Home  Regio  eeklo  eeklo blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Eeklo?
Laat het weten aan:
Marc Van Hulle
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Politie kende een actief weekendje

Pa cartoons4 Vorige vrijdag werkte de politiezone Meetjesland Centrum opnieuw mee aan de verkeersveilige dag en zette daarvoor 13 manschappen in. Zo waren er tussen 7 en 19 uur twee teams in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins op patrouille voor snelheids- en ademtestcontroles op 12 locaties. Er werden 1.413 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Hiervan zijn er 131 geflitst, geen enkel rijbewijs werd ingetrokken. Er werden 120 ademtesten afgenomen en allen waren negatief. Er is wel een aantal onmiddellijke inningen uitgeschreven wegens het niet dragen van de gordel. Een voertuig werd in beslag genomen wegens het ontbreken van een geldige verzekering. De bestuurder was ook niet in orde met zijn rijbewijs en met de inschrijving (nummerplaat) van het voertuig. En een buitenlandse vrachtwagenchauffeur mocht 1.200 euro cash betalen wegens het niet naleven van de rij- en rusttijden.

Ook gisteren was de politie alert en werd met een beperkte ploeg verkeerscontroles uitgevoerd tussen 14 en 22 uur. 450 voertuigen werden op snelheid gecontroleerd, er waren 79 inbreuken. Op de 15 ademtesten was er 1 persoon die A geblazen heeft. Dit betekent een boete van 137,5 euro. Er zijn ook nog 7 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de gordel en voor het gsm-gebruik aan het stuur. De kus van de week gaat naar een motorrijder die in het centrum van Lembeke bewezen heeft dat een motorfiets ook op één wiel rijdt. Als beloning voor zijn expressieve rijstijl is zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. (cartoon Romain Coemelck)

Aan 110 per uur door het stadscentrum

In de nacht van zaterdag op zondag was er opnieuw een verkeersactie georganiseerd door de Politie Zone Meetjesland Centrum. Naast de reguliere diensten (onthaal en interventieploegen) werden 6 personeelsleden in uniform ingezet voor een specifiek toezicht naar verkeer en werd er tevens een recherche ploeg georiënteerd naar de aanpak van de drug-problematiek.

Gezien er tijdens deze nacht een fuif plaats vond in de sporthal, waren de controles vooral gericht op het centrum van Eeklo. Naast de problematiek van het dronken sturen was er dit maal ook veel aandacht voor fietsers en bromfietsers zonder goede verlichting. Er werden 10 onmiddellijke innningen (aan 50 euro per stuk) uitgeschreven voor fietsers die zonder verlichting reden. Twee bestuurders kregen een boete aangesmeerd wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. Twee minderjarigen kregen een verplichte verkeersklas aan hun broek. Dit houdt in dat ze op woensdag namiddag tijdens hun vrije tijd een poos kunnen genieten van een verplichte bijscholing op het commissariaat ivm de naleving van de wegcode. Twee bestuurders van bromfietsen die te snel reden mochten te voet naar huis. Ze mochten hun bromfietsen op het commissariaat achter laten. Er zijn 4 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor fietsers die zich o.m. lieten voorttrekken door een bestuurder van een bromfiets, of die zonder handen reden op een sterk beijzelde rijbaan.

Op de 16 ademtesten die werden afgenomen bliezen 6 bestuurders positief!! Boeket van de week gaat naar een jeugdige bestuurder (hij had zijn rijbewijs minder dan 2 jaar) die in het centrum van Eeklo, op een spiegelglad wegdek 110 km/u reed op een plaats waar de max. snelheid 50 km/u is. Hierbij negeerde hij een rood licht en bij de blaasproef gaf het resultaat 0,41 milligram/l UAL aan. Hij zal zijn verhaal mogen uitleggen aan de politierechter.

Fietsersbond met nieuwe, actuele website

Fietsersbond De vernieuwde website www.fietsersbond.be/eeklo werd recent aangepast. Voortaan vindt u er het meest actuele Eeklose fietsnieuws on line! Oudere dossiers en onderzoeken ontdek je op www.fietsersbond.be/eeklo/dossiers. En over de doelstellingen van de Fietsersbond kom je meer te weten via www.fietsersbond.be/eeklo/watwijwillen. De site wordt voortdurend uitgebreid, aangepast en voortdurend geactualiseerd. Ga dus regelmatig een kijkje nemen!

Brug Peperstraat gaat maandag drie maand dicht

Morgen, maandag 19 januari, starten de riolerings- en wegeniswerken langs de gewestweg N434 Peperstraat-Kleemhoek-Moerstraat en omgeving. Er wordt een drukriolering aangelegd in de landelijke woonkorrel langs die gewestweg. Langs diezelfde N434 Eeklo–Sint-Laureins worden ook nieuwe fietspaden aangelegd in asfaltverharding. De eerste drie maanden zal de brug over de expresweg opnieuw afgesloten worden.

