Home  Regio  leuven  leuven blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Leuven?
Laat het weten aan: Stef of Kristien of An
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Posters voor een leefbare straat

Geldenaaksebaan_3 Sinds deze week kan je bij verschillende huizen op de Geldenaaksebaan kleurrijke posters spotten. ‘Voor een leefbare Geldenaaksebaan’ staat erop. De bewoners willen hiermee hun mening uiten over de slechte verkeers-     omstandigheden in de straat. De Geldenaaksebaan is immers een invalsweg voor verkeer uit Boutersem, Blanden en Haasrode of voor bestuurders die de af- en oprit van Haasrode willen gebruiken.

De Geldenaaksebaan is al langer een doorn in het oog van de bewoners. De straat krijgt veel verkeer over zich heen, wat meermaals per dag tot files leidt. Het wegdek is ook gebarsten wat fietsen bemoeilijkt.

Het probleem

Nu Aquafin een gescheiden een rioleringstelsel wil aanleggen en Stad Leuven hier gebruik van maakt om de Geldenaaksebaan te reorganiseren, komt er eindelijk schot in de zaak. Toch willen de bewoners dat er met een aantal zaken rekening moet gehouden worden.

“De Geldenaaksebaan is niet zoals de invalsweg de Tiensesteenweg of de Naamsesteenweg een rechte weg en kan een dergelijke verkeersstroom gewoon niet aan. We willen dat het stadsbestuur rekening houdt met de kenmerken en de beperkte draagkracht van onze straat”, kan je lezen op www.geldenaaksebaan.be.

Bovendien willen de bewoners dat alle weggebruikers veilig de baan op kunnen. “Naast de auto’s en bussen moeten ook fietsers en voetgangers de weg op een veilige en aangename manier kunnen gebruiken.” Nu verdringen de auto’s de fietsers, die op hun beurt  de voetgangers verdringen. De straat is immers erg smal om de fietsers veel plaats te gunnen. Dus nemen zij noodgedwongen het voetpad in.

Img_1024 Als derde punt mag er ook een oplossing komen voor de parkeerproblematiek. Veel huizen op de Geldenaaksebaan hebben geen garage en de eigenaars ondervinden heel wat problemen om hun auto’s kwijt te geraken.

De bewoners vinden ook dat zoveel verkeer in een lange, smalle straat niet gezond kan zijn. “Onze straat heeft te kampen met erg hoge concentraties van fijn stof en lawaaihinder. Onze bewoners vergassen letterlijk. Naast het beperken van de verkeershoeveelheid, moet dus ook de verkeerscirculatie verbeterd worden.”

Als laatste punt vinden de bewoners dat er ook iets aan het uitzicht van de straat mag gedaan worden. “De straat is vandaag mistroostig en grauw. De toekomstige Geldenaaksebaan moet oog hebben voor groene, kleurrijke en speelse elementen”, zegt www.geldenaaksebaan.be. “Zo laat je de bewoners opnieuw genieten van de straat”.

De oplossing

Het stadsbestuur heeft al verschillende projecten uitgewerkt om de verkeers- en levensomstandigheden op de Geldenaaksebaan te verbeteren. Met de heraanleg van de straat wil ze onder meer een verhoogd, gecombineerd fiets- en voetpad langs beide zijden van de rijbaan. In de bocht aan de Philipssite zal bovendien een verkeerseiland worden aangelegd zodat de voetgangers er veilig kunnen oversteken. Over heel de zone zal parkeren verboden worden, zo wordt de baan breder en kunnen bussen en vrachtwagens elkaar beter passeren. Er wordt uitgekeken naar plaatsen voor buurtparkings en kortparkeerplaatsen. De rijbaan zal op sommige vlakken beige gekleurd zijn, om de bestuurders tot voorzichtigheid aan te manen. Bovendien wordt een zone 30 ingericht.

De rioleringswerken van Aquafin vangen begin 2009 aan. Hopelijk levert dit na de heraanleg een verbeterde en meer leefbare Geldenaaksebaan op.

De bewoners plannen zaterdag 9 augustus alvast een buurtfeest, Baanrock.

Meer informatie:
www.geldenaaksebaan.be 
www.leuven.be

www.aquafin.be

Reageer: Gebruikt u vaak de Geldenaaksebaan als invalsweg? Of vindt u de straat té gevaarlijk?

