Home  Regio  kortrijk  kortrijk blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Kortrijk?
Laat het weten aan:
Kris of Freddy
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

FOTOSPECIAL schooltoneel de Pleinschool

http://foto.nieuwsblad.be/3957164128

Bende perst fuivers af

Een allochtone jongerenbende maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar amok in de buurt van de Kleizaal in Kortrijk. Daar was een 50-dagen fuif aan de gang. Een aantal daders zijn al opgepakt.

De slachtoffers waren telkens jongeren die na hun 50-dagen fuif huiswaarts keerden. Een eerste feit gebeurde omstreeks drie uur in de Kongoweg. Drie jongeren, twee te voet, één met de fiets, werden geconfronteerd met een tiental jongeren van allochtone afkomst. Eén slachtoffer kreeg een vuistslag in het gezicht. Zijn gsm werd afgepakt. Het andere slachtoffer wou wegrijden, maar de allochtonen beletten dat. De jongen incasseerde rake klappen. De daders vluchtten met de fiets.

Een half uur later hetzelfde liedje in de omgeving van het Van Raemdonckpark. Twee fietsende jongeren(17) uit Kortrijk werden door vier daders verplicht te stoppen. Een minderjarige spoot met een product in het gezicht van één van de slachtoffers en duwde de jongeman op de grond. Hij incasseerde verschillende stampen en werd zijn portefeuille gestolen. Zijn vriend wou spontaan zijn portefeuille afgeven maar kreeg daar de kans niet toe. Hij kreeg eveneens slagen op het oog.

Vier daders zijn opgepakt en geïdentificeerd. Het gaat om drie meerderjarigen en één minderjarige hoofddader. Deze laatste wordt nog opgespoord. Wellicht wordt op hen snelrecht toegepast. De laatstejaars scholieren uit Kortrijk en omgeving vierden hun nakende afscheid van het middelbaar onderwijs. Het hoogtepunt was een fuif in de Kleizaal in Kortrijk. De veiligheidsmaatregelen waren groot, net omwille van het risico van amokmakers. Er was politietoezicht door de fietsbrigade. Daarnaast werden ook voetpatrouilles gedaan in en rond de Kleizaal. Daarvoor werden 7 politiemensen ingezet. Tussen 23.30 uur 2 uur zaterdagmorgen was er bijkomend toezicht in de Engelse Wandeling door de Verkeerspolitie van Kortrijk. Maar de incidenten verplaatsen zich dus. Organisator Karl Laverge: ,,We zorgden zelf voor veiligheidsmensen. Die waren goed voorbereid. De politie was ook meer dan anders aanwezig. Er was zelfs een controlepost buiten. Daar werden de armbandjes afgesneden. Een dubbele controle dus. Tijdens de fuif waren er een aantal kleine vechtpartijtjes, maar het bleef bij een bebloede neus. De feiten waarvan sprake zijn zeker buiten onze zone gebeurd.’’

Het is niet de eerste keer dat de bende amokmakers, beter bekend onder een andere naam in Kortrijk, op pad gaat. Ze schuimt fuiven af en probeert overal keet te schoppen. Als dat niet lukt wachten de jongeren elders slachtoffers op. Vaak zijn ze onder invloed. Op de 50-dagen fuif waren er bijna 4000 jongeren aanwezig.

Heb je dergelijke verhalen? Laat ze ons weten.

WIN! Maak gratis een muzikale reis

In Leiden vond de première plaats van Chamber Music. ‘Wij zijn erg trots op deze voorstelling’ ,zegt Theater Antigone Kortrijk. ‘Het is een pareltje en wij willen zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte brengen. Geen makkelijke zaak in tijden waar alles met veel getetter en trompetgeschal moet worden aangekondigd en broze, waardevolle voorstellingen door al dat gedruis vaak in de schaduw blijven.’

Chamber Music is muziektheater met de gedichten uit de gelijknamige bundel van James Joyce. Joyce is niet alleen de schrijver van ingewikkelde romans, maar ook van simpele liefdesgedichten. Sid Barret, de eerste creatieve geest van Pink Floyd, maakte er al eens een liedje van.

Kaat Hellings zette de 36 liefdesgedichten van Chamber Music om in zang. Kaat studeerde enkele jaren geleden af aan het Herman Teirlinckinstituut in Antwerpen. Samen met Ton Van der Meer van de Veenfabriek(Leiden) schreef ze er muziek bij.

