Home  Regio  kortrijk  kortrijk blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Kortrijk?
Laat het weten aan:
Kris of Freddy
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Sint-Jan aan het feest

Op zaterdag 5 en zondag 6 juli vinden de Sint-Jansfeesten voor de 54ste keer plaats op de parochie Sint-Jan in Kortrijk. De opbrengst gaat naar de medewerkende verenigingen, waaronder het Sint-Janskoor, de chiro, de KWB, KAJ-centrum en de beheerraad en clubfamilies van clubhuis Het Sint-Janshuis, Gwijde van Namenstraat 4.
De feesten dragen eveneens bij tot het materieel beheer en het in stand houden van het Sint-Janshuis.

Het programma:

Zaterdag 05/07/08:
- 14 uur: Spel zonder Grenzen en simultaan dammen en kaarting.
- 19 uur: The Golden River City Jazz Band. New Orleansjazz.

Zondag 06/07/08:
- 10 uur: simultaan dammen mmv damclub de Phenix
- 10.30 uur: mis in de Sint-Janskerk opgeluisterd door het eigen koor
- 11 uur:  aperitiefbar met Tonton Vinyl (muzikale omlijsting)
- 12.30 uur:  familierestaurant (€14-10). Kaarten op 056-21.78.06 tss 18 en 20 uur.
- 17.30 uur: muzikaal optreden van Alex en Rudy.

Alle optredens zijn GRATIS.

Meer hotelkamers in Kortrijk

Het historische hotel Damier op de Grote Markt komt binnen afzienbare tijd in handen van een hotelgroep. De nieuwe eigenaar verbindt er zich ook toe het hotel met achttien luxekamers uit te breiden.


Er kwam de jongste maanden ook een hotel van Ibis bij en nog andere hotels in de stad zijn met uitbreidingsplannen bezig.


Het heeft voor een belangrijk stuk te maken met de komst van het shoppingcentrum.


Denkt u dat die uitbreidingswoede verantwoord is?

De nieuwe flitsbak

Flitspalen_08 Radar1

De erfenis van Jean Ray

Verenigingindekijker_gr_2 De Vriendenkring Jean Ray is een internationale groepering van bewonderaars, verzamelaars en vorsers van het werk van de Gentse schrijver Raymond De Kremer (1887-1964), beter bekend als Jean Ray en John Flanders

 

Sinds jaren zet de Vriendenkring zich in om de oorspronkelijke teksten, het vergeten en onbekend werk van de auteur, alsook de varianten en vertalingen op te zoeken, te repertoriëren en te bestuderen. Dit vergt een systematisch speurwerk in alle  publicaties verschenen sinds het begin van de 20° eeuw.

Met toelating van de rechthebbenden worden de vondsten aan de leden van de groepering aangeboden, onder de vorm van verzorgde boekwerken, veelal met oorspronkelijke illustraties en met onuitgegeven kritische bijlagen. Twee belangrijke reeksen werden opgezet, de ene met facsimile teksten, de anderen met oorspronkelijke romans of verhalen, en/of alle bijdragen van de auteur aan één bepaalde publicatie, met strikt respect voor de oorspronkelijke versies.

De Vriendenkring Jean Ray wil aldus bijdragen tot de (her)ontdekking en een betere kennis van deze auteur en zijn letterkundig patrimonium voor de toekomst veilig stellen.

Daarbij verleent de Vriendenkring steun aan elke manifestatie die de faam van de schrijver kan bevorderen: aldus brachten de leden een herdenkingsplaat aan zijn geboortehuis, steunden ze tentoonstellingen en voordrachten, organiseerden in Gent in 1998 het eerste Internationaal Colloquium Jean Ray/John Flanders en blijven ze ter beschikking van studenten en vorsers die de auteur of zijn werk willen bestuderen.

Meer info bij André Verbrugghen, Ruitersweg 20, 8520 Kuurne, verbrugghen@pandora.be

er zijn maandelijkse vergaderingen in restaurant Du Progrès, (Koornmarkt 10, Gent, tel 09-2251716, elke eerste zaterdag van de maand.   

Lebad jubileert met bikini carwash

Afgelopen weekend vond de viering van 25 jaar badmintonclub Lebad(Heule - Kortrijk) plaats. Deze
viering was een succes. Vooral de 'Lebad wall of fame', zo blijkt. Zie www.lebad.be.

Maar hiermee is het jubileumseizoen van Lebad nog niet afgelopen. Op 28 juni wordt nog
een funtornooi georganiseerd met de bekende 'carpe diem' nadien. Dit is een barbecue die
wordt afgesloten met een party. Dit alles vindt plaats in sporthal Lagaeplein en OC de Vonke
in Heule. Momenteel zijn er 100 spelers en 175 bbc'ers ingeschreven.

