Home  Regio  aarschot  aarschot blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Aarschot?
Laat het weten aan:
Inge
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Gemeenteraad donderdag 23 oktober: agenda

Foto_wwwaarschotbeDe gemeenteraad vergadert op donderdag 23 oktober om 19u30 in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat:

1. Stad Aarschot : begrotingswijziging nr. 3 – dienstjaar 2008
2. Lokale politiezone Aarschot : begrotingswijziging nr. 2 – dienstjaar 2008
3. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling
4. Overeenkomst tussen de politiezone Aarschot en de alarmcentrale vzw Detabel voor de (kosteloze)organisatie van de oproepen voor de onafhankelijke takeldiensten op het grondgebied van de politiezone
5. Vacantverklaring van 1 betrekking van onderluitenant-geneesheer vrijwilliger, te begeven bij aanwerving.
6. Vacantverklaring van:
* 2 betrekkingen van korporaal vrijwilliger (met werfreserve)
* 2 betrekkingen van sergeant vrijwilliger
* 1 betrekking van adjudant vrijwilligerte begeven bij bevordering
7. Herstelling fiets- en voetpaden (prog 07)Artikel nummer (08)42134/735-60Wijze van gunning : openbare aanbestedingGeraamd bedrag : 250.000 EUR (inclusief BTW)
8. Buitengewoon onderhoud aan verschillende wegen (prog 07)Artikel nummer (08)42123/735-60Wijze van gunning : openbare aanbestedingGeraamd bedrag : 300.000 EUR (inclusief BTW)
9. Heraanleg Amerstraat – 2 e fase – deel 1:ondergronds brengen van openbaar verlichtings- en laagspanningsnetArtikel nummer 42175/731-60Wijze van gunning : onderhandelingsprocedureGeraamd bedrag : 94.000 EUR (inclusief BTW)
10. Gratis grondafstand van een perceel gelegen te 3201 Langdorp, Veelsebaan30 kadastraal gekend alsafdeling 3 sectie A nr. 395/L – 395/S zijnde lot 2 met een totale oppervlakte van ± 12 m², voor hetplaatselijk en gedeeltelijk verbreden van de Veelsebaan.
11. Overeenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Vlaamse Grondenbank en de stad Aarschotbetreffende het ontvangen, controleren en doorsturen van aanbiedingen van het recht van voorkoop in hetkader van de Wooncode en het recht van voorkoop in het kader van de Ruimtelijke Ordening waardoor destad kosteloos een beroep kan doen op de inventaris van de Vlaamse Grondenbank
12. Aankoop van een perceel, gelegen ter hoogte van Vleminkstraat 9 in 3201 Langdorp,kadastraal gekend als afdeling 4 sectie H nr. 67t (deel) met een oppervlakte van 25ca voor de plaatsing vaneen schuilhuisje:akte van aankoopBedrag : 1.400 EURArtikelnummer : 9301/711-60/2007
13. Verkoop van de panden, gelegen in AarschotLombaardstraat 25-27Maalderstraat 8-11-16Hoogstraat 3-5aan de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen te Aarschot: akte van verkoopBedrag : 537.000 EURArtikelnummer : 9304/762-56
14. Openbare verkoop aan de hoogst biedende van het pand gelegen te Aarschot, Bogaardenstraat 23 (oudgemeentehuis), kadastraal gekend als afdeling 2 sectie H nr. 63f voor een bedrag hoger dan de waarde zoalsgeraamd door de Ontvanger van de Registratie zijnde 435.000 EURartikelnummer : 9305/762-56
15. Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen enlokalen van verenigingen in uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 die door de stadwerd afgesloten met het Vlaamse GewestArtikelnummer : 8792/522-51
16. Terugbetaling van reiskosten aan de burgemeester en schepenen van de stad Aarschot voor verplaatsingenmet het openbaar vervoer bij de uitoefening van hun mandaat (in toepassing van het gemeentedecreet,artikel 70 §2)
17. Inschakelen van vrijwilligers bij de stadsdiensten voor het uitvoeren van gelegenheidswerk terondersteuning van sociale, culturele of sportieve activiteiten
18. Opheffing van de-gemeenteraadscommissie voor onderwijs en cultuur-gemeenteraadscommissie voor communicatie en lokale economie
19. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies :aanpassing aan artikel 28 met betrekking tot de gemeenteraadscommissies
20. Oprichting van een gemeenteraadscommissie voor cultuur,aanwijzing van de commissieleden en verkiezing van een voorzitter
21. Oprichting van een gemeenteraadscommissie voor onderwijs, communicatie en lokale economie,aanwijzing van de commissieleden en verkiezing van een voorzitter
