Home  Regio  bertem  bertem blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Bertem?
Laat het weten aan: Gijs
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Koffie voor het goede doel

Koffiestop
Als je van koffie houdt en bovendien het goede doel genegen bent, moet je in de week van 2 tot 6 maart maart zeker eens een bezoekje brengen aan het gemeentehuis en/of de bibliotheek van Bertem. Met de koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen willen vrijwilligers in heel Vlaanderen zoveel mogelijk geld inzamelen. Voor de koffie betaal je een vrije bijdrage. Als je meer informatie wilt over de koffiestop, moet je zeker eens gaan kijken op www.koffiestop.be.

Erfgoedkamer Bertem op zoek naar oorlogsherinneringen

Leefdaal werd op 26 november 1944 opgeschrikt door een Amerikaanse bommenwerper die neerstortte op een huis bij het kasteel. De brand die daarop volgde heeft op vele mensen een diepe indruk nagelaten.

 De erfggoedkamer van Bertem wil deze gebeurtenis terug in de herinnering brengen met de tentoonstelling 'Uit de lucht gevallen' in het Heilig-Hartinstituut van Heverlee.

Om een zo compleet mogelijk overzicht te geven willen zij daarbij ook beroep op de mensen die het nog hebben meegemaakt en dus eventueel over belangrijke foto's, documenten of zelfs delen van het vliegtuig beschikken. Ook aanvullende inlichtingen zijn erg welkom.

Bunker Ook voor de tentoonstelling 'Mei 1940, onheilspellend begin' die de Erfgoedkamer tijdens de Pinksterfeesten (van 30 mei tot en met 1 juli) organiseert, vragen de organisators  om zoveel mogelijk doodsbrieven, bidprentjes, documenten, boeken, decoraties of andere voorwerpen die te maken hebben met mei 1940, in bruikleen te geven voor de tentoonstelling.


Contact:

Rob Parisis
Oude Tervuursebaan 32
3060 Bertem
016-48.92.08.
rob.parisis@gmail.com

Kattestroof van maandag 6 tot donderdag 16 april

Kattestroof  Tijdens de paasvakantie is het weer tijd voor 'Kattestroof' in de Girl_with_paint_image gemeentelijke basisschool van Leefdaal. Een week lang starten deze speelpleinactiviteiten om 9 uur, waarna de kinderen om 16 uur moe maar voldaan weer naar huis kunnen keren. Door de opdeling in groepen komen de kinderen ook steeds bij leeftijdsgenoten te zitten. Elke halve dag kunnen ze dan kiezen uit twee activiteiten. Je moet er wel rekening  mee houden dat bepaalde activiteiten en uitstappen vooraf betaald dienen te worden. Nieuw dit jaar is dat ook de kleinsten van 2,5 jaar welkom zijn op de speelpleinwerking. Het is wel belangrijk om zich vooraf in te schrijven. Het inschrijvingsformuier kan je vinden in de kattestroofkrant die in de Bertemse scholen wordt uitgedeeld. Inschrijven kan ook hier. Het inschrijvingsformulier en het geld voor de uitstappen geef je voor 18 maart af op de dienst Jitsoc.

 
 

De bibliotheek viert feest

Boek Binnenkort is het weer Jeugdboekenweek. Als thema heeft men dit jaar gekozen voor de fantasie. Van 2 tot 29 maart zullen er in de bibliotheek van Bertem verschillende activiteiten worden georganiseerd die de fantasie moeten prikkelen.Op de slotdag komen de festiviteiten tot een hoogtepunt met de Bibfandag. Die dag worden alle kinderen uitgenodigd om hun fantasie de vrije loop te laten gaan op de catwalk...
Voor meer info over de geplande activiteiten kan je gaan kijken op: feest in de bib