Reacties

Yup, komende van kessel-Lo rij ik meestal via de ring en de Geldenaaksebaan naar het industrieterrein van Haasrode. Ik tracht zoveel mogelijk langs de vlotste en veiligste weg te rijden. Hoewel het traject dat ik neem vlot is, is enkel het smalle grauwe stukje van de Geldenaaksebaan het minst veilig. Als leek zie ik daar ook niet direct een oplossing. De huizen staan daar zeer kort aan de straat, er kan dus onmogelijk sprake zijn om de straat ooit te verbreden. Met het wegnemen van die enkele parkeerplaatsten denk ik niet dat de bewoners tevreden gaan zijn. Het zijn bijna allemaal rijhuizen en kunnen hun wagen dus niet zomaar ergens dicht in de buurt kwijt.
Langs de Tiensesteenweg naar Haasrode rijden zie ik echt niet zitten. Het is wel korter maar de Tiensepoort zorgt voor veel problemen tijdens de spits en langs de Tiensesteenweg is het de ganse dag meestal file.
Via de Naamsepoort zou het ook kunnen maar dan lijkt het traject meer als een zeer grote omweg.

Men zou de Geldenaaksebaan al bijna van de ring moeten afsluiten om het niet meer als invalsweg te beschouwen.

Stef Nighthawk op 8 augustus 2008 om 14:12

Dag Stef. Jij bent dus één van die zovelen die hun eigen mobiliteitsgemak belangrijker vinden dan de leefbaarheid van de buurt waar je doorrijdt.

Dat doet zeer, hé ? Zo ongezouten de waarheid op je dak krijgen ?

Wel, dan heb ik goed nieuws voor jou : je bent hier nog stééds heel welkom als passant op je traject van Kessel-lo naar het industrieterrein.

Maar niét meer met de auto.

Want die vlotheid en veiligheid die je zo belangrijk vindt, wel die zou ook mogen gegarandeerd worden voor de jonge fietsers van en naar de vijf scholen op en vlakbij de Geldenaaksebaan, die door overmatig autoverkeer zwaar in het gedrang komen.

Om nog maar te zwijgen over de bewoners van goed 250 huizen die dag en nacht in deze "stadscanyon" de uitlaatgassen van jouw steeds vaker stationnair draaiende motor mogen slikken.

Wist je dat jouw levensverwachting als gemiddelde Vlaming als gevolg van fijnstof al met anderhalf jaar is gedaald, volgens de medische wetenschap ? En dat daar nog een groot stuk van af wordt geknipt als je regelmatig op de Geldenaaksebaan passeert ?

Vlaanderen is de meest vervuilde regio van heel Europa, wat fijnstof betreft. Dankzij de jarenlange promotie van diesel, terwijl de overheid eerder LPG had moeten promoten. Geloof je me niet ? Als arts mag ik je dat wel verklappen. Ik lééf immers van zieke mensen.

Enkele jaren geleden verklaarde Louis Tobback in het programma Ombudsman al dat de Geldenaaksebaan een zéér zwaar milieuprobleem heeft. Hoog tijd dus dat daar iets aan gedaan wordt.

Maar ondertussen is de situatie steeds maar blijven verergeren, en de overheid verkoopt véél wind maar ondernam nog steeds niemendal. Vijftien jaar geleden, toen ik hier kwam wonen, kénden we hier geen files. Binnen een paar jaar kijken we hier aan tegen permanénte files tijdens de daguren...

De bewoners weigeren nog langer vergàst te worden omwille van het mobiliteitsgerief van passanten die Park-Heverlee niét als bestemming hebben. Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Leuven en het Mobiliteitsplan van Leuven is dergelijk verkeer hier zelfs niet toegelaten ! De Geldenaaksebaan is er immers niet voor uitgerust, en kan er ook niet voor uitgerust worden.

Je bent hier in de toekomst dus énkel welkom als je hier met de fiets of het openbaar vervoer passeert, of een ander milieuvriendelijk vervoermiddel. Zoals ikzelf al vijftien jaar doe. Te voet mag natuurlijk ook :-)

Voor deze soorten verkeer wil de buurt haar leefomgeving zelfs tóch openstellen als in- en uitvalsweg. Want we willen uiteraard mééhelpen om de Groot-Leuvense mobiliteitsknoop te ontwarren.

