Home  Regio  gent  gent blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's uit Gent?
Laat het weten aan:
Redactie Gentenaar
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zulllen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Mier moe da veur mij nie zijn

B6_gl21uetec1pirko4_2 Zot zijn doe gien ziere, moar giestig zot zijn es nie gemakkelijk. En toch es't meugelijk.

Oens fiesten hên d'er een patent op en da al sedert vele joaren. Wie rappeleert zich nie de koe of het ei die de van binnen kost bezoeken of Gust de weurtelschreper. En uuk dees ediese zijme straf bezig. Wa te peizen van nen weustenmarsjand die zijn eigen kroam loat oentploffen, of een vierwirk da nie vertikoal of horizontoal wordt afgeschoten moar vanuit nen put.

Moar de bende van Bataklan es toch een ras apoart. Ze hên van de joare ulder tente en caravans opgeslege op het einde van de Beerstege, een zijstroatsje van de Goudstroate. 't Es een kleine groene oase afgezuumd mee bumen en mee zicht op de leie. Gien gruute reklamepanielen oas ge binnenkomt moar een sfeerke dat mij sebiet dee peizen an mijn beginjoare op de fiesten. Een overwegend joenk publiek en veel kiendsjes die uuk zoender springkastiel ulder amuseeren.

De gasthiere es oens Hiere in uugsteigen persoon en mee 'allee yop' zurgt hij erveure dat hij de lijdende en verderfelijke medemens, die 't hij geschoape hee noar zijn beeld en gelijknisse, wa couroage geeft. En iederen dag verloat hij het hiernamaals tussen ten dreien en ten twoalven om zich in het aardse leven te steurten. En tuupe zage we dat het goed woas.

De kiendsjes lupe d'er geblutst en gebuild bij, een bleiw uge langsthier en een scharte langtsginter. Oas ge goe kijkt mirkte dat de sminkstand goe zijn wirk hee gedoan.

Veur de allerkleinste bleiters es 't er de tetsjeskaravan. In alle rust keune doar de piesdoeken vervest worden en kunnen de moeders de kleine de buste geve.

Moar relaxeren es eigentlijk, feitelijk in de foen, meugelijk veur iederien. D'er es nen openlucht sakoezie en voetbad. 't Woater wordt mee houtskool op temperatuur gestookt en oas 't woater begint te dampen zijde welkom. Veur iene euro, veur een kwartier, keunde nie gekluut zijn.

Tussendeure speelt er een bandsje en es t'er een tente mee optredens. Gunter Lamoot geeft t'er van zijn latte, moar uuk Minella Spinella , Tony Chakra of Dikke Gilbeer.

Den dikke van La Tourette geeft een weight watchers stand upke woar dan de amerikoanse voedselconsulenten nie zoen keune mee lachen hên. Moar wij wel.

Ze wildegen mij doar 't zelfs een viep behandelinge offreren. Moar mee wa dat de drankskes doar moar koste woas da veur niets vandoen.

Om mijn Gentse Fieste toekomste te loaten veurspelle woarek zuust te loate, en ierlijk gezeid achter mier dan dertig joar benne kik d'er niemier zuu curieus noar.

In ieder geval veurspelle kik de geschifte bende Bataklanezen een groeiend sukses.

Gentse fieste amusuleute zoender pretense en veel spiriet. Mier moe da veur mij nie zijn.

Op huuge talloens lupen

B6_gl21uetec1pirko4_2 Missen es menselijk, 't zelfs veur nen fiestenburgemiester, zekerst ten elven 't s oavonds. En plein form hietege Liejevein De Caluwee iederien welkom an de Woatersportboane. Hij woas 't zelfs zuu attent om te zeggen dan de 't kunstig vierwirk nie sebiet ging beginne. Iest koendigde hij een koenseir van een 20 tal minuutsjes an van Ephémère. En wa groade gij, hij hoa nog moar zijne ruggene gekierd of d' ieste pijlen vlogen al in de lucht, tupes te goaren mee 't muziek. Da woas d'ailleurs de opdracht an de artiestiekelijke vuurwirkmoakers: vier en muziek tuupes te goare. Ja, ge keunt het nie al weten woar. Sedertdien es Liejevin wel van de fiesten verdwenen. Den officielen uitleg es een ziere kele, moar zijn collega's beweren dat hij de programmabrosjure an 't van buiten lieren es. Iene kier den huugste afschieten en toens nog op een vierwirk es mier dan genoeg.

