Home  Regio  merelbeke  merelbeke blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Merelbeke?
Laat het weten aan:
André Vlerick
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Appartementencomplex De Gnirk officieel geopend

Huisvestingsmaatschappij de Merelbeekse Sociale Woningen (MSW) heeft vrijdag 13 februari officieel haar nieuwe appartementencomplex De Gnirk aan de Hundelgemsesteenweg 235-237 geopend. Het nieuwe appartementsgebouw bestaant uit 13 appartementen in het totaal. Er zijn 10 appartementen met één slaapkamer, 2 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 3 slaapkamers. Er is een inrit voorzien met 18 parkeerplaatsen. Architect is Paul Lecluyse, aannemer de nv Damman. De eerste bewoners betrokken hun appartement in december 2008. De totale kostprijs van het project bedraagt 1.903.258,48 euro. De huurprijzen zijn bepaald door verschillende factoren, zoals de markthuurwaarde en de inkomsten van de bewoners. Ze liggen gemiddeld tussen de 200,- en de 250,- euro per appartement

Geschiedenis
De nieuwbouw kent een boeiende voorgeschiedenis. Ten gevolge van de liberale “Wet Van Humbeeck”, werd in 1879 de vrije lagere Sint-Pietersschool (later Paus Johannescollege) gebouwd op gronden die geschonken werden door de Gentse notaris Jules Lammens. Op 1 februari 1937 werd de vzw Christen Sociale Werken Sint-Pieterskring opgericht en gehuisvest in een nieuw pand naast de school, met de naam “Lokaal der Christene Sociale werken – Sint Pieters Kring”. De vzw had de bedoeling om verenigingen die aangesloten waren bij de Christen Werkliedenbond van Meirelbeke onderdak te bieden. Het gebouw “Sint-Pieterskring” werd door de eigenaar en medestichter August Wallyn op 16 mei 1938 aan de vzw geschonken. Het ziekenfonds “Onderlinge Bijstand Werkmansgilde” (later CM), de “Christen Syndikaten van Meirelbeke” (later ACV) en de “Katholieken Werkliedenbond Merelbeke” hadden er hun lokalen. In hetzelfde jaar werd gestart met de bouw van een grote feestzal achter de woning. De Tweede Wereldoorlog staakte echter alle werkzaamheden, wat niet belette dat de ruimte een bestemming kreeg als schuiloord voor vluchtelingen, paardenstallen voor het Belgische leger en stroschuur voor de Duitse bezetter. De organisatie “Winterhulp” deelde er maaltijden uit en daklozen konden er overnachten. Vanaf 1942 vond ook de katholieke “Volksboekerij” een onderkomen in het pand dat tijdens de bombardementen van 10 april 1944 lichte schade opliep. Pas in 1949 werd de feestzaal verder afgewerkt. Vanaf 1951 kreeg ook het “Nationaal Werk van het Kinderwelzijn” (nu Kind en Gezin) een eigen lokaal voor “de weging”.
Vanaf 1955 werd de feestzaal verbouwd tot de bioscoop Nova, verhuurd aan de vzw “Colinda”. In 1967 breidde men het pand verder uit door de aankoop van een aanpalende woning. Sinds de ontbinding van de vzw Christen Sociale Werken in 1986 tot de verkoop van de Sint-Pieterskring in 2004 was de vzw Parochiale Werken Sint-Pietersbanden Merelbeke eigenaar van het pand, dat vanaf 1996 door de gemeente gehuurd werd om er vanaf 1998 de Gemeentelijke Jeugdcentrum vzw met jeugdhuis “De Gnirk” in onder te brengen. Op 30 april 2002 werd het gebouw verlaten en in 2004 aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij “Merelbeekse Sociale Woningen cv” om op dezelfde plaats sociale appartementen op te trekken onder leiding van architect Lecluyse. Deze werden in december 2008 voor het eerst in gebruik genomen.