In een eerste fase wordt gewerkt vanaf de voet van de brug in de Peperstraat tot aan het kruispunt met de Moerstraat (N434). Dit betekent dat de brug wordt afgesloten voor alle verkeer, in beide richtingen. Ook het kruispunt met de Waaistraat is afgesloten. Deze fase duurt vermoedelijk tot eind maart 2009. Het kruispunt Moerstraat blijft zo veel mogelijk open.

Het verkeer op de N434 van Bentille richting Eeklo zal via de Kruiskensstraat omgeleid worden. Het verkeer vanuit Eeklo-centrum wordt richting R43 (Teut) geleid, zo naar de Expresweg en de Sint-Laureinsesteenweg, en vervolgens naar de Eerstestraat. Tijdens deze eerste fase geldt in de straten tussen de Waaistraat en de N434 (Bentille-Eeklo) enerzijds en in de buurt van Pastoor Bontestraat-Maroyendam-Moerstraat-Hoogstraat anderzijds UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER (wel toegelaten voor fietsers en bromfietsen van klasse A). Omwille van de veiligheid wordt aangeraden dat de schoolgaande fietsers naar Eeklo-centrum rijden via de fietsersbrug Aalstgoed of via Maroyendam.

In een volgende fase wordt riolering aangelegd in de Moerstraat, Hazelarenhoek en Hoogstraat (beperkt tot lokale omleiding) en worden langsheen de N434 (tot in Bentille) fietspaden aangelegd. Voor dit werk – dat tot eind 2009 zal duren – is telkens één rijstrook berijdbaar en wordt er in verschillende fases en met verkeerslichten gewerkt.

Meetjeslandse chauffeurs drinken niet meer...

Ondanks het gure winterweer heeft de lokale politie Meetjesland Centrum, in het kader van de BOB-campagne, in het voorbije weekend opnieuw gerichte verkeersacties georganiseerd. Zaterdag en zondag zijn er extra verkeersploegen ingezet. Er is geopteerd om de alcoholcontroles te linken aan snelheidscontroles met onderschepping. Bij zeer ernstige snelheidsovertredingen (bvb. + 30 km/u boven de toegelaten snelheid in de bebouwde kom), kan dit aanleiding geven tot een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Deze wijze van optreden laat ook toe van zeer snel in te spelen op de verkeersdrukte en van veelvuldig van opstellingsplaats te veranderen.

Op zaterdag zijn er 1138 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Slechts 22 reden te snel. Van 2 bestuurders werd onmiddellijk het rijbewijs ingetrokken wegens overdreven snelheid (resp. 88 en 92 km/h in de bebouwde kom (max.50km/h)). Er zijn van 28 bestuurders, ademtesten afgenomen en allen waren negatief. De staatskas is onmiddellijk gespijsd gezien er voor 3 Nederlanders er 3 onmiddellijke inningen werden uitgeschreven voor een totaal bedrag van 440 euro.

Op zondag zijn er 428 voertuigen gecontroleerd. Hierbij zijn 32 personen in overtreding genomen. Een persoon die met een onaangepaste snelheid van maar liefst 109 km/u door de bebouwde kom reed in Lembeke mocht zijn rijbewijs inleveren. Opnieuw mochten 4 Nederlanders in totaal 270 euro betalen in cash wegens snelheidsovertredingen. De 23 afgenomen ademtesten waren allemaal negatief. Voor kleine technische tekortkomingen zijn er nog 5 waarschuwingen uitgeschreven. Een motorfietser die niet verzekerd was werd eveneens geverbaliseerd. En tijdens een verplaatsing van de ploegen, werd ook nog een bestuurster in het centrum van Eeklo geverbaliseerd wegens het gevaarlijk parkeren op het fietspad.

Afscheid van Lien

Van_tomme_lien Morgenochtend, op zaterdag 13 december om 10 uur, wordt in de parochiekerk van Adegem afscheid genomen van de 17-jarige Lien Van Tomme, die vorige week donderdag om het leven kwam bij een verkeersongeval op het kruispunt Ringlaan-Raverschootstraat. Op het bericht van Liens ongeval op deze blog werd massaal en vooral geëmotioneerd gereageerd. Het is duidelijk dat het overleden meisje en het ongeval zelf niemand onberoerd hebben gelaten. We wensen Liens familie en vrienden alle sterkte toe in deze moeilijke tijd en we hopen dat haar jammerlijke dood de nodige gevolgen zal hebben aan het kruispunt, waar voor het jonge meisje het noodlot toesloeg.