Eerste werken voor 't Vossenhol in Bertembos gestart

Recent werd de eerste stap gezet in de ontwikkeling van het speelbos 't Vossenhol. Gemeentearbeiders zijn namelijk van start gegaan met niet vergunningsplichtige werken. Concreet betekent dit de verwerking van alle houtaval. Zoals je op de foto's hieronder kan zien, worden er nu kastanje palen neergezet waartussen takhout van de gevelde bomen zal worden gestapeld. Door het vellen van deze bomen ontstaan er openingen in het bos waardoor zich een bosrand kan ontwikkelen, en dat is gunstig voor de fauna en flora.  Voor het plaatsen van de verschillende spelelementen zal er wel nog even geduld moeten worden uitgeoefend. Omdat de vergunningen die daarvoor nodig zijn niet zo gemakkelijk te verkrijgen zijn, wordt nu verwacht dat de werken in het speelbos tegen het voorjaar van 2010 voltooid worden.

Violet0001 

Violet0004

Violet0005

blog 't Vossenhol

Alcoholcontrole

Kaartje_home  De politiezone Dijleland kondigt aan dat zij in het weekend van 20 tot en met 22 februari 2009 een alcoholcontrole zal houden op haar grondgebied. Een keer per maand zal de politiezone Dijleland ook minstens één snelheidscontrole houden in elke gemeente van de politiezone.

'Breedsmoel zoekt poel' in Bertem

Frog_gs Met de actie 'Breedsmoel zoekt poel' wil het Regionaal Landschap Dijleland (RLD) er voor zorgen dat de amfibieën weer over genoeg voortplantingsplaatsen beschikken. Daarom zoeken ze mensen waar ze poelen kunnen aanleggen of herstellen. Ook in Bertem hoopt het
RLD enkele g
eschikte plaatsen te vinden.

 voorwaarden

Joeri Steeno is projectmedewerker van het RLD en heeft zijn schouders onder het project gezet. Deze  actie wordt voor de derde keer op poten gezet, en je merkt dat de mensen nu echt wel vertrouwd raken met ons concept ', vertelt Steeno. De bedoeling is dat mensen die over een geschikte locatie beschikken om een poel aan te leggen, bij ons komen aankloppen.' Ik bekijk dan of de locatie geschikt is en of aan onze voorwaarden wordt voldaan. Niet alleen moet het grondwater voldoende hoog staan, het moet landschappelijk ook goed gelegen zijn. Een poel aanleggen in een binnentuintje van een woonwijk is niet onze bedoeling. Het is ook niet zo dat we er zelf dieren gaan inzetten. Het leven moet zich spontaan ontwikkelen. Het is altijd een beetje wonder als je dat leven ineens tot ontwikkeling ziet komen.

 

bijdrage in de kosten

 In de tien gemeentes die onder het RLD vallen zijn er toch al zo'n 35 mensen die zich hebben aangemeld. Soms gaan we zelf ook mensen opzoeken. Jammer genoeg zijn er sommigen die geen enkele interesse hebben om mee te doen aan zo'n project. Wij kunnen niet de volledige aanlegkosten voor onze rekening nemen.

nood aan poelen

Gelukkig zijn er in het Dijleland veel plaatsen met potentieel. Inmiddels hebben we al 47 poelen kunnen aanleggen of in ere kunnen herstellen. Het probleem is dat veel boeren over een een poel beschikten om hun dieren uit te laten drinken, maar meer en meer boeren zijn overgestapt op drinkbakken. Daarom zijn er veel poelen dichtgegroeid. Het is mooi dat kikkers worden overgezet, maar als ze geen poelen meer hebben om in te leven, levert dat niet veel op natuurlijk.

 

het RLD?

 Steeno wil wel benadrukken dat ze geen natuurvereniging zijn. 'Sommige mensen weten niet zo goed waar we voor staan. Het RLD is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en verenigingen. De natuurverenigingen maken daar wel onderdeel van uit. Onze bedoeling is vooral om het streekeigen karakter van het Dijleland te behouden en te bevorderen.

Inwoners Bertem vinden veiligheid het belangrijkst

In het kader van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 hield de politiezone dijleland begin 2008 een bevolkingsbevraging. Daarin werd naast de belangrijkste veiligheidsproblemen ook gepeild naar de tevredenheid over de politie.

