Home  Regio  genk  genk blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Genk?
Laat het weten aan:
Belgin Özgünes
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

5/03 Natuurpunt: vorming natuur & klimaat - Klimaatwandelingen

Stockxchngnature Natuur op hol

Praten over het weer doen we allemaal wel: "béééék, wat een hondenweer" of "joepie, de zon schijnt eindelijk" of "er zijn geen seizoenen meer". Over het weer beginnen is een ideale ijsbreker en een prima aanzet voor een kennismaking. Maar meer en meer maken we ons zorgen om de gewijzigde klimaatveranderingen. Fauna en flora groeien en bloeien vrij en ongegeneerd: planten komen vroeger in bloei, insecten die we later op het jaar verwachten komen nu de huiskamer binnengekropen. In december had ik thuis nog een lievevrouwbeestje op bezoek. Ik opende ietwat verbrouwereerd het venster en zette het beestje liefelijk buiten. 14, 15° graden in volle winterperiode is niet meer normaal te noemen. Waar is de tijd gebleven dat we in de winter en volonté reusachtige sneeuwballen rolden tot symphatieke sneeuwmannen?  Waar ieder huisgezin wel een kindersleetje in de garage staan had? Waar we verkleumd na een middag ravotten in de sneeuw met natte broeken en rode oortjes aan de verwarming terug wat leven probeerden te brengen in de verstijfde vingertoppen?  Weggesmolten als sneeuw door de zon, letterlijk dan.

Sctockxchng_2 Klimaatwijziging: impact op mens en natuur

Nu reeds wordt er een berekening gemaakt over het zeewaterpeil dat zal stijgen aan onze kust en welke maatregelen hiertegen genomen moet worden. Denken we maar aan de verhoging van duinen en dijken. Ook allerlei allergieën steken de kop op. Met o.a. een sterke toename van hooikoortspatienten.

Om de klimaatveranderingen en de impact op mens en natuur te begrijpen wordt er door Natuurpunt Educatie op woensdag 5 maart een vorming gegeven. Ook geïnteresseerden die klimaatwandelingen willen gidsen krijgen tips.

Aanvang: van 19u30 tot 22u30 in het Heempark, Neerzij 7
Deelname is gratis maar inschrijven bij Natuurpunt Educatie is verplicht.
Tel: 014/47 29 55
Email: educatie@natuurpunt.be
Website: Natuurpunt

Foto's: www.yotophoto.com

Heeft uw vereniging binnenkort een activiteit gepland? Laat het me weten!

29/02 Receptie heropening OXFAM WereldWinkel Genk

20080229_receptie_heropening_ww_genUitnodiging receptie Wereldwinkel Genk (klik op foto)

Op vrijdag 29 februari tussen 19 en 21u. wordt er getoost op de heropening van de Oxfam WereldWinkel Genk. Alle Genkenaren zijn bij deze uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in het vernieuwde interieur van de WereldWinkel. Op zaterdag 1 maart zet de WereldWinkel haar deuren open voor haar klanten. In een sterk gewijzigd stadszicht kon Oxfam WereldWinkel niet achterblijven met een verfrissende vernieuwing en zeker niet met de titel van FairTraide gemeente op zak.

Oxfam WereldWinkel Genk is gevestigd in de Nieuwstraat 28

Tel. 089 30 58 14                       

Email: genk@oww.be   website: www.oww.be

29/02 ACW Limburg zet vrijwilligers in de bloemen!

Wwwwvcvlaanderen Vrijwilligers? Zonder gaat niet. Mensen die onbezoldigd en vrijwillig anderen helpen bestaan en ze zijn met velen. De wereld zou vierkant draaien indien er vandaag geen vrijwilligers waren die hun eigen ik aan de kant zetten en zich onbezoldigd inzetten voor anderen.

De komende week, van 1 tot 9 maart, is het de 'Week van de Vrijwilliger' editie 2008. ACW Limburg zal deze gelegenheid niet onbenut laten om alle vrijwilligers in de bloemen te zetten. Morgen, vrijdag 29 februari, gaan ze namelijk op pad onder het motto ‘Vrijwilligerswerk zit in de lift!' Ze settelen zich om 9 u. aan de lift in Hasselt aan het Dusartplein en komen daarna naar Genk afgezakt. In Genk palmen ze de lift van het gemeentehuis en de lift van het Ziekenhuis Oost-Limburg in en peilen naar het vrijwilligersgehalte van de liftgebruikers. Het kan bijna niet anders dan dat er vrijwilligers in de lift zitten. Zijn we allemaal niet een beetje vrijwilliger? Wie is er niet eens bij de bakker langsgelopen voor de buurvrouw, of heeft de hond uitgelaten voor de buurman en de post van de overburen in bewaring gehouden tijdens hun vakantietrip?

