Home  Regio  kortrijk  kortrijk blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Kortrijk?
Laat het weten aan:
Kris of Freddy
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Kortrijk studentenstad...

Kortrijk studentenstad...

en dat brengt wel eens overlast met zich mee. Vooral 's nachts, wanneer de student gaat fuiven en de kroeg induikt.

Verkeersborden en -signalisatie, straatnaamborden, reclameaffiches in bushokjes.

Alles wat niet te groot of te zwaar is valt ten prooi aan ijverige studenten die een glas te veel op hebben. Daarbij de nodige decibels en het wildplassen waarmee deze nachtelijke escapades gepaard gaan. De student is een vrolijk iemand, maar respect voor de omgeving en omwonenden moet er ook zijn.

Vandaar dat er op aangeven van de politiezone Vlas vanuit de Cel Onderwijs van de stad Kortrijk de sensibiliseringscampagne 'studentENoverlast' bij de Kortrijkse studenten op poten werd gezet.

Het operationeel coördinatieteam OCT van de lokale politie kreeg steeds meer meldingen binnen van overlast in de studentenbuurt. Om een constructieve oplossing te vinden voor het probleem op lange termijn werden de studenten betrokken in de campagne 'studentENoverlast'.

Door de ludieke visualisering van typische studentenstreken op bierviltjes moest het probleem tot bij de studenten zelf gebracht worden, om hen bewust te maken van het feit dat de buurt wel degelijk met overlast te maken heeft. Iedereen met een creatieve geest en pen kon zijn ontwerp indienen ... .

Dinsdagavond werden de winnende ontwerpen officieel voorgesteld in Bistro 't Forum op de Katho in Kortrijk. Het gaat in totaal om 6 winnende ontwerpen,  die worden gedrukt op bierviltjes.

Daarnaast zal ook in het lessenpakket van bepaalde richtingen aan de Hogescholen en Universiteit aandacht besteed worden aan het probleem van de overlast in de studentenbuurt. Ook bij het begin van elk academiejaar zullen de 'nieuwe' studenten gesensibiliseerd worden.

Kortrijk en Bosnië
Honkvaste studenten in Kortrijk?

Studenten van het Hiepso in Kortrijk over de studenten van de Groeningestad

West-Vlamingen: honkvaste studenten

Met drie verschillende scholen en zevenduizendvijfhonderd studenten mag Kortrijk wel tot Vlaanderens studentensteden gerekend worden. Kan de stad al concurreren met Gent, Leuven en Brussel of slaagt hij er maar niet in de kinderschoenen te ontgroeien? Wat is het profiel van Kortrijk als studentenstad?

Gent, Brussel, Leuven, Kortrijk. Welke studentenstad past niet in het rijtje? Waar de eerste drie al gevestigde waarden zijn in het studentikoze landschap, is Kortrijk nog in volle opmars. Samen bieden de scholen Howest, KULAK en Katho een zestigtal afstudeerrichtingen aan. Welke troeven kan de stad uitspelen ten opzichte van zijn concurrenten? Schepen van Onderwijs Jean de Béthune ziet er grosso modo twee. Ten eerste verleent de kleinschaligheid de scholen een heel dynamisch karakter. Kleinere groepen garanderen een betere begeleiding, wat de slaagkans volgens de Béthune in Kortrijk groter maakt dan in andere studentensteden. Een tweede pluspunt is het aanbod van studierichtingen. ‘De hogescholen bieden unieke richtingen, zoals Ontwerpen en Maatschappelijke Veiligheid aan, waarbij ingespeeld wordt op de vraag van de arbeidsmarkt. Dit maakt de kans op een job groter’, aldus de Béthune.

Ook wat betreft infrastructuur en diensten scoort Kortrijk niet slecht. Studenten krijgen een gratis bibliotheekkaart, genieten van kortingen met hun studentenpas en rijden gratis met de bus. Via de vzw Mobiel kunnen ze ook aan zeer voordelige prijzen een fiets huren. Verder telt Kortrijk vier zwembaden en een tiental sportcentra. Hun culturele dorst kunnen de Kortrijkse studenten lessen bij diverse theatergezelschappen zoals Antigone en De Kreun of in het cultureel centrum. Ook het traditionele studentenvertier wordt verzekerd bij diverse studentenverenigingen, waarvan Aida, Centaura, Kulak en Sd’A de voornaamste zijn. De rector van KULAK, Piet Vanden Abeele mocht op 22 juni vorig jaar nog met trots verkondigen dat uit een tevredenheidspeiling, uitgevoerd door zijn universiteit, bleek dat de studenten gemiddeld goed tevreden zijn en blijven.