Wie datter uuk gien sjanse hee dees fieste es oens Dille. Oenzen bekendste genssche travestiet stuikte mee heur gewicht nie deur het podium moar mee heur dingskes van het podium. Gelukkig hee ze nog dingskes om op te stuiken. En 't podium van de katholieke kring in de Reinoartstraote es een huuge estrade. Dus ze es nie al te zochte geland. Da komt ervan oas ge op huuge talloens wilt lupen. Allée oens Dille es alwere te puut en pikkelt neu mee een krukke roend. Nie alliene bij Les Folles de Gand moar uuk veur heur gastoptreden bij de café chantant in de Poele.

Ze parkeerdege schuune heuren auto op een gehandicapteploatse en pikkelde veur heur optreden noar 't commissarioat van poliese achter een bewijs om doar te meuge stoan. Moar wa groade gij! Oas ze were kwam woas eur sietekerre ribedebie omda... ze op een gehandicapte ploatse stoend. En op 't commisariaot kreeg ze te huren da ze an 't verkierde adres woas en noar den Ottergemsestienwig moest terten. Of da ze toens iest heuren auto goan zoeke es, of een bewijs dat ze wel degelijk een mankement hee wete'k nie. Moar 't antal decibels hee ze zekerst overschreden achter al die misere.

Moar oendanks al da slechte nieuws es ze in blije verwachtinge. Nienie ze es nie in poziese, alhoewel de medische woenderen de loatsten tijd de wirreld nie uit zijn. Nie ze zit te wachten op nen brief veur nen casting van VTM. Oenzen commerciëlen zender wil binnekurt nen opvolger van de bleitserie 'Sara' in Gent droajen. Den titel hen ze al 'LouisLouise'. Dille veranderde uunt van René noar Renéé... dus ze hee experiënce. En van heur een luulijk goeleke moake gelijk dan ze mee Sara gedoan hên, zal nie moeilijk zijn.

De rietepetiete en de keiwe seskes

B6_gl21uetec1pirko4 Den drasch nationale woas van de joare gereserveerd veur oenze nationale fiestdag. Ge zoet er de rietepetiete, de korte oarmpkes en de keiwe seskes van gekrege hên.

Veur iene kier liepen de gestelde lichamen nie te zwieten oender ulder soetanen. De rector en vieze rector hoan 't zelfs ulder fourure uithoald om noar het Te Deum te goan. Een wirkelijk plechtstoatig toilet moar spijtig van da annuzel tettetsje op eulder goe oentwikkelde herskes.

Ik hê den 21ste gedoan wa veel bezoekers op oens fiesten doen: roendgedweild. Of mee andere woorden vele gezien zoender iets gezien te hên. Iest dus noar het Te deum, ja d'er zijn nog echte Belgen en doarachter een beetsje meegezoenge an het Duvel droomschip. Van een dirgelijk optreden blijfde ierder wakker dan dadder van druumt, moar ge krijgt er wel een druge kele van. En doar es't in 't Druumschip om te doen. Toens goan schuilen in 't Belfort. Wie da Burssens an 't intervieuwen woas hoa'k achter een alf ure nog nie deure en 'k hê moar mijn schuppe afgekuist op zoek om iets tussen mijn tanden te steken.

Allé mee de bienvoiture noar de Zuid woar oens Vloamse dansmariekes en schandknoapkes de regen trotseerden om hop mee de bientsje te zeggen. Een Vlaams dansfeest op de nationale fiestdag, ge ziet da oens belgiekske nog nie noar de voantsjes es.

Doarachter woare'k mier dan twie ure te gast op de vroegere radrio praline. 'k Mochte 't zelfs een kennesse meebrenge die'k zelve een ure mocht intervieuweren. Azuu es 't wel gemakkelijk radio moaken oas ge nen anderen 't wirk loat doen. Ik hoa een welgesteld lichaam uitgenuudigd. Oenzen rector Paul Van Cauwenberghe. Al joaren mijnen toevlucht om mijn stemme te loaten swoineren. Zijn advies volge kik wel nie altijd vrie nauwkeurig op. Want t'ienigste da, volgens hem bienst de Genssche fieste goe zoe zijn veur mijn Piere falset stemmeke es: woater... plat woater!

Diene presentateur de servies woas blijkboar nie vrie gerust in mij want achter een alf ure vroeg 't hij al of da'k nog vroage hoa. Da moede zuust an nen curieuzeneuze gelijk te kik vroage. Moar 'k vergeve 't hem. Den dag doarveure woas Stevig Smetsje de presentateur en jij hoa Murielle Scheire meegebrocht. En achter een half ure woas t'hij uitgeklapt. Oenze poliese commisair hoa vaneigens liever iets anders mee Murielke gedoan. Hoe zoede zelve zijn. En een veurspel van een alf ure, op zijnen leeftijd, es toch al nie mis woar.

