Home  Regio  dilbeek  dilbeek blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Dilbeek?
Laat het weten aan:
Jan
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Duurste autokerkhof twee dagen in Groot-Bijgaarden

Crash1

Een huiveringwekkende collectie gecrashte auto's vult vandaag en morgen een van de hallen van Brussels Kart langs de Alfons Gossetlaan in Groot-Bijgaarden.

Een vijftigtal gloednieuwe personenauto's van verschillende merken en met nul kilometer op de teller werd onderworpen aan de strenge crashtests van de internationale verbruikersorganisatie EuroNcap. Het resultaat van de botsproeven is te bekijken in de grote loods.

Vandaag mochten de media een kijkje nemen. Vanavond vindt er een plechtigheid plaats in Concert Noble in het centrum van Brussel. Morgen zal een tweehonderdtal ingenieurs van de autoconstructeurs de vernielde wagens grondig kunnen inspecteren. De experts komen van over de hele wereld naar Groot-Bijgaarden afgereisd.

Na de tentoonstelling worden alle voertuigen onmiddellijk afgevoerd naar een sloopbedrijf. Er wordt niets gerecupereerd van de geteste wagens.

Crash2 Meer info op www.euroncap.com 

Dilbeek pakt voetpaden en riolen aan

Werken Herdebeekstraat februari 2009001-800

Gisterenavond werd het wegen- en voetpadenprogramma voor dit jaar goedgekeurd. In de Herdebeekstraat zijn momenteel al werken bezig. Schepen van Openbare Werken Deleu bezocht de werf.

Dilbeek investeert dit en de komende jaren fors in de modernisering van de wegeninfrastructuur. De gemeenteraad ging gisterenavond akkoord met het voetpaden- en wegenprogramma voor dit jaar.

Jaarlijks krijgen verschillende straten een buitengewone onderhoudsbeurt met aandacht voor duurzaamheid. Het onderhoudsprogramma wordt samengesteld op basis van de beschikbare inventaris van de reeds opgemeten straten, gespreid over de verschillende deelgemeenten. Uiteraard is de huidige toestand van de wegenis het belangrijkste criterium. De globale raming van deze werken voor dit jaar is vastgesteld op 544.782,46 euro, btw inclusief. Het betreft de volgende straten: de Stichelgatstraat in Dilbeek, de Dreeflaan in Itterbeek en de Bruekauterstraat in Sint-Martens-Bodegem.

Nog wegenwerken zijn dit jaar gepland in de Kothem- en Galgestraat te Schepdaal samen met Lennik en in de Gossetlaan in Groot-Bijgaarden. De werken aan de Herdebeekstraat tussen de Lennikse baan en de brug over de spoorweg zijn volop aan de gang.

Jaarlijks wordt eveneens een "voetpadenprogramma" opgesteld, waarbij een buitengewoon onderhoud wordt voorzien aan voetpaden die aan herstelling of vernieuwing toe zijn. Hierbij wordt er naar gestreefd om jaarlijks, naast sommige dringende herstellingswerken, één of meerdere wijken af te werken, waarbij drukbewoonde straten voorrang krijgen. Tevens wordt gepoogd om een spreiding over de verschillende deelgemeenten te bekomen. De globale raming van deze werken is voor dit jaar vastgesteld is op 987.571,51 euro, btw inclusief;

Voor dit jaar gaat het om de Malolaan en de Parklaan naast de Populierenlaan en de Kasterlindenstraat (tegen grens Sint-Agatha-Berchem) te Dilbeek, de Leliestraat,de Tulpenlaan, de Bremstraat en de Taaiboomstraat in Groot-Bijgaarden, de Korenveldlaan, de Tarweveldlaan, de Personaathoflaan en Molenstraat in Sint-Martens-Bodegem en de Heilige Kruiswegstraat in Schepdaal.

