Home  Regio  lokeren  lokeren blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Lokeren?
Laat het weten aan:
Jean-Pierre
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Nieuwe wegmarkeringen

Wegmarkering In het kader van de asfalteringswerken (overlaging in asfalt) die uitgevoerd worden in 2009, dienen ook opnieuw de nodige wegmarkeringen aangebracht te worden.

Het bestek hiervoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad, evenals de kostenraming van de opdracht begroot op 30.000 € (btw incl.).

In het bestek wordt de mogelijkheid voorzien via een onderhandelingsprocedure de opdracht 2 keer met telkens 1 jaar te verlengen.

Stad ruimt elk jaar 18 km grachten

Beek Lokeren heeft ongeveer 216.709 lopende meter baangrachten die door de stad moeten onderhouden worden. Het gaat om grachten gelegen langs de openbare weg en langs de ruilverkavelingswegen. De stad wil tot een periodiek onderhoud van deze grachten komen.
De frequentie van het ruimen van de grachten is momenteel vastgelegd op 12 jaar. Dit betekent dat per jaar ongeveer 18km grachten moet geruimd worden. De volgorde van ruiming zal door de technische dienst bepaald worden.
Bij wijze van proefproject zal het ruimen van baangrachten van de stad Lokeren uitbesteed worden en niet meer uitgevoerd worden met eigen diensten.
De gemeenteraad moet zich nu over het bestek hiervoor, evenals de kostenraming van de opdracht begroot op 111.000 euro per jaar (btw incl.) uitspreken.

Linoleum basisschool Eksaarde totaal versleten

In verscheidene klassen van de stedelijke basisschool in Eksaarde is de linoleum vloerbekleding in  slechte staat. Er zijn hier en daar gaten, waar het onderliggende beton reeds zichtbaar is.

Waar deze gaten zich bevinden, gaat het afbrokkelen van de vloerbekleding steeds sneller. Het onderhoudspersoneel meldt dat bij het reinigen van de lokalen het water via deze gaten wegloopt onder de bekleding. De kans dat op langere termijn schimmelvorming ontstaat is niet uitgesloten.

Een volledige vernieuwing per klas is noodzakelijk, vindt ook het stadsbestuur. Vorig jaar werd prijs gevraagd om de vloerbekleding te vervangen in de klassen met beschadigde linoleum. Er werd beslist om de uitgave over meerdere jaren te verdelen. De vloerbekleding van de klassen die er het slechtst aan toe is, zal eerst gerenoveerd worden. Met het vrijgemaakte budget kunnen nu naar alle waarschijnlijkheid reeds twee klassen behandeld worden.

Armaturen in bib zijn gevaarlijk

De armaturen in de stedelijke bibliotheek zijn aan vervanging toe.


Na onderzoek naar de toestand van de verlichting in de bibliotheek kwam het stadsbestuur tot de vaststelling gekomen dat de armaturen sterk verouderd zijn. De armaturen hangen er reeds sinds 1982 en het komt vaak voor dat bij openen ervan de armatuur gewoon stuk springt.

Verder is er nog het probleem dat in de oude armaturen de bekabeling wordt blootgesteld aan het licht van de lampen waardoor deze kabels verduren en afbreken. Na 25 jaar blootstelling is dit reeds ver gevorderd en wordt de toestand problematisch. Het afbreken van de isolatie rond de bekabeling in de armatuur kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Er wordt nu voorgesteld omvat de bestaande armaturen te vervangen door modellen waarbij de bekabeling van zowel de armatuur zelf als de toevoerkabels niet worden blootgesteld aan het licht.

't Veerhuis op de strafste locatie

Berlare veerhuis  In 'Het strafste café van Vlaanderen', een reeks die in Vlaanderen Vakantieland in maart uitgezonden wordt, komt maar één herberg uit de streek voor: 't Veerhuis in Berlare, in de categorie 'Strafste locatie'. Een veerkrachtige toeristenmagneet is dit charmante café zeker. Want vlakbij de veerdienst aan de Scheldedijk in Berlare die er al een hele geschiedenis heeft opzitten, en langs het mooiste fietstraject aan de Schelde. Toen Stijn Streuvels’ de Teleurgang van de Waterhoek een verfilming kreeg, was dit één van de filmlocaties. De authenticiteit van dit oude veerhuis bleef in elk geval al die jaren bewaard.

In maart presenteren Saartje Vandendriessche en Robin Vissenaekens 4 weken lang - in een bijzondere special in Vlaanderen Vakantieland – het strafste café van Vlaanderen,  de ideale uitvlucht voor cafégangers. Met het excuus van een leuke fiets- of wandelroute in de buurt of een originele toeristische tip nemen ze de kijker mee naar een uniek café.

Het boekje ‘100 x Straffe Cafés in Vlaanderen’ van Bruno Loockx selecteert 100 unieke cafés in Vlaanderen en Brussel. Oude herbergen, knusse kroegen en landelijke terrassen met een heel bijzonder kantje. Gevestigd in een klooster, een kasteel, een wafeltjestent of een koloniale lodge : verrassend en gezellig.

