Home  Regio  antwerpen  antwerpen blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Antwerpen?
Laat het weten aan:
de stadsredactie
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Postkaartenreeks over Antwerpse jeugdhuizen

Een  postkaartenreeks moet de Antwerpse jeugdhuizen promoten. De jonge vrijwilligers in die jeugdhuizen proberen in de postkaarten, die ze donderdagavond voorstelden, de identiteit van hun jeugdhuis weer te geven in  tekst en beeld. Want zo'n duidelijke identiteit is belangrijk voor de jeugdhuizen in de stad. Jongeren willen zich verbonden voelen met hun jeugdhuis en willen dus weten wat ze ervan kunnen verwachten.

Postkaarten-jeugdhuizen__overkoepelende-2

Postkaarten-jeugdhuizen_dekern-2

Postkaarten-jeugdhuizen_joh-2  Postkaarten-jeugdhuizen_joké-2 Postkaarten-jeugdhuizen_jongvalaar-2

Postkaarten-jeugdhuizen_josto-2

Postkaarten-jeugdhuizen_ojé-2

Postkaarten-jeugdhuizen_sorm-2 
Postkaarten-jeugdhuizen_tel18-2

Jeugdhuizen zijn er in alle kleuren, vormen en formaten. Net zoals de jongeren die er deel van uitmaken. Geen twee jeugdhuizen zijn hetzelfde en toch is er veel dat hen bindt. Een jeugdhuis is een plaats waar elke jongere vrij binnen en buiten kan wandelen, iets kan drinken of kan deelnemen aan activiteiten. Het is een plaats voor jongeren die volledig georganiseerd en ingericht wordt door jongeren.

In samenwerking met Formaat, de federatie van Vlaamse jeugdhuizen en jongerencentra, ondersteunt de stad Antwerpen acht erkende jeugdhuizen en een jeugdhuis in opbouw (Linkeroever). In 2008 telden de Antwerpse vrijwilligersjeugdhuizen 1.250 leden, van wie er 150 een vrijwillig engagement opnamen.

De vrijwilligers van de jeugdhuizen kunnen beroep doen op een stadswerker voor tips en begeleiding. Voorts vertegenwoordigt de stadswerker de jeugdhuizen in het beleid van de stad. Meer informatie over jeugdhuiswerk vinden geïnteresseerden op de website van formaat


 

www.formaat.be

Paviljoen in te Boelaerpark wordt gerenoveerd

De stad Antwerpen, het district Borgerhout en de scoutsgroep 30e Prins Boudewijn slaan de handen in elkaar om het boswachterspaviljoen Cogels in het te Boelaerpark te renoveren.

Het Cogelspaviljoen, dat dateert uit 1854, staat  al jaren leeg en wordt slecht onderhouden. Omwille van de historische waarde kiest de stad voor een renovatie naar de oorspronkelijke staat van het gebouw. Tegelijk wordt een nieuwe bestemming gezocht. De lokale scoutsgroep die al gebruik maakt van andere lokalen in het park was vragende partij om het Cogelspaviljoen te gebruiken. Door het groeiende ledenaantal heeft deze vereniging echt nood aan extra ruimte. In ruil willen de jongeren het paviljoen goed onderhouden.

De stad Antwerpen heeft 53.000 euro over voor de renovatie. Met dat geld zal het rieten dak van het paviljoen vernieuwd worden, net als het schrijnwerk. Voorts wordt het pleisterwerk binnen vervangen, en er wordt een onderhoudsvriendelijke polybeton gegoten.

Het district Borgerhout geeft de scoutsgroeo 20.000 euro, waarmee die enkele werkzaamheden in eigen beheer kan laten uitvoeren.

Zangkoor Poco a Poco is eerste ‘Sjoe van Antwerpen’

Het zangkoor Poco a Poco is gisteren op het Antwerpse stadhuis uitgeroepen tot de eerste ‘Sjoe van Antwerpen’. Dat is een trofee die het stadsbestuur en de stedelijke adviesraad uitreiken aan mensen of organisaties die zich inzetten voor mensen met een handicap.

Poco a Poco is een orkest van tachtig mensen dat voor de helft uit mindervaliden bestaat. Het project bestaat al 15 jaar en treedt op in heel België. Het orkest krijgt een wisselbeker en een geldsom van 500 euro.

De ‘Sjoe van Antwerpen’ zal voortaan jaarlijks uitgereikt worden op 3 december naar aanleiding van de ‘Europese dag voor personen met een handicap’. Doordat Poco a Poco gehandicapten en niet-gehandicapten met elkaar laat samenwerken, bevordert het orkest de integratie van mindervaliden en geeft het hen tegelijkertijd de kans om zich muzikaal uit te leven.