Momenteel zijn werken aan de voetpaden bezig in de Elegemwijk. Tegen het begin van de lente moeten de voetpaden in de Sterrenlaan, de Luchtlaan, Zonlaan, Meiboomlaan en Elegemstraat klaar zijn. De wijk Stichelberg en de J.B. Brusselmansstraat in Dilbeek en de Groenstraat in Groot-Bijgaarden zijn intussen afgewerkt.

Behalve voor wegen, voet- en fietspaden, is er ook geld voorzien voor de herstellingen van rioleringen. Dat gebeurt door TMVW. Daar heeft Dilbeek tussen de 300.000 tot 400.000 euro voorzien.

Daarnaast is op heden de aanleg van riolering in uitvoering in de Lennikseweg en de Borrestraat te Dilbeek nadat eerder al een gedeelte van de Koeivijverstraat werd uitgevoerd.

Tegelijk staan studies op stapel voor het verhelpen van problemen van wateroverlast in de Bronstraat, Voorspoedlaan en Lambrechtslaan, de Moeremanslaan en de Lange Haagstraat (Stationsstraat) te Dilbeek, de P. Benoitstraat, de Stationsstraat (Zwanenhofstraat), de J. Mertensstraat (Taaiboomstraat) en de Sint-Wivinadreef in Groot-Bijgaarden.

Daarenboven zal in samenwerking met de NV Aquafin de afwatering naar de Wolfsputten in Dilbeek (Stationsstraat, Snakkaertstraat en omgeving) worden gesaneerd alsmede de collector Elegembeek worden aangelegd (Maalbeekstraat, Molenbeekstraat in de richting van de August De Smedtstraat) in Groot-Bijgaarden.

Last but not least onderhandelt de gemeente op heden met de Vlaamse Overheid en het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) voor de aanleg van wachtvijvers ter hoogte van respectievelijk de Kattebroekstraat, de Elegembeek in Dilbeek en de Hunderenveldlaan (grens Groot-Bijgaarden – Sint-Agatha-Berchem) mede in overleg met de provincie Vlaams-Brabant en dit ter voorkoming van wateroverlast ter hoogte van de kerk van de H. Familie.

Horeca bespreekt overlast met gemeentebestuur

Het schepencollege en de politie gaan binnenkort samen zitten met de exploitanten van de horecazaken rond het gemeentehuis.

Op die vergadering wordt onder meer de parkeerchaos, allerhande overlast en de bekeuringen door de politie besproken.

Ninoofsesteenweg twee nachten dicht voor GEN-werken

De Ninoofsesteenweg zal komende nacht en vrijdagnacht richting Ninove worden afgesloten voor het verkeer. De N8 gaat dicht van 22u ’s avonds tot 6 u ’s ochtends voor beide rijstroken richting Ninove. Er is een wegomlegging voorzien via de Jan De Trochstraat en de Wijngaardstraat. Voor het verkeer richting Brussel is er geen hinder.

De wegomlegging is nodig voor het bouwen van een tijdelijke brug op de plaats waar de spoorlijn de gewestweg kruist. Daar wordt het spoortraject verbreed van twee naar vier sporen. Deze werken kaderen in de aanleg van het Gewestelijk Expresnet (GEN) dat vanuit Vlaanderen snelle treinverbindingen met Brussel zal bieden.

De tijdelijke brug is niet bestemd voor het autoverkeer. Ze zal onder andere de elektriciteitsleidingen van de trein dragen.

Reizigers van De Lijn moeten er rekening mee houden dat er in de buurt vier busstopplaatsen niet worden bediend.

www.wegenwerken.be

Straten met namen van vogels

De cultuurraad heeft een vooradvies gegeven voor de nieuwe straten in de verkaveling Wolsemveld, zone 3. De cultuurraad verkiest de volgende straatnamen die verwijzen naar vogels.

- voor de langste straat : Mezenstraat

- de middelste kortere straat : Groenling

- de rechtse kortere straat Roodstaart.

Het schepencollege gaat akkoord met de naamgeving.

