red.) van en naar het stadion kunnen rijden.
‘De milieu-effecten daar zijn beperkt’, staat te lezen. ‘Maar een belangrijke randvoorwaarde is de ontsluiting van de site, zoals de realisatie van de snelweg AX.’

Ook het Jan Breydelstadion uitbreiden is volgens het milieu-effectenrapport een betere keuze, al kampt ook die site met problemen. Onder meer de bereikbaarheid van zo’n groter Jan Breydel zal problematisch blijven. ‘Er moet een afdoend mobiliteitsconcept worden uitgewerkt. Maar het concept dat de Vlaamse Bouwmeester in zijn eerdere studie heeft voorgesteld, vangt die verhoging van de capaciteit waarschijnlijk niet op.’

Zo lijkt de optie Blankenbergse Steenweg dus als beste uit de bus te komen. Maar Michel D’Hooghe, de voorzitter van Club Brugge, liet in Het Nieuwsblad al verstaan dat Club niet naar daar wil verhuizen ‘zelfs al bouwen ze daar een stadion in massief goud’.

Het is nu aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) om de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge (en dus het stadiondossier) op de agenda van de Vlaamse regering te zetten. Dat zal vermoedelijk volgende week vrijdag zijn. Dan kan de regering, onder meer op basis van dit document, een beslissing nemen.

Bekijk zelf het plan-MER hier.

Reacties? Vertel het ons hier.

Vlaamse regering: 'Geen deadline meer voor stadion'

Club_brugge_3d_3 De Vlaamse regering weigert om nog een datum te plakken op wanneer er nu precies een beslissing mag worden verwacht in het Brugse stadiondossier. Dat heeft Vlaams minister Frank Vandenbroucke (SP.A) gisteren gezegd op een ontmoeting met het socio-economische overlegplatform Resoc Brugge.


Resoc-voorzitter Dirk De fauw (CD&V) drong aan op een snelle beslissing. 'Het stadion valt binnen de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge. Zolang er geen stadionbeslissing is, is ook die afbakening niet rond. En zo worden er tientallen Brugse dossiers gegijzeld, onder meer in de Zeebrugse haven en ook een aantal belangrijke woonprojecten.'

'Ik besef dat dat vervelend is, maar ik wil geen deadline meer op dit dossier kleven', zei Vandenbroucke, die minister-president Kris Peeters verving op de vergadering. 'Het plan-MER (milieu-effectenrapport, red.) is alvast conform verklaard, en onder meer op basis van dat rapport zal er beslist worden.'

Zal er sneller beslist worden als er geen vaste deadline meer is en de Vlaamse regering 'in stilte' kan werken? Of betekent dit gewoon meer uitstel voor dit dossier? Vertel het ons hier.

Van Volcem schrijft nieuwsbrief over stadion

De Brugse schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) verspreidt vanaf morgen 15.000 exemplaren van haar nieuwsbrief 'Mag het nog over voetbal gaan?' Daarin pleit ze ervoor om het eindeloze geruzie in het Brugse stadiondossier te stoppen.

'Brugse gemeentebestuurders gooien naar elkaar met modder, de Vlaamse regering durft nauwelijks kleur bekennen en de onvermijdelijke actiegroepen hebben zich ingegraven aan de frontlijn. Over voetbal praat niemand nog', zegt Van Volcem (Open VLD) in de brief die ze met de hulp van communicatiespecialist Wim Schamp opstelde.

Volgens Van Volcem raakt iedereen door het politieke geruzie het Brugse stadiondossier stilaan beu. 'Niemand lijkt er nog voor te willen vechten. maar Club Brugge verliest steeds meer terrein op buitenlandse clubs, omdat die wel over multifunctionele stadions beschikken.'