Opvallend is het grote belang dat de inwoners van Bertem schenken aan eigendomsdelicten. Met name de woninginbraken zijn voor 29,1% een absolute prioriteit. Ook de controle op snelheidsovertredingen is voor velen erg belangrijk. 17,8% van de mensen gaf aan dat dit voor hen de eerste prioriteit moet zijn. Alcoholcontroles staan op de derde plaats met 10,2 % en de top vijf wordt verder vervolledigd door 'diefstal met bedreiging en/ of geweld' en 'druggebruik of-handel in het openbaar'.

Voorts blijkt dat het merendeel van de bevolking niets heeft aan te merken op de politie in de eigen politiezone. 64,9% geeft aan dat ze (heel) tevreden zijn over hen. Wel zegt de meerderheid hun wijkagent niet te kennen. 44.3% kent de wijkagent wel, maar meestal alleen van naam of gezicht. De politiezonde dijleland heeft zich samen met de zonale veiligheidsraad over deze resultaten gebogen.

 Voor 2009-2012 heeft men besloten om eigendomsdelicten eerste prioriteit te geven. Tweede prioriteit wordt het verkeer en op de derde plaats staat de interne-en externe communicatie. Concreet betekent dit dat de politie het aantal inbraken en aantal verkeersongelukken met lichamelijk letsel niet wil doen stijgen (gemiddelde moet onder dat van 2005, 2006, 2007en 2008 blijven), en dat ze de interne-en externe communicatie wil verbeteren.

Valentijnsontbijt met Dynamo Bertem


Hart ballonnen-feestartikelen  We zien elkaar natuurlijk allemaal heel graag, toch is er één dag waarop we elkaar wat liever zien dan  gewoonlijk: Valentijn. Cupido is alvast zijn pijltjes aan het zoeken en zijn boog aan een laatste inspectie aan het onderwerpen want binnenkort moet hij weer aan de slag. Net zoals de Sint niet overal tegelijk kan zijn, heeft ook Cupido het soms wat moeilijk om iedereen van de nodige dosis liefde te voorzien. Daarom Neemt  basketbalclub Dynamo Bertem zich voor om de brave engel een handje toe te steken. Op zondag 15 februari bezorgen zij u tussen 8 en 10 uur een valentijnsontbijt.Voor de prijs van 7 euro krijg je verse broodjes, een croissant en diverse soorten toespijs en beleg. U mag zich ook aan enkele drankjes en een valentijnsverrassing verwachten.
info: Dynamo Bertem

'Bertem Buiten Gewoon' in gemeentehuis

Bertem Buiten Gewoon 2

Op vrijdag 23 januari werd de tentoonstelling Bertem Buiten Gewoon Feestelijk ingehuldigd in het gemeentehuis. Zeventien kunstenaars uit Bertem zullen er gedurende twee maand het beste van zichzelf tonen. Met name hun artistieke creaties.

Verschillende kunsttakken komen aan bod en daarom kan je in het gemeentehuis genieten van zowel een foto, als van een stukje keramiek of een schilderij...De eerste twee maand van Bertem Buiten Gewoon toont een greep uit het werk van alle kunstenaars. Daarna wordt de tijd genomen om wat dieper in te gaan op het werk van 2 of 3 kunstenaars.

Met de tentoonstelling hoopt de gemeente om zoveel mogelijk artistiek talent in Bertem aan te spreken en hen ook een platform aan te bieden. Wie interesse toont om met zijn werk naar buiten te komen, kan een mailtje sturen naar de dienst jitsoc: jitsoc@bertem.be

Dorpsplein van Bertem ondergaat 'facelift'

Maandagavond kwamen de Bertemse handelaars in het gemeentehuis samen voor de eerste van twee geplande infoavonden. De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) legde de bestaande plannen voor de heraanleg van het Dorpsplein en omgeving voor.