Poco a Poco werd door een jury, waarin onder andere Unizo-topman Karel van Eetvelt zetelt, gekozen uit tien genomineerden. Andere kanshebbers waren onder andere het Hilton-hotel en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.

De jongens en meisjes van het zangkoor kregen hun prijs uit handen van Antwerps schepen voor Sociale Zaken Monica De Coninck. Zij noemde de prijs een terechtwijzing voor het stadsbestuur omdat er nog veel tekortkomingen zijn qua toegankelijkheid in de Scheldestad. Op korte termijn start er daarom overleg met alle bevoegde schepenen om gehandicapte mensen meer kansen te geven om deel te nemen aan activiteiten die de stad organiseert.

Vlaamse Jeugdraad tevreden met opkomst voor 'Klets!' in Antwerpen

De Vlaamse Jeugdraad heeft zaterdag in en rond het Centraal Station in Antwerpen zijn driejaarlijkse congres 'Klets!' gehouden. Het evenement was volgens de organisatie meer dan een verkiezingscongres voor de algemene vergadering van de Vlaamse Jeugdraad, maar vooral bedoeld om jongeren hun stem te laten horen, zegt Katrien Crispeyn, woordvoerster van de Vlaamse Jeugdraad.

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse regering over alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt.

De algemene vergadering van de Vlaamse Jeugdraad wordt om de drie jaar gekozen. Dit jaar werd het verkiezingscongres voor de eerste keer op een grootschalige manier aangepakt. Onder meer minister Bert Anciaux was daar getuige van.

'We hadden voor de gelegenheid het station Antwerpen-Centraal omgevormd tot Jongeren-Centraal', zegt Crispeyn. 'De bedoeling was dat kinderen, jongeren en organisaties de centrale rol speelden. We wilden hen met de actiedag de mogelijkheid geven hun stem te laten horen. Het is immers belangrijk dat we weten wat er bij hen leeft, zodat onze algemene vergadering de volgende drie jaar aan de slag kan om de problematieken en wensen aan te kaarten bij de verschillende ministers.'

De Vlaamse Jeugdraad was tevreden met de opkomst. 'Het is ontzettend druk geweest ondanks het gure weer', aldus Crispeyn. 'We hebben ons als Vlaamse Jeugdraad goed laten zien. Er zijn in totaal 33 sessies geweest zaterdag.'

Stad vereenvoudigt reglement voor aanvragen sportsubsidie

De stad Antwerpen heeft haar reglement voor sportsubsidies aangepast. Bedoeling is het reglement transparanter en eenvoudiger te maken. Het vernieuwde reglement geldt vanaf volgend jaar.

De belangrijkste nieuwigheid is dat de stad impulssubsidies invoert. Die kunnen aangevraagd worden door alle clubs met gekwalificeerde jeugdtrainers en een jeudgsportcoördinator. Clubs krijgen ook steun voor het organiseren van opleidingen en bijscholingen die de Vlaamse Trainersschool erkent.

Voorts zijn er nog flink wat kleinere wijzigingen in het subsidiereglement. Die moeten de het aanvragen van subsidies eenvoudiger maken.

Het nieuwe reglement biedt meer kansen op ondersteuning.

 • Clubs moeten een sportaanbod hebben van minstens zes maanden per jaar. Dit in plaats van acht maanden per jaar, zoals vermeld in het huidige reglement.
 • Alle door trainers behaalde attesten en diploma’s kunnen hun waarde hebben in het krijgen van subsidies. Ook bijscholingen van bestuursleden komen vanaf 2009 in aanmerking.
 • Voor jeugdleden tot 19 jaar kunnen sportclubs bijkomende subsidies krijgen. Het huidige reglement legt deze leeftijdsgrens op 18 jaar.

De stad Antwerpen steunt vandaag 241 sportclubs. Met het eenvoudigere reglement hoopt de stad dat aantal nog te kunnen vergroten.

Reageer: regulariseren of niet?

Twee partijen maakten gisteren hun visie op mensen zonder papieren bekend. Vlaams Belang begint een campagne waarin het illegalen wil aansporen om zelf terug te gaan naar hun land van herkomst. De partij heeft daar zelfs een illegalofoon voor geopend, iets wat erg op een kliklijn lijkt.

Tegelijkertijd roepen zo'n tachtig organisaties uit het Antwerpse middenveld op om te betogen voor duidelijke citeria voor de regularisatie van mensen zonder papieren.

