Home  Regio  aarschot  aarschot blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Aarschot?
Laat het weten aan:
Inge
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Stroomonderbreking velt stadsdiensten

Foto_wwwhsegovukBezoekers van het Aarschotse stadhuis ondervonden vandaag mogelijk wat hinder. Die was het gevolg van de vernieuwingswerken aan de hoogspanningscabine in de kelder van het stadhuis. Dat had zo zijn gevolgen voor de dienstverlening en het parkeren in de buurt van het stadhuis.

Vandaag, maar ook nog morgen, zullen enkele parkeerplaatsen voor het stadhuis voorbehouden worden. Vandaag was de elektriciteitsvoorziening in het stadhuis overigens volledig onderbroken, waardoor de stedelijke diensten op het stadhuis telefonisch niet bereikbaar waren.

Het stadhuis bleef wel heel de dag geopend, zodat de burgers in de mate van het mogelijke verder geholpen konden worden.

Aarschottenaars bouwen weeshuis in Senegal

Foto_wwwparadisdenfantsbeKathleen Vereckt, Jan Haeck en Melissa Vereckt bouwen een weeshuis in Senegal. Tijdens een vakantie in Senegal werd het drietal geraakt door de armoede en de trieste leefomstandigheden van de straatkinderen. In 2005 ontstond de vzw Paradis d'Enfants. Het drietal bouwt momenteel een weeshuis voor dakloze en ouderloze kinderen.

De eerste steen werd gelegd in 2006. Om alles te financieren, organiseren ze op zaterdag 25 oktober een pannenkoekendag en bieravond in zaal Café d'Elf Ure Mis in Aarschot. Tussen 13u30 en 18u worden pannenkoeken geserveerd, om 19u30 gaat de bieravond van start. Een discobar luistert de avond op.

Meerderheid wordt minderheid

Foto_wwwaarschotbeDe Aarschotse gemeenteraad was gisteren geen lang leven beschoren. Door de afwezigheid van enkele leden van de meerderheid, werd de meerderheid immers plots een minderheid. Toen ook de oppositie de zaal verliet, besloot de voorzitter de zitting te verschuiven naar 3 november. Voor het publiek zat er niets anders op dan weer naar huis te keren.

Wat vindt u van de situatie? Was u op de gemeenteraad? Behoudt u de interesse in de Aarschotse politiek? Laat het weten en reageer!

Soulfunkrock in De Knoet

Soul_4_youDe Leuvense soulfunkrockband Soul 4 You blaast dit jaar tien kaarsjes uit. Dat wordt gevierd met een concert in De Knoet.

Na tien jaar componeren en concerteren, meer dan driehonderd keer inmiddels, is Soul 4 You van alle markten thuis. De groep hield haar eerste publieke concert op Marktrock in 1998 en is bij het grotere publiek vooral bekend van haar gemediatiseerde Jail Tour – een concerttournee langs penitentiaire centra in 2000 en 2001 - en haar Sociale Tournee – een tournee langs centra voor gehandicaptenzorg, kansarmen en asielcentra in 2006.

Door de jaren heen is de groep een echte concertband geworden, daarvan getuigen meervoudige optredens in de Ancienne Belgique, op Marktrock en op de Gentse Feesten. De band wordt ook steeds vaker gevraagd als voor- of naprogramma, door artiesten als bijvoorbeeld Paul Michiels, The Magical Flying Thunderbirds, Urban Trad en Raymond van het Groenewoud.

Met het nummer ‘Ain’t that so(ul)’ staat Soul 4 You op de internationale promo-cd ‘Experience Music – Made in Flanders’. Maar de groep maakte ook een ‘Milieulied’ en ‘Landbouw-Visserij’-lied in opdracht van de Vlaamse regering. De publieke versie van dit Mileulied – ‘Beschermde Diersoort (Ze doet dieren na)’ is nog steeds een van de meest gesmaakte Soul 4 You creaties, naast ‘No Hard Feelings’ en ‘Insomnia’.

Soul 4 You blijft en wordt steeds beter wat het is: interactieve soulfunkrock met een boodschap en een knipoog. In de eerste helft van 2008 nam de groep nieuw eigen werk op, nu kunt u hen opnieuw live aan het werk zien. Op vrijdag 24 oktober in de Knoet bijvoorbeeld!