Lift_imagegoogleACW-Limburg: 'Vrijwilligerswerk zit in de lift!'

Het ACW-Limburg houdt een mini-enquête in de lift en peilt naar de motivatie van de liftgebruikers die zich engageren in vrijwilligerswerk. Ook de pluspunten en hinderpalen die vrijwilligers ervaren krijgen de nodige aandacht. De geënqueteerde vrijwilligers krijgen een leuke attentie ter aanmoediging van hun ongebreidelde inzet. Volgende week kan u op de site van het ACW-Limburg de resultaten van de volledige enquête terugvinden.

Foto's: images.google.be www.wvc.vlaanderen.be

Wilt u een vrijwilliger in het zonnetje zetten? Of bent u zelf een geëngageerde vrijwilliger? Contacteer me en ik zet uw verhaal in het zonnetje!

Poolse zang- en dansgroep Krakus-Genk

Verenigingindekijker_gr1_4

Krakus_groep Dansgroep Krakus Genk

Polen naar België overhevelen kan niet, maar wel de Poolse tradities en cultuur in al z'n aspecten naar het tweede moederland België brengen, kan wel. Niets is erger dan een ontwortelde boom en dit heeft de Poolse zang- en dansgroep Krakus Genk reeds bij haar ontstaan in 1959 begrepen. Landgenoten die elkaar, ver van de heimat, terugvinden in een zang- en dansgroep. Met een gevarieerde folkloristische en cultuurrijke agenda. Het kan niet anders zijn dat zo de onderlinge banden versterkt worden.

Krakus_jongeren_2 De kindergroep van Krakus

Ook aan het doorgeven van de Poolse tradities en cultuur aan de komende generaties hecht Krakus veel belang. Dit statement maakt ze waar door de kindergroep die opgericht werd. Met een dans-en kindergroep en een koor telt Krakus een kleine hondertal leden. Het koor maakt sinds 1987 deel uit van Krakus-Genk en staat onder leiding van Marta Urbas. Het artistieke deel van de kinder- en dansgroep wordt gecoacht door Nadia Nijs, Krzysztof Stala en Daria Kepa. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door Zbyszek Strzemiecki.

Optredens in het binnen-en buitenland, opvoeringen van traditioneel Belgische dansen zoals de trawantel en workshops met dansen uit andere landen zoals Hongarije, tonen aan dat Krakus niet alleen gericht is op het eigen Poolse vakje. Krakus telt dan ook Belgen onder haar leden. De naam Krakus werd ontleend aan de Pools Nationale dans "KRAKOWIAK". Deze dans was de eerste die ze destijds aangeleerd kregen en daaruit werd de naam "KRAKUS" afgeleid.

Dat Krakus de Poolse folklore ook letterlijk wilt uitdragen kan men meten aan de professionaliteit  die aan de dag gelegd wordt bij het opleggen van de dansregels, de muziekkeuze en de gekozen klederdracht. Choreografen uit Polen worden uitgenodigd om nieuwe dansen aan te leren en ook onder de dansers bevinden zich gediplomeerde choreografen. De vereniging beschikt over een 14-tal klederdrachten wat overeen komt met een 500-tal kostuums. Naast het artistieke worden ook tentoonstellingen georganiseerd rond het thema "Poolse klederdrachten en streken".

De dansgroep is zich momenteel aan het voorbereiden op het 50-jarige bestaan van de vereniging dat in 2009 zal plaatsvinden.

Krakus Genk is gelegen in de Zonnebloemstraat 58 (Poolse zaal Kopernikus).

Wilt u graag uw vereniging in de kijker zetten? Contacteer ons!