Ontwerp
In nauwe samenwerking met de diensten van de Gemeente Merelbeke is het project " Gnirk " uitgewerkt vanuit de volgende stedenbouwkundige standpunten en gegevens:
- Het eerder bestaand gebouwencomplex van feestzaal, vergaderlokalen en jeugdhuis dienden als bouwvallig te worden beschouwd . Daar het geheel structureel niet meer te herbruiken was, is de beslissing genomen het geheel af te breken.
- Stedenbouwkundig is gevraagd een volume te realiseren welke een overgang zou vormen tussen de rijbebouwing en het grootschalig bouwvolume van het schoolgebouw . Het schoolgebouw is een aantal meter verder afgelegen van de openbare weg waardoor het nieuwbouwproject niet alleen evolueert in de kroonlijsthoogte maar ook aansluit op de verschillende bouwlijnen van de aanpalende bouwvolumes.
- Op de binnenplaats, waar voldoende parkeergelegenheid is voor auto's van de bewoners, is op te merken dat er een aantal woongelegenheden zijn aangebouwd tegen de hoge zijgevel van het schoolgebouw. Door deze opstelling is de hoge maar ook zeer lange zijgevel beter geïntegreerd in zijn omgeving.
- De gemeenschappelijke delen, zoals traphall en verbindingsgangen, zijn geconcipieerd als openlucht wandelgangen en dit op de verschillende verdiepingen waardoor het gevoel van samenleven intenser wordt en waarbij de sociale controle en het gevoel van veiligheid wordt verhoogd. - Er is maximaal aandacht besteed aan de thermische isolatie, samen met het gestructureerd indelen van de woongelegenheden kan hierdoor het energieverbruik tot een minimum beperkt worden.

Het woongeheel bestaat uit 13 woongelegenheden, verdeeld over 4 bouwlagen. Op de binnenplaats is er parkeergelegenheid voor 16 wagens.

Valentijn brengt flamingo's naar Eurotuin

Flamingoplant Is uw geliefde uitgekeken op de rode rozen die u haar elk jaar schenkt met Valentijn? En weet u niet meteen hoe origineler uit de hoek te komen?
Dan moet u zeker dit weekend even passeren in Eurotuin aan de Fraterstraat. Daar zegt men het dit Valentijnweekend met flamingo's.
Dat gebeurt niet zomaar want flamingo's zijn een levensgroot voorbeeld van trouwe liefde. Als deze vogels een partner zoeken, dan is dat voor het leven. Om er een hecht gezinnetje mee op te bouwen.
De statige vogels kan men u in Eurotuin spijtig genoeg niet aanbieden. Die zijn ook het mooiste als je ze in het wild kunt bewonderen. Wat men er wel in grote aantallen te koop aanbiedt, zijn fraaie rode flamingoplanten. Je vindt die zowel in een pot als los, als snijbloemen.
Wedden dat u dit jaar scoort bij haar? U mag ons uw ervaringen gerust melden.
En... je zou toch voor minder even bij Eurotuin langs lopen. Zo'n kans mag u niet laten liggen.

Jeroen I is nieuwe prins carnaval

Prins 2009 - 1 Jeroen Den Haese (28) en Patrick Van der Beken (39) of Joe mogen zich sinds vanmorgen de 43ste prins carnaval en adjudant noemen.

In een overvolle zaal Regi trad het duo in het strijdperk tegen het eerste dameskoppel dat aan de titelstrijd meedeed, Anissa De Rycke en haar vriendin Kimberly De Keyzer. En beide kandidatenkoppels bleken echt wel aan elkaar gewaagd. Allebei een zeer goede voorstelling, een prachtige show en een even grote kennis van de drankjes die hen voorgeschoteld werden. Zelfs in de muziekproef hoefden ze niet echt voor mekaar onder te doen.