Maar niét ten koste van onze veiligheid en gezondheid. En enkel met de middelen die we hebben, en de Geldenaaksebaan is géén "steenweg" zoals de Tiense of Naamse steenweg.

Daartoe gaan we àlle wettelijke middelen gebruiken, te beginnen met de plannen die het stadsbestuur zélf heeft opgesteld en die perfect verwoorden wat er moet gebeuren. Jammer dat ze bewust genegeerd worden door de opstellers...

Straks sluit Aquafin de Geldenaaksebaan voor bijna anderhalf jaar volledig àf voor doorgaand verkeer. Je zal dus een alternatief moeten zoeken, Stef...

Nà de werken zal je via onze buurt vlot, veilig en gezond Leuven kunnen bereiken en verlaten, op voorwaarde dat je daarvoor je auto thuislaat.

Dàt is het aanbod van de buurtbewoners, en daar gààn we voor. Als het stadsbestuur de moed kan opbrengen om van de Geldenaaksebaan in deze zin een experiment in alternatieve mobiliteit te maken, kan heel Groot-Leuven daar straks van profiteren.

Veel alternatieven zijn er trouwens niet. De Europese Richtlijn verplicht de overheid om de fijnstoflimiet te respecteren. De recente uitspraak van het Europees Hof van 25 juli bevestigt dat betrokken buurtbewoners het recht hebben een actieplan te éisen, en verplicht de overheid daar onverwijld werk van te maken, zonder die inspanning zelfs te mogen spreiden over een langere periode. Leuven weigerde dat tot nog toe, maar zal die houding niet lang meer kunnen volhouden.

De Leuvense vrederechter heeft in een concreet geschil de knoop niet durven doorhakken, en schoof de hete aardappel door naar een andere rechtbank. Zij zal verschieten als ze de uitspraak van het Europees Hof leest. Een gemiste kans. Maar uitstel is geen afstel.

Het stadsbestuur probeert daarentegen zoveel mogelijk autoverkeer door deze stadscanyon te jagen, zonder zich iets aan te trekken van de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners, van de duizenden scholiertjes én van de weggebruikers die méé in de file staan.

Dat is even laakbaar als de taktiek van Guy Verhofstadt, die naar verluidt zijn voorkennis over het dioxine-schandaal voor zich hield tot vlak voor de verkiezingen, om er maximaal electoraal profijt uit te kunnen trekken en de CVP-heerschappij te kunnen doorbreken (en zo in feite de Belgen maandenlang bewust vergiftigde). Dit om te bewijzen dat de buurt géén politieke spelletjes speelt die louter de Leuvense coalitie viseren : we willen dat voor ons concreet probleem
een concrete oplossing gerealiseerd wordt, niet meer en ook niet minder.

De volgende fase in het bestuurlijk denken kan je al voelen aankomen : vrije busbanen om de bussen van De Lijn vóór het autoverkeer te laten glippen, zodat dié tenminste al tevreden zijn. Ons niet gelaten, want daarmee zal de laaggelegen Geldenaaksebaan hopelijk van haar structurele files verlost worden, maar dat verplaatst de files alleen maar naar de vesten en de buurt van de Sint Albertusschool. Niet echt een oplossing dus...

Nee, hier is moedig en visionnair bestuur nodig.
De Groot-Leuvenaar heeft daar recht op.

Als het stadsbestuur die moed en visie kan opbrengen, wil ik gerust zorgen voor een standbeeld voor Louis, en dat voor mijn huis op de stoep zetten. En daarna herdopen we de Geldenaaksebaan tot "Tobback weg" :-)

Nog een geluk dat dit geen duitstalig gebied is, anders werd het "Tobback gasse" !

Alle gekheid op een stokje : ik hoop dat mijn reactie je zal doen nadenken over je mobiliteit en de gevolgen van je keuzes.

Morgen gaan we met de buren feesten op BAANROCK, en na de vakantie vliegen we er in !

Bart Viaene op 8 augustus 2008 om 22:15

Het is wellicht een kwestie van prioriteiten...
Hier is alvast mijn priorititen-TOP 3 (wat ook deze van Stad Leuven zou moeten zijn:

op absolute en ontegensprekelijke nummer 1:
>>> mensenlevens
De Geldenaaksebaan is niet alleen een doorgangsweg. Er leven daar mensen, het is ook een woonstraat. Inwoners daar sterven vroeger om dat we hun straat en de lucht die ze inademen onnodig vervuilen.

