Home  Regio  ronse  ronse blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Ronse?
Laat het weten aan:
Koen Lauwereyns
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Kanunnik De Wolf vindt rookbeleid onredelijk

Dewolf_1 Kanunnik André De Wolf betrekt zijn sigaren in Nederland. Hij werd dinsdag door onze fotograaf betrapt in Sas-Van-Gent terwijl hij na een mosselmaaltijd van het prijsvoordeel genoot.
De voormalige baas van het Katholiek onderwijs en de man die de bedevaarders jaarlijks de goede weg toont achter het Fiertelschrijn rookt dagelijks gemiddeld twee sigaren.
"Ik vind dat we in België een gevaarlijke weg inslaan'', zegt de herder vandaag in onze krant. "We zijn goed bezig een hele bevolkingsgroep te stigmatiseren. In Nederland mogen we na de maaltijd tenminste nog een sigaartje opsteken zonder dat we als pestlijders worden aangekeken. Bij ons is elke redelijkheid stilaan zoek."

(foto vacas)

Persbericht Utexbel

Utexbel_5 Afgevaardigd bestuurder Jean-François Gribomont verspreidt volgend persbericht over het collectief ontslag van 51 Utexbel-spinners.

"1. Schets van de algemene evolutie – problematiek.

Het concurrentievermogen van de ringspinnerij Ronse is de laatste jaren zwaar aangetast geweest door de enorme stijging van de energieprijzen en van bepaalde grondstoffen.

De spectaculaire groei van goedkope invoer vanuit Zuid-Oost Azië, als gevolg van de afschaffing van de importquota, heeft een daling van het productievolume in Europa teweeggebracht, waardoor de afzetmogelijkheden van onze ringspinnerij naar de buitenmarkt toe in belangrijke mate verminderd zijn. De loonkostenhandicap, de druk op onze verkoopprijzen en de precaire situatie van bepaalde toeleveranciers, verplicht ons bedrijf om onze productiecapaciteit te herbekijken.

2. Beoogde maatregelen.

De raad van bestuur en het directiecomité hebben de intentie geuit het productievolume in de ringspinnerij van Ronse in de loop van 2007 te verminderen.

Deze intentie behelst uitsluitend de kortevezelspinnerij van Ronse. De productiecapaciteiten van de open-end spinnerij van Ruien en van de wolspinnerij in Moeskroen blijven onveranderd.

De bedoeling is zich uitsluitend te concentreren op garens bestemd voor technische applicaties of nichemarkten, waardoor de wekelijkse capaciteit van 40 naar 15 ton zou worden teruggebracht.

Deze maatregel is van essentieel belang voor de toekomst van de groep Utexbel.

De loonkost bedraagt immers meer dan 30% van de totale productiekost en door de belangrijke vertikale integratie van deze productgroep, riskeren andere afdelingen in te boeten in verband met hun concurrentievermogen, waardoor belangrijke contracten zouden kunnen verloren raken.

Gelet op deze problematiek heeft de werkgever de intentie over te gaan tot een herstructurering  in de spinnerij te Ronse met collectief ontslag tot gevolg.

De groep Utexbel is zich terdege bewust van haar “corporate social responsibility” en wenst een duurzame en economisch verantwoorde oplossing te vinden, samen met alle belanghebbende partijen.

De betrachting is dan ook om een deel van de werkgelegenheid te vrijwaren door bij vacatures in andere vestigingen voorrang te geven aan interne kandidaten afkomstig van de spinnerij Ronse. 

Het maximaal voorziene aantal te ontslagen werknemers wordt, rekeninghoudende met het voorgaande, geraamd op 51 arbeiders.

De overlegprocedure met de ondernemingsraad is opgestart."

51 ontslagen bij Utexbel

Utexbel In de ringspinnerij van Utexbel verdwijnen 51 van de 130 jobs. Volgens de directie kan de afdeling door de sterke stijging van de energie- en grondstofprijzen de concurrentie uit Zuid-Oost-Azië niet meer aan.
Het bedrijf gaat samen met de vakbonden op zoek naar een oplossing voor de getroffen personeelsleden. Een deel van de werknemers kan wellicht aan de slag in andere afdelingen van het bedrijf. Daarover starten volgende week de onderhandelingen.