28/02 Vorming: gedigitaliseerde aanvraag Federaal Impulsfonds

Logo_cgkr Onderwijs is een belangrijk aandachtspunt

Talloze Genkse socio-culturele verenigingen gaan spannende, en voor sommigen prangende, weken tegemoet. 21 maart 2008, middernacht, zal namelijk het laatste moment zijn dat ze hun online projectaanvraag voor het Federaal Impulsfonds kunnen indienen. OPGELET: Deadline voor het indienen van een dossier via de website wordt verlengd tot en met vrijdag 4 april 2008 om middernacht dit door problemen met de webapplicatie info: www.diversiteit.be 

Het digitaal versturen van een projectaanvraag is een nieuw gegeven sinds het ontstaan (1991) van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM). Op donderdag 28 februari, van 19u tot 21u zal in de lokalen van vzw ACLI-Vlaanderen, Rondpuntlaan 25, 3600 te Genk een vormingsmoment doorgaan voor de verenigingen om hen bij het digitaal versturen van hun aanvraag te helpen. Dit met ondersteuning van het Provinciaal Integratiecentrum, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de Vlaamse Administratie.

Het FIM werd opgericht door de Federale Regering met de bedoeling de maatschappelijke integratie van personen van vreemde oorsprong te ondersteunen. Ook het preventief werken rond discriminatie en het bevorderen van de interculturele dialoog is één van de hoofddoelstellingen. Sinds 1993 ligt het administratief hart van het FIM op het secretariaat van het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR)
te Brussel. Projecten die ondersteund worden door het Impulsfonds moeten leiden tot een verbetering van de maatschappelijke integratie en het bevorderen van de gelijke kansen. Hiervoor zijn actiezones vastgesteld en ook Genk valt hieronder met volgende gebieden: Winterslag, Waterschei, Centrum, Nieuw-Sledderlo, Zwartberg en Kolderbos.

Impulsfonds Projecten gericht op maatschappelijke integratie

Socio-culturele verenigingen die een projectaanvraag indien moeten rekening houden met tal van criteria zoals het bevorderen van gelijkheid en diversiteit, deelname aan het sociale, culturele en politieke leven en het creëren van mogelijkheden om de individuele vrije keuze en zelfstandigheid te bevorderen. Er gaat ook speciale aandacht naar vrouwen en nieuwkomers en de bestrijding van racisme en discriminatie. 

Dat onderwijs de grote katalysator is in het opnemen van de doelgroep in de huidige maatschappij moet niet gezegd. Het stimuleren van onderwijs, de bestrijding van het schoolverzuim, het taalondericht, bijscholing en alfabetisering zijn maar enkele punten om tot resultaat te komen. Deze aandachtspunten moeten in ieder geval in de projectaanvraag terug te vinden zijn willen de socio-culurele verenigingen in aanmerking komen voor geldelijke ondersteuning

Verenigingen die niet beschikken over een internetverbinding voor het doorsturen van hun projectaanvraag krijgen deze ter beschikking. Een subsidieaanvraag kan ingediend worden door:
o de leden van de Federale Regering
o de leden van de Gemeenschap- en Gewestregeringen
o de Provincies
o de Gemeenten en OCMW' s
o de verenigingen met rechtspersoonlijkheid en de publieke of private instellingen,                 eventueel in partnerschap met de overheid
NB: Feitelijke verenigingen kunnen geen subsidieaanvraag indienen.

Voor meer info: Secretariaat van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Koningsstraat, 138 - 1000 Brussel
Tel: 02 212 30 00 - Fax: 02 212 30 30 www.diversiteit.be
Dienst Integratie Genk: Ahmet Arkan 089/ 65 42 43 ahmet.arkan@genk.be

Foto's: www.diversiteit.be

Heeft u ook een activiteit te melden? Laat het me weten op genk@nieuwsblad.be

Verenigingen en vrijwilligers in de kijker!

Button_verenigingenrapport1Ook Genker verenigingsleven in kaart

Het Nieuwsblad brengt het verenigingsleven van Vlaanderen in kaart. Onze reporters trokken door het land en noteerden hoe het met het verenigingsleven in Vlaanderen is gesteld. Krijgen de clubs genoeg steun? Is er een behoorlijke sporthal? Leven de volkssporten nog? Ook het Genker verenigingsleven werd onder de loep genomen. Hoe Genk scoort, kan je nalezen op www.nieuwsblad.be/verenigingsleven.

Verenigingindekijker_gr1_2Vrijwilliger_gr1_2 Genk blogt koppelt daar graag een leuke reeks aan: Vereniging/vrijwilliger in de kijker. Wil je met jouw club op deze blog verschijnen? Stuur ons dan een mailtje met foto op Genk@nieuwsblad.be, dan contacteren wij jou binnenkort voor een reportage! Ook als je vrijwilliger bent, of je kent een vrijwilliger die wel eens in de bloemetjes mag worden gezet, laat het dan zeker weten!