Op een tweede belangrijke plaats:
>>> vlotte doorgang voor alle alternatieve vervoersmiddelen (bussen, trams, fietsers, voetgangers). Met het huidige aantal inwoners en auto's is het niet meer mogelijk om de personenwagen te gebruiken voor verplaatsingen waarvoor een perfect aanvaardbaar alternatief is voor voorzien. (carpoolen, bus, fiets, te voet)

In het huidige voorstel van heraaanleg komen fiets en voetpad samen op het trotoir. Dit is moordend. Zowel voetgangers als fietsers hebben op deze strook te weinig plaats en zullen moeten uitwijken op de rijweg.

think!

Christophe

 Christophe op 10 augustus 2008 om 15:50

"Dag Stef. Jij bent dus één van die zovelen die hun eigen mobiliteitsgemak belangrijker vinden dan de leefbaarheid van de buurt waar je doorrijdt."

Bart, ik ben na die paragraaf al gestopt met lezen.

Met die paragraaf leef je precies in de droomwereld dat jullie de enige straat zijn met veel verkeer. Jij lijkt me dan ook iemand die een goedkoop huis zou kopen in Zaventem en eerstdaags gaat reklameren over het lawaai van de vliegtuigen.

En zoals ik al zei : "Men zou de Geldenaaksebaan al bijna van de ring moeten afsluiten om het niet meer als invalsweg te beschouwen."

Of heb je liever dat ze daar een groot aantal huizen onteigenen en slopen om de baan breder en veiliger te maken?

@Christophe : respect voor de laatste paragraaf!! Blijkbaar zijn ze daar ook vergeten dat met de huidige verkeerswetgeving de voetganger verplicht is om opzij te springen als er fietser op dat fietspad passeert.

  op 11 augustus 2008 om 10:01

Om de lawaaihinder en de luchtvervuiling nog te verergeren voorziet de stad niet in fluisterasflat zoals op de Aarschotse steenweg in
Wilsele op de vesten , of op de Sint-Lambertusweg in Heverlee . Men gaat opgeruwde beton aanleggen zogezegd om de snelheid te verlagen .Verder komen er nog kasseien in de bocht aan de Philips en een betonnen muur om het geluid aldaar nog te weerkaatsen . De bestuurders van witte bestelwagens zullen zich daar geen barst van aantrekken en nog eens stevig gas geven , er staat toch niets meer in de weg als de Geldenaakse baan heraangelegd is . Ook de toegang tot de Geldenaakse baan zal voor gemotoriseerd vervoerverbeterd worden in Haasrode en als Louis zijn "privétunnel" onder de Parkpoort krijgt wordt het alleen nog erger .
Voor de Geldenaksebaan bestaan slechts een paar oplossingen . Ofwel promoot men verder het autoverkeer vor korte afstanden zoals Stef van
Kessel-lo en voorziet men in omleidingen over bestaande wegen of nieuw aan te leggen wegen
met alle milieuschade vandien . Ofwel behouden we het grondwettelijke recht op vrijheid van beweging met respect voor de gezondheid van onze medeburgers en milieu en stappen we over op niet vervuilende en niet hinderlijke vervoersmiddelen over zoals reeds zovele burgers op een voorbeeldige manier doen . Dit laatste moet dan maar afgedwongen worden als het niet op vrijwillige basis gebeurt .
Ook bij de verkersveiligheid van de nieuwe aanleg
kan men naar voetgangers en fieters zeer grote vragen stellen . Nu al rijdt men duchtig over de voetpaden tegen de gevels. Wat wordt het als alle parkeergelegenheid als laatste bescherming weg valt . Bij een derglijk ongeval aan de achterzijde van het satdhuis in Brussel verloor een voetganger twee benen .Enfin de maatregelen voor de toegangkelijkheid voor rolstoelgebruikers mogen toch ook niet onnuttig zijn . Rolstoelen zonder gehandicapten zijn tenslotte ook zinloos .

Tandarts D. Van Eygen Geldenaaksebaan 196
steeds in de weer voor meer verkeersveiligheid en een proper nest om in te wonen voor ieder-een .

 Daniël Van Eygen op 11 augustus 2008 om 10:22

@Stef : lees gerust verder na die eerste paragraaf die bewust bedoeld was om je eens stevig wakker te schudden :-)

Je reactie verraadt dat je nog niet erg grondig nagedacht hebt over de gevolgen van je verkeersgedrag voor de bewoners van de buurt waardoor je rijdt...