Het programma voor die dag:

10 uur: start tornooi
17.30 uur: einde tornooi en benefietmatch tussen een oude topper en de huidige voorzitter
18 uur: bikini carwash
20 uur: bbc en fuif

Flik voor één dag met Dominique Dewulf

Imag0324_2 Imag0321

Dominique Dewulf nam deel aan de doedag van de Kortrijkse politie. Daarop waren allerlei activiteiten voorzien die de relatie met de politie konden verbeteren. Naast kinderen uit de lagere school was Dominique één van de gastflikken. Hij mocht zelfs paraderen in een heus politiekostuum. Voor hem was het niet alleen een doedag maar ook een topdag!

Bekijk gratis nieuwe ontwerpen

ModerndesignDeze week loopt in Kortrijk de week van het ontwerpen (www.weekvanhetontwerpen.be). Eén van de pijlers is een tentoonstelling in het Broelmuseum van Kortrijk. Daar zie je schitterende gebruiksvoorwerpen die al gecommercialiseerd waren of het nog moeten worden!

Eén ervan is een innovatieve barbecue die al één miljoen keer over de toonbank ging! Bruikbaar design dus.

Als je al dit moois nu donderdagavond om 18.30 in primeur wil zien en voelen onder de bezielende leiding mét toelichting van Kris Dekeyser (die er alles van afweet) mail dan als de bliksem naar kortrijk@nieuwsblad.be en schrijf je gratis in!

Eén ding moet je beloven: donderdag 26 juni stipt om 18.30 uur aanwezig te zijn met je goed humeur!!

Een cadeautje van Het Nieuwsblad en Designregio Kortrijk!!!

Tot dan!! En misschien ga je wel met het ontwerpboek naar huis!!!

Kris Vanhee

Trofee voor supportersclub KVK

Kvk_centrum_ontvangt_kristallen_bek

Tijdens een feest in Eupen werden door de Nationale Supportersfederatie de bekers uitgereikt aan de kampioenen van de diverse hogere afdelingen.  Na 25 jaar viel KV Kortrijk in de prijzen als kampioen van 2° afdeling. Supportersclub Centrum was er met een ruime afvaardiging om de trofee naar Kortrijk mee te nemen. Op de foto van links naar rechts Dieter Opbrouck, John Martin, voorzitter, Paul Claeys, secretaris en Eddy Opbrouck. De kristallen trofee staat in het lokaal Menenpoort, Meensestraat 88 in Kortrijk.

Geen zware alcohol aan minderjarigen

De Kortrijkse burgmeester wil het zware alcoholgebruik bij minderjarigen verbieden. Oorzaak zijn enkele incidenten die zich voordeden in de uitgaansbuurten van Kortrijk.

Hoe staat u daar tegenover? Laat je mening horen op kortrijk@nieuwsblad.be of via de onderstaande reageerknop!

Diamant voor Alicia en Werner

DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEUM WERNER CLAERHOUT EN ALICIA VAN EECKHOUT

Werner is geboren in Kortrijk op 3 oktober 1923 in een gezin met twee zonen. Zijn vader Filemond Claerhout was productiedirecteur in de pannenfabriek op de Pottelberg. Zijn moeder Magdalena Albers was huisvrouw.
Werner volgde onderwijs bij de Broeders van Sint-Jozef. Op 16-jarige leeftijd ging hij naar de technische school voor een drie jaar durende opleiding in de weefkunde. In één jaar tijd behaalde hij in 1943 het A2 diploma van textielscheikundige waar een ander student er twee jaar over deed. Tegelijk volgde hij in Gent een voorbereidend jaar voor de studies van textielingenieur.  Net toen hij zijn studies in Gent begonnen was, werden de studenten door de Duitsers opgeëist om in Duitsland te gaan werken.
Werner had een neef die in Duitsland woonde en voor enkele dagen in België verbleef. Op 29 juli 1943 stonden beide mannen klaar om naar Duitsland te vertrekken. Met een truc (de neef plaatste een wit kruis op de valies van Werner wat door de Duitsers beschouwd werd als teken de ze de controlepost reeds gepasseerd waren) konden ze rustig de treinreis aanvatten.
Werner werkte in de proefspinnerij. De productie van fibrane werd onder zijn leiding om het uur gecontroleerd.
Op 20 april 1945 kwam Werner terug naar België. Emmanuel Steverlynck bood zijn vroegere klasgenoot een job aan als onderdirecteur in de weverij te Vichte. Later bevorderde Werner er tot directeur.
In 1956 stapte hij over naar de firma Nuyttens in Deerlijk. Hij had er de leiding over het confectieatelier.
In 1967 begon hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn beroepsloopbaan bij de firma Solintex. Hij werkte er graag en hij was van plan om er zo lang mogelijk te blijven. Toen hij stilaan de leeftijd van 60 jaar naderde, informeerde hij hoeveel hij als gepensioneerde zou betaald worden. De firma Solintex interpreteerde zijn vraag verkeerd en ze stelden Werner in 1983 op brugpensioen.