22. Gemeenteraadscommissie voor financiën en patrimonium,vervanging van een commissielid
23. Gemeenteraadscommissie voor openbare werken en sport,vervanging van een commissielid
24. Gemeenteraadscommissie voor welzijn en jeugd,vervanging van een commissielid en verkiezing van een nieuwe voorzitter
25. Laaksite :a)Princiepsbeslissing tot aankoop van gronden, eigendom van het OCMW van Aarschot,gelegen aan de Grote Laakweg te Aarschot kadastraal gekend alsS ie G nr. 1461 ha 59 a 40 caS ie G nr. 145 F1 ha 10 a 45 caS ie G nr. 145 G47 a 70 caS ie G nr. 150 E1 ha 61 a 64 caS ie G nr. 151 A91 a 35 caS ie G nr. 152 B32 a 93 caS ie G nr. 153 C88 a 42 categen de prijs van 183.350,85 EUR
b)Verzoek aan het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot tot het sluiten van een erfpachtovereenkomstmet het OCMW voor het perceel kadastraal gekend als afdeling G nummer 153 E, met eenoppervlakte van 1ha 39a 92a , eigendom van het OCMW en gelegen aan de Grote Laakweg teAarschot.
26. Advies bij een erkenningsaanvraag voor een orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos teLeuven – Tervuursestraat 56.
27. Opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer ‘Hofheide’ :buitengewone algemene vergadering op 9 december 2008* aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat
28. Financieel plan 2008 : wijzigingWelzijnshuis
29. Toekenning van toelagen voor gezinshulpArtikelnummer: 844/332-02Totaal bedrag: 60.000 EURVereniging / projectBedrag in EURLandelijke Kinderopvang/Project Stekelbees24.000Vervoerdienst CM Leuven250Logo Hageland vzw750Mobiel vzw250Welzijnsraad7.500Gijmelbergwijk vzw750Balanske vzw250Lokaal Overlegplatform Gelijke Kansenonderwijs (LOP)14.250Diensten voor Gezins- en bejaardenhulp: toekenning toelage en reglement voorverlening van deze toelage als tussenkomst in de kosten van familiehulp12.000
30. Premie thuisverzorging gehandicapten 2008: voorwaarden voor de toekenningArtikelnummer: 833/331-01Totaal bedrag: 6.450 EUR
31. Kerkfabrieken : akteneming van het gewijzigd budget 2008 van de volgende eredienstbesturen:•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN AARSCHOT•Kerkfabriek SINT ANTONIUS ABT WOLFSDONK•Kerkfabriek CHRISTUS KONING AARSCHOT•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL•Kerkfabriek SINT PIETER LANGDORP
32. Kerkfabrieken : goedkeuring van het gewijzigde meerjarenplan 2008-2013 van de•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL
33. Kerkfabrieken : akteneming van het budget 2009 van de volgende eredienstbesturen:•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN AARSCHOT•Kerkfabriek SINT CORNELIUS GELRODE•Kerkfabriek HEILIG HART VAN JEZUS OURODENBERG•Kerkfabriek SINT ANTONIUS ABT WOLFSDONK•Kerkfabriek CHRISTUS KONING AARSCHOT•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL
34. OCMW : budgetwijziging nr. 1 – 2008 in exploitatie
35. Begrotingsrekening en jaarrekening van de politiezone Aarschot per 31 december 2005 :Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de Provincie Vlaaams-Brabant dd. 02 september2008 houdende de definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2005 van de politiezone AarschotVragen van raadsleden
36. Vraag van de heer Luc Verrijt, raadslid, betreffende :* kosten onderhoud verouderde dienstvoertuigen
37. Vragen van de heer Willy De Keyser, raadslid, betreffende :a) slechte toestand van het wegdek Tieltsebaan
b) snel terugvinden van brandkranen bij interventies door brandweer

TrackBack

TrackBack URL van dit bericht:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341c782453ef010535ad14bd970b Listed below are links to weblogs that reference Gemeenteraad donderdag 23 oktober: agenda:

ReactiesDe reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Aarschot blogt


  • Inge Bosschaerts blogt over Aarschot.

    Inge (°1984) is geboren en getogen Diestenaar. Sinds kort verlaat zij de heimat af en toe om ook in Aarschot de sfeer op te snuiven. Daarvan brengt zij op deze blog verslag uit, al doet zij voor leuke weetjes en nieuwtjes ook graag een beroep op u.

Zoeken

Nieuws uit aarschot

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!