De finale kennisvragen over carnaval bleken echter duidelijk een kolfje naar de hand van de verpleger en de chauffeur die voor de Sparatjes de kleuren verdedigden. Jeroen en Joe mogen zich daarom nu een heel jaar lang de fiere dragers van de feestmantel, steek en scepter van de Dzjakkers noemen en het Merelbeekse carnaval in heel Vlaanderen gaan vertegenwoordigen. Een taak waar het duo reikhalzend naar uitkijkt en die ze met stijl willen vervullen.

Ondertussen zouden voor het 44ste carnavaljaar alweer kandidaten klaar staan. En weer zou hierbij een vrouw met troonambities zitten.

Dat wordt echter nog even afwachten. Eerst wat bekomen en daarna het drukke carnavalsweekend van 20, 21 en 22 maart zonder kleurscheuren overleven. Daarna zien we nog wel.

Eerste groene pluim van Merelbeke voor Paul Claus

Regiobutton_gr_vrijwilliger_2 PaulClausplat

Groen! reikte op 31 januari tijdens zijn nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal van Melsen de eerste Merelbeekse Groene Pluim uit. Die ging naar milieuactivist van het eerste uur Paul Claus.

Midden de jaren tachtig van de 20ste eeuw voerde de internationale milieuorganisatie Greenpeace actie onder het motto ‘Reine rivieren, zuivere zeeën’. Met hun actieboot vaarden ze toen ook de Merelbeekse Ringvaart op om de vervuiling aan te klagen door Sidac. Volgens de campagneleider van toen was het Claus die maakte dat de toenmalige actie succesvol is verlopen.

De man, die sinds 1977 in Merelbeke woont, werd ook al snel bestuurder en later voorzitter van het Actiecomité voor Milieubescherming Merelbeke (AMM). Vanuit die functie behartigde hij de belangen van heel uiteenlopende milieudossiers. Zo was er de strijd tegen de verloedering van het Eilandje op de grens met Zwijnaarde die uitmondde in een juridisch gevecht dat vandaag nog steeds niet is beslecht.
Hij organiseerde met zijn actiecomité ook telkens een activiteit op de Dag van de Aarde en was in tal van moeilijke dossiers waarbij natuur, milieu of open ruimte in gevaar komt de luis in de pels van de politiek.

Begin jaren negentig werd Paul Claus de eerste voorzitter van de Merelbeekse milieuraad. Vanuit die functie trachtte hij mee het draagvlak voor een planmatig en doordacht milieu- en natuurbeleid in Merelbeke te vergroten. In die periode kreeg o.a. het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) vorm, wat een stap vooruit betekende voor Merelbeke’s natuurbeleid. Vandaag is de man nog steeds actief in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro).

Eén van Claus' grootste bekommernissen was het informeren van de burger zodat inspraak tot stand kan komen. Hij is daar nog altijd zeer gevoelig voor.

In de loop van het jaar zal Paul Claus zijn actieterrein echter verleggen. Dat was voor Groen! een reden te meer om hem nog gauw te huldigen. Na 32 jaar keert de man namelijk terug naar zijn roots. Hij heeft in de Westhoek de ouderlijke woning gekocht en gaat zich daar vestigen. Zijn groene medestrijders zijn er echter vast van overtuigd dat hij ook daar niet zal rusten en voor groen, milieu en natuur zal blijven ijveren.

Wie volgt Kenneth en Smes op?

