Home  Regio  sintlaureins  sintlaureins blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Sint-Laureins?
Laat het weten aan:
Emiel Tack
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Resultaten verkeersveilige nacht

Alcohol Voor de twaalfde keer werd in de provincie Oost-Vlaanderen een Verkeersveilige Nacht georganiseerd. Er werden door alle 29 politiezones, dus ook de zone Meetjesland-Centrum waaronder Sint-Laureins valt, controles uitgevoerd.

In totaal werden 2.791 voertuigen gestopt. Van 2.780 chauffeurs werd een ademtest afgenomen, waarvan bij 146 bestuurders ( 5,2 % ) een strafbaar alcoholgehalte werd vastgesteld. Vergeleken met vorig jaar is dit en daling van 1,4 %. In de zone Meetjesland-Centrum werden 78 ademtesten opgelegd. 72 ervan waren negatief, 5 positief en 1 chauffeur haalde de alarmdrempel. 1 rijbewijs werd ingetrokken.

Er werden tevens 6.477 voertuigen gecontroleerd op snelheid in heel Oost-Vlaanderen. 723 chauffeurs (11,2 %) begingen een overtreding. De resultaten van de politiezone Meetjesland-Centrum liggen onder de provinciale cijfers. Van de 154 gecontroleerde voertuigen reden er slechts 12 te snel (7,8 %).

Enkele provinciale cijfers vind je in bijgaande overzicht: Download verkeersveilige_nacht.xls

Help mee op de Dag van de Natuur

Van wandelpaden aanleggen tot hagen aanplanten, van maaibeheer tot wilgen knotten: tijdens de Dag van de Natuur op zaterdag 15 november stropen talloze vrijwilligers de mouwen op. Ook jij kan meehelpen aan het beheer van onze Meetjeslandse natuurgebieden. Dit jaar is de ‘Dag van de Natuur’ aan haar 30ste editie toe. Op deze dag worden door de afdelingen van Natuurpunt, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu en heel wat andere verenigingen in heel Vlaanderen allerlei activiteiten georganiseerd. Het beheer van natuurgebieden is belangrijk, maar daarnaast is er ook veel meer: sfeer, verse soep, informatie over het gebied, een wandeling of speciale gebeurtenis. En wat gebeurt er in het Meetjesland? Natuurpunt organiseert samen met verschillende andere verenigingen en gemeentebesturen beheeractiviteiten in enkele Meetjeslandse natuurgebieden in Aalter, Evergem, Lovendegem, Ursel en Sint-Laureins.

Maaien aan de Roeselarekreek in Sint-Laureins.

Roeselarekreek_2 Het gedeelte van de kreek dat jaarlijks wordt gemaaid is een drijftil waarop riet en andere planten groeien. Zo’n drijftil is niets anders dan een drijvende matras van afgestorven plantenmateriaal van enkele decimeters dikte. De bovenste laag van een drijftil vormt op zich een speciaal biotoop, langs onderen gevoed door licht zout kreekwater en langs boven door zoet regenwater. Zulke overgangssituaties zijn altijd biologisch zeer interessant. Met het maaibeheer willen we het riet uitdunnen zonder het te doen verdwijnen. Het veenmosrietland blijft immers alleen in stand als de vegetatieontwikkeling wordt afgeremd, in dit geval door het afstervende riet te maaien. In een volledig natuurlijke situatie zou zo’n beheer niet noodzakelijk zijn om een zeldzame soort als de kamvaren te behouden: ook al zou hij op de ene plaats verdrongen worden door de vorming van struweel, op een andere plaats zou er door verlanding van een andere plas wel nieuwe drijftillen ontstaan waar hij zich opnieuw zou kunnen vestigen. Helaas is die situatie bij ons niet meer mogelijk, doordat de weinige plaats moet gedeeld worden met mensen voor bebouwing, landbouw, infrastructuur, industrie etc. Steun de Meetjeslandse Kreken!

Stort je bijdrage op de reservatenrekening Natuurpunt Beheer 293-0212075-88 met vermelding ‘Project 6634 Krekengebied’. Elke storting vanaf 30 euro is fiscaal aftrekbaar.

