Home  Regio  genk  genk blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Genk?
Laat het weten aan:
Belgin Özgünes
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

PROgenk: "55 gratis parkeerplaatsen voor Genkenaren in Q-Park Stadsplein"

Regiobutton_gr_gemeenteraad_2_2   

130808_cyclisten,  6a00d8341c782453ef01053654bf49970b-800wi   

 Q Park Stadsplein      Foto: Belgin Özgünes 

Oppositiepartij PROgenk wil tijdens de gemeenteraadszitting van 19 februari (deze avond) inpikken op agendapunt 14. In dit punt wordt aan de zitting gevraagd om een verhuurovereenkomst van 55 ondergrondse parkeerplaatsen aan Q-Park goed te keuren. Het betreft de parkeergarage gelegen onder het stadhuis. De huurovereenkomst zou lopen over een periode van 25 jaar en dit aan een jaarlijkse huurprijs van 13.750 euro.

14. Afsluiten huurovereenkomst m.b.t. een gedeelte van ondergrondse parkeergarage
stadhuis Genk met Q-PARK BELGIUM nv.
Er wordt goedkeuring gevraagd aan de raad voor het afsluiten van een huurovereenkomst
voor de verhuur van 55 ondergrondse parkeerplaatsen van de stadhuisparking aan QPARK
BELGIUM nv voor een jaarlijkse huurprijs van 13.750,00 EUR, aangepast aan het
gezondheidsindex der consumptieprijzen.

Voor de partij PROgenk is het voorstel onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Ze wenst daarentegen dat deze  parkeerplaatsen 'op overschot' gratis ter beschikking gesteld worden aan de Genkenaren. Hierbij wordt spontaan gedacht aan de gebruikers van de stads- en bibliotheekdiensten en de studenten van de muziekacademie.

PROgenk gemeenteraadslid Patrick Uminski legt uit waarom: “Deze parkingplaatsen zijn indertijd met belastinggeld van de Genkenaar gebouwd. Nu gaat men deze parkingplaatsen voor 68 eurocent per parkingplaats per dag ‘wegschenken’ aan Q-park. Diezelfde Genkenaar mag dan zijn ‘eigen’ parkingplaats huren voor 1,20 euro/uur van Q-park. Dat is een bedrag van minstens x 10 per dag! Dit contract kan Q-park jaarlijks 187.000 euro (*) opleveren. Aan deze overeenkomst heeft de Genkenaar helemaal niets. Terwijl goed bestuur net dient te vertrekken vanuit het standpunt “wat zit erin voor de Genkenaar”. Nogmaals onbegrijpelijk. Vandaar dat wij ons afvragen of het hier niet om een sponsorcontract gaat tussen Stad Genk en zijn privépartner Q-park. Waarbij voor alle duidelijkheid onze Stad de sponsor is!”, aldus Patrick Uminski.  (*) aan een dagtarief van 10,00euro

Reacties pro en contra zijn welkom!

Oppositiepartijen nemen afvalbedrijven onder vuur

Recmix2      Foto's: Belgin Özgünes

Oppositiepartijen PROgenk en de Partij van de Arbeid (PVDA) roeren zich, elk op hun manier, in de afvalproblematiek van enkele Genkse bedrijven. Het zwaarst te verduren krijgt RECMIX, gelegen aan de Kanaalweg. PROgenk verspreidde recent in alle brievenbussen van Oud-Termien een pamflet waarin ze de bewoners oproept een bezwaarschrift in te dienen tegen het bedrijf. Zo wil ze bekomen dat RECMIX duidelijkere voorwaarden opgelegd krijgt bij het verkrijgen van een bijkomende milieuvergunning. De voorwaarden die PROgenk in haar pamflet opsomt:

Recmix4  Recmix3 

"RECMIX alles doet wat mogelijk is om het opwaaien van stof te voorkomen, o.a.
- het lossen van vrachtwagens en schepen dient te gebeuren met een gesloten circuit.
- het bevochtigen van de hopen dient permanent en beter te verlopen; controle van aangestelde buurtbewoners dient te worden toegelaten.
- het groenscherm dient zo goed mogelijk aangelegd te worden : gespecialiseerd advies van de firma uit Wageningen dient te worden aangevraagd; met de Dienst van de Scheepvaart dient overlegd te worden om toch zoveel mogelijk groenscherm langs de kanaalkant mogelijk te maken.
RECMIX de werkgelegenheid in de Genkse vesting meer in overeenstemming brengt met het ruimtebeslag in Genk en Diepenbeek. Normaal dient een bedrijf te streven naar 10 werknemers per hectare : dus Recmix zou 90 à 100 werknemers moeten tellen. PROgenk stelt voor dat Recmix na de uitbreiding groeit tot minstens 60 werknemers, waaronder minstens 5 ‘moeilijk plaatsbare’ werknemers.
- RECMIX verder werk maakt van een geluidsarme produktie, ook wanneer de nieuwe betoncentrale aanwezig is. Hiervoor dient de beloofde geluidsstudie over die nieuwe betoncentrale te gebeuren vóór dat die nieuwe betoncentrale geïnstalleerd wordt.
RECMIX dient jaarlijks een onderzoek naar de lucht -en waterkwaliteit te laten uitvoeren door VITO. Het tijdstip van de steekproeven wordt onafhankelijk bepaald door VITO. Deze resultaten worden onmiddellijk publiek gemaakt op een info-avond voor de buurtbewoners."

Recmix5

Lees verder

19/02 Gemeenteraadszitting: verslag en agenda

Regiobutton_gr_gemeenteraad_2_2  

Cosmogolem2 De tweede gemeenteraadszitting van het jaar 2009 is in aantocht. Nu iedereen in de maand januari uitgekust en uitgewenst is begint het serieuze werk. Hier kan u het verslag lezen van de zitting van 15 januari en wanneer u hier klikt krijgt u de agendapunten van de eerstkomende zitting van 19 februari. Tijdens de zitting zal de nieuwe naamgeving van het Evenementenpark 'Cosmogolem', gelegen achter het Jeugdcentrum Rondpunt 26 en de Eerste Cyclistenlaan, bevestigd worden (zie agendapunt 5). Aan de Dieplaan ziet u het evenementenpark liggen tussen het postkantoor en het stadhuis.  

2908008 003 Cosmogolem5    

Evenementenpark1          Het Evenementenpark, waar tal van zomeractiviteiten plaatsvinden, wordt omgedoopt tot Evenementenpark Cosmogolem.    

Foto's: Belgin Özgünes 

PROgenk niet akkoord met afschaffing marktpendels

Openbaar vervoer genk  PROgenk: "Het stadsbestuur neemt een beslissing die in tegenspraak is met haar eigen mobiliteitsbeleid"

Het stadsbestuur nam recent een beslissing om bepaalde pendelbussen naar de donderdagmarkt af te schaffen en dit om diverse redenen. Zo zou volgens het stadsbestuur te weinig gebruik gemaakt worden van de busverbindingen vanuit Genk-Noord en Genk-Zuid en is er een overlapping met het bestaande busnetwerk. Opgesomde argumenten werkten deze beslissing in de hand. 

Oppositiepartij PROgenk kan zich niet vinden in deze beslissing en vraagt aan het stadsbestuur om hierop terug te komen en wil het behoud van de voorgaande regeling. Geert Reyskens (PROgenk): "de huidige busregeling om donderdagochtend vanuit de wijken Genk-Centrum te bereiken is onvoldoende. Bijvoorbeeld vanuit de Meeënheide en Bokrijk is er nu geen verbinding met het centrum van Genk. De bewoners dienen nu ver afgelegen haltes te bezoeken om in ons stadscentrum te raken. Meer promotie en een grondige evaluatie van ons openbaar vervoer is absoluut noodzakelijk. Het stadsbestuur beslist op basis van enkele cijfers, maar zou beter eens met de busgebruikers overleggen waar de echte noden en lacunes zijn", zegt Reyskens. 