Chamber Music is geen kamermuziek in de conventionele zin van het woord, maar een optreden van een trio, bestaande uit Kaat Hellings, Ton Van der Meer en Joachim Badenhorst, dat de intimiteit van een kamerconcert creëert met een akoestisch en elektronisch instrumentarium.

Voor de voorstelling van 3 mei om 20.15 uur in Theater Antigone in Kortrijk zijn er vijf gratis duotickets beschikbaar. Laat bij 'Reacties' weten waarom je naar de voorstelling wil. Je krijgt een mailtje terug als je bij de gelukkigen bent. Vergeet dus zeker niet je e-mailadres te vermelden bij je reactie.

Meer inwoners dan vroeger trots op Kortrijk

Tweetorens

Het is niet allemaal kommer en kwel in Kortrijk. Dat zegt de stadsmonitor. Dit is een wetenschappelijke benadering van de levensomstandigheden in de stad. 550Kortrijkzanen namen telefonisch deel aan het onderzoek dat in alle Vlaamse centrumsteden plaatsvond.

Kortrijk klimt uit een dal. De inwoner van de stad zegt trotser en meer tevreden te zijn over zijn woongemeenschap dan vroeger. Dat is zowat de samenvatting van de stadsmonitor 2006. In Kortrijk zijn er dus beduidend meer inwoners tevreden over hun stad, dan twee jaar geleden (plus 5,8procent).

In de meeste centrumsteden is er een einde gekomen aan de stadsvlucht. Maar Kortrijk vormt hierop toch een uitzondering. Nog te veel late twintigers verlaten de Groeningestad. Toch tonen heel recente cijfers (van 2007, terwijl de stadsmonitor over 2006 spreekt) aan dat deze stadsvlucht gestopt is.

Bent u trots op uw stad? Heeft Kortrijk als stad genoeg aantrekkingskracht? Waarom zou een late twintiger zich in Kortrijk moeten vestigen?

Lopen tegen roken

Lopen tegen roken

Op 4 mei pakt het Koninklijk Technisch Atheneum Heule uit met een sponsorloop die in het teken staat van stoppen met roken. Dat initiatief past in het gezondheidsbeleid van het gemeenschapsonderwijs dat leerlingen op een interactieve manier wil confronteren met de problemen rond roken. Bovendien wil men preventief werken door leerlingen ertoe aan te zetten nooit te beginnen met roken.   

Afgelopen weken gaf het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Zuid-West-Vlaanderen voordrachten voor de derde graad. Die organisatie werkt in opdracht van de Vlaamse overheid aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie. De leerlingen van de eerste en tweede graad namen op 27 maart deel aan een spellennamiddag. Hun collega’s van het zevende jaar werkten volksspelen uit die in het teken van stoppen met roken stonden. Ook kregen de leerlingen de opdracht een affiche te ontwerpen in verband met dat thema dat eveneens de nodige aandacht kreeg in de vakken Project Algemene Vakken en biologie. Zo namen de leerlingen onder meer deel aan een CO-meting. Tot 24 uur na het roken vertoont het lichaam immers sporen.

De apotheose van de rookstopactie komt er op 4 mei op de atletiekpiste van Wembley. Tijdens een drie uur durende sponsorloop leggen de leerlingen het aantal ronden af waarvoor ze sponsors hebben gevonden. Elke ronde van 400 m kan eenmaal gesponsord worden voor een euro. Als de leerling in zijn of haar opzet slaagt, krijgt hij of zij de helft van het bedrag uitbetaald in multimediabonnen. De andere helft wordt in de klaskas gedeponeerd en besteed aan een activiteit die een gezond tintje zal krijgen bijvoorbeeld door het consumeren van fruit(sap). Zowel de winnaars van de spellennamiddag als de ontwerper van de beste  affiche krijgen multimediabonnen. Ook voor de lopers die een smak sponsorgeld konden versieren, zijn tal van bonnen te winnen. Op 7 mei 2007 krijgen de leerlingen hun  prijzen uitgereikt.

Open zwembad gaat niet open

Op 1 mei moet normaal het open zwembad (Abdijkaai) open gaan. Dat zal niet gebeuren, als het van de vrijwillige brandweerlui van Kortrijk afhangt. ‘Wij komen ons abonnement halen voor het open zwembad’, zegt Claude Monserez. ‘Ons is gezegd dat er tegen 1 mei een antwoord zou komen op onze vraag om een gratis abonnement. Dat is niet gebeurd, vandaar.’

De discussie draait om het feit of de brandweerlui recht hebben op een gratis zwemabonnement of niet. Anders gezegd: zijn vrijwillige brandweerlui stadspersoneel? Voor de brandweer gaat het ook om respect en appreciatie voor hun stiel. De discussie sleept al drie jaar aan.

