Home  Regio  kortrijk  kortrijk blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Kortrijk?
Laat het weten aan:
Kris of Freddy
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Overstap van VlaamsProgressieven naar Groen!

Groen! heet Bart Caron, de vroegere fractieleider van de Vlaams Progressieven in het Vlaams Parlement en tot gisteren zonder partij, welkom.

Wouter De Vriendt, federaal parlementslid en gemeenteraadslid in Oostende is verheugd: 'Ik ben zeer blij met de beslissing van Bart Caron om de stap naar Groen! te zetten. Bart Caron is een progressief, groen politicus, met het hart op de juiste plaats. Hij kiest voor onze partij op basis van overtuiging, omdat voor hem Groen! de beste partij is om te strijden voor zijn idealen van solidariteit, ecologie en rechtvaardigheid. Het belang van Bart Carons keuze is groot. Als ex-fractieleider van een andere partij kiest hij vandaag voor Groen! omdat hij verder wil strijden voor zijn progressieve en groene idealen. Dit is een stap in de versterking en verbreding van de partij en in het aantrekken van mensen die geloven in ons project van een toekomstgerichte, groene economie en ons project van solidariteit. Bart Caron is zonder twijfel een aanwinst voor de partij, zowel voor Groen! nationaal als Groen! West-Vlaanderen. Bart Caron is een expert inzake cultuur, zorg en welzijn. Zijn mening wordt gewaardeerd en naar zijn stem wordt geluisterd. Zijn netwerk in die sectoren is ook groot. Los van de inhoudelijke dossiers, is Caron ook altijd een basismilitant gebleven. Niet te beroerd om de lokale afdelingen bij te springen of om op straat actie en campagne te voeren. Als basismilitant hecht hij ook veel belang aan interne partijdemocratie en respect voor vrijwilligers. Bart Caron is een integer politicus. Ik heb heel veel respect voor de manier waarop hij deze keuze maakt, zonder garanties op een verkiesbare plaats of een mandaat. Dit is dus een puur inhoudelijke keuze op basis van zijn ecologische en progressieve overtuiging en in die zin een grote versterking voor Groen!'

Bart Caron is net zoals Wouter De Vriendt en Groen! ook blij dat hij de knoop heeft kunnen doorhakken: 'Ik heb mijn keuze lang uitgesteld. Om verschillende redenen. Ik heb eerst nagedacht of ik niet beter de politiek achter mij zou laten en kiezen voor een job in de culturele wereld. Maar ik kan er niet omheen, de politieke microbe laat me niet los. Ik sta voor een rechtvaardige samenleving waar ook immateriële zaken belangrijk zijn. Dat moet een plek zijn waar het goed is te wonen, te werken, te lezen, lief te hebben. Duurzaam, op mensenmaat, levendig en kwaliteitsvol. Een thuis waar we goed voor zorgen. Ik doe aan politiek omdat ik mijn idealen wil realiseren en die staan ten dienste van een betere wereld. Dat is mijn visie en na de gesprekken met Groen! weet ik dat deze visie goed spoort met die van Groen! Ik vind er mijn eigen gedachten scherp en zuiver terug. Ik ben ervan overtuigd dat ik met Groen! verder aan de uitwerking van mijn visie kan werken. En dus zet ik vandaag die stap.'

Reacties

Beste Wouter Devriendt

Ik was één van die basismilitanten die samen met Bart optrok. Wat hij de laatste maanden deed getuigt niet van het belang dat hij zou hechten aan interne partijdemocratie en respect voor vrijwilligers. Sorry, maar de waarheid heeft zijn rechten.

(maar u kunt het voor de rest wel goed uitleggen, chapeau!).

Bart op 3 februari 2009 om 20:54

OOK IK BEN OVERGESTAPT VAN DE VLAAMSPROGRESSIEVEN NAAR GROEN

Beste Bart,
Ik betreur de reactie van Bart hierboven.