En 't bleef moar regenen. 'k Ben toens moar noar huis gegoan veur een loat siestatsje. Kweste van in plein form te zijn veur mijn koenfeeranse.

En kwame nog moar op de Vrijdagsmort an of al de commersanten begosten al tegen mij te weurtelen dat het ulderen slechtste 21 zjulie van den ieuwe woas. 't Es altijt iets mee oens nationale fiestdag woar.

Video: Pierke vertelt u waar u heen moet gaan

Pierke geeft raad: wat je moet gezien hebben op de Gentse Feesten, 'het grootste volksfeest van Europa'. Ontdek waarom de strop en een programmaboekje onmisbaar zijn tijdens deze tiendaagse. Voor iedereen, zelfs voor wie geen Gents klapt. Zoals hij het zelf zegt: 'Gents is het schoonste dialect dat er in de hele wereld bestaat'. Luister maar! 

Column Pierke Pierlala: Mijn moage kierdege!

B3_g6t1uden21pirko3_2 Vroeger oasek noar Parijs geinge kostek de lichtstad nie verloaten zoender een bezoekske gebrocht te hên an Monmartre. 'k Liet er mij 't zelfs uunt koentrefeiten en uitknippen als een zwart silhouetsje. De loatste joaren bennik niemier zuu zot van de place du Tertre. 't Lijkt ien grute muizevalle veur toeristen, het woord kunst es vervange deur kitsch . 't Begint alle twie mee een K moar doar es toens uuk alles mee gezeid. 'k Peize da Toulouze Lautrec hem al mier dan iene kier in zijn graf omgekierd hee.

K' woare toens uuk mier dan curieus om het Gents afkooksel te bezoeken. De lokoasse was alvast goe gekozen: het veurplecht van 't oud justiesepaleis. De parking woar da vroeger Jespers zijn limoesine op parkeerdege moar een aantal joaren loater uuk binnengeleid wierd mee de handboeien. Langs d'achterdeure weliswoar.

'k Moe toegeve, mijn veuringenomendheid woas vrie gruut. In de stoet oan de organisateurs al schandelijk 't reglement overtreden deur uitgebreid reklame te moake veur een automirk. 'k Vroage mij d'ailleurs af woaromme da t'er toens een reglement moe zijn. Es 't er doar toens gien ienen van de dienst biestelijkheden mee hoar op zijn tanden om dirgelijke gaillards d'er mee ulderen publiciteits auto en al uit te zwieren.

Allé zoendagnuchtink achter mijn wekelijkse promenade op de Keiter, trokkek noar 't Kuuphandelspleintje. En 't plein hoa zijn noame nie gestole. 'k Wierde onmiddellijk overvallen deur overijverige zoetjes die mij een reklamefolderke van nen auto wilden in mijn puten steken. En 't ieste wa da'k zag oas ik het Gentse Moentmartre betrad woas diezelfde sjieke sietekerre geetaleerd op nen truun woar dadde nie kost nevenst kijke.

Mijn moage kierdege! En pertank de ambiance op 't pleintje woas in orde. Roendom roend stoenden witte tentsjes van 't mirk Super Soldi (dus ienige stijl viel nie te bespeuren) mee veel kitsch en weinig kunst... moar oas ge Montmartre anno 2008 goe wil copiëren moede da d'er bijpakken. Den brocanteur die veur d'ankliedinge van de terrassen gezorgd hoa wist originele eiwen brol te verzoamelen waartussen en waarop al wa da goe es van Frankrijk geserveerd wierd. D' animoasse woas sfeervol en d'oesters moeten vrie excellent geweest hên want op ien twie drei woaren ze uitverkocht. D'organisateurs wilden mij ziere een coupke sjampetoeter opgieten om mij allichte guul ulderen uitleg te doen woaromme dan ze diene spoensorisateur nudig hoan. Moar oendanks het feit da't mijne lievelingsdrank es, he'k beleefd gerefuseerd.

Moest elke organisator op dezelfde maniere mee reklame omgoan, gelijk die vrijbuiters an ' t justiesepaleis, 't stad zoe nie om an te kijke zijn. En vergeet nuunt den historiek van de Gentse Feesten nie, dat ze uunt ten oender zijn gegoan an de platte kommirse.

Column Pierke Pierlala. Da'k mij goa smijte!

B3_g6t1uden21pirko3_3 Het es were van da! Hoe rap kan een joar vliege... zeker nie zuu rap als nen balloen. T'es precies of da de fieste van passeerde joare nog moar een poar monden geleen zijn en toch zijn d'er al 366 doagen ('t woas een schrikkeljoar) gepasseert. En goe da't were fieste es. De sikaneurs en weurteleirs, die 't vroeger allemoal beter voenden, zijn opelijk allemoal vertrokke.