Trefpunt: 8.45u Markt Eeklo met de fiets (JNM) of 9.30u kerk Sint-Jan-in-Eremo Contact: David Van Eykeren, 0497 44 07 82, david.van.eykeren@gmail.com Bart Vandevoorde, 0472 47 26 63, Bart.Vandevoorde@inbo.be of Jarno Claeys (JNM), 0486 23 09 89, jarno.claeys@gmail.com

11 novemberviering in Sint-Laureins

11_2Afgelopen zondag, werden ook in Sint-Laureins alle slachtoffers van de eerste wereldoorlog herdacht. 'Maar zoals ook in andere Europese landen, betrekken wij alle gesneuvelden van ook latere gewapende conflicten in deze gedenkdag. Veel directe getuigen van de oorlog zijn er niet meer, maar beste oudstrijders, u mag dus gerust zijn dat wij er samen zullen voor zorgen dat wat uw generatie heeft meegemaakt, nooit vergeten raakt. De levensverhalen van onze oudstrijders en oorlogsslachtoffers worden niet uitgewist. Het kan er ons enkel toe aanzetten om de herinnering levendig te houden aan hetgeen inzonder tijdens de twee wereldoorlogen in onze regio en ver daarbuiten gebeurde'. (burgemeester Annick Willems)

11_1 11_3 (foto's Willy Pauwels)

Oorlogsslachtoffers herdacht in Bentille

Dscf2208_4Tijdens een korte herdenkingsplechtigheid werden zondagmorgen de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen herdacht. Aan de oorlogsmonumenten werd een bloemenkrans gelegd. Schepenen Franky Cornelis en Patrick De Greve woonden de plechtigheid bij namens het gemeentebestuur van Sint-Laureins. Muziekmaatschappij Nooit Gedacht uit Bentille verzorgde het muzikale gedeelte en speelde Het Belgisch Volkslied, Te Velde, De Last Post en De Vlaamse Leeuw. Enkele lagere schoolkinderen van de basisschool De Springplank uit Bentille waren eveneens aanwezig en legden een bloemstuk neer bij de gedenksteen in de kerkmuur.

'Wij doen dit om de aanzet te geven tot het opbouwen van relaties die steunen op het respect voor de ander, op wederzijds vertrouwen. Wij doen dit om de vrede die wij sinds 1945 mochten genieten te bestendigen en de gefundeerde hoop op een goede toekomst aan de volgende generaties door te geven. Laten wij - onze oudstrijders indachtig - aan hen, een voorbeeld nemen en moedig strijden tegen alle verbaal en fysiek geweld in deze wereld. Het is dankzij de zware opofferingen van toen, dat onze generatie in voorspoed is kunnen opgroeien.  Dat wij nooit hebben moeten vluchten, dat wij nooit de wapens hebben moeten opnemen. Dat hebben wij allemaal te danken aan de volharding van onze voorouders en dat mogen wij nooit vergeten.' ( schepen Cornelis )

Dscf2210Dscf2212Dscf2213Dscf2214Dscf2211Dscf2218

Dscf2216

Omleidingsplan werken Hoogkasteel

Plaatselijk_verkeer_2De wegenwerken in de Molenstraat ter hoogte van het Hoogkasteel komen in een eindfase. Vanaf maandag 3 november wordt het kruispunt van de Molenstraat (N456) met de Oudemansdijk opgebroken. Tevens wordt de toplaag afgeschraapt en starten de asfalteringswerken. Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt de Molenstraat gedurende een week voor alle verkeer afgesloten vanaf het einde van de bebouwde kom van Watervliet tot voorbij het kruispunt Molenstraat/Oudemansdijk/Mollekot. De plaats van de werken wordt voor alle verkeer afgesloten. Op de toegangswegen naar het afgesloten gedeelte zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn.

Voor het verkeer op de N456 komende uit de richting van Kaprijke wordt er een omleiding voorzien langs de Veldstraat, Blekkersdijk, Clara Verheyenstraat, Vrijendijk, Mollekotweg (Nl) terug op de N456 richting Nederland.

Voor het verkeer komende uit Nederland op de N456 wordt er een omleiding voorzien langs de Kasseiweg (NL), Zandstraat, Kruisken, Calusstraat terug op de N456 in Watervlietdorp.

Om het omleidingsverkeer op een vlotte manier te laten verlopen wordt er:

1. Een stilstaans- en parkeerverbod ingevoerd in de Veldstraat tot aan het voetbalterrein en in de Calusstraat vanaf de bebouwde kom.