Station Genk 1    Het stadsbestuur zegt dat van de pendeldiensten vanuit Genk-Noord en Genk-Zuid weinig gebruik wordt gemaakt en dat er een overlapping is met het bestaande busnetwerk (Foto's: Belgin Özgünes) 

 PROgenk zegt ook dat deze beslissing van het stadsbestuur in tegenspraak is met haar eigen mobiliteitsbeleid: "er is de voorbije jaren steeds gekozen voor de promotie van het openbaar vervoer. Dit wordt nu teruggeschroefd. Met als gevolg meer auto’s in het centrum, hetgeen haaks staat op het mobiliteitsplan. Zo krijg je Genkenaren die niet meer op de donderdagmarkt geraken en worden senioren met mobiliteitsproblemen hun marktbezoek afgenomen. Hiermee kunnen wij met onze partij absoluut niet akkoord gaan" aldus gemeenteraadslid Geert Reyskens.

Heeft u nieuws? Laat het me weten!

15/01 Agendapunt gemeenteraad: herinrichting van stationsomgeving

Station_genk__2 Foto's: Belgin Özgünes 

Vanavond ligt op de gemeenteraad (punt 15) een bijzonder dossier op tafel: de herinrichting van de stationsomgeving aangepast en geïntegreerd aan het vernieuwde stadscentrum. Het voorstel komt van het Genkse stadsbestuur (het schepencollege) dat na goedkeuring van het dossier de opdracht wil geven aan het bureau THV Varinia voor een ontwerpend onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van de stationsomgeving. THV Varinia tekent momenteel in opdracht van De Lijn het traject van de sneltramlijn uit. Bedoeling is dat met de herinrichting van de site rondom het station tegemoet gekomen wordt aan de toekomstige ontwikkelingen in Genk.

Winkelcentrum_stadsplein Biblliotheek_europalaan

Het vernieuwde stadscentrum en de verouderde stationsomgeving staan vandaag in schril contrast tegenover elkaar qua uitstraling en het stadsbestuur wilt hierin verandering zien. Zo zal het bureau bij het maken van een ontwerp ook rekening moeten houden met alle deelnemers in het verkeer:

Lees verder

15/01 gemeenteraadszitting: agenda en verslagen

Regiobutton_gr_gemeenteraad_2_2

Nieuwjaarsreceptie_zwartberg_vijver Gemeentehuis_3 Foto's: Belgin Özgünes

Vanaf donderdag 15 januari worden de gemeenteraadszittingen weer hervat. De start van een nieuw jaar en een nieuw elan. Op woensdag 17 en donderdag 18 december 2008 vonden twee gemeenteraadszittingen plaats (klikken). Tijdens de zitting van 17 december werd de begroting opgemaakt (2009-20013). Klik hier voor het verslag. Op 18 december werd de laatste gemeenteraadszitting van 2008 afgewerkt. Klik hier voor het verslag.

Klik hier voor de agendapunten voor de gemeenteraadszitting van donderdag 15 januari.

De PRO-genk-fractie laat weten dat raadslid Geert Reyskens tijdens de zitting zal tussenkomen wanneer agendapunt 17 (mobiliteit) behandeld wordt:

Rijbewijs_001_2 "PROgenk  gaat niet akkoord met de aanvullende verkeersordening. Het totale parkeerbeleid vraagt een grondige evaluatie en een afstemming op:
1/ de bewoners van Genk-Centrum
2/ de mensen die komen winkelen in Genk-Centrum
3/ de mensen die komen werken in Genk-Centrum

Daarom vraagt PROgenk:
1/ een bewonerskaart voor de centrumbewoners
2/ uitbreiding van het gratis kwartier naar een gratis half-uur
3/ een voordeliger parkeertarief

Twee bijkomende agendapunten van de PROgenk-fractie
1. Koude woningen, verwarmde wegen? Gebracht door Patrick Uminski en Angelo Bruno (klik hier voor een gerelateerd artikel). Progenk wil: "3 maanden vrijstelling van huurgeld voor de bewoners van Sledderlo die hun woning tijdens de koude winterdagen onmogelijk warm krijgen! De Stad moet deze maatregel, samen met Nieuw Dak, snel uitvoeren", luidt het.