En da'k mij goa smijte! Mee de goeste van nen kleine die zijnen ieste horloge krijgt, alhoewel dan ze neu liever ne GSM hên en ge keunt er uuk d'ure op leze.

De stad zurgde veur een affiese mee vrie weinig kleur, zjuust een ruud aksent. 't Es dus duidelijk dan de bleiwe al langs om mier minder in de pap te brokken hên. Veur veel kleur moeste bij Trefpunt zijn. Doar hên ze nen virfpot of vijve over een schuun meiske gekeilt. Moar t'zijn uiteroard nie de affieses die de fiesten goan moaken. Uuk zoender affieses koste'k mijne menu tuupes te goaren stellen.

De stoet kannek moeilijk rateren want 'k moe hem kommentariëren. En bekritiseren! Da loatste zal nie vrie moeilijk zijn. Oas ge die 44 numero's ne kier overluupt, hedde al rap deure datter oens were ne lange lijdenswig te wachten stoat. Moar goe of slecht... 't blijft een sukses zegt Termoysoen, d'er es vééél volk. En de reste van 't college kan broavekes van ja knikke.

De evokoasse van den dienst monumentenverzurginge in Daene Stienhuyze in de Veldstraote, woar da Louis die Zwiet nog verbleve hee, stoa uuk in mijn agenda. En uiteroard een bezoek aan La Castel. 't Zestig joar op de planke es nie niets. Noar de Bloarmeersen goa'k uuk ne kier. Oas Pascal Platel mag kommentoar geve op de schelevieze op de Vloamse campings, meuge kik da zekerst over de Gentse. En binst tije kannek koenstateren of we wirkelijk de noame Plage Tatoeage meuge vervangen deur 'Ghent Beach'. Het hollandeze gehalte zal vaneigens huge zijn en dus beloofd da 'biezonder leuk' te worde. Moar hollanders zijn uuk mensen woar.

Een vierwirk vanuit den beiwput an Sint Pietersstoase lijkt mij uuk nie te versmaden en ne kier goan luisteren hoe Wim Claeys de westfluten nen EHBO cursus Gents geeft, stoa uuk in mijn kalpeintsje.

En uiteroard willek oens poletiekers in de goaten heiwen. Zit Freya op de tribune of es ze in 't gejeim op treiwvoyage. Komt Gietsje de Splette nog of woaren zijn olijvenbumen interessanter dan de parade. Komt Sas Van Roesoesoe were in vliegende voart van een hoavenekspediese of zegt hij salut en de kost. Een uitdrukkinge die t'hij gere zuu rap meugelijk op zijn politieke carrière zoe wille toepasse.

Alléé g'hêt het allichte al deure k'hê d'er mier dan goeste noar. De stemme es gesmeerd en de koempetoeter stoat opgeloaden. Tot an de tribune?

Oudere berichten:
> Seksmaniak troeft tramcontroleurs af
> I love Facebook party: veel blaat, maar weinig wol
> Sioen calls up Soweto
> Sioen: straalverbinding dreigt mis te lopen: een fotostrip
> Sioen in Gent én Afrika
> Hushovd wint. Boonen druipt af
> "Omloop Het Volk bekte beter" vond Freek
> Opnieuw eendracht in Gentse CD&V-rangen?
> Weg met Porsche na aanrijding in Gent
> Suzanne de Goede wint Omloop voor vrouwen
> Gentse zwemster Sascha Van den Branden wint in Houston
> Filmpje start Omloop Het Nieuwsblad
> Een dubbeltje Catharina Segers
> Gent-Gent: voorbeschouwingen
> Sioen repeteert laatste keer
> Veerle Malschaert in Minard: Humor die mensen doet twijfelen
> Veerle Malschaert in Minard: de winnaars
> Gent verwelkomt wielrenners met open armen
> Omloop Het Nieuwsblad
> Casinoplein: brandje door wokpan

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007 | december 2006 | november 2006

De Gentenaar blogt

  • De redactie van De Gentenaar blogt over Gent!
    Uw reporters: Karel Van Keymeulen, Geert Neyt, Tom Dams, Rudi Moeraert, Dieter Herregodts, Nicholas Lataire, Benjamin Praet, Ann Braeckman, Stijn Geldof, Dominique Dierick en Rudy Tollenaere.    Dominique Dierick brengt Gent en Gentenaars in beeld. Bekijk zijn werk in G-Zine.

    Kijk binnen in de wondere wereld van Rudi Moeraert. Ontdek zijn G-spot. Over Genieten, Geus en Gent.

Zoeken

Nieuws uit gent

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!