Wat vindt u daarvan? Moeten illegalen zo snel mogelijk ons land uitgezet worden? Of moeten we hen net papieren geven, zodat ze kunnen werken en hier hun leven opbouwen? Laat het ons weten.

Stad laat jeugdlokalen controleren

De stad Antwerpen heeft OCB, een organisatie die de wettelijk verplichte controles uitvoert, de opdracht gegeven om de komende zes maanden de elektriciteits- en gasinstallaties in de lokalen van alle erkende jeugdverenigingen te controleren. Dat onderzoek moet begin november beginnen.

Na het bezoek van OCB bekijkt de jeugddienst samen met de vereniging het rapport van OCB. Om eventuele gebreken snel aan te pakken, kunnen de jeugdverenigingen voor herstellingswerken of voor het vervangen van installaties een beroep doen op infrastructuursubsidies van de stad. De stad maakt voldoende middelen vrij om de controles uit te voeren en er ook gevolg aan te kunnen geven.

Antwerpen telt 212 erkende jeugdverenigingen. Het hele jaar door zorgen meer dan 3000 jonge vrijwilligers ervoor dat meer dan 20 000 kinderen en tieners kunnen genieten van een kwalitatief jeugdwerkaanbod.

Aantwaarpse Awaards voor Axl Peleman, Wim Helsen en de Zoo

In de Zuiderkroon in Antwerpen zijn zaterdagavond de Aantwaarpse Awaards uitgereikt. Die worden elk jaar opnieuw overhandigd aan personen en instanties die het voorbije jaar iets voor de Scheldestad betekend hebben of die een typisch Antwerpse uitstraling hebben.

Forsale

Linda Torfs van de stripwinkel Mekanik Strip kreeg de Awaard voor Oardige Dinges omdat er dankzij haar sinds kort stripmuren zijn in Antwerpen. Miss Belgian Beauty 2008 Nele Somers mocht de Awaard voor Oansteurmend Talengt in ontvangst nemen.

Tumb7 De Awaard voor Aantwaarpse Firma ging naar Brouwerij De Koninck. Axl Peleman kreeg de Awaard voor Aantwaarpsen Artist en Wim Helsen die voor Aantwaarpse Figuur. De vzw Attent, die als doel heeft het Antwerpse gevoel onder de aandacht te brengen en te versterken, mocht de Awaard voor Aantwaarpse Verieniging in ontvangst nemen. De Awaard voor Aantwaarps Goe Doel ging naar de Zoo.

154707

Er werden tot slot nog twee speciale prijzen uitgereikt aan bekende Antwerpenaren die een verdienstelijke carrière achter de rug hebben. Deze zogeheten ’Wappers van ’t Stad’ gingen naar actrice An Nelissen en zanger Wannes Van de Velde. De Aantwaarpse Awaards werden al voor de zesde keer uitgereikt. Ze kwamen tot stand vanuit een gevoel van trots over Antwerpen en met een gezonde portie chauvinisme.

De regionale zender ATV zendt de hele show met de uitreiking van de Aantwaarpse Awaards uit op zondagochtend 2 november.

't Stad steunt jeugdig enthousiasme

Elke week spelen meer dan 20 000 Antwerpse kinderen en tieners de sterren van de hemel in hun jeugdbeweging, het jeugdhuis, het knutselatelier of de tienerclub. Maar liefst 3000 enthousiaste jonge vrijwilligers maken dit mogelijk. De stad wil hen bedanken voor hun inzet.


Op 15 oktober en komend weekend bedankt de stad Antwerpen de vrijwilligers van de 212 erkende jeugdverenigingen en zet de stad hen in de bloemetjes. Tijdens een muzikaal bezoekje van de jeugddienst worden ze overladen met ‘echte Antwaarpse kadokes’ zoals een exclusief marcelleke ontworpen door Femke Hellemans, een jong Antwerps artistiek talent. Verder krijgen ze een label voor kwaliteitsvol jeugdwerk om in het lokaal op te hangen.

Vandaag was het de beurt aan circusatelier Kay Fou. Met zijn jaarwerking bereikt de vereniging wekelijks 120 leden tussen de 6 en 25 jaar. Vijftien jonge vrijwilligers begeleiden de verschillende leeftijdsgroepen waarin algemene circustechnieken of een bepaald circusdiscipline spelenderwijs wordt aangeleerd. Er zijn groepen voor beginners en voor gevorderden. De deelnemers oefenen niet alleen technieken, maar worden -als ze willen- ook klaargestoomd voor optredens van Kay Fou.