Samen met Bart Caron ben ikzelf ook mee gestapt in het nieuwe verhaal. Een verhaal waar ik in geloof.

Ik dacht dat u, Voorzitter van de ex Vlaams Progressieven en nu Slp wat meer tact in huis had. Helaas niets is minder waar.
Jammer!

Sorry maar zowel Bart Caron en ikzelf als ex secretaris en ex ondervoorzitter en vrijwilliger hebben steeds veel belang gehecht aan onze interne partijdemocratie en HEBBEN VEEL RESPECT VOOR VRIJWILLIGERS EN DE LEDEN.

Ik geloof niet in uw fanatiek beleid.
Tenslotte is Groen meer dan gras en fietsen!!!

Ik hoop dat de vlotte samenwerking kan verder gaan met de huidige fractie. Het is een sterke fractie.

 Carlo Herpoel op 4 februari 2009 om 01:42

En boer Hanson, hij ploegde maar voort in het harde en verloren landschap van de SLurP... Het kan nog jongen, niet opgeven!!!

 Tom Dupont op 4 februari 2009 om 08:42

En boer Hanson, hij ploegde maar voort in het harde en taaie landschap van de SLurP... Volhouden jongen, het kan nog allemaal!

 Tom Dupont op 4 februari 2009 om 08:45

En boer Hanson, hij ploegde maar voort in het harde en taaie landschap van de SLurP... Volhouden jongen, het kan nog allemaal!

 Tom Dupont op 4 februari 2009 om 08:45

Dus toch vooral een handige politieker, die Bart Caron! Tactisch is dit natuurlijk een meesterzet. Van volmaakt kansloos in de verkiezingen, of het nu voor Spirit, Vl-Pro, SLP of SP.A was, naar een waarschijnlijk lijsttrekkerschap voor Groen!, dat daarvoor in West-Vlaanderen geen valabele kandidaat had. Nu bergijp ik waarom BC niet naar SP.A is overgelopen! Zal hij nu ook enig realisme en Vlaamse reflex bij Groen! binnen brengen, waar Spirit zo prat op ging?

 Filip D'Huyvetter op 4 februari 2009 om 14:53

Ach ja...de groene 'idealen' van Bart Caron. Het is weer lachen geblazen. Eigen politieke carrière eerst. Na maandenlang gehengeld te hebben naar een postje in de kulturele sektor, bleken de kansen en het loon daar niet om over naar huis te schrijven. Dus verlegde Bartje zijn financiële interesse naar een veel lukratiever postje in de politiek, zijn 'grote liefde'. En waar kan hij beter gaan schuilen dan bij de Westvlaamse groene apostels - geen konkurrentie bij een verzameling politieke nitwits - en éénoog Caron wordt daar koning. Caron mikt nu op een zeteltje met een veel prettiger loon dan bij die armlastige kulturele sektor. Bartje speelt in een politieke casino maar heeft niks te verliezen. Verliest hij, is er een geruststellende financiële nooduitgang bedisseld in een of ander bevriend sociaal of kultureel vzw-tje uit zijn netwerk. Azijnpissers en jaloersgaards noemen dit alles sluwe politieke carrièreplanning onder de mom van holle frasen, hoogestemde idealen en hoogdravende praatjesmakerij.
Onder de dekmantel van demokratie en door middel van verkiezingen, een inkomen bezorgen aan mislukkelingen uit het burgerleven en het installeren van werkloze middenmoters in voordelige en overbodige politieke postjes, men moet het kunnen...Laten we deze ‘demokratie’ vlug de nek omwringen.

walter maes  op 4 februari 2009 om 15:07

Eventjes relativeren en dan verderwerken

Als er ex-VlaamsProgressieven naar de Sp.a gaan, dan is de aanhang niet tevreden...postjespakkers...overlopers en noem maar op..
Als er ex-VlaamsProgressien naar Groen gaan dan zijn het postjespakkers...overlopers enz..