Opletten bij het parkeren

Voortaan mag er ’s nachts tussen 3 en 5 uur niet meer geparkeerd worden op de parkeerstrook voor de handelszaak in de Kasteelstraat 27 in het centrum van Dilbeek omdat er problemen rijzen met de levering. De gemeenteraad ging akkoord met het instellen van het parkeerverbod aan de hand van een onderbord "tussen 3 u en 5 u’’. Dat moet het lossen en laden op die plaats mogelijk maken.

Sint-Antoniuslaan

In het doodlopend gedeelte van de Sint-Antoniuslaan vanaf de A. Waucquezlaan naar de Ninoofsesteenweg toe, wordt aan beide kanten van de straat geparkeerd wat de doorgang voor personenwagens, lichte vrachtwagens of vrachtwagens en hulpvoertuigen in het gedrang brengt. Om een vlotte verkeersdoorstroming te garanderen wordt een alternatief parkeerregime (1/15 – 16/31) ingesteld in dit gedeelte van de Sint-Antoniuslaan. De gemeenteraad keurde het aanvullend verkeersreglement goed.

Gehandicapten

Er komt een parkeerplaats voor personen met een handicap op het pas heringericht kruispunt aan de parochiezaal De Biekorf in Dilbeek. Recent werden infrastructuurwerken uitgevoerd aan het kruispunt van de Roelandsveldstraat met de Oudesmidsestraat in Dilbeek om de verkeersveiligheid te verhogen. De gemeenteraad ging akkoord met het aanvullend verkeersreglement.

 

Scholen voeren actie voor grote zichtbaarheid

Opvallen Na de kerstvakantie startten de Dilbeekse scholen een actie rond zichtbaarheid in het verkeer. Tijdens de donkere maanden willen de scholen extra aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Daarvoor maakten ze gebruik van het campagnemateriaal ‘Heb jij een oogje op mij?’ van het verkeersplatform. Ze deelden flyers uit, beloonden de fietsers en voetgangers die goed zichtbaar waren in het verkeer en probeerden zoveel mogelijk automobilisten te bereiken die extra gingen opletten voor de zwakke weggebruikers.

In een aantal scholen werd ook in de lessen aandacht besteed aan het thema, door bijvoorbeeld de werking van de dynamo te bestuderen en verschillende soorten fluomateriaal te vergelijken.

Proef met nadarafsluiting aan Don Bosco

Verkeerssituatie_school_bijgaarden

De nieuwe verkeerssituatie aan de hoek van het Hazepad en de Konijnenberg in Groot-Bijgaarden stemt iedereen tevreden. Ook de schooldirectie van vrije basisschool Don Bosco is tevreden. Schepen van Openbare Werken Luc Deleu bezocht de betrokken locatie.

Met de voorlopige oplossing is een einde gemaakt aan de dagelijkse gevaarlijke verkeerschaos aan de school op de hoek van het Hazepad en de Konijnenberg. Automobilisten voerden er voorheen op amper enkele vierkante meters de meest onvoorstelbare manoeuvres uit. Dat leidde voortdurend tot gevaarlijke situaties voor de leerlingen van de school.

De schooldirectie en het oudercomité drongen bij het schepencollege aan op een oplossing om de veiligheid van de kinderen te verhogen. In november vorig jaar kwam de technische verkeerscommissie langs samen met de schepenen Luc Deleu en Georges De Vliegher, bevoegd voor onderwijs. Zij spraken er met een afvaardiging van de directie, het oudercomité en enkele geïnteresseerde buren.

De uitgevoerde manoeuvres werden ter plaatse geëvalueerd. Hierbij werd vastgesteld dat het om verkeerstechnische redenen niet aangewezen was om in de voetweg vóór de schoolingang te parkeren, noch in de doodlopende aanzet van de eventueel door te trekken straat vanaf het kruispunt Hazepad – Konijnenberg.

Als oplossing werd voorgesteld om met een nadarafsluiting (bij voorkeur vast te leggen met zandzakjes) de bocht af te zetten. Hierdoor wordt de continuïteit van het voetpad beklemtoond achter de nadarbarelen en hoeven de kinderen niet tussen de wagens te lopen.