Sinfrakidz zijn kittens

De Sinfrakidz, dat zijn de jongsten van toneelvereniging De Sinfra's, worden jonge katjest.

De 29 acteurs, allemaal tussen 8 en 25 jaar, brengen 'Kittens', een musical gebaseerd op 'Cats'.

Lieven De Keyser regisseert en herwerkte het script.


Kittens is het verhaal van een groep straatkatten, die jaarlijks samenkomen op de vuilnisbelt om het Jellicle Ball te vieren.

Te zien op 27 en 28 februari en 1, 6, 7 en 8 maart in de Torenzaal van het Cultureel Centrum.

Info en tickets bij Lieven De Keyser via 0479/75.94.12.

Voetpaden herstellen

Sommige voetpaden in Lokeren liggen er slecht bij. Het gemeentebestuur vindt het nodig deze op regelmatige basis te herstellen. Daarom zal een algemene opdracht uitgeschreven worden voor het noodzakelijke herstel op de plaatsen waar nodig, gedurende 2009.

De kostenraming van de opdracht is begroot op 120.000 euro.

Multifunctioneel voertuig voor de brandweer

BRANDWEER De brandweerdienst heeft verschillende voertuigen van meer dan 20 jaar. Een vernieuwing van het voertuigenpark dringt zich dan ook op. De moderne technologie laat toe multifunctionele voertuigen te bouwen. De brandweerdienst wil nu een dergelijk voertuig aankopen.

In een dergelijk voertuig zijn verschillende basisfuncties ingebouwd. Dit wil echter niet zeggen dat met een dergelijk voertuig een volledige interventie kan afgewerkt worden. Er kan in ieder geval al gestart worden. De basisfuncties zijn : eerste aanval op blusgebied, hoogtewerking en basisbevrijding bij geknelde personen. Afhankelijk van de aard van de interventie moet dan eventueel nog bijkomend materiaal aangevoerd worden.

De kosten worden begroot op 750.000 € (btw incl.).

Sanitair blok voor basisschool Spoele

Omdat het aantal leerlingen in de stedelijke basisschool Spoele blijft stijgen is er behoefte aan extra sanitait.

De stad opteert voor een kant en klare oplossing in de vorm van een containerunit, teneinde bouwkundige ingrepen tot een minimum te beperken.

Het bestek hiervoor wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad, evenals de kostenraming van de opdracht begroot op 17.000 € (btw incl.).

Stad stelt zich borg voor kerkfabriek

LOKEREN KERK SINT ANNA HEIRBRUG_edited De kerkfabriek Sint Anna wil een lening aan gaan voor de vernieuwing van de ramen van de vroegere pastorie. Deze woning wordt nu verhuurd en de kerkfabriek verbindt zich er toe de lasten van deze lening te dekken met de huuropbrengsten.


Om een gunstig tarief voor deze lening, ten belope van 51.000 euro en gespreid over 15 jaar, te bekomen is het nodig dat de stad zich borg stelt.

'Aangezien het enkel om een waarborg gaat ten behoeve van een lokaal openbaar bestuur en de leningslasten ten laste komen van de kerkfabriek en omdat de stad bovendien wettelijk verplicht is het eventuele tekort van de kerkfabrieken ten laste te nemen, is de borgstelling, met het oog op een optimaal leningtarief, aanvaardbaar', vindt het schepencollege.

Oudere berichten:
> Deputatie keurt Kopkapel en Heirbrug Noord goed
> Hulpverleningszones in Belgisch Staatsblad
> Dikke truien modeshow in basisschool Dolfijn
> Valentijn in... Breendonk
> Mahler in de bib
> Nieuwe boiler voor de politie
> De wereld is een dorp in Heiende
> Multimuzikaal weekend op komst
> Vingerafdrukken tonen nu meteen wie je bent
> Ambiance in jeugdhuis T-Klub
> Jubileumwandeling in het Molsbroek
> Kraan op het voetpad
> Win: boek 'Flanders from the air' !
> Mooie opbrengst voor Vredeseilanden
> Den Avond weer succes
> Met zijn allen naar Den Avond
> Toneelgezelschap Heirbrug speelt 'Amaai mijn darmen'
> Braille mailen kan ook
> Laat je eens rondleiden in de bib
> Kamagurka is er nog

Archieven per maand:
| februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Lokeren blogt


  • Jean-Pierre De Lamper blogt over Lokeren.

    Jean-Pierre (°1956), uit Moerzeke, is al jarenlang een journalist in hart en nieren. Hij probeert telkens vooral een beeld te scheppen van de mensen en wat tussen hen leeft. Iedereen heeft zijn verhaal, zowel op het platteland als in de grootstad. Dat is het standpunt van waaruit hij telkens weer vertrekt.

Zoeken

Nieuws uit lokeren

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!