Voortrekker   

Schepen Jean de Béthune ziet ook de toekomst rooskleurig in. De provincie West-Vlaanderen zal zich volgens hem steeds meer manifesteren en het zal een prominentere plaats innemen. Daarbij beschouwt hij Kortrijk als een voortrekker. Op het vlak van hoger onderwijs mikt hij op een studentenaantal van 10 000 studenten tegen 2012. Volgens de Béthune zal Kortrijk de grote studentensteden steeds meer op de hielen zitten en dit niet door ze na te apen, maar door zich een eigen profiel aan te meten. Vooral de samenwerking met Noord-Frankrijk zal kenmerkend zijn.

Honkvast

Ondanks de succesverhalen blijft Kortrijk voor menig student het kleine saaie broertje dat niet kan opboksen tegen zijn grote stoere broers, Leuven, Brussel en Gent. Maar Kortrijk wint aan terrein. Sinds vorig jaar verwelkomen ze nu ook Erasmusstudenten en er zijn onlangs aanvragen ingediend voor 110 bijkomende studentenkamers. Men plant een nieuwbouw in Hoog-Kortrijk en in de Spoorweglaan, Beheerstraat en Magdalenastraat zijn renovaties voorzien. Toch zit maar een beperkt aantal Kortrijkse studenten op kot, meerbepaald 1500 van de 7500, in Gent zijn dat er  50 000 van de 60 000, een in verhouding beduidend hoger aantal.  Volgens schepen Jean de Béthune kunnen deze cijfers verklaard worden door de typische West-Vlaamse honkvastheid. Misschien moet die honkvastheid toch met een korrel zout genomen worden, want Gent wordt niet voor niks de studentenhoofdstad van West-Vlaanderen genoemd. 

Toch blijkt uit rondvraag dat vooral de afstand een doorslaggevende reden is om binnen de eigen provincie te blijven en voor Kortrijk te kiezen. Deze nabijheid verklaart wellicht ook deels het lager aantal studenten dat op kot zit. De meeste studenten storen zich ook niet aan het kleinschalige karakter van Kortrijk. De grote drukte van gereputeerde studentensteden spreekt Ilse Vanseveren, eerstejaars ergotherapie niet aan. Ze prefereert het kleinere Kortrijk en vindt dat de stad studentikoos genoeg is. Ook Eva Sonneville, voormalig vice-praeses van Aida voelt zich in kleinere kringen in haar nopjes. Ze vindt Kortrijk gezellig en ziet het als een meerwaarde niet voor een traditionele studentenstad te kiezen: ‘Gezien mijn vrienden kozen voor Gent, werd ik  in Kortrijk wel verplicht sociaal te zijn en zo heb ik vlugger vrienden gemaakt’. Ze vindt dat de stad veel doet voor zijn studenten, zoals nachtbussen inleggen op donderdagnacht. Ook de Kortrijkse studentenverenigingen moeten volgens haar geenszins onderdoen voor hun Gentse tegenhangers. Studente Charlotte Michiels daarentegen vindt dat het wel wat meer mag bruisen. Ze studeerde in Gent en mist de diversiteit aan cafés die je daar vindt. Een andere kritische noot is het busvervoer. Volgens studente Faïka Govaert rijden er ’s morgens te weinig bussen en sluiten de dienstregeling slecht aan op de schooluren. De Béthune is op de hoogte van de klacht en wil dit euvel verhelpen.

Het lijkt er dus op dat Kortrijks beperkingen in zijn voordeel uitspelen. Wie in een kleine, intieme stad wil studeren en toch wil genieten van een studentensfeer, vindt in Kortrijk zijn gading. Momenteel zullen de studenten die het groots zien echter nog de traditionele afritten Gent, Brussel of Leuven nemen. Dat Kortrijk op lange termijn éénzelfde imago als deze steden krijgt aangemeten  is niet onmogelijk.

Annelore Debruyne

Feest voor 25 jaar PTI

Feesttaarten_7bbs_043

7de jaars van de Tuinbouwschool in Kortrijk maken onder de leiding van docent Joris Naessens prachtige bloemenfeesttaarten naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van deze (enige) afdeling bloemsierkunst in Vlaanderen! Je kan deze dingen ook bewonderen op Tuinexpo dit weekend in Kortrijk Xpo..