Put enzo0016Met de geplande veranderingen hoopt de gemeente dat men de handelsactiviteiten in Bertem gevoelig  kan versterken. Op de planning wordt ruimte vrijgemaakt voor een nieuwe woonwijk met sociale-en privéwoningen. Een groot nieuw gebouw moet een 4-tal handelszaken kunnen huisvesten. Op de bovenverdieping zijn appartementen voorzien. Een groene zone voor de Voer moet de beek meer integreren in het straatbeeld. Tegelijk hoopt men dat de woonimpuls voor een bevolkingsaangroei zorgt. Het gemeenteplein zou dan het kloppend hart van de gemeente worden.

 Toch werden de plannen niet door iedereen op gejuich onthaald. Belangrijkste pijnpunt blijkt daarbij de parkeergelegenheid te zijn. Het plan voorziet een minimum van 40 parkeerplaatsen op het plein, maar de vrees bestaat dat dit niet volstaat. Het betekent immers dat er minder plaatsen zouden zijn dan vroeger.Ook voor de nabijgelegen Dottermansstraat en Tervuursesteenweg werd deze kritiek geuit. Deze straten worden grondig aangepakt waarbij de Dottermansstraat een éénrichtingsstraat zou worden. Ook dit zorgde voor wrevel omdat het voor lange omleidingen zorgt. Op maandag 9 februari staat er een tweede infoavond gepland waarbij de timing en fasering wordt besproken.

Wat denkt u van deze plannen voor het Dorpsplein?

Benefiet voor Brent Van Rossum

Voor de veertienjarige Brent Van Rossum uit Leefdaal is de kleinste inspanning een hels karwei. Zijn ziekte maakt een normaal leven onmogelijk. De zorg voor Brent is erg duur en daarom besloot zijn tante Nathalie om een benefiet op poten te zetten.

Na aanslepende klachten werd vorig jaar CVS en fibromyalgie vastgesteld bij Brent. Bovendien heeft hij een lekje in de darmen en een immuun dysfunctie. Het maakt zijn leven er allesbehalve gemakkelijker op. Voorlopig hangt hij aan een infuus dat dagelijks door de verpleging moet veranderd worden. Hij staat ook op een glutenvrij dieet en moet contact met andere mensen zoveel mogelijk zien te voorkomen. Door zijn verzwakt immuunsysteem zou dat immers een gevaar kunnen betekenen. 'Dat is ook de reden waarom Brent nu thuisverpleging krijgt', vertelt de moeder van Brent 'Cindy Kiebooms'. 'Daarvoor ging hij van het ene ziekenhuis naar het ander, maar daar loert het gevaar van de ziekenhuisbacterie om de hoek. Voor Brent is dat erg gevaarlijk. Het probleem is dat de medicatie erg duur is en ik hier ook nog 3 andere kinderen heb rondlopen. Dat maakt het financieel erg moeilijk.

'Jammer genoeg wordt CVS niet altijd ernstig genomen', vertelt Brents tante Myriam Degreeff. Samen met zijn andere tante Nathalie Kiebooms heeft zij haar schouders onder het initiatief gezet. 'Nochtans zie je meer en meer mensen die met deze ziekte te maken krijgen.Wij hopen echt dat het benefiet een succes wordt waardoor het voor Brents ouders financieel wat draaglijker wordt. Cindy pikt in: 'We hebben vroeger al een wafelverkoop gedaan en dat was zeker een succes. Hopelijk wordt het benefiet dat ook.'

'Het zal zeker de moeite zijn', verzekert Nathalie. Om 10 uur beginnen we met een tweedehandsverkoop waarbij ook verschillende legervoertuigen zullen te bewonderen zijn. Daarnaast is er nog een tuningshow.Van 15 tot 17 uur is er een gratis voorstelling van Pruts en Tijl en 's avonds is er nog de 'get well soon - fuif'. Ook die is gratis. Brent is alvast opgetogen dat hij op die dag eindelijk nog eens kan buitenkomen. 'Hij zal wel geen meisjes mogen kussen', vertelt zijn vader nog. Op zaterdag 14 februari verwachten Brent en zijn familie u aan het parochiaal centrum van Leefdaal.