Verkeersinformatie

Maandag 5 en dinsdag 6 februari worden in de Kruisstraat nabij het Delhayeplein werken uitgevoerd. Er is éénrichtingsverkeer van kracht vanaf de Zonnestraat naar Broeke. Het verkeer dat uit de richting Oudenaarde komt, wordt omgeleid via Broeke – Glorieuxlaan, naar het centrum.

Tot 50 procent meer Franstalige kleuters

Kleuters_1 De participatiegraad van Ronsische kleuters aan het kleuteronderwijs ligt vijf procent lager dan het Vlaamse gemiddelde. Het aantal ingeschreven kleuters dat thuis Frans spreekt blijft ondertussen fors stijgen.

De gegevens kwamen aan het licht in een omgevingsanalyse, uitgevoerd door het Lokaal Overlegplatform (LOP).

“Voor de eerste vaststelling werd snel een verklaring gevonden”, zegt Gil Thys van het Lop Ronse. “Ronse is een faciliteitengemeente op de taalgrens. Een aantal Ronsische kinderen gaat in de stad zelf naar het Franstalig onderwijs, maar er is ook een uitstroom over de taalgrens. Een paar scholen uit alle onderwijsniveaus liggen nauwelijks enkele kilometer van Ronse verwijderd. Heel wat Franstalige ouders kiezen ervoor om van meet af aan hun kinderen over de taalgrens naar school te brengen. Per geboortejaar varieert dat tussen ongeveer  45 en 70 kinderen.”

De tweede vaststelling heeft volgens Thys alles te maken met de instroom van jonge, Franstalige gezinnen die in Ronse goedkopere woningen vinden en een rustige, groene omgeving.

“Een groot deel van die mensen kiest voor het Nederlandstalig onderwijs vanuit de bekommernis om hun kinderen de nodige vaardigheden bij te brengen in beide landstalen. Scholen signaleren, bij het begin van het schooljaar 2006-2007, een stijging van deze groep tot 50 procent en meer in de eerste kleuterklas.”

Deze week loopt in de Ronsische kleuterscholen een sensibiliseringsactie "werken aan kleuterparticipatie". Bedoeling is het belang van kleuteronderwijs in de verf te zetten en ouders ertoe te bewegen om hun koters 's morgens op tijd aan de schoolpoort af te leveren.

Bruulconcerten nieuwe stijl

Ronseopscne Volgende zomer kan je op vrijdagavond niet meer wekelijks maar "slechts" zes keer meer naar den Bruul.
Het stadsbestuur heeft beslist om voor de organisatie van de Bruulconcerten niet langer samen te werken met de vzw Divers. De cultuurdienst wil de optredens zelf organiseren. Ronse Opscène, dat de voorbije jaren de festivalzomer in de Hermesstad opende, verhuist naar zaterdag 1 september en wordt meteen de afsluiter van de hete zomer. Ronse op Scène blijft hiermee uit de buurt van de festiviteiten die gepaard zullen gaan met het Belgisch Kampioenschap Wielrennen op 1 juli.

Verkeersellende in de Hoogstraat

Bouwbedrijf Delmulle zal vanaf woensdag 31 januari 2007 een werf starten in de Hoogstraat tegenover de Fabriekstraat. Hierbij wordt een werfkraan gebruikt die de helft van de rijbaan zal innemen.
De doorgang wordt er geregeld met verkeerslichten. Er wordt ook hinder verwacht in de omliggende straten. De werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen.

Hanna El Bachiri is jeugddichteres van 2007

Elbachiri Het gedicht 'Mijn Niets' van de 14-jarige Hanna El Bachiri uit Ronse werd door de jury uit 170 inzendingen geselecteerd als Ronsisch jeugdgedicht van 2007. Hanna zit op school in het KSO Glorieux. Maak het even heel stil en geniet...