Deze oplossing loopt als proef gedurende drie maanden. Nadien kan deze voorlopige situatie worden bestendigd.

Hooibempt en Kelegemgaarde zijn nieuwe straatnamen

De cultuurraad heeft het schepencollege een voorstel gedaan voor twee nieuwe straatnamen. Voor de zijstraat van de Kloosterstraat in Groot-Bijgaarden stelt de cultuurraad de straatnaam Hooibempt voor.

Uit geschiedkundige bronnen blijkt dat eeuwen geleden rondom het klooster verschillende bossen lagen met het Vrijtbos als belangrijkste. De grens met Dilbeek was heide. Langs de Molenbeek die Dilbeek en Bijgaarden scheidt, lag toen nog een grote strook meersen en weiden met onder meer de Hoeybempt.

Voor een zijstraat van de Rumoldusstraat in Schepdaal suggereert de cultuurraad de straatnaam Kelegemgaarde. Deze naam verwijst naar het gehucht Kelegem gelegen aan kruispunt van de Wijngaardstraat en de Ninoofsesteenweg.

Trager rijden op de Ring

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant lanceert het voorstel om een algemene snelheidsbeperking tot 100 km/u in de voeren op de ring rond Brussel.

De gouverneur wil met zijn voorstel de vervuilende CO2-uitstoot verminderen en tevens het verkeer veiliger maken. Een lagere snelheid zal inderdaad de doorstroming van het verkeer vlotter maken.

Het voorstel is echter verre van nieuw. Al ettelijke jaren wordt er gepleit voor een verlaging van de snelheid op de ring naar het voorbeeld van de Antwerpse ring.

Tegelijkertijd werd er ook gepleit voor het invoeren van een verkeersdynamische aanpak met portieken. Op die portieken kunnen de automobilisten worden geïnformeerd en kan er een snelheids-beperking worden opgelegd in functie van de verkeersdensiteit of een ongeval.

Men vergeet daarbij dat de grote informatieborden reeds lang bestaan. Zo hangt er in Groot-Bijgaarden op de E40 net voor het tankstation richting Koekelberg en Ring een breed elektronisch informatiebord. Helaas wordt dit nauwelijks benut wanneer er zich een incident voordoet.

De samenwerking tussen de verkeerscentra van het Vlaams gewest en het Brussels gewest loopt blijkbaar nog steeds niet zoals gewenst, ondanks de goede voornemens.

Oudere berichten:
> Diamant voor René en Biruta
> Geen Monster Mania in Dilbeek
> Wijkbewoners nemen zelf initiatief
> Graag een aparte kamer voor 98-jarige Clemencia !
> Renovatie Westrand is halfweg
> Horeca bespreekt overlast met gemeentebestuur
> Sluikafval in Reinaertwijk moet weg
> Mathilda De Mol was er
> Dilbeek op weg naar 40.000 inwoners
> Dilbeek doet niet mee aan 1000 Zonnen
> Camerabewaking aan fietsenstalling van Dilkom
> Bigardo Bulls behalen klinkende overwinning
> Toneelgroep Safier speelt Huwelijks(s)paren
> Luchtzuiveraar voor Kasteelhoeve
> Dilbeekse ambtenaren trekken een warme trui aan
> Ninoofsesteenweg twee nachten dicht voor GEN-werken
> Oud-leerlingenbond RC neemt nieuwe start op Valentijn
> Voorontwerp nieuwe muziekacademie is klaar
> Dilbeeks Erfgoed werft vaste kracht aan
> Grafstenen beschadigd door voertuigen

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008

Dilbeek blogt  • Jan Muylaert blogt over Dilbeek.

    Jan (55) is al een eeuwigheid met journalistiek bezig. BHV kent geen geheimen voor hem. De beginjaren van het CC Westrand, de actie Vlamingen Thuis, de Gordel: Dilbeek staat altijd vooraan. Die prominente plaats krijgt de levendige gemeente ook met een eigen blog.

Zoeken

Nieuws uit dilbeek

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!