Vergeet niet dat zowel de Sp.a, als Groen geen problemen hadden indien er ex-VlaamsProgressieven in hun rangen komen.

Dat is nu juist het verschil tussen theorie en praktijk.

Wat Kortrijk betreft, is het aangeraden om de huidige fractie verder te zetten.
Na de verkiezingen hebben Sp.a /Spirit Groen opgezocht om één gemeenschappelijke fractie te vormen. Tot op heden is er reeds mooi werk geleverd. Ieder raadslid doet dat op ZIJN manier.

Nu Bart Caron naar Groen gaat is plots het hek van de dam.
Gelijk hoe, Bart blijft werken voor de gemeenschappelijke fractie Sp.a-SLP-Groen.

Ontevredenheid, ontgoocheling, miskenning is hier tijdelijk. Laten we allemaal even tot rust komen en bezinnen over de toekomst.

Laten we met zijn allen constructief samen werken en zo de toekomst tegemoet gaan.

Het gaat in de Kortrijkse gemeenteraad om een verkozen team. Het is nogmaals maar jammer dat de lokale werking lijdt onder de parlementaire problematiek. Daar liggen de Kaarten anders!

Tenslotte is ieder politicus uit op een politieke carrière. Wie dat tegenspreekt is een leugenaar.Zelf Philippe De Coene wil dat ook en terecht.

De kracht en de sterkte van de huidige fractie moet behouden blijven zoals hij nu is.
Bart Caron blijft binnen de fractie...dus!!!

Overlopen ?), liever overstappers binnen de eigen Kortrijkse fractie Sp.a-SLP-Groen moet men kunnen aanvaarden.
Niettegenstaande dit alles mogen mensen kwaad zijn, ontgoocheld zijn, ook zijn collega's, de fractieleider en de leden binnen zijn fractie. Het doet pijn voor Philippe De Coene...het is zeker niet leuk. Toch geloof ik dat Philippe dit kan plaatsen en met de huidige fractie verder werkt. (versnippering = verzwakking).

Toekomstgericht werken = Samenwerken.

 Carlo Herpoel op 4 februari 2009 om 15:12

Eventjes relativeren en dan verderwerken

Als er ex-VlaamsProgressieven naar de Sp.a gaan, dan is de aanhang niet tevreden...postjespakkers...overlopers en noem maar op..
Als er ex-VlaamsProgressien naar Groen gaan dan zijn het postjespakkers...overlopers enz..

Vergeet niet dat zowel de Sp.a, als Groen geen problemen hadden indien er ex-VlaamsProgressieven in hun rangen komen.

Dat is nu juist het verschil tussen theorie en praktijk.

Wat Kortrijk betreft, is het aangeraden om de huidige fractie verder te zetten.
Na de verkiezingen hebben Sp.a /Spirit Groen opgezocht om één gemeenschappelijke fractie te vormen. Tot op heden is er reeds mooi werk geleverd. Ieder raadslid doet dat op ZIJN manier.

Nu Bart Caron naar Groen gaat is plots het hek van de dam.
Gelijk hoe, Bart blijft werken voor de gemeenschappelijke fractie Sp.a-SLP-Groen.

Ontevredenheid, ontgoocheling, miskenning is hier tijdelijk. Laten we allemaal even tot rust komen en bezinnen over de toekomst.

Laten we met zijn allen constructief samen werken en zo de toekomst tegemoet gaan.

Het gaat in de Kortrijkse gemeenteraad om een verkozen team. Het is nogmaals maar jammer dat de lokale werking lijdt onder de parlementaire problematiek. Daar liggen de Kaarten anders!

Tenslotte is ieder politicus uit op een politieke carrière. Wie dat tegenspreekt is een leugenaar.Zelf Philippe De Coene wil dat ook en terecht.

De kracht en de sterkte van de huidige fractie moet behouden blijven zoals hij nu is.
Bart Caron blijft binnen de fractie...dus!!!