Zeventienjarig meisje overleeft klap op Ringlaan niet

Deze morgen rond 8 uur vond op het kruispunt Ringlaan-Raverschootstraat een zwaar verkeersongeval plaats. De zeventienjarige Lien Van Tomme uit Adegem, leerlinge aan het College Onze Lieve Vrouw ten Doorn, werd bij het kruisen van de Ringlaan frontaal gegrepen door een vrachtwagen, die uit de richting van Nieuwendorpe kwam. Het meisje werd eerst naar het AZ Alma, maar later naar het AZ Sint-Lucas in Gent overgebracht. Daar overleed ze deze namiddag aan haar verwondingen. Het kruispunt waar het ongeval plaatsgreep, is een bijzonder gevaarlijk kruispunt waar de jongste maanden al ettelijke ongevallen (hoofdzakelijk met blikschade) gebeurden. Op de gemeenteraad werd al herhaaldelijk gevraagd voor verkeersveiliger ingrepen, maar die bleven uit ook al omdat de Ringlaan een gewestweg is. Deze namiddag waren er wel spoedbijeenkomsten met de technische dienst, het stadsbestuur, de politie en AWV om met enkele ingrepen het (vooral donkere) kruispunt veiliger te maken: meer verlichting, een betere aanduiding, duidelijker belijning en zelfs verhoogde snelheidscontroles. Al reed de chauffeur van de vrachtwagen, die bij het ongeval was betrokken, volgens de politie niet te snel.

Politie feliciteert autobestuurders

Eeklo_politie_snelkar_1 De politie van de zone Meetjesland Centrum feliciteert de Meetjeslandse autobestuurders. Als het goed is, zeggen ze het ook, zeker na de resultaten van de beperkte verkeersactie van zaterdag. Met één snelheidsmeter, één snel voertuig en één commandovoertuig voor het onmiddellijke verhoor van de overtreders werden zaterdag op zeven plaatsen in de politiezone (zowel in Eeklo, Kaprijke als Sint-Laureins) in totaal 1190 voertuigen gecontroleerd. Hierbij zijn 16 overtredingen vastgesteld. ‘Dit betekent dat ongeveer 98,5 % van de bestuurder die gecontroleerd werden, de snelheidsbeperkingen hebben gerespecteerd. Dit verdient een dikke proficiat’, aldus commissaris Carlos Boone. ‘Naast deze overtredingen zijn 3 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 2 processen-verbaal inzake rijbewijs en niet-verzekering en 1 gecombineerd proces-verbaal voor een snelheidsovertreding, het niet kunnen vertonen van rijbewijs,identiteitskaart  en groen geldig verzekeringsbewijs. De ademtesten (een 8-tal) waren allemaal negatief.’

Dat zal niet van Heineken geweest zijn...

De politie heeft woensdagmorgen in Sluis een 33-jarige man aangehouden die flink onder invloed van alcohol verkeerde. De man, afkomstig uit het Belgische Eeklo reed rond 11.30 uur over de Rondweg. Hij viel op door zijn rijgedrag: de man slingerde en stopte op de rotonde. Een blaastest wees uit dat de Belg bijna 5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen. (bron: HVZeeland.nl)

Motorrijder rijdt 75 km te snel in Kaprijke!

De politie van de Zone Meetjesland Centrum hield dit weekend een reeks snelheidscontroles, onder meer in de Vaartstraat in Kaprijke en dat bleek geen overbodige luxe: er werden twee motorrijders geflitst aan 114 en 125 km/u (max. snelheid is daar 50 km/u). Als toetje kan er nog vermeld worden dat beiden ook nog strafbaar geïntoxiceerd waren. Diezelfde nacht werd in de Kleemhoek (Eeklo) nog een motorrijder gesnapt aan 123 km/u. (max. snelheid 70 km/u).

Oudere berichten:
> Groot Nederlands Dictee: de winnaars uit het Meetjesland
> Na de wijn, het (Valentijns)bier: Irma-bier
> Waar ligt 't Koerken?
> Erik Matthijs stopt als parlementair
> Kangoeroelijken langs de weg
> Kleuters op bezoek in het ziekenhuis
> Nog geen 20.000 Eeklonaren
> Stoefers zijn ook mensen...
> Sven Mallezie wint regiocompetitie
> Gaëlle Deschamps is beste junior journalist
> Marc De Waele maakt kunstwerk voor Pepsi Cola
> Sint-Antonius steunt gsm-actie Het Nieuwsblad
> Peperstraat ligt weer open
> Senioren vertellen kinderen over de oorlog
> Valentijntip: seks in je glas!
> Sven Mallezie nu de sterkste in Breda
> Vedettenparade op het stadhuis
> Stadhuis prijst MNM
> Gymclub Altis grossiert weer in medailles
> PTI-leerlingen herstellen waterschade in De Meidoorn

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007

Eeklo blogt

  • Marc Van Hulle blogt over Eeklo.

    Marc Van Hulle (°1962) werkt al meer dan twintig jaar bij deze krantengroep. Hij combineerde dit lang met het hoofdredacteurschap van het plaatselijke huis-aan-huisblad Taptoe Meetjesland, maar is nu aan de slag als manager PR en Communicatie bij het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo en Sijsele. Een rasechte Eeklonaar, die met echtgenote Ann, zoon Michiel (°1989) en dochter Jasmien (°1993) in de Galgenstraat woont. Marc kijkt graag televisie, houdt van lekker eten en van Club Brugge, in goede en kwade dagen.

Zoeken

Nieuws uit eeklo

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!