Het politieke gehakketak, de onrust over de komst van een groot winkelcentrum en de gevolgen voor het milieu overheersen het debat te veel, vindt Van Volcem. Actiegroepen als De Witte Pion krijgen in de brief een flinke veeg uit de pan. 'Vlaanderen is vandaag ondermijnd door allerlei belangengroepen, die behalve hun eigen (klein) ledental niets of niemand vertegenwoordigen', zegt Van Volcem.

Opmerkelijk: in de brief noemt de schepen Bart Verhaeghe van bouwpromotor Uplace, die het stadion in Loppem wil bouwen, 'de Steve Stevaert van Brugge'. 'Hij wil Club een stadion cadeau doen, zonder dat de belastingbetaler daarvoor moet betalen', zegt Van Volcem.

Heeft Van Volcem gelijk of ligt ze zelf (mee) aan de basis van alle geruzie? Vertel het ons hier.

Poll Groen! Brugge pro Jan Breydel 'gehackt'

De Brugse afdeling van Groen! heeft de poll die ze had gelanceerd over het Brugse stadiondossier noodgedwongen van het net moeten halen. Op www.groenbrugge.be konden bezoekers stemmen op de uitbreiding van het Jan Breydelstadion, om die optie weer mee op tafel te krijgen bij de Vlaamse regering, naast de opties Loppem en Brugge Noord.

‘Vrijdagmiddag waren er 250stemmen pro Jan Breydel, tegenover een achttal stemmen tegen dat alternatief’, zegt Rita Brauwers van Groen! ‘Maar plots begon één stem per seconde binnen te lopen. Tegen de avond waren al meer dan duizend stemmen binnen, nagenoeg allemaal tégen Jan Breydel. Het bleek dat onze poll gesaboteerd was. We hebben hem van het net gehaald, maar we proberen hem zo snel mogelijk weer online te krijgen.’

Onder meer op de website van supportersvereniging Blue Army was opgeroepen om tegen Jan Breydel te stemmen op de poll. ‘Dit is niet netjes van Club’, vindt Brauwers. ‘Als er al eens een andere stem te horen is in het stadiondossier, wordt die onmiddellijk de mond gesnoerd. Maar de poll komt zeker terug. Hopelijk blijven de hackers dan weg.’

Cercle: concerten en fuiven in Jan Breydel?

Cerclebrugge Cercle Brugge heeft de leden van de Vlaamse regering een brief geschreven. Groen-zwart maakt daarin nogmaals duidelijk dat het in Brugge wil blijven spelen, wat er ook gebeurt met de stadionplannen van buur Club.

      

'Er bestaat enige vrees binnen Cercle omdat onze naam bijna nooit genoemd wordt in de discussies', zegt Cercle-woordvoerder Pol Van Den Driessche. 'In onze contacten met politici merken we dat de beslissing op Loppem zou kunnen vallen. En vaak wordt daar dan meteen bijverteld dat Cercle dan maar moet meeverhuizen. We willen de plannen van Club niet dwarsbomen, maar we gaan niet naar Loppem.'

      

Cercle laat tegen dit weekend affiches, stickers en T-shirts drukken 'Pro Brugge'. En op 5oktober, wanneer Cercle thuisspeelt tegen Standard, wordt een grote manifestatie gehouden voor de wedstrijd. 'We verwachten voor die match 15.000 tot 18.000toeschouwers, waaronder waarschijnlijk ook enkele politici (premier Yves Leterme is notoir Standard-supporter, red.)', zegt Van Den Driessche. 'Daar zullen we ons standpunt nog eens duidelijk maken.'

      

Volgens Van Den Driessche heeft het huidige Jan Breydelstadion tal van voordelen. 'Er liggen heel wat jeugdvelden rond, het stadion is afbetaald en we zouden er met Cercle perfect een multifunctioneel complex van kunnen maken.' Zo ziet Van Den Driessche er mogelijkheden voor rockconcerten. 'Dat was ook de bedoeling toen Jan Breydel uitgebreid werd in 2000. En onder de Noordtribune zou een fuifzaal kunnen worden gebouwd.'

foto www.cerclebrugge.be

Wat vindt u van het standpunt van Cercle? Is Jan Breydel een ideale thuishaven voor groen-zwart als Club naar Loppem verhuist? Vertel het ons hier.