Feesttaarten_7bbs_032

Feesttaarten_7bbs_048

Feesttaarten_7bbs_0072 

Studenten geven hun mening

Studenten schrijven mee aan toekomst Hogeschool West-Vlaanderen

De Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST), met vestigingen in Kortrijk (PIH en Hiepso), Brugge (Simon Stevin en Lerarenopleiding) en Oostende (Vesalius-HISS), werkt volop aan haar toekomstplan. Opvallend daarbij is de betrokkenheid van de studenten: met 3000 (op een totaal van 4300) worden ze uitgenodigd om hun stem te laten horen.

'De Hogeschool West-Vlaanderen mag het dan behoorlijk doen, dit betekent niet dat we genoegzaam toekijken', aldus algemeen directeur Lode De Geyter. HOWEST werkt daarom een ambitieus toekomstplan uit, een strategie voor de eerstkomende tien jaar. Opvallend hierbij is dat de studenten mee de pen vasthouden.

Lode De Geyter: 'De missie van de Hogeschool zegt uitdrukkelijk dat de student bij ons centraal staat. Voor een cruciale oefening als een toekomststrategie kan je dus niet zonder de inbreng van de studenten. We beperken ons niet tot een kleine oefening maar willen het grondig aanpakken: alle studenten die dit academiejaar bij ons begonnen (ongeveer 1700) en allen die dit jaar een diploma kunnen halen (ongeveer 1300) krijgen een uitgebreide vragenlijst. Dat biedt 3000 studenten de kans hun mening te geven over het hoger onderwijs van de toekomst en dus meteen ook de toekomst van onze hogeschool.'

De betrokken studenten krijgen een persoonlijke brief van de algemeen directeur met een eerste voorstelling van het project en een verzoek om deelname. Vervolgens wordt de inspraak ter plaatse georganiseerd in de verschillende opleidingen zelf. De enquête wordt zowel digitaal afgenomen als verwerkt. Dat gebeurt in de maanden december en januari.

Lode De Geyter: 'Het is de bedoeling om deze brede inspraak jaarlijks te herhalen. In zijn of haar loopbaan wordt een student dus twee keer gehoord: bij begin en bij einde van het traject. Dat biedt de kans om wijzigende trends en evoluties te verwerken in onze strategie. Maar we willen vooral op een unieke manier de betrokkenheid vergroten.'

De uitgebreide vragenlijst gaat over meer dan HOWEST zelf. De steden Brugge, Kortrijk en Oostende, de provincie West-Vlaanderen, de studentenvoorzieningen en het studentenleven  komen ruim aan bod.

De vuile handen van de veearts en de automechanicus

Deze reactie werd ons bezorgd door Bertin Sanders, leraar en leerlingenbegeleider.


Alle goede bedoelingen ten spijt: de onderwijsartikels in Het Nieuwsblad van maandag 3 september komen het imago van het technisch en beroepsonderwijs niet ten goede. Met koppen als “Stielman in spe heeft direct werk” en “Wie wil zijn handen nog vuil maken?” zet de krant de klok immers veertig jaar achteruit.

Niet alleen is de toon van beide artikels (ongewild?) pejoratief, inhoudelijk klopt één een ander niet. Termen als “stielman” en “vakschool” roepen herinneringen op aan het interbellum en de naoorlogse opbouw. Sla er eens Jobat op na: HR-managers hebben het daar al jaren over technici en operatoren. Bovendien behoren beide archaïsche begrippen niet tot onze standaardtaal.

Het is onder meer dit soort taaltje dat bij sommige ouders het wantrouwen in tso- en bso-onderwijs bevestigt en de clichés versterkt. Bekwame technici komen ’s avonds heus niet langer bestoft en bezweet thuis, met vuile handen en in een smerig werkpak.


Gediplomeerden Industriële Wetenschappen, Elektromechanica, Elektronica en Elektriciteit en andere afgestudeerden Schrijnwerkerij of Houtbewerking maken nog maar zelden hun handen vuil of het zou in familiekring moeten zijn waar ze als fel gegeerde verleners van hand- en spandiensten flink populair zijn.


