Home  Regio  merelbeke  merelbeke blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Merelbeke?
Laat het weten aan:
André Vlerick
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Appartementencomplex De Gnirk officieel geopend

Huisvestingsmaatschappij de Merelbeekse Sociale Woningen (MSW) heeft vrijdag 13 februari officieel haar nieuwe appartementencomplex De Gnirk aan de Hundelgemsesteenweg 235-237 geopend. Het nieuwe appartementsgebouw bestaant uit 13 appartementen in het totaal. Er zijn 10 appartementen met één slaapkamer, 2 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 3 slaapkamers. Er is een inrit voorzien met 18 parkeerplaatsen. Architect is Paul Lecluyse, aannemer de nv Damman. De eerste bewoners betrokken hun appartement in december 2008. De totale kostprijs van het project bedraagt 1.903.258,48 euro. De huurprijzen zijn bepaald door verschillende factoren, zoals de markthuurwaarde en de inkomsten van de bewoners. Ze liggen gemiddeld tussen de 200,- en de 250,- euro per appartement

Geschiedenis
De nieuwbouw kent een boeiende voorgeschiedenis. Ten gevolge van de liberale “Wet Van Humbeeck”, werd in 1879 de vrije lagere Sint-Pietersschool (later Paus Johannescollege) gebouwd op gronden die geschonken werden door de Gentse notaris Jules Lammens. Op 1 februari 1937 werd de vzw Christen Sociale Werken Sint-Pieterskring opgericht en gehuisvest in een nieuw pand naast de school, met de naam “Lokaal der Christene Sociale werken – Sint Pieters Kring”. De vzw had de bedoeling om verenigingen die aangesloten waren bij de Christen Werkliedenbond van Meirelbeke onderdak te bieden. Het gebouw “Sint-Pieterskring” werd door de eigenaar en medestichter August Wallyn op 16 mei 1938 aan de vzw geschonken. Het ziekenfonds “Onderlinge Bijstand Werkmansgilde” (later CM), de “Christen Syndikaten van Meirelbeke” (later ACV) en de “Katholieken Werkliedenbond Merelbeke” hadden er hun lokalen. In hetzelfde jaar werd gestart met de bouw van een grote feestzal achter de woning. De Tweede Wereldoorlog staakte echter alle werkzaamheden, wat niet belette dat de ruimte een bestemming kreeg als schuiloord voor vluchtelingen, paardenstallen voor het Belgische leger en stroschuur voor de Duitse bezetter. De organisatie “Winterhulp” deelde er maaltijden uit en daklozen konden er overnachten. Vanaf 1942 vond ook de katholieke “Volksboekerij” een onderkomen in het pand dat tijdens de bombardementen van 10 april 1944 lichte schade opliep. Pas in 1949 werd de feestzaal verder afgewerkt. Vanaf 1951 kreeg ook het “Nationaal Werk van het Kinderwelzijn” (nu Kind en Gezin) een eigen lokaal voor “de weging”.
Vanaf 1955 werd de feestzaal verbouwd tot de bioscoop Nova, verhuurd aan de vzw “Colinda”. In 1967 breidde men het pand verder uit door de aankoop van een aanpalende woning. Sinds de ontbinding van de vzw Christen Sociale Werken in 1986 tot de verkoop van de Sint-Pieterskring in 2004 was de vzw Parochiale Werken Sint-Pietersbanden Merelbeke eigenaar van het pand, dat vanaf 1996 door de gemeente gehuurd werd om er vanaf 1998 de Gemeentelijke Jeugdcentrum vzw met jeugdhuis “De Gnirk” in onder te brengen. Op 30 april 2002 werd het gebouw verlaten en in 2004 aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij “Merelbeekse Sociale Woningen cv” om op dezelfde plaats sociale appartementen op te trekken onder leiding van architect Lecluyse. Deze werden in december 2008 voor het eerst in gebruik genomen.

Ontwerp
In nauwe samenwerking met de diensten van de Gemeente Merelbeke is het project " Gnirk " uitgewerkt vanuit de volgende stedenbouwkundige standpunten en gegevens:
- Het eerder bestaand gebouwencomplex van feestzaal, vergaderlokalen en jeugdhuis dienden als bouwvallig te worden beschouwd . Daar het geheel structureel niet meer te herbruiken was, is de beslissing genomen het geheel af te breken.
- Stedenbouwkundig is gevraagd een volume te realiseren welke een overgang zou vormen tussen de rijbebouwing en het grootschalig bouwvolume van het schoolgebouw . Het schoolgebouw is een aantal meter verder afgelegen van de openbare weg waardoor het nieuwbouwproject niet alleen evolueert in de kroonlijsthoogte maar ook aansluit op de verschillende bouwlijnen van de aanpalende bouwvolumes.
- Op de binnenplaats, waar voldoende parkeergelegenheid is voor auto's van de bewoners, is op te merken dat er een aantal woongelegenheden zijn aangebouwd tegen de hoge zijgevel van het schoolgebouw. Door deze opstelling is de hoge maar ook zeer lange zijgevel beter geïntegreerd in zijn omgeving.
- De gemeenschappelijke delen, zoals traphall en verbindingsgangen, zijn geconcipieerd als openlucht wandelgangen en dit op de verschillende verdiepingen waardoor het gevoel van samenleven intenser wordt en waarbij de sociale controle en het gevoel van veiligheid wordt verhoogd. - Er is maximaal aandacht besteed aan de thermische isolatie, samen met het gestructureerd indelen van de woongelegenheden kan hierdoor het energieverbruik tot een minimum beperkt worden.

Het woongeheel bestaat uit 13 woongelegenheden, verdeeld over 4 bouwlagen. Op de binnenplaats is er parkeergelegenheid voor 16 wagens.

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Merelbeke blogt

  • André Vlerick blogt over Merelbeke.

    Pintenaar en onderwijzer van opleiding. André loopt hier al 45 jaar rond, waarvan ook al ruim 15 in Merelbeke. Hij houdt van fotografie en loopt tussen de Merelbekenaars met een open maar kritische blik, een luisterend oor en een hart voor wat er leeft en beweegt.

Zoeken

Nieuws uit merelbeke

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!