Van Mechelen: 'Het wordt Loppem of Jan Breydel'

Er zijn nog twee opties voor het nieuwe stadion van Club Brugge: Loppem, ofwel het Jan Breydelstadion. Brugge Noord (de Blankenbergse Steenweg dus) is niet meer aan de orde. Dat heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) gezegd.

Van Mechelen voert de druk op om een nieuw stadion voor Club Brugge te bouwen in Loppem. Hij benadrukte zondag in verschillende interviews dat Loppem wat hem betreft de beste keuze is, en dat er nu snel beslist moet worden.

Er wordt nog altijd gewerkt aan de finale versie van de plan-MER, die de effecten van het nieuwe stadion op het milieu in kaart brengt, zei Van Mechelen. Zolang die er niet is, zal de Vlaamse regering geen beslissing nemen.

'Mijn voorstel is om het stadion aan de Oostkampse Baan in Loppem te bouwen’, zei Van Mechelen. ‘Het wordt bouwen in Loppem of in Jan Breydel blijven, maar dat kan nooit het stadion van de toekomst zijn.’

De minister verwacht tegen eind oktober een belissing van de Vlaamse regering, en een bouwaanvraag van Club in de loop van 2009.

Opmerkelijk was dat Van Mechelen met geen woord repte over Brugge Noord (een stadion aan de Blankenbergse Steenweg), het door de Brugse burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) voorgestelde alternatief als Loppem niet haalbaar zou blijken. ‘Als het Loppem niet is, blijft Club in Jan Breydel, met alle moeilijkheden en beperkingen die die locatie met zich meebrengt’, zei Van Mechelen.

Gaat u akkoord met Van Mechelens visie? Vertel het ons hier.

Oudere berichten:
> Camera's moeten Brugse bruggenmiserie (beetje) verzachten
> Clubmonument Antoine Vanhove overleden
> Magda Monbailleu over stijgend aantal overnachtingen in streek rond Brugge
> Reageer: 'Beter meer schepen op Brugse Ringvaart dan breder Schipdonk'
> Reageer: Grand Hotel du Sablon wordt winkelcomplex
> 'Mijn excuses. Brugge is geen shithole'
> Brand in sauna Tuilerieën
> 'Oplichters misbruiken naam Brugse ambulanciers'
> Poll: Camera's in Brugse uitgaansbuurt?
> Reageer: West-Vlamingen 'gestraft' met extra alcoholcontroles
> Teken petitie en red De Werf
> Wedstrijd 'Flanders from the air': de winnaar
> Van Volcem wil meer windmolens in Zeebrugse haven
> Reageer: Camera's aan Kraanplein en Eiermarkt?
> Brugse agenten steeds vaker slachtoffer van agressie
> Reageer: Een spoorweg op middenberm Schipdonkkanaal?
> Sluitingsdreiging Philips (voorlopig) van de baan
> Reageer: oorlog binnen het Brugse stadsbestuur
> Brugse fuifcheques: een goed idee?
> Foto: Sneeuwstorm(pje) over Brugge

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Brugge blogt


  • Tom Le Bacq en Ilse Snick bloggen over Brugge.

    Tom Le Bacq is een 26-jarige journalist die woont in Blankenberge en schrijft over Brugge. Hij is verslaafd aan voetbal en Teletekst en droomt, tussen alle deadlines door, van verre reizen naar exotische landen.

    Ilse Snick (33 jaar) werkt als journalist sinds 1996. Samen met John en kinderen Mare (7) en Luka (5) woont Ilse in Varsenare. Haar vrije tijd brengt ze het liefst door met man en kids, in het gezelschap van familie en vrienden of alleen met een goed boek.

Zoeken

Nieuws uit brugge

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!