2. Vragen omtrent sneeuwruimen op het Stadsplein en strooien van de wegen aan de scholen. Gebracht door Geert Reyskens.

PROgenk: "het kan niet dat stadspersoneel ingezet wordt (06+07/01/2009) om sneeuw te ruimen op de voetbalvelden van de KBVB. Dit in een periode dat de wegen, fietspaden en voetpaden niet of nauwelijks toegankelijk zijn door sneeuw en ijzel. Onze eigen Genkse kinderen moesten fietsen op de openbare weg om op school te geraken. De prioriteit van PROgenk ligt bij de mensen met name: eerst sneeuw ruimen op de wegen, fiets-en voetpaden! Eerst Genk en zijn wijken toegankelijk maken alvorens energie te steken in voetbalvelden van de KBVB", aldus oppositiepartij PROgenk.

Oppositiepartij PROgenk boycot gemeenteraad van 17 december

Regiobutton_gr_gemeenteraad_2_2

Oppositiepartij PROgenk heeft besloten om weg te blijven van de gemeenteraadszitting die vanavond plaatsvindt. Vandaag en morgen worden de laatste gemeenteraadszittingen van het politieke jaar afgewerkt. Vandaag, op 17 december, wordt de begroting voor de jaren 2009-2013 opgemaakt en morgen vindt de allerlaatste zitting van het jaar plaats (klikken).

De tien gemeenteraadsleden van de partij willen door weg te blijven van de gemeenteraad hun ongenoegen uiten over het gebrek aan communicatiemiddelen en de manier waarop er gecommuniceerd wordt en dit zowel binnen als buiten de gemeenteraadszittingen. Lees beneden de volledige argumentatie voor hun wegblijven:

"PROgenk wil een moderne gemeenteraad, klaar voor de 21ste eeuw

De 10 gemeenteraadsleden van PROgenk wonen de gemeenteraadszitting van vandaag 17 december niet bij. Hiermee willen wij een signaal sturen naar de meerderheid, zodat er in de toekomst rekening wordt gehouden met alle Genkenaren.

Daarom willen wij een moderne gemeenteraad voor de 21ste eeuw, waarin:

1/ Alle moderne communicatiemiddelen aanwezig zijn. Als onze kinderen in de lagere klas een spreekbeurt geven beschikken ze zelfs al over een powerpoint. De gemeenteraad niet.
2/ Er echt ruimte gecreëerd wordt voor debat. Dat de bevoegde schepen antwoordt op de vragen die hem gesteld worden en niet alleen de voorzitter.
3/ Er respect is voor het democratisch besluitvormingsproces. Wij vinden echt niet dat het kan dat beslissingen van het stadsbestuur reeds in de krant te lezen zijn vooraleer ze op de gemeenteraad minstens besproken zijn. Zo maak je de gemeenteraad immers overbodig.

Daarom roepen wij de voorzitter van de gemeenteraad op een werkgroep samen te stellen om een nieuwe politieke cultuur in Genk te installeren, waarbij op een moderne manier gecommuniceerd en vergaderd kan worden, er ruimte is voor debat en er respect wordt betoond voor alle inwoners van Genk.

Wij zijn een nieuwe generatie politici die op een hedendaagse, moderne manier aan politiek willen doen in het belang van alle Genkenaren.

PROgenk blijft opkomen voor een moderne stad, waarin naar alle inwoners geluisterd wordt."

Heeft u nieuws te melden? Laat het me weten!