2. Een éénrichtingsverkeer ingevoerd in de volgende straten : Clara Verheyenstraat in de richting vanaf Blekkersdijk tot Vrijendijk - Vrijendijk in de richting van Mollekot - Zandstraat in de richting van de Oudemansdijk

Omleiding_molenstraat ( info Koen Van Leeuwe op 09-218.76.40 )

Allerheiligen in Sint-Laureins

"Het feest van alle heiligen?",
Aan wie denk je?
Jouw vader, moeder?
Mischien niet, misschien iemand anders?
Voor ieder van ons is er wel iemand heilig...

Dscf2193_2Dscf2194Dscf2195Dscf2196Dscf2197Dscf2198

Herdenkingsmomenten gesneuvelden WO I en WO II

Bloemenkrans In elke deelgemeente van Sint-Laureins worden ieder jaar de geseuvelden van de eerste en de tweede wereldoorlog herdacht in de voorbeden tijdens een eucharistieviering. Er volgt steeds een herdenking aan het monument van de gesneuvelden, waar een bloemenkrans wordt neergelegd. Dit jaar werden de tijdstippen waarop deze plechtigheden zullen plaatsvinden enigzins gewijzigd.

In Sint-Laureins en Waterland-Oudeman: op zondag 9 november, eucharistieviering om 9 uur gevolgd door een herdenking aan het monument.

In Watervliet: op zondag 9 november om 10.30 uur neerlegging bloemenkrans aan het monument

In Bentille: op zondag 9 november om 11 uur herdenking aan het monument

In Sint-Margriete: dinsdag 11 november om 11.30 uur neerleggig bloemenkrans aan het monument en op zaterdag 15 november eucharistieviering om 18.30 uur

Uw mening: spiegel of witte streep

In de jongste Sentse gemeenteraad ontstond een debat over een vraag van oppositieraadslid Eddy Roets (Samen). De voormalige postbode kaartte een volgens hem onveilige situatie aan ter hoogte van het kruispunt van het Meuleken met de Oudemansdijk.

Roets is van mening dat de zichtbaarheid heel slecht is voor wie vanuit het Meuleken komt en richting Oudemansdijk rijdt. 'Men moet tot op het fietspad rijden om het verkeer dat van links of rechts komt te zien.' Roets en zijn partij stellen voor om een spiegel te plaatsen op de Oudemansdijk ter hoogte van het Meuleken om zo de zichtbaarheid en de veiligheid te verbeteren.

Omdat er over het functioneren van spiegels reeds heel wat te doen is geweest, stelde de CD&V-meerderheid voor om alternatieve wijzen te zoeken om de veiligheid ter plekke te verhogen. Mogelijks kan een witte stopstreep ook al beterschap brengen oppert de meerderheidpartij.

Wat denkt u over beide voorstellen? Geef ons uw mening. Wat verhoogt de veiligheid het meest: een spiegel of een witte streep?

Dscf2182 Dscf2185_2

Oudere berichten:
> Claudia Bonte (12) wint Junior Journalistwedstrijd
> Gratis naar Sicko in De Meet in Bentille
> Onverwachte sneeuwpret in het EPI in Sint-Laureins
> Opa en oma bezoeken het EPI aan de Rommelsweg
> Postcontainer Leemweg verdwijnt uit straatbeeld
> Sente Swingt
> Uw mening : waar rijden auto's te snel in Sint-Laureins ?
> De Warande wil Groentenrestaurant 2009 worden
> Barslechte wegen gezocht
> Gemeenteraad in Sint-Laureins
> Willems 104de in openingscriterium in Adelaide
> Infrastructuurwerken tussen Peperstraat en Kerselaar
> Vanaf morgen alles over vastgoed in de regio
> Eekawa-scholieren nipt onderuit
> Christa en Romain 25 jaar in gemeentelijke dienst
> Frederik Willems van start in Australië
> Een laatste streepje wintermoois uit Sint-Laureins
> Nagenieten met moois uit Sente
> Watervliet in het wit
> Gezocht: winterbeelden

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | juli 2008

Sint-Laureins blogt

  • Emiel Tack blogt over Sint-Laureins.

    Emiel (°1962) is van opleiding onderwijzer maar heeft algauw voor een journalistieke carrière gekozen. Hij is vader van Julie en echtgenoot van Carine. In zijn vrije tijd is hij medeorganisator van Jeugdcup Jonge Voetballer en geeft hij les aan scheidsrechters in het Meetjesland. Hij houdt van lekker eten en geniet van een goed glas wijn.

Zoeken

Nieuws uit sintlaureins

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!