Bovendien werden ook de winnaars van het de fotowedstrijd voor jeugdverenigingen bekendgemaakt. De winnaar die als eerste uit de prijzenpot mag kiezen is scoutsgroep Sint Bernadette uit Deurne. Zij werden als absolute nummer één gekozen omdat ze creatief aan de slag gingen met de ‘stralende A’ .

1_scouts_sint_bernadette_deurne

Alle inzendingen kunnen bekeken worden op www.jeugd.antwerpen.be (> Jeugdwerkerspoort > Fotowedstrijd)

30 jaar Hobokense polder

In het weekend van 18 en 19 oktober viert de Werkgroep Hobokense Polder (sinds 2005 Natuurpunt Hobokense Polder) zijn 30-ste verjaardag. Het nieuwe ‘KIJK.punt’, toegankelijk voor rolstoelgebruikers, wordt dan plechtig ingewijd. Tevens wordt er een nieuw bewegwijzerd wandelpad dat bekostigd werd vanuit het Aardgasfonds, gezamelijk ingewandeld. Ook de wijk Polderstad bestaat dit jaar 30 jaar. Samen met de de wijkraad van Polderstad werd een feestprogramma uitgewerkt.

Polder_3


Tentoonstelling
In de school van Polderstad kun je gaan kijken naar een tentoonstelling over 30 jaar natuurwerking in en en over de bouw van het nieuwe KIJK.punt. Ook de wijkraad stelt haar werking tentoon. En uiteraard mag een pannenkoekenrestaurant en café niet ontbreken.

Officiële inhuldiging
Om 13.30 u is er een plechtig inhuldigingsmoment gepland. Vertegenwoordigers van de stad en van Natuurpunt houden een toespraak in de turnzaal van de school. Na een korte receptie wandelen we samen met deze prominenten, Natuurpuntpeter Pol Goossen (van het VRT-programma Thuis) en enkele rolstoelgebruikers en voorafgegaan door een Murgagroep, de Aardgaswandeling en het KIJK.punt in.

Reuzenpindasnoer
De schoolkinderen van de Polderstadschool en Hofke van Thijs maakten in de voorafgaandelijke weken een reuzenpindasnoer van meer dan 600 meter, dat op zondag op het parcours tussen de school en het KIJK.punt wordt gespannen.

Verken de Hobokense Polder
Samen met Pol Goossen en zijn hond Wap kun je het nieuwe wandeltraject afwandelen langs bemande landschapsposten, waar je alles verneemt over de natuur. Of verken het natuurgebied op eigen houtje en neem deel aan dee familiale wandelzoektocht in het natuurgebied.

Voor het volledige programma

Lees verder

Oudere berichten:
> Reageer: hoeveel zetels kan SP.A halen met deze lijst?
> Sociaal infopunt gaat van start in Hoboken
> FOTO'S: Achter de schermen van nieuwe musical 'Elisabeth' (keizerin Sissi)
> Studentenjob bij stad mag ook buiten de zomervakantie
> Voedselinspectie sluit cafetaria van Sint-Elisabethziekenhuis
> Nieuwe bisschop over de vasten en economische crisis
> Cipiers zoeken extra cellen met Koopjeskrant
> Een saai provinciestadje op YouTube?
> Toekomstige artsen en verpleegkundigen leren samenwerken
> Haven van Antwerpen verstevigt samenwerking met New York en New Jersey
> Park Inn opent hotel op Astridplein
> 500 Antwerpse leerkrachten mogen gratis naar Luizenopera
> Infopunt MAS tijdelijk gesloten
> Antwerpse 'Superman' redt motorrijder uit vuurzee
> FOTOSPECIAL: circusshow Afrika! Afrika! gaat in Belgische avant-première
> Reageer: 50 km per uur op de Bisschoppenhoflaan, een verstandige keuze?
> Pand van huisjesmelker deels verbeurd verklaard
> Vechtpartij in gevangenis minder zwaar bestraft
> Reageer: Vindt u dat blanco reclamepanelen van Benjamin Verdonck mensen aanzet tot nadenken over de economische crisis?
> Meer plaats voor autodelen op komst in Antwerpen

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Antwerpen blogt

 • Onze stadsredactie blogt over Antwerpen.
  Uw reporters van links naar rechts: Jozef Leysen, Jean-Charles Verwaest, John Moussiaux, Walter Marien, Kris Goosenaerts, Dieter Stynen en Eline Bergmans.

  John Moussiaux won de Gouden Neus van Sint-Andries en maakt wekelijks fotoreportages voor de blog.
  Kijk binnen in Liliane's vernieuwde hoekje (klik hier) of kijk in het archief . Liliane is gepensioneerd levensgenieter en fabuleuze fotografe.

Zoeken

Nieuws uit antwerpen

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

 • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!