Kortrijk droomt van Eurodistrict

De stad Kortrijk vraagt minister-president Yves Leterme (CD&V) het voorstel te ondersteunen om op de site Rekkem-Ferrain het Eurodistrict te herbergen.

Het Eurodistrict staat voor de langere benaming Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik. Het gaat om een ambitieus idee waarbij een samenwerking wordt opgezet tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. De opzet is de economische integratie van de regio's Kortrijk, Rijsel en Doornik waarin, als je een cirkel trekt, twee miljoen mensen huizen. Een groots idee waar burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) van Kortrijk zijn nek voor uitsteekt.

'De grenszone op de E17 in Rekkem-Ferrain is een unieke site', zegt Declerck. 'Daar worden sinds jaren tal van grensoverschrijdende bestemmingen voor gesuggereerd. We willen daar graag de zetel van het Eurodistrict huisvesten. Binnenkort wordt het Eurodistrict een nieuwe rechtspersoon. Dan kunnen we echt aan het werk.' 'Een princiepsbeslissing van de Vlaamse regering over de site in Rekkem die Vlaamse eigendom is kan ertoe bijdragen dat het Eurodistrict concreet wordt. Bovendien kan ze partners uit het district aanzetten tot een gelijkaardige inbreng van middelen en projectgebieden', vindt De Clerck.

Vindt u het een goed idee om over de taalgrens en landsgrens heen samen te werken? Waar moet volgens u de zetel van het Eurodistrict komen? Welke opportuniteiten zouden de samenwerking van onze regio met Doornik en Rijsel bieden?

Nog maar eens geld voor de Pottelberg

Op en naar de R8 in Kortrijk zijn er nog altijd een aantal knelpunten. Zo staan er elke dag files op de Pottelberg. 'Er is echter evolutie', zegt Bart Caron (Spirit) die minister Kris Peeters (CD&V) over de Kortrijkse verkeerssituatie ondervroeg.

De R8 (Ring) in Kortrijk heeft na dertig jaar nog altijd een aantal onafgewerkte passages. 'Maar het verkeer blijft ondertussen wel toenemen', zegt volksvertegenwoordiger Bart Caron. 'Wij zijn bekommerd om het milieu, maar willen eveneens een goede mobiliteit. Kijk maar naar de files op de Pottelberg en 's morgens op de A19 naar de Ring.' Nog dit jaar is de heraanleg van het op- en afrittencomplex aan de Pottelberg voorzien. 'De aanpassing van de verkeerslichtenregeling en de verkeerseilanden zijn opgenomen in het project van de herinrichting van het kruispunt N43 met de Bruyningstraat/Engelse Wandeling', aldus Caron.

'Volgens minister Peeters zal dit dossier in 2007 aanbesteed worden. Iets verderop werden acht jaar geleden verkeerslichten geplaatst ter hoogte van de op- en afritten van de R8, om de veiligheid te verhogen. Op het moment dat ze in werking waren, bleek dat ze meer verkeershinder veroorzaakten dan ze oplosten. Dus staan die lichten sindsdien op oranje knipperlicht. Straks zal men er dus nog eens een pak geld tegenaan gooien.' Er is ook het gevaarlijke verkeersknooppunt van de R8 met de A19 Kortrijk-Ieper. Automobilisten vermijden dit knooppunt omdat er te veel verkeerslichten staan. Daardoor slikken de omliggende straten, zoals de Oude Ieperseweg in Heule veel verkeer. Caron: 'In het gewestplan staat sinds 2005 een zone gereserveerd om de verkeerswisselaar Kortrijk-West tussen de autowegen A19 en R8 verder af te werken en twee bijkomende takken aan te leggen. Anno 2007 is dit project, ondanks het feit dat het in de regio al ruim tien jaar als een topprioriteit wordt beschouwd, nog niet gerealiseerd.' 'Dit jaar startte een studie voor de opmaak van een milieu effectenrapport voor de aanleg van een conflictvrije verkeerswisselaar tussen de R8 en de A19. Wegens de lange procedures zal de aanleg pas vanaf 2009 worden aangevat.'