Win: boek 'Flanders from the air' !

Vlaanderen vanuit de Lucht heeft zopas haar nieuwste publicatie uitgebracht: Flanders from the air.    
Dit achttalige boek bevat de mooiste beelden die de afgelopen jaren boven Vlaanderen zijn gemaakt. Het boek is ingedeeld in tien verschillende thema's waardoor alle aspecten van Vlaanderen aan bod komen: historische stadscentra, pittoreske dorpjes, prachtige natuurlandschappen tot sportevenementen en havens. Ook Bertem en omstreken kregen er een plaatsje.
De aandachtstrekker voor op je salontafeltje!

Win!

VVDL Cover Wij geven één exemplaar van Flanders from the air weg. Wil jij graag grasduinen in dit prachtige fotoboek? Stuur dan vóór 30 januari 2009 een mailtje naar elke.dreesen@nieuwsblad.be met je naam, adres en het antwoord op de volgende vraag: Welke foto krijg je als eerste te zien wanneer je de luchtfoto's bekijkt via www.nieuwsblad.be/bertem?
Vermeld als onderwerp Flanders from the air - Bertem

Succes!     

Meer info: www.vlaanderenvanuitdelucht.be

Quizzen voor het goede doel

Gisteren vond de jaarlijkse quiz van de oud-Chiroleiding van Korbeek-Dijle plaats. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel. Hieronder ziet u enkele sfeerbeelden.

Put_enzo0002_2Put_enzo0013
Put_enzo0007_2 Put_enzo0004_2

Mammobiel doet Bertem aan

Mammobiel_2 Niet lang geleden was het door de barre koude voor veel Huldenbergse vrouwen nog vruchteloos wachten voor de deuren van de Mammobiel, sinds gisteren staat ze geopend en wel op het Dorpsplein in Bertem. Dit mobiele onderzoekscentrum moet meer vrouwen ertoe aanzetten om hun borsten te laten controleren. Hoe sneller de diagnose kan gesteld worden, hoe groter de kansen op genezing. Het onderzoek is bovendien gratis en zou na een halfuurtje achter de rug moeten zijn.

Tot 20 januari staat de mammobiel nog in Bertem, daarna wordt er iets verderop halt gehouden op het Dorpsplein in Leefdaal. Daar kan men van 21 januari tot en met 27 januari terecht. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar hebben normaal gezien een uitnodiging gekregen.

Containerpark heeft nieuwe regeling

Milieu1_2 Het nieuwe jaar brengt altijd een aantal veranderingen met zich mee. Ook het containerpark van Bertem kent in 2009 enkele wijzigingen. Zo sluit het containerpark op zaterdag een halfuur eerder dan vroeger. U kan er nog steeds terecht vanaf 9 uur, maar de nieuwe sluitingstijd is nu 16 uur. De mensen die zich op dat ogenblik nog in het park bevinden, krijgen wel de tijd om hun afval uit te laden.

Op dinsdag tot en met vrijdag is het containerpark geopend van 12.30 uur tot 19.30 uur. Op maandag, zon-en feestdagen is het gesloten. Het haagscheersel hoort voortaan bij het snoeihout en tuinafval dient gescheiden te worden van snoeihout een haagscheersel. Daarnaast zal Ecowerf ook dit voorjaar gratis compostcursussen geven.

Bertem zet thermostaat lager op Dikke-Truiendag

2000738424635717758_rs De Vlaamse overheid organiseert vrijdag 13 februari al voor de vijfde keer hun Dikke-Truiendag. De gemeente Bertem gedraagt zich als een voorbeeldige leerling en heeft zich alvast voorgenomen om de thermostaat die dag wat lager te zetten.

Bovendien zullen ze regelmatig hun meterstanden bijhouden, afrekenen met sluipverbruik en het verlies van energie zoveel mogelijk proberen in te perken. Op die manier dragen ook zij hun steentje bij aan een 'duurzamere' wereld...De spaarpot kan er trouwens alleen maar wel bij varen!