Prinsenkandidaten2009 Wie volgt prins Kenneth en adjudant Smes op? Op die vraag moet Merelbeke zaterdag 7 februari in zaal Regi een antwoord krijgen.
In dit 43ste carnavalsjaar zou de nieuwe prins wel eens een prinses kunnen worden. De organiserende Orde der Dzjakkers heeft namelijk haar reglementen veranderd en laat nu ook vrouwen tot de verkiezing toe. Zo iets moesten ze de 20-jarige Anissa De Rycke van carnavalgroep Blanco geen twee keer zeggen. Meteen schreef de leerling-verpleegster, die al sinds haar 12de bij Blanco meedraait, zich samen met haar vriendin Kimberley De Keyzer in. Zij zouden maar wat graag de eerste Merelbeekse prinses en hofdame worden.
Hiervoor moeten ze het echter halen van Jeroen Den Haese en zijn adjudant Joe (Patrick Van der Beken). De verpleger en de vrachtwagenchauffeur van De Sparatjes zijn er namelijk evenzeer op gebrand de felbegeerde titel en de attributen binnen te rijven.
Zondagmorgen 8 februari om 1 uur moet u het normaal weten. En als u de verkiezingsavond zelf moet missen, kan u gerust naar de voorstelling van de nieuwe prins of prinses op zondagnamiddag om 16.30 uur in café De Kluize op de hoek van de Zwijnaardse- met de Gaversesteenweg.

Avondwandeling is startschot voor project Melsen

Melsen, wakker worden! Elk jaar organiseert het gemeentebestuur een groot project in een buurt of deelgemeente van Merelbeke. Het zijn telkens drukbezochte evenementen. Van een vuurwerk op de sluizen aan de Florabrug over een wijk vol muziek en Spaanse sfeer in Schelderode tot een reuzenontbijt in Bottelare doorkruist het gemeentebestuur heel Merelbeke met de meest uiteenlopende activiteiten.
In 2009 is het de beurt aan Melsen. Dat is echter het enige dat al vast ligt. Omdat het project voor en door de buurt is, proberen de organisatoren er in de eerste plaats voor te zorgen dat ook alle ideeën en wensen vanuit de Melsenaars zelf komen.

Avontuurlijke avondwandeling

Vrijdag 30 januari start het project met een avontuurlijke avondwandeling. Tijdens een tocht van rond de zes kilometer door de straten en wegels rond Melsen wordt er gepeild naar de meningen en ideeën van de deelnemers. Natuurlijk wordt onderweg ook voor een drankje gezorgd, zodat iedereen zich terug kan verwarmen. Deelname aan de tocht is gratis. De bus die de mensen naar het beginpunt zal brengen, vertrekt elk half uur vanaf de parking tegenover café ‘t Oud Melsen.
De tocht is geschikt voor iedereen, maar iets moeilijker met wandelwagens of rolstoelen. Deelnemers vergeten best ook hun fluobandjes, stapschoenen en zaklamp niet!

Nog eens alle gegevens op een rijtje:
- vrijdag 30 januari aan parking café ‘t Oud Melsen, Gaversesteenweg 857
- vertrek tussen 19 en 21 uur
- deelname gratis - reserveren is niet nodig
- meer info: bel 09-210.32.14, mail naar melsen09@merelbeke.gov.be of surf naar www.melsenblogt.be

Bloot in etalage Bloem&Pot: kunst of kul?

Bloem&Pot3 Steven Van Hoof van bloemenzaak Bloem&Pot aan de Kerkstraat heeft nu al bijna een week twee grote naakte en goed geschapen mannenbeelden in zijn etalage staan. Als u ze nog niet zag, moet u zeker eens een kijkje gaan nemen.
Als aantrekkingspool voor de winkel zijn de beelden volgens ons geweldig goed geslaagd. De beeldhouwwerken van plaatselijk kunstenares Nadine De Meester mogen er dan ook best wezen en het is goed de kunst te brengen waar ze thuishoort: onder de mensen.
Toch is niet iedereen even enthousiast. Sommigen noemen het pure porno.
Merelbeke blogt vroeg zich af wat u er van denkt. Wij lezen het graag. Gewoon even op de reageerknop drukken en uw mening kort neerschrijven. Hou er echter wel rekening mee dat wij scheldproza en onwelvoeglijk taalgebruik zonder pardon zullen weren. Dank bij voorbaat.
Bloem&Pot1

'Flanders from the air'-wedstrijd heeft een winnaar

Gisteren, 15 januari, liep onze wedstrijd rond de Luchtfoto's van uw gemeente af. Wij kregen heel wat reacties van mensen die als openingsfoto voor Merelbeke vanuit de lucht de imposante gebouwen van het Axxes business park herkenden.
De wedstrijd leverde uiteindelijk volgende winnaar op:
Rudy Wylleman, Lamstraat 20 uit 9820 Merelbeke.
Hij krijgt eerstdaags het boek 'Flanders from the air' gratis thuis bezorgd. Met onze hartelijke gelukwensen, natuurlijk!