Een van de grootste knelpunten bevindt zich nog ter hoogte van het Ring Shopping Center in Kortrijk en ter hoogte van de industriezone Kortrijk- Noord. 'Tijdens de spitsuren vormen zich daar ellenlange files', zegt Caron. 'De aansluiting van de industriezone is in de meerjarenplanning opgenomen. Voor de fileproblemen aan het Ring Shopping Center zullen eerstdaags metingen gebeuren voor een weg in de braakliggende centrale zone. Hetzelfde zal gebeuren ter hoogte van het kruispunt van de R8 met de N43 (tussen de spoorweg Kortrijk-Gent en de R8-Leiebrug).' Tenslotte maakt de doortrekking van de R8 tussen het Ei en de N8 (Oudenaardsesteenweg) deel uit van de studie Hoog Kortrijk die wordt opgemaakt met het oog op de verkeersafwikkeling van het Kennedypark en de nieuwe ziekenhuiscampus AZ-Groeninge. Dit ontbrekende stuk wordt ingepast in de komende meerjarenplanningen.

Staat u ook elke dag in de file? Waar in Kortrijk en omstreken kan volgens u op een eenvoudige manier een vlottere doorstroming bereikt worden voor het verkeer?

Teleurgang Streuvelshuis

'Het eerste huis voor schrijvers en vertalers in West-Vlaanderen moet in Heule komen. Op die manier redden we het Streuvelshuis in Heule van de ondergang.' Lut De Block en modeartieste Moniek Gheysens lanceren een petitie.

Het laatste Streuvelshuis op de Plaats van Heule heeft nog altijd geen bestemming. Het wordt geteisterd door leegstand. 'Dit Streuvelsnest zou een ideale locatie zijn om er een schrijvers- en vertalershuis in onder te brengen', zeggen Lut De Block en Moniek Gheysens. De eerste is lid van de adviescommissie Letteren en Taal van de provincie West-Vlaanderen. Gheysens (Open Vld) zal haar vraag indienen als gemeenteraadslid in Kortrijk. 'Dit zou een stimulans zijn voor de literatuur. Kortrijk zou er meer uitstraling door krijgen', menen beide dames. Er bestaan al schrijvershuizen in Vlaanderen. Zo heb je er één in het geboortehuis van Marguerite Yourcenar in Frans-Vlaanderen. Ook Leuven, Antwerpen, Brussel en het Pajottenland hebben een prima werking en een internationale uitstraling via hun writers in residence.

Welke bestemming vindt u dat het Streuvelshuis moet krijgen?

Bedrog op de Paasfoor

Jongeren worden bedot aan een kansspel op de Kortrijkse Paasfoor. Er worden zelfs bedreigingen geuit. De politie komt tussenbeide. De uitbater wordt zeven uren ondervraagd. De feiten zijn wat ze zijn: een stroman inschakelen die de juiste combinatie van het kansspel toevallig wél heeft. De andere spelers zijn hun geld kwijt. Het kraam op de Grote Markt is de dag nadien netjes weer open. Kan dat zomaar? Ben je zelf al eens bedot? Laat het weten.   

Oudere berichten:
> Zuster Delesie wordt honderd in Kortrijk
> Na het zevende gaslek in Kortrijk...
> Management d-hotel Marke-Kortrijk in andere handen
> Spinnen veroveren deze nacht Kortrijk
> Stiltegebied in Begijnhof en Begijnhofpark?
> Over weerwolven en forestiers in Kortrijk
> KZ Kortrijk voor cruciale weken
> Bart Caron naar Groen!
> Overstap van VlaamsProgressieven naar Groen!
> Bart Caron naar Groen!
> Bekermatch KV Kortrijk afgelast
> Overlijdens in de stad Kortrijk
> Dodelijk ongeval op lijn Kortrijk-Brugge
> Mijn restaurant in Kortrijk: in primeur de namen!
> Werner Pintelon is honderd in Kortrijk
> Mijn restaurant en de bouwvergunning in Kortrijk
> Heb je een vastgoedverhaal over Kortrijk?
> Waterpolo Kortrijk met stevige oefenpartij
> De vergeten werken van Kortrijk
> Dans gratis de tango in Kortrijk

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Kortrijk blogt

  •   
    Kris Vanhee en Freddy Vermoere bloggen over Kortrijk.

    Kris is gepassioneerd door alles wat nieuws is of wordt. Cultuur verzacht de zeden, is omnivalent en staat dan ook hoog op zijn persoonlijk verlanglijstje. Wat mensen drijft en bezielt, ook dat intrigeert hem.

    Freddy is regioreporter van Het Nieuwsblad. Als hij niet op nieuws jaagt, luistert hij naar stevige rock, kletst hij met zijn vriend(inn)en of dweept hij met Dimitri Verhulst en Het Eiland.

Zoeken

Nieuws uit kortrijk

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!