17 & 18 december Gemeenteraadszitting: agendapunten en verslag

Regiobutton_gr_gemeenteraad_2_2_2

Sneeuw_in_genk_026_2 Gemeentehuis_3 Foto's: Belgin Özgünes

Het jaar 2008 loopt ten einde. Van de Genkse gemeenteraadsleden wordt nog een laatste inspanning gevraagd: het opvolgen van twee gemeenteraadszittingen op 17 en 18 december. Hierna wordt er een streep getrokken onder het politieke werkjaar 2008. De agenda van de gemeenteraadszitting van woensdag 17 december (klikken) staat in het teken van de opmaak van de begroting voor de jaren 2009-20013. Enkele agendapunten van deze zitting:

Kermis_075_3  Zondagsmarkten_in_genk_005_3 Op de agenda: 1 mei kermis en de belasting op standplaatsen (Foto's: Belgin Özgünes)

Punt 32. Plaatsrechten in verband met de kermis van 1 mei, opgesteld op openbaar domein, voor de dienstjaren 2009-2013
Punt 30. Belasting op de standplaatsen op de markten en andere openbare plaatsen voor de dienstjaren 2009-2013

Brandweer_genk De Genkse brandweerkazerne (Foto: Belgin Özgünes)

Op de agenda van de gemeenteraadszitting van 18 december (klikken) staan er in het totaal 41 punten. Punten 8, 9 en 10 hebben betrekking op de Genkse brandweer:

8. Aanpassing van de personeelsformatie van het brandweerpersoneel
9. Aanpassing van bijlage 1B van de coördinatie van het administratief statuut (functiebeschrijvingen Brandweer)
10. Verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van de beroepsbrandweer - verlenging maatregel

Klik hier voor het verslag van de gemeenteraadszitting van 20 november 2008

LDD Genk eist aangepaste openingsuren 50 meter-bad

Stedelijk_zwembad_genk2 Stedelijk_zwembad_genk Het stedelijk zwembad blijft voor controverse zorgen (Foto's: Belgin Özgünes)

Het stedelijk zwembad blijft voor controverse zorgen. Na de welles-nietes spelletjes 'open-niet open, lek-niet lek, olympisch-niet olympisch,...' smijt Lijst Dedecker (LDD) afdeling Genk er nog een discussiepunt bovenop en eist ruimere openingstijden voor het 50 meter-bad. Raymond Rouselle (LDD) stelt ironisch: “waar de logica stopt, beginnen de openingstijden van het 50-meter bad! Bijna 4 jaar geleden alweer, kon men in het toenmalige 33-meter bad vanaf 17u. op verschillende dagen baantjes zwemmen, dit enkel maar onderbroken door de trainingen van de zwemclub", aldus bestuurslid Rouselle. En hij vervolgt: "momenteel is dit, met uitzondering van de donderdag, op gewone weekdagen enkel mogelijk vanaf 19u.30 tot 21u. en ’s vrijdags enkel van 21u. tot 22u. en ’s zaterdags slechts van 17u. tot 18u."

Lees verder

20/11 Gemeenteraadszitting: agendapunten en verslag vorige zitting

Regiobutton_gr_gemeenteraad_2_2 

Natuur_2 Gemeentehuis Eerstvolgende gemeenteraadszitting: 20 november (Foto's: Belgin Özgünes)

De eerstvolgende gemeenteraadszitting neemt plaats op donderdag 20 november. Aanvang: 20 uur. Agendapunten kan u hier vinden. Het verslag van de laatste zitting van 16 oktober kan u hier vinden.

Bijkomende agendapunten van raadsleden zijn steeds welkom en kunnen altijd bij deze blog toevoegd worden. Zo kreeg ik onderstaande agendapunten van raadslid Harrie Dewitte (PVDA+) en PROgenk doorgemaild:

PVDA+:

1) Electrabel vraagt een versoepeling van de milieunorm, daar waar het milieu in Genk Zuid reeds overbelast is.
2) Recmix, die de staalslakken van ArcelorMittal verwerkt en een potentiële bron is van besmetting van de omgeving, beloofde vorig jaar een aantal metingen en maatregelen. Sedertdien hebben we daar niets meer van gehoord.
3) Een stad kan de economische crisis niet bezweren, maar kan wel denken aan het welzijn van zijn inwoners en zijn beleid afstemmen op het opvangen van de gevolgen.
4) Voorstel om Olivia Borlée en Kim Gevaerts de aftrap te laten geven bij een volgende wedstrijd tegen een Waalse Club.