Hij paste zich snel aan zijn nieuwe status aan. Momenteel vult hij de dagen met het invullen van kruiswoordraadsels, muziek beluisteren - voornamelijk opera - of het volgen van de sportuitzendingen op de televisie.

Alicia is geboren in Kortrijk op 6 mei 1926 in een gezin met vier kinderen. Haar vader Gustaaf Van Eeckhout was bediende en moeder Maria Cottenie huisvrouw.
Alicia studeerde bij de Zusters van Bijstand. Toen ze de leeftijd had om een verdere studierichting te kiezen, werd haar moeder zwanger van een vierde kindje. Vanaf de eerste zwangerschapsdag was moeder verplicht te rusten. Alicia hield het huishouden draaiend.
Moeder Maria wilde dat haar dochter een verpleegsteropleiding zou volgen in Gent. Toen bleek dat Alicia te jong was om in Gent te studeren, werd ze ingeschreven aan de verpleegsterschool van de Zusters van Sint-Niklaas.
De opleiding voor sociaal verpleegkundige maakte Alicia af in drie jaar. Alicia liep stage in de polikliniek in Kortrijk. Nog voor haar eindexamen kreeg ze er een aanbieding.
Op ditzelfde moment informeerde de heer Emmanuel Steverlynck bij de Zusters van Sint-Niklaas naar een kandidaat-verpleegster voor de firma. De zusters verwezen hem naar Alicia Van Eeckhout. Hoewel Alicia liever in een hospitaal wou werken, was het financieel aanbod van Steverlynck niet te verwaarlozen. Hij bood haar 1000 frank meer dan de toenmalige wedde van een verpleegster.
Alicia diende de eerste verzorging toe aan de zieke of gekwetste werknemers van het bedrijf. Ze ging ook op thuisbezoek.
Enkele jaren later verscheen in het Belgisch Staatsblad een examen voor verpleegsters in staatsdienst. Haar vader vond dat ze die kans niet mocht laten liggen. Op de dag van het examen kreeg Alicia een telegram met een werkaanbieding als verpleegster in dienst van Kind en Gezin. Ze vertrok toch naar Brussel met de idee dat ze geen kans maakte. Ze was compleet verrast toen ze het positieve nieuws ontving dat ze aanvaard werd als verpleegster in de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Gedurende 10 jaar werkte ze in de sector Brugge en Gent. Meestal nam ze de trein en het openbaar vervoer. Tien jaar waren voorbij toen ze kwam werken in het RIZIV in Kortrijk. Ze was er onder meer verantwoordelijk voor het berekenen van het ziekte- en gehandicaptepercentage van de patiënten. 

Alicia heeft een beroepscarrière van 27 jaar. Nu geniet ze van haar pensioen. Haar vrije tijd brengt ze voornamelijk lezend door. Ze is een vaste klant van de bibliotheek.

Werner en Alicia leerden elkaar kennen via hun gemeenschappelijke werkgever Steverlynck.
Elke morgen en avond werden ze met een vrachtwagen opgehaald. Alicia vertelde tijdens de rit honderduit in tegenstelling tot Werner. Twee tegenpolen trekken elkaar aan en ze werden verliefd.
Op 19 juni 1948 werden ze door Georges Lagae, schepen van de stad Kortrijk, in de echt verbonden.

Oudere berichten:
> Zuster Delesie wordt honderd in Kortrijk
> Na het zevende gaslek in Kortrijk...
> Management d-hotel Marke-Kortrijk in andere handen
> Spinnen veroveren deze nacht Kortrijk
> Stiltegebied in Begijnhof en Begijnhofpark?
> Over weerwolven en forestiers in Kortrijk
> KZ Kortrijk voor cruciale weken
> Bart Caron naar Groen!
> Overstap van VlaamsProgressieven naar Groen!
> Bart Caron naar Groen!
> Bekermatch KV Kortrijk afgelast
> Overlijdens in de stad Kortrijk
> Dodelijk ongeval op lijn Kortrijk-Brugge
> Mijn restaurant in Kortrijk: in primeur de namen!
> Werner Pintelon is honderd in Kortrijk
> Mijn restaurant en de bouwvergunning in Kortrijk
> Heb je een vastgoedverhaal over Kortrijk?
> Waterpolo Kortrijk met stevige oefenpartij
> De vergeten werken van Kortrijk
> Dans gratis de tango in Kortrijk

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Kortrijk blogt

  •   
    Kris Vanhee en Freddy Vermoere bloggen over Kortrijk.

    Kris is gepassioneerd door alles wat nieuws is of wordt. Cultuur verzacht de zeden, is omnivalent en staat dan ook hoog op zijn persoonlijk verlanglijstje. Wat mensen drijft en bezielt, ook dat intrigeert hem.

    Freddy is regioreporter van Het Nieuwsblad. Als hij niet op nieuws jaagt, luistert hij naar stevige rock, kletst hij met zijn vriend(inn)en of dweept hij met Dimitri Verhulst en Het Eiland.

Zoeken

Nieuws uit kortrijk

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!