Ondertussen horen we graag hoe jij denkt over het verenigingsleven in Genk. Vind jij dat de gemeente genoeg doet voor zijn verenigingen?  Laat het gerust weten door op de knop Reacties te klikken.

Wil je meer weten over de huidige toestand van het Genker verenigingsleven? Surf dan gauw naar www.nieuwsblad.be/verenigingsleven

28/02 & 2/03 Euroscoop: ATONEMENT

Affiche_atonement Affiche Atonement

Atonement oftewel 'vergoeding, boetedoening', werd met liefst 7 oscarnominaties op 22 januari tot grote favoriet gebombardeerd in alle belangrijke categorieën. Maar deze nacht heeft Atonement tijdens de Oscaruitreiking de duimen moeten leggen voor "No Country For Old Men". Desalnietemin mag deze 'nederlaag' de kwaliteit van dit oorlogs-en liefdesdrama niet naar omlaag halen. Naast de 7 oscarnominaties won Atonement ook de Golden Globe Beste Film en de Bafta Award Beste Film.

Filmset_atonement Filmset Atonement

Actrice Saoirse Ryan, met een nominatie voor een Oscar voor de Beste Actrice in een Bijrol, speelt de rol van de 13-jarige Briony Tallis. 1935, pré-oorlogsjaren. Briony stamt af van een welgestelde familie en heeft een overvloed aan fantasie. Ze verwoordt dit met het schrijven van toneelstukjes. Maar haar fantasie loopt op hol wanneer ze verkeerde conclusies trekt: ze beschuldigt Robbie, de vriend van haar oudere zus Cecilia, van verkrachting. Hierdoor worden de levens van betrokkenen volledig omgegooid en belandt Robbie in de gevangenis. Na z'n vrijlating moet hij als oorlogssoldaat naar Frankrijk waar hij betrokken raakt in de slag om Duinkerken. De leugen van Briony zal haar blijven achtervolgen en zorgt ook voor een eeuwig durende onrust in de familie Tallis.   

Joe_wright Regisseur Joe Wright

Engels regisseur Joe Wright (1972) haalde het beste uit de roman van Ian McEwan. Met schitterende acteurs, romantische strandscenes en zomerse decors tot huiveringwekkende oorlogstaferelen. Een film voor romantici, liefhebbers van oorlogsfilms en melodrama.

Regie: Joe Wright, UK 2007;  2u10'
Acteurs: Keira Knightley, James McAvoy, Vanessa Redgrave
Datum: donderdag 28 februari (20u15) + zondag 2 maart (11 uur)
Plaats:
Euroscoop Genk - C-mine 1 - Winterslag
Prijs: € 6,00 - € 5,50 (studenten/senioren)

Voor meer filminfo

Foto's: www.moviemeter.nl

De 9 besparingspunten van Ford voor compensatie stakingsverlies

Ford_foto_nieuwsblad Ford Genk

Een gunstige Genkerwind doorheen m'n straat bezorgde mij een lijstje van 9 besparingspunten die Ford Genk wil opleggen aan haar personeel. Dit om het verlies door de recente stakingen in januari te compenseren. De Forddirectie en de bonden zetelden gisterenmiddag om 15u. samen. De vakbonden hebben unaniem het besparingsplan van Ford verworpen en stelden zelf besparingspunten voor. Gaande van besparingen op gasflessen in stock tot besparingen op benzine in de auto's en vermindering van ruitensproeistof. De gesprekken bevinden zich nog in een beginfase en zullen eerstdaags verdergezet worden.

Het 9 puntenvoorstel:

1. Dit jaar geen toelage voor busvervoer. De mensen die met de bus komen werken moeten de bus volledig zelf betalen.
2. Suggestieverloning 2008 met 50% verminderen. Als de suggestie aanvaard wordt krijg je maar de helft van de premie. (Suggestieverloning is een premie voor ideeën die aangebracht worden om de werksituatie te verbeteren)
3.Temperatuur in de hal met 1 graad verlagen.
4. Geen ADV (ADV=arbeidsduurvermindering) dagen opbouwen bij ziekte. Minder verlofdagen het jaar dat je ziek bent.
5. Verhoging van de prijzen voor arbeiders in de centrale cafetaria. Arbeiders moeten meer betalen voor een middagmaal.
6. Afschaffen van geschenken bij 25, 30 en 35 jaar dienst.
7. Twaalf min per dag gratis werken. Komt overeen met 1 uur per week gratis werken.
8. 1 ADV dag inleveren. Eén verlofdag minder.
9. De leveranciers brengen het materiaal rechtstreeks naar de lijn.