Wie nog overtuigd moet worden, krijgt hier alvast een voorsmaakje. Soul 4 You op de Gentse Feesten:

Gemeenteraad donderdag 23 oktober: agenda

Foto_wwwaarschotbeDe gemeenteraad vergadert op donderdag 23 oktober om 19u30 in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat:

1. Stad Aarschot : begrotingswijziging nr. 3 – dienstjaar 2008
2. Lokale politiezone Aarschot : begrotingswijziging nr. 2 – dienstjaar 2008
3. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling
4. Overeenkomst tussen de politiezone Aarschot en de alarmcentrale vzw Detabel voor de (kosteloze)organisatie van de oproepen voor de onafhankelijke takeldiensten op het grondgebied van de politiezone
5. Vacantverklaring van 1 betrekking van onderluitenant-geneesheer vrijwilliger, te begeven bij aanwerving.
6. Vacantverklaring van:
* 2 betrekkingen van korporaal vrijwilliger (met werfreserve)
* 2 betrekkingen van sergeant vrijwilliger
* 1 betrekking van adjudant vrijwilligerte begeven bij bevordering
7. Herstelling fiets- en voetpaden (prog 07)Artikel nummer (08)42134/735-60Wijze van gunning : openbare aanbestedingGeraamd bedrag : 250.000 EUR (inclusief BTW)
8. Buitengewoon onderhoud aan verschillende wegen (prog 07)Artikel nummer (08)42123/735-60Wijze van gunning : openbare aanbestedingGeraamd bedrag : 300.000 EUR (inclusief BTW)
9. Heraanleg Amerstraat – 2 e fase – deel 1:ondergronds brengen van openbaar verlichtings- en laagspanningsnetArtikel nummer 42175/731-60Wijze van gunning : onderhandelingsprocedureGeraamd bedrag : 94.000 EUR (inclusief BTW)
10. Gratis grondafstand van een perceel gelegen te 3201 Langdorp, Veelsebaan30 kadastraal gekend alsafdeling 3 sectie A nr. 395/L – 395/S zijnde lot 2 met een totale oppervlakte van ± 12 m², voor hetplaatselijk en gedeeltelijk verbreden van de Veelsebaan.
11. Overeenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Vlaamse Grondenbank en de stad Aarschotbetreffende het ontvangen, controleren en doorsturen van aanbiedingen van het recht van voorkoop in hetkader van de Wooncode en het recht van voorkoop in het kader van de Ruimtelijke Ordening waardoor destad kosteloos een beroep kan doen op de inventaris van de Vlaamse Grondenbank
12. Aankoop van een perceel, gelegen ter hoogte van Vleminkstraat 9 in 3201 Langdorp,kadastraal gekend als afdeling 4 sectie H nr. 67t (deel) met een oppervlakte van 25ca voor de plaatsing vaneen schuilhuisje:akte van aankoopBedrag : 1.400 EURArtikelnummer : 9301/711-60/2007
13. Verkoop van de panden, gelegen in AarschotLombaardstraat 25-27Maalderstraat 8-11-16Hoogstraat 3-5aan de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen te Aarschot: akte van verkoopBedrag : 537.000 EURArtikelnummer : 9304/762-56
14. Openbare verkoop aan de hoogst biedende van het pand gelegen te Aarschot, Bogaardenstraat 23 (oudgemeentehuis), kadastraal gekend als afdeling 2 sectie H nr. 63f voor een bedrag hoger dan de waarde zoalsgeraamd door de Ontvanger van de Registratie zijnde 435.000 EURartikelnummer : 9305/762-56
15. Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen enlokalen van verenigingen in uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 die door de stadwerd afgesloten met het Vlaamse GewestArtikelnummer : 8792/522-51
16. Terugbetaling van reiskosten aan de burgemeester en schepenen van de stad Aarschot voor verplaatsingenmet het openbaar vervoer bij de uitoefening van hun mandaat (in toepassing van het gemeentedecreet,artikel 70 §2)
17. Inschakelen van vrijwilligers bij de stadsdiensten voor het uitvoeren van gelegenheidswerk terondersteuning van sociale, culturele of sportieve activiteiten
18. Opheffing van de-gemeenteraadscommissie voor onderwijs en cultuur-gemeenteraadscommissie voor communicatie en lokale economie
19. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies :aanpassing aan artikel 28 met betrekking tot de gemeenteraadscommissies