En u? wat doet u om het milieu te ontlasten?

Poëzie in Bertem

Dyn001_original_500_331_pjpeg_665_2 Gevoelige zielen die bovendien over een scherpe pen beschikken, krijgen deze maand de kans om hun schrijfkunst te etaleren. Naar aanleiding van de Nationale Gedichtendag op donderdag 29 januari, organiseert de bibliotheek een poëziewedstrijd. Het thema hierbij is 'Dichter des Vaderlands'. Een mens zou al van minder lyrisch worden! Van zondag 25 januari tot zondag 15 februari zullen de gedichten worden tentoongesteld in de bibliotheek. Alle inwoners van Bertem die ouder zijn dan 10 jaar, kunnen hun Nederlandstalig gedicht afgeven aan de balie of per e-mail verzenden. Let wel, de uiterste inzenddatum is 7 januari. U moest al pen en papier gaan halen zijn...

Een fantastisch 2009 gewenst!

Nog even en het is weer tijd om al uw goede voornemens waar te maken. Gelukkig duurt de nacht tussen 31 december en 1 januari traditioneel iets langer dan gewoonlijk en hoeft u zich voorlopig dus nog geen zorgen te maken. 2009 is slechts een feit wanneer u 2008 op gepaste wijze hebt uitgewuifd...
Bertem blogt wenst u alvast al het beste voor het komende jaar!

Fireworks_4


 

Après-Ski Party

Small_86702a4f878b99ac10d5f13f77bc1
Je wil gaan skiën maar hebt geen plaats kunnen vrijmaken op je drukbezette agenda? Geen probleem.
De Après-Skivrienden uit Leefdaal halen de bergen gewoon naar hier. Meer bepaald naar de parking van het café Pallekeshof. Daar kan je tussen de dennenbomen en de sneeuw genieten van een drankje, een hamburger of soep.Op die manier kan je toch de sfeer van een echte skivakantie opsnuiven.
Dietwin de jodelaar komt zijn jodelkunsten tonen en daarnaast worden er ook verschillende gadgets uitgedeeld en een hoofdprijs verloot. Mensen die zin hebben om er bij te zijn, kunnen zaterdag 10 januari maar beter vrijhouden!
Kaarten kan u krijgen bij de Après-skivrienden of in het Pallekeshof voor 2 euro. Aan de kassa betaal je 3 euro.

Oudere berichten:
> Diamanten bruiloft voor arthur en Irma
> oppositie onthoudt zich bij stemming gemeentebegroting 2009
> Het Nieuwsblad op Facebook
> 'Af en niet af' bijna afgelopen
> Ook uw bijdrage is welkom
> zangers gezocht!
> Bertem opengebroken
> GEVONDEN: webcorrespondent voor Bertem!
> Dertigers aan het feest!
> Beelden van de jaarmarkt
> Vic Putseys: laatste teusser op jaarmarkt
> Poll: Burgemeester Mees grijpt koppositie
> Groeten van de Erfgoedkamer
> Reageer: Wie heeft volgens u de macht?
> GR Dijleland voorgesteld in Bertembos
> Wandeling langs kerk en kapel
> De klok rond fruit te koop
> Luchtvaarttheorie
> Twee nieuwe leden voor Get Ready!
> Reageer: wat vindt u van de werken in de Dorpstraat?

Archieven per maand:
| februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | oktober 2008 | september 2008

Bertem blogt  • Gijs (°1980) woont in buurgemeente Huldenberg maar kijkt graag over de grens om verslag uit te brengen over Bertem. Hij is pas afgestudeerd als journalist aan de HAM, maar hij kreeg de liefde voor taal met de paplepel in. Als kind speelde hij niet alleen met Lego maar hij knutselde ook zijn eigen krantjes in elkaar. Jong geleerd, oud gedaan: met nieuws over Bertem kan je terecht bij Gijs op bertem@nieuwsblad.be.

Zoeken

Nieuws uit bertem

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!