Foto: Het Nieuwsblad

Ongeziene foto's van Melberg na ondeskundig wegkappen bomen

Melberg_1 Melberg_2

Niet Catharina, de allesverwoestende orkaan, raasde door de bossen van Melberg maar wel een aannemer in dienst van het bedrijf Norbord. Dit bedrijf maakt spaanderplaten en kreeg, via openbare verkoop, de opdracht van de stad Genk om de bossen van Melberg en Sledderlo uit te dunnen.

Welke bomen in aanmerking komen om gerooid te worden gebeurt telkens in samenspraak met Natuur en Bos. Het rooien van bomen is een jaarlijkse wederkerende activiteit en past in het bosbeheer van de stad Genk. Door openbare verkoop van de opdracht kwam men terecht bij het bedrijf Norbord. Dit bedrijf gaf de opdracht door aan een aannemer. Met grote tractoren heeft deze aannemer de klus geklaard. Maar wat hij achterliet is ongezien: wandelpaden werden herschapen tot grote waterpoelen die voor een wild everzwijn dé ideale rol-en bolafmetingen geniet, takken werden afgerukt, bomen staan schots en scheef en de aanblik vanwaar de bomen werden gerooid is ongemeen hard om zien.

Melberg_3 Melberg_4

Het was Peter Vanhoutte, voormalig Genks gemeenteraadslid van Agalev, die weken geleden de kat de bel aantrok en z'n beklag ging maken bij de stadsdiensten over de vernielingen in het bos van Melberg. Maar Harrie Dewitte, gemeenteraadsraadslid voor de PVDA (Partij Van De Arbeid) zette het om in een bijkomend agendapunt op de laatste gemeenteraadszitting van 21 januari.

Melberg_7_2  Melberg_6_2

Hij kaarte naast de vernielingen van de bossen in Melberg en Sledderlo ook het wegkappen van 70-80 jarige eiken uit de houtwallen in twee gebieden rond De Maten. Maar dit werd weggeargumenteerd door de CD&V: "De duinhellingen en het heidegebied worden op deze wijze als cultuurlandschap hersteld en het betreft hier kleinere 30 tot 40 jarige bomen", aldus burgemeester Gabriels. Harrie Dewitte kreeg steun van Pro-Genk bij monde van Armand Ghijsens, die eveneens het wegkappen van bomen uit de houtwallen veroordeelde. Burgemeester Gabriels zal het aangehaalde punt laten onderzoeken.

Modder_en_water_2 Melberg_8_2

Over de vernielingen in de bossen van Melberg en Sleddero antwoordde de burgemeester dat de gemeente al op de hoogte gebracht werd en de aannemer in gebreke werd gesteld en dat er sancties zullen volgen volgens de geijkte procedure.

Vernielingen_in_het_bos Vernielingen_bos_melberg

"De afgerukte takken en beschadigde bomen moeten door de aannemer niet opgeruimd 'daar deze de natuurlijke evolutie van het bos bevorderen'. En de scheefhangende bomen die een gevaar voor de wandelaars vormen moeten door de Groendienst van de stad verwijderd worden. De aannemer moet alleen de aangerichte schade aan de bosbodem en de wandelpaden herstellen. Hij mag de afgezaagde en in stukken verzaagde bomen meenemen om af te leveren aan zijn opdrachtgever Norbord". Dit alles vernam ik van Gilbert Schrijvers waarmee ik deze morgen een telefonisch onderhoud had. Schrijvers is net zoals alle inwoners van Sledderlo en omgeving erg verontwaardigd over de vernielingen die in de bossen werden aangericht. De stukken bos waar de onderaannemer van Norbord zo te keer gegaan is liggen langs de Putweyerstraat en langs de aardeweg die in het verlengde ervan ligt.