20. Oprichting van een gemeenteraadscommissie voor cultuur,aanwijzing van de commissieleden en verkiezing van een voorzitter
21. Oprichting van een gemeenteraadscommissie voor onderwijs, communicatie en lokale economie,aanwijzing van de commissieleden en verkiezing van een voorzitter
22. Gemeenteraadscommissie voor financiën en patrimonium,vervanging van een commissielid
23. Gemeenteraadscommissie voor openbare werken en sport,vervanging van een commissielid
24. Gemeenteraadscommissie voor welzijn en jeugd,vervanging van een commissielid en verkiezing van een nieuwe voorzitter
25. Laaksite :a)Princiepsbeslissing tot aankoop van gronden, eigendom van het OCMW van Aarschot,gelegen aan de Grote Laakweg te Aarschot kadastraal gekend alsS ie G nr. 1461 ha 59 a 40 caS ie G nr. 145 F1 ha 10 a 45 caS ie G nr. 145 G47 a 70 caS ie G nr. 150 E1 ha 61 a 64 caS ie G nr. 151 A91 a 35 caS ie G nr. 152 B32 a 93 caS ie G nr. 153 C88 a 42 categen de prijs van 183.350,85 EUR
b)Verzoek aan het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot tot het sluiten van een erfpachtovereenkomstmet het OCMW voor het perceel kadastraal gekend als afdeling G nummer 153 E, met eenoppervlakte van 1ha 39a 92a , eigendom van het OCMW en gelegen aan de Grote Laakweg teAarschot.
26. Advies bij een erkenningsaanvraag voor een orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos teLeuven – Tervuursestraat 56.
27. Opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer ‘Hofheide’ :buitengewone algemene vergadering op 9 december 2008* aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat
28. Financieel plan 2008 : wijzigingWelzijnshuis
29. Toekenning van toelagen voor gezinshulpArtikelnummer: 844/332-02Totaal bedrag: 60.000 EURVereniging / projectBedrag in EURLandelijke Kinderopvang/Project Stekelbees24.000Vervoerdienst CM Leuven250Logo Hageland vzw750Mobiel vzw250Welzijnsraad7.500Gijmelbergwijk vzw750Balanske vzw250Lokaal Overlegplatform Gelijke Kansenonderwijs (LOP)14.250Diensten voor Gezins- en bejaardenhulp: toekenning toelage en reglement voorverlening van deze toelage als tussenkomst in de kosten van familiehulp12.000
30. Premie thuisverzorging gehandicapten 2008: voorwaarden voor de toekenningArtikelnummer: 833/331-01Totaal bedrag: 6.450 EUR
31. Kerkfabrieken : akteneming van het gewijzigd budget 2008 van de volgende eredienstbesturen:•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN AARSCHOT•Kerkfabriek SINT ANTONIUS ABT WOLFSDONK•Kerkfabriek CHRISTUS KONING AARSCHOT•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL•Kerkfabriek SINT PIETER LANGDORP
32. Kerkfabrieken : goedkeuring van het gewijzigde meerjarenplan 2008-2013 van de•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL
33. Kerkfabrieken : akteneming van het budget 2009 van de volgende eredienstbesturen:•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN AARSCHOT•Kerkfabriek SINT CORNELIUS GELRODE•Kerkfabriek HEILIG HART VAN JEZUS OURODENBERG•Kerkfabriek SINT ANTONIUS ABT WOLFSDONK•Kerkfabriek CHRISTUS KONING AARSCHOT•Kerkfabriek ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL
34. OCMW : budgetwijziging nr. 1 – 2008 in exploitatie
35. Begrotingsrekening en jaarrekening van de politiezone Aarschot per 31 december 2005 :Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de Provincie Vlaaams-Brabant dd. 02 september2008 houdende de definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2005 van de politiezone AarschotVragen van raadsleden
36. Vraag van de heer Luc Verrijt, raadslid, betreffende :* kosten onderhoud verouderde dienstvoertuigen
37. Vragen van de heer Willy De Keyser, raadslid, betreffende :a) slechte toestand van het wegdek Tieltsebaan
b) snel terugvinden van brandkranen bij interventies door brandweer