Progenk:

1. Vragen ivm dossier ‘industriezone Termien’ (Geert REYSKENS)
2. Vraag welke maatregelen het stadsbestuur gaat ondernemen om de trafiek van industriëel verkeer in de industriezone Genk-Zuid (Bosdel) veilig te laten verlopen (Geert REYSKENS)
3. Vragen ivm de busregeling in de wijk Driehoeven. Is er een mogelijkheid om een extra busstop te voorzien? (Elke BLOKKEN)
4. Voorstel tot het kleven van stickers op de ruiten van het stedelijk Sportcentrum ter bescherming van vogels (Livio RIGALI)
5. Milieuvervuiling Genk-Zuid – stand van zaken? (Yves GROUWELS)
PROgenk wil dat de groene buffer tussen industrie, de woonwijk Termien en De Maten versterkt wordt. Geen omzetting van natuurgebied naar industriezone!
Daarom vraagt PROgenk: - aanpassing plan bij de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij (POM)  (aangezien zij de opdrachtgever zijn )
- dringend overleg met de Gemeente Diepenbeek en de betrokken overheden
- een bewonersvergadering

 

Wilt u graag uw activiteiten op deze blog? Laat het me weten!

Oudere berichten:
> Sfeerbeelden machtsoverdracht aan stadsprins Roel I (Deel 1)
> 21/02 Genk: sfeerbeelden internationale carnavaloptocht (Deel 2)
> 21/02 Genk: sfeerbeelden internationale carnavaloptocht (Deel 1)
> Foto van de week: grootste kindercarnavalstoet van Limburg
> Sfeerbeelden Prinsenreceptie (Deel 2)
> Sfeerbeelden Prinsenreceptie (Deel 1)
> Genk uit de oude doos: Koning Boudewijnlaan (Nieuwe Kempen)
> Nationale beloften: KRC Genk brengt punten mee uit Moeskroen
> 21/02 Coalface Gallery: opening fototentoonstelling "Cité 3"
> PROgenk: "55 gratis parkeerplaatsen voor Genkenaren in Q-Park Stadsplein"
> Foto van de week: de comeback van Jo Vandeurzen
> Nationale voetbalbeloften: rangschikking en vooruitblik speeldag 23
> Vermist: Jef Bijnens (79) uit Opglabbeek
> 22/02 Vereniging ONS Genk: filmnamiddag in Jeugdcentrum Rondpunt 26
> 24/04: Uniek optreden van Judith Clijsters en 'Verve Dance Company'
> Oppositiepartijen nemen afvalbedrijven onder vuur
> 20/03 Zaal Elysee: Gencker Discobar Revival met 'Joe Berluck'
> Foto van de week: Broederschool ontvangt 'Pesten-dat-kan-niet!'-prijs
> Inhuldiging beeldje 't Spasbinkje (sfeerbeelden)
> Beloften KRC Genk - Club Brugge: 3 - 2 (verslag en foto's)

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007

Genk blogt

  • Belgin Özgünes blogt over Genk.

    Belgin (°1965) is dochter van een mijnwerker en geboren in Koersel. Ze woont in Genk en werkt er als postbode. Sociale contacten leggen met mensen vindt ze zeer belangrijk. Belgin kan genieten van een voetbalinterland, een tennismatch en een gezellig avondje uit met vrienden. Nieuws volgt ze op de voet en als lid van het dagelijks bestuur van de integratieraad van Genk is ze ook begaan met het samenleven in de stad.

Zoeken

Nieuws uit genk

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!