Inwoners van Kolderbos vertellen dat vernoemde aannemer ook actief geweest zou zijn in het Zillebos, zuidelings gelegen aan zaal De Kastert. De vernielingen aan de bosbodem en de wandelpaden zouden daar nog veel groter zijn dan op de Melberg omdat de ondergrond daar veel natter en zachter is. Een fabel of een feit?

Foto's genomen door Gilbert Schrijvers op 12 februari 2008

Heeft u foto's van schrijnende toestanden in onze stad? Contacteer me!

Zwartberg Noord wil kermis koppelen aan wijkfeest

Kermis_zwartberg Zwartberg kermis

De goesting is terug! Goesting om te feesten in een heuse tent tijdens de kermis in Zwartberg Noord van 18 tot 21 juli. Eén van de 'aanstokers' is ondermeer Sporting Ons Heem. Deze voetbalclub wil hiervoor haar terreinen ter beschikking stellen. Deze zijn gelegen achter de kerk van Zwartberg.

En belangrijk: er kan geput worden uit een budget van vorige wijkfeesten. Nu de wijkbwoners en Zwartbergenaren nog warm krijgen. Bij het organiseren van een wijkfeest komt er heel wat kijken. Verschillende taken moeten worden ingevuld. Dit kan gaan van de tent helpen opbouwen en afbreken, bier tappen, garçon spelen, affiches maken en verspreiden,... Er moet gepraat worden, beslist en vooral het uitvoeren is belangrijk.

Vrijwilligers gezocht

Alles staat of valt dan ook bij vrijwilligers. Zij zijn het die van een activiteit een succes kunnen maken. Of het wijkfeest met tent zal doorgaan hangt dus grotendeels af van de interesse van de buurtbewoners. Om naar die interesse te peilen wordt er een eerste keer samengekomen op donderdagavond 28 februari om 19u.30 in zaal De Bol, Lucien Londotstraat 3.

Wanneer je die avond niet aanwezig kunt zijn maar toch wilt meewerken kan je steeds terecht bij Fien Parren (wijkmanager Zwartberg) 089/65 43 14 - 0476/69 90 92

Foto: stad Genk

Ook activiteitsplannen in het vooruitzicht met uw vereniging? Laat het me weten en ik schrijf er over!

Oudere berichten:
> Sfeerbeelden machtsoverdracht aan stadsprins Roel I (Deel 1)
> 21/02 Genk: sfeerbeelden internationale carnavaloptocht (Deel 2)
> 21/02 Genk: sfeerbeelden internationale carnavaloptocht (Deel 1)
> Foto van de week: grootste kindercarnavalstoet van Limburg
> Sfeerbeelden Prinsenreceptie (Deel 2)
> Sfeerbeelden Prinsenreceptie (Deel 1)
> Genk uit de oude doos: Koning Boudewijnlaan (Nieuwe Kempen)
> Nationale beloften: KRC Genk brengt punten mee uit Moeskroen
> 21/02 Coalface Gallery: opening fototentoonstelling "Cité 3"
> PROgenk: "55 gratis parkeerplaatsen voor Genkenaren in Q-Park Stadsplein"
> Foto van de week: de comeback van Jo Vandeurzen
> Nationale voetbalbeloften: rangschikking en vooruitblik speeldag 23
> Vermist: Jef Bijnens (79) uit Opglabbeek
> 22/02 Vereniging ONS Genk: filmnamiddag in Jeugdcentrum Rondpunt 26
> 24/04: Uniek optreden van Judith Clijsters en 'Verve Dance Company'
> Oppositiepartijen nemen afvalbedrijven onder vuur
> 20/03 Zaal Elysee: Gencker Discobar Revival met 'Joe Berluck'
> Foto van de week: Broederschool ontvangt 'Pesten-dat-kan-niet!'-prijs
> Inhuldiging beeldje 't Spasbinkje (sfeerbeelden)
> Beloften KRC Genk - Club Brugge: 3 - 2 (verslag en foto's)

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007

Genk blogt

  • Belgin Özgünes blogt over Genk.

    Belgin (°1965) is dochter van een mijnwerker en geboren in Koersel. Ze woont in Genk en werkt er als postbode. Sociale contacten leggen met mensen vindt ze zeer belangrijk. Belgin kan genieten van een voetbalinterland, een tennismatch en een gezellig avondje uit met vrienden. Nieuws volgt ze op de voet en als lid van het dagelijks bestuur van de integratieraad van Genk is ze ook begaan met het samenleven in de stad.

Zoeken

Nieuws uit genk

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!