Stem Aarschotse amateurchef naar de overwinning

Img_0778Het Nieuwsblad organiseert de culinaire wedstrijd Iedereen Chef. Daarin nemen vijf Vlaamse amateurchefs, eentje uit elke provincie, het tegen elkaar op. Dat doen ze samen met een bekende 'peter-kok'. In Vlaams-Brabant is het Etienne Van Der Biest uit Langdorp die de messen mag slijpen. Groentekok Frank Fol uit Hoegaarden koos zijn recept uit als Vlaams-Brabantse winnaar.

Van Der Biest moet zijn kunstjes tonen tijdens de finale in Brugge. In de jury zit niemand minder dat topkok Wout Bru. Toch krijgt ook u de kans om uw stem uit te brengen. Dat kan nog tot dinsdag op de website. Daarbij maakt u bovendien kans op een luxebakplaat, een geschenkmand van Spar, een pakketje Cuisipro en tickets voor de Culi-quiz op de Boekenbeurs.

Keukenprinsen en -prinsessen die graag zelf eens aan de slag willen met het recept van Etienne Van Der Biest, mogen hun gang gaan.

Gehaktballetjes in Alpade en vlierbessensiroop met galetten van aardappelen en Brabants witloof

Voor de gehaktballen: 400 g gemengd (varken-kalf) gehakt, een ei, 100 g kruim van (oud) wit brood, 1 appel, 25 g boter, 2 dl vleesbouillon, 1 dl vliersiroop, een flesje Alpaïde (Hoegaards zwart bier), Gildebier of ander donkerbruin bier.
Voor de begeleiding: 300 g aardappelen, een eidooier, 1 dl melk, zout, peper, nootmuskaat, 2 stronkjes witloof, 25 g boter

Gehakt met ei, broodkruim en een geraspte appel mengen. Balletjes rollen van middelgroot formaat : zowat 3 cm dik. Rondom bruinbakken in boter. Blussen met bouillon en vliersiroop. Van een flesje bier een slok in de kok en de rest in de kookpot gieten. Op een zacht vuurtje een half uurtje gaarstoven. Zo nodig wat vocht toevoegen : er moet nog een lekje saus overblijven. Een klassieke smeuïge aardappelpuree maken, verrijkt met een eidooier en een scheut melk. Witloof in flinters snipperen en snel opstoven in een bodempje boter ; het moet beetgaar blijven. Onder de puree mengen en smakelijk kruiden met zout, peper en nootmuskaat. Platte galetten vormen (dat lukt opperbest in een serveerring) en zonnebankbruin bakken in zo weinig mogelijk boter. Ballen en galetten gloeiend heet serveren met het bier van de saus.

Reageer: raakt uw kind veilig op school?

VeilignaarschoolHoe veilig zijn de Aarschotse schoolomgevingen? Zijn er goede oversteekplaatsen? Kunnen kinderen veilig in- en uitstappen? En zijn er haltes van het openbaar vervoer in de buurt? Het Nieuwsblad heeft duizend Vlaamse scholen doorgelicht en het rapport leest u vanaf volgende week in de krant.

Maar wat vindt u van de schoolomgevingen in onze stad? Laat weten wat beter kan en wat goed is rond de school van uw kind.

Oudere berichten:
> Aarschottenaar sorteert goed
> Gemeenteraad donderdag 27 november: agenda
> Schroeven en Coeck worden ereburger
> Honderd Aarschotse huwelijken, 75 echtscheidingen...
> LDD: Betere communicatie rond commissies is nodig
> Al elf Aarschotse bedrijven failliet in 2008
> Nieuwe MOS-logo's toegekend
> Zwembadenfabrikant breidt uit
> Studenten werken rond suiker
> Spontane staking bij Maïski Foods
> De Sint komt naar Aarschot
> Gezocht: cultuurvrijwilligers
> Gemeenteraad vergadert dan toch om 20u
> Lijst Dedecker: Gemeenteraadszitting is dure theatershow
> Win: tickets voor Everybody Dance Now
> Stroomonderbreking velt stadsdiensten
> Aarschottenaars bouwen weeshuis in Senegal
> Meerderheid wordt minderheid
> Soulfunkrock in De Knoet
> Gemeenteraad donderdag 23 oktober: agenda

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007

Aarschot blogt


  • Inge Bosschaerts blogt over Aarschot.

    Inge (°1984) is geboren en getogen Diestenaar. Sinds kort verlaat zij de heimat af en toe om ook in Aarschot de sfeer op te snuiven. Daarvan brengt zij op deze blog verslag uit, al doet zij voor leuke weetjes en nieuwtjes ook graag een beroep op u.

Zoeken

Nieuws uit aarschot

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!