Of neem de automechanicus van vandaag. Die neemt diezelfde avond, op de werkplek zelf, een verkwikkende douche en kleedt zich daar om. Indien al nodig, want de helft van de werkdag zat hij (of zij!) achter de pc en voerde daar softwarematig reparaties uit. Over de vuile handen die een veearts overhoudt na een keizersnede bij een koe moet het eerste krantenartikel nog gepubliceerd worden!

Nog een aantal andere tendentieuze formuleringen of flagrante onjuistheden zijn hier aan rechtzetting toe. Het machinepark van technische scholen is absoluut niet verouderd, zoals in het stuk te lezen staat. Leerlingen leren hun vak met de jongste apparatuur. Technische scholen krijgen daar werkings- en uitrustingtoelagen voor en zijn wat dàt betreft moderne kmo’s. Bovendien werken directies en vakleerkrachten voor stages nauw samen  met gerenommeerde bedrijven uit hun regio. Waar de redacteurs wél hadden kunnen op wijzen, zijn de vaak verouderde gebouwen. Die vormen voor een aantal onderwijsinstellingen een pijnpunt.

Dat leerlingen uit het tso/bso niet fier zijn over hun opleiding slaat nergens op. Verder staat zwart op wit te lezen dat dezelfde jongeren niet gemotiveerd zijn. De redactie maakt dit niet hard met absenteïsmecijfers, lage slaagcijfers of ander wetenschappelijk onderzoeksmateriaal. Zonder het wellicht te willen bezondigt men zich hier aan here say.

Redacties beseffen onvoldoende wat de impact van hun berichtgeving is op de lezer. Redacteurs zouden deugd hebben van een weekje stage in een technische school!

Lees verder

Degelijk onderwijs

Straks zwaaien de schooldeuren weer open. Hier en daar hoor je geruchten. Die school heeft het minder goed gedaan qua inschrijvingen (leerlingenaantal), een andere instelling scoort dan weer erg goed. Meer leerlingen heeft niet alleen gevolgen voor de centen die de school krijgt van de overheid maar ook voor de jobs van de leerkrachten. De tijd dat je als ouder in de rij moest staan om in een school toegelaten te worden, is echter voorbij. Veel mensen maken ook een bewuste keuze. Wat is een goede school in jullie ogen? En waarom kiest u dat specifieke instituut (vrij onderwijs - gemeenschapsonderwijs)...? Bent u afgewezen in een bepaalde school? Mag een school iemand afwijzen? Er zijn heel wat leerlingen in de regio die in juni de raad kregen een andere school op te zoeken. Vindt u dat zinvol? Welke school in de regio draagt uw waardering weg en waarom? Reageer.

Oudere berichten:
> Zuster Delesie wordt honderd in Kortrijk
> Na het zevende gaslek in Kortrijk...
> Management d-hotel Marke-Kortrijk in andere handen
> Spinnen veroveren deze nacht Kortrijk
> Stiltegebied in Begijnhof en Begijnhofpark?
> Over weerwolven en forestiers in Kortrijk
> KZ Kortrijk voor cruciale weken
> Bart Caron naar Groen!
> Overstap van VlaamsProgressieven naar Groen!
> Bart Caron naar Groen!
> Bekermatch KV Kortrijk afgelast
> Overlijdens in de stad Kortrijk
> Dodelijk ongeval op lijn Kortrijk-Brugge
> Mijn restaurant in Kortrijk: in primeur de namen!
> Werner Pintelon is honderd in Kortrijk
> Mijn restaurant en de bouwvergunning in Kortrijk
> Heb je een vastgoedverhaal over Kortrijk?
> Waterpolo Kortrijk met stevige oefenpartij
> De vergeten werken van Kortrijk
> Dans gratis de tango in Kortrijk

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Kortrijk blogt

  •   
    Kris Vanhee en Freddy Vermoere bloggen over Kortrijk.

    Kris is gepassioneerd door alles wat nieuws is of wordt. Cultuur verzacht de zeden, is omnivalent en staat dan ook hoog op zijn persoonlijk verlanglijstje. Wat mensen drijft en bezielt, ook dat intrigeert hem.

    Freddy is regioreporter van Het Nieuwsblad. Als hij niet op nieuws jaagt, luistert hij naar stevige rock, kletst hij met zijn vriend(inn)en of dweept hij met Dimitri Verhulst en Het Eiland.

Zoeken

Nieuws uit kortrijk

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!