Het huis dat ik hier vijftien jaar geleden gekocht heb (tegenover het Sint Albertusschooltje) was trouwens verre van goedkoop. Maar het is een schitterend huis, zelfs een erkend monument, dat jammer genoeg in een buurt staat die de laatste jaren sterk is beginnen vervuilen door het steeds maar aanzwellende autoverkeer, met urenlang stilstaand verkeer in het canyongedeelte (en tegenwoordig zelfs al in de hogere delen ook).

Men heeft Leuven-centrum aantrekkelijk willen maken voor shoppers en dagjesmensen, zonder stil te staan bij de files die zij veroorzaken in de randgemeenten.

Gelukkig wonen hier erg sympathieke buren, anders waren we hier al lang weer weg. Daarom geven we de hoop niet op dat onze leefomgeving ooit gesaneerd zal worden. De Europese wetgever reikt ons daartoe de juridische middelen aan, en die zullen we gebruiken.

En nee, de Geldenaaksebaan hoeft niet aan de ring afgesloten te worden om het probleem op te lossen. Het is een verzamelweg, volgens de planologen. Welnu : een verzamelweg is géén invalsweg.

Er zijn genoeg technieken om doorgaand verkeer te ontraden, bijvoorbeeld "doorknippen" ter hoogte van het Sint Albertuscollege, met verzinkbare paaltjes die De Lijn kan bedienen, zoals bij kinderkribbe De Sterrekes.

Het stadsbestuur speelt met het idee om "vrije busbanen" te combineren met door de bussen te bedienen verkeerslichten, om De Lijn toe te laten vóór het autoverkeer te glippen.

En wellicht zijn er nog andere mogelijkheden, b.v. de aanleg van een soort "tolweg" (behalve voor wijkbewoners, uiteraard).

Het onteigenen van de huizen langs de Geldenaaksebaan om een nieuwe invalsweg te maken is inderdaad een mogelijkheid. Maar ik vind het vrij cynisch van jou dat je dié oplossing naar voren schuift als dreigement : "als jullie je niet goedschiks verder laat vergassen, dan gebeurt er hetzelfde als met de inwoners van Doel".

Nee Stef : wij hebben het récht om onze leefomgeving te verbeteren, zolang dat niet gebeurt ten koste van anderen. Dàt is waar we mee bezig zijn hier.

Maar jij hebt ook zo'n recht : je hebt het récht op vrije mobiliteit in het voortuig en langs de route van jouw keuze, maar ook : zolang dat niet ten koste gaat van anderen.

Denk daar maar eens over na, en verder beste groeten.

Bart

Bart Viaene op 11 augustus 2008 om 19:53

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Leuven blogt


  • Stef Telen, Kristien Vermaelen, Daniël Ven en An Moerenhout schrijven over Leuven.

    Stef is een uitgeweken Limburgse penneridder en vooral een nieuwbakken Leuvenaar die nog alles te ontdekken heeft in de universiteitsstad. Daarvoor doet hij graag een beroep op u.

    Kristien (°1985) is kersverse journaliste. Ze studeerde in Mechelen maar heeft haar hart verloren aan Leuven. Ze trekt regelmatig met haar fototoestel de natuur in of geniet van een goed boek of spannende film. Ze kruipt in haar pen voor alles wat leeft en beweegt in Leuven.

    Daniël (°1959, Leuven), beter bekend als Danny, woont in de Rondestraat in Kessel-Lo. Hij is lid van de Vriendenkring ‘Mannen van 1959’ onder het Verbond der Jaartallen Leuven. Hij is tevens lid van het Stadscarnaval Leuven – Orde van de Pietermannen en wordt de 40ste Prins van Loven 2008. Hij houdt jullie met plezier op de hoogte van hun activiteiten.

    An(neke) houdt van verhalen. Als oud-studente geschiedenis zoekt ze die in het verre verleden. Als streekjournalist is ze geboeid door het wel en wee van de Leuvense inwoners en de Leuvense studenten. Omdat iedereen een eigen verhaal te vertellen heeft, bent u meer dan welkom om deze met haar te delen op leuven@nieuwsblad.be.

Zoeken

Nieuws uit leuven

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!