Gelukkig nieuwjaar, Merelbeke!

NieuwjaarsvuurwerkWe zijn er eigenlijk een beetje laat bij, maar willen u toch graag nog langs deze weg een boeiend en nieuwsrijk 2009 wensen. Hopelijk wordt dit nieuwe weer een jaar waarin we Merelbeke in al zijn verscheidenheid aan de wereld mogen blijven tonen als een gemeenschap waar het goed en fijn om leven is.

Gelukkig nieuwjaar!

André Vlerick

Politiezone lauwert haar speurders

Prdec08_vdr De politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde huldigde onlangs enkele van haar speurders. Oosterzeels burgemeester Johan Van Durme, hoofd van het politiecollege, mocht hen allemaal een ‘oorkonde voor opmerkelijke daden van beroepsbekwaamheid’ uitreiken. Hoofdinspecteur Dirk Van De Rostyne en inspecteur Johan De Smet - beiden lid van de lokale recherchedienst - werden gelauwerd omwille van hun knap speurwerk in een zaak die uitmondde in het oplossen van meer dan 22 feiten waaronder diefstallen, oplichting, valsheid in geschrifte, ... Het dossier leidde tot de voorleiding van vier verdachten waarvan de twee hoofdverdachten nog steeds zijn aangehouden (een veearts uit Affligem en een man uit Aalst). De totale waarde van de gestolen goederen wordt geschat op ongeveer 125.000 euro en het overgrote deel van de buit kon intussen reeds terugbezorgd worden aan de benadeelden. Ook de inspecteurs Tim Daeze en Claude Vandendorpe van de interventiedienst kregen felicitaties. Dankzij hun opmerkzaamheid konden zij op 11 december een verdachte vatten die net een diefstal had gepleegd van een kluis op de diergeneeskundecampus van de Universiteit Gent in Merelbeke.

Oudere berichten:
> Wie volgt Kenneth en Smes op?
> Benzinestation Total Flieberg wordt verbouwd
> De Lijn zorgt voor rechtstreekse bus naar de Blaarmeersen
> Olympiatumblers halen zes medailles in Overmere
> Avondwandeling is startschot voor project Melsen
> Gemeenteraad bespreekt nieuw sporthalontwerp
> Bloot in etalage Bloem&Pot: kunst of kul?
> Fietsroute langs Pontweg is compleet ondergelopen
> Wie wint eerste Groene Pluim?
> Hoe duur is het wonen in Merelbeke en zijn deelgemeenten?
> 'Flanders from the air'-wedstrijd heeft een winnaar
> Oorlogsfilms kijken in 't Groenendal
> Een chauffeur op tien keek te diep in het glas
> Gezocht: lesgevers voor sportactiviteiten
> College in beroep tegen hoogbouw aan Potaardeberg
> Lifestyletips, trips en hits uit jouw buurt
> Eurotuin brengt je in vakantiestemming
> Er wordt weer 'gebakkerd' voor Drie Koningen
> Gelukkig nieuwjaar, Merelbeke!
> Politiezone lauwert haar speurders

Archieven per maand:
| februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Merelbeke blogt

  • André Vlerick blogt over Merelbeke.

    Pintenaar en onderwijzer van opleiding. André loopt hier al 45 jaar rond, waarvan ook al ruim 15 in Merelbeke. Hij houdt van fotografie en loopt tussen de Merelbekenaars met een open maar kritische blik, een luisterend oor en een hart voor wat er leeft en beweegt.

Zoeken

Nieuws uit merelbeke

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!