Overlopen ?), liever overstappers binnen de eigen Kortrijkse fractie Sp.a-SLP-Groen moet men kunnen aanvaarden.
Niettegenstaande dit alles mogen mensen kwaad zijn, ontgoocheld zijn, ook zijn collega's, de fractieleider en de leden binnen zijn fractie. Het doet pijn voor Philippe De Coene...het is zeker niet leuk. Toch geloof ik dat Philippe dit kan plaatsen en met de huidige fractie verder werkt. (versnippering = verzwakking).

Toekomstgericht werken = Samenwerken.

 Carlo Herpoel op 4 februari 2009 om 15:29

OPROEP AAN GROEN!

Gaan jullie nu echt die lijsttrekkersplaats geven aan een overloper omwille van dit postje? Gaan jullie echt jullie basismilitanten, die de partij steunen door dik en dun, zo voor schut zetten? Is dit de manier om mensen die werken, wroeten... voor de partij opzij te schuiven? Ik heb toch moeite om dat van jullie te geloven. Jullie hebben toch wel meer gezond verstand dan dat zeker...

 Karel Janssens op 4 februari 2009 om 19:57

Nog een vraagje... Kun je in de gemeenteraad zomaar overstappen van de ene partij naar de andere? Is de voorwaarde niet dat je enkel kan overstappen van de ene partij naar de andere binnen een kartel (zoals Lieve VH indertijd van N-VA naar CD&V)? Zegt het nieuwe gemeentedecreet niet dat dit niet kan omdat Groen en Vl.Pr. niet in kartel naar d ekiezer getrokken zijn?

 Karel Janssens op 4 februari 2009 om 20:03

Bart Hanson blijft, als de laatste der Mohikanen, moedig zitten op de LSP/SLP-Titanic. In deze tijden, welhaast een heroïsche politieke daad. De verraders, postjesjagers en andere vermeende 'basismilitanten' zijn van boord gesprongen in een veilige reddingssloep. Het is in ons politiek schouwtoneel in de loop der tijden gewoonterecht geworden, om als politieke overloper, alvorens eieren voor zijn geld te kiezen, vrij rond te neuzen in diverse vreemde partijen. Niet alleen om daar de financiële zegeningen te bestuderen en van de verandering van lucht te genieten, maar ook om het persoonlijk voordeel en de faveurkes te optimaliseren. De potsenmakers Anciaux, Caron en meelopers hebben er met animo hun zinnen op gezet om de 'deal' rendabel te maken.
Bart Hanson liet zich jarenlang koeioneren, tien keer erger dan bij de katholieken. Sloomheid ?

walter maes  op 5 februari 2009 om 10:39

Gelukkig is er nog Walter Maes die "onze democratie vlug de nek wil omwringen", die zelf van alles uit zijn losse hand kan schudden en dit satire noemt.
Gratis voer voor het VB brengt hij met zijn nonsens.

Het zijn wel de basismilitanten bij Groen! die de kieslijst goed of afkeuren. Daar is nog plaats voor democratie, Karel Janssens. Inhoud geven is nog iets anders dan aan de wal staan schreeuwen.
Voor sommigen gaat het enkel om een kleurtje zonder te weten waar men voor staat.

 Johan Decruynaere op 5 februari 2009 om 12:23

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Kortrijk blogt

  •   
    Kris Vanhee en Freddy Vermoere bloggen over Kortrijk.

    Kris is gepassioneerd door alles wat nieuws is of wordt. Cultuur verzacht de zeden, is omnivalent en staat dan ook hoog op zijn persoonlijk verlanglijstje. Wat mensen drijft en bezielt, ook dat intrigeert hem.

    Freddy is regioreporter van Het Nieuwsblad. Als hij niet op nieuws jaagt, luistert hij naar stevige rock, kletst hij met zijn vriend(inn)en of dweept hij met Dimitri Verhulst en Het Eiland.

Zoeken

Nieuws uit kortrijk

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!