De Drukte
De Pijn
Alleen
Wil ik zijn
Niet voor altijd

Heel even maar
Daar ga ik dan
Daar zoek ik nu
Daar vind ik het
Mijn plekje
Zo eenvoudig
Zo rustig

Zo stil

Niets hoor ik
Niets
Mijn
Niets
Die zachte
Niets
Die niets waar ik van houd

Gedachten in mijn hoofd
Vinden eindelijk hun weg

Stil en eenvoudig

Het plekje in mijn hoofd

(foto David Stockman)

Paul Baekeland schreef stadsgedicht 2007

Baekelandpaul Het Stadsgedicht 2007, dat morgen naar aanleiding van Gedichtendag wordt voorgesteld, is van de hand van de Maarkedalse auteur Paul Baekeland (70). Hij schreef "Een vogel vlucht" onder het pseudoniem Jan den Bosch.Een vogel vlucht
in ’t wilde weg
de stilte stuk.

De schreeuw verstikt
in mistig wit.

Is er een ster vermist
een bloem vertrapt,
een kind verwekt?

De flarden stilte razen weg,
te pletter in het niets.

De twijfel blijft.
Het water zwijgt.
Het natte pad is onbetreden.

Het gedicht werd door een jury geselecteerd uit zeventig inzendingen. In de categorie jeugd gingen 170 dichters aan de slag.

(foto David Stockman)

Ronse is bedrijfsvriendelijke gemeente

Ronse behoort tot de top 10 van Vlaamse steden en gemeenten die een degelijke dienstverlening verstrekken aan ondernemers en kandidaat-ondernemers. Dat blijkt uit een onderzoek van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

De belangenvereniging liet een mystery shopper de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers onderzoeken. Het onderzoek, in 101 Vlaamse steden en gemeenten, gebeurde door een professionele onderzoeker van het gespecialiseerde onderzoeksbedrijf Minding the Store. Die deed zich voor als ondernemer en bekeek het telefonisch en e-mail onthaal van ondernemers en de informatie, advies en dienstverlening aan het loket. De mystery shopper onderzocht ook de ondernemersinformatie via het web. Unizo wil via het onderzoek de dienstverlening aan ondernemers verbeteren, eerder dan een klassement opmaken.
Rekening houdend met alle parameters, scoren volgende gemeenten, in alfabetische volgorde, het best: Antwerpen, Evergem, Izegem, Lier, Malle, Oudenaarde, Ronse, Tienen, Wetteren en Zemst. Industriële en verstedelijkte gemeenten scoren over het algemeen beter. In ruim de helft van de 101 onderzochte gemeenten is de dienstverlening aan ondernemers onvoldoende. De goede wil daartoe blijkt wel volop aanwezig maar de vereiste expertise ontbreekt vaak. Persoonlijke contacten tussen de gemeentelijke ambtenaar en de betrokken ondernemer scoren gemiddeld het best, de dienstverlening via mail het slechtst. Het niveau van de gemeentelijke websites varieert sterk.
Unizo wil met het onderzoek de deelnemende gemeentebesturen geen publiek goede en slechte punten geven. Dat ze ingaan op het onderzoek, bewijst hun vaste wil de dienstverlening aan ondernemers ernstig te nemen, aldus de ondernemersorganisatie. Elk deelnemende gemeente ontving al de eigen resultaten. Unizo nodigt ze uit nu uit, op basis van het onderzoek, hun dienstverlening verder te verbeteren.

Morgen in Het Nieuwsblad/Het Volk: een reactie van KMO-ambtenaar Bart Wallays.

Oudere berichten:
> Records voor VZR in Bonn en Gent
> KSK Ronse wint verdiend met 1-0 van FC Doornik
> Toneelgroep NUNC 14 maart in CC De Brouwerij met 'Zwerfkei'
> Leven en dood
> Zaterdag voetbaltopper Ronse - Doornik
> Ronse present op prestigieuze Franse vakantiebeurs Tourissima
> Vermist: Philippe Vanbalberghe
> WTC Vlaamse Ardennen viert kampioen
> Jo Lemaire komt naar Ronse
> Dikketruiendag: oproep inzenden foto's
> Aanvragen attesten via website Ronse
> Leven en dood
> Ronse vroeger en nu
> Ongeval met fietsers op N60 richting Ronse, update
> Wie tapt de beste pint van Ronse?
> Squash Club Ronse scoort op Belgisch kampioenschap
> Leven en dood
> Verkeersgegevens januari Ronse
> Hoe Ronsenaars meevoelen met de gruwel in Dendermonde
> Stijn Delabie nieuwe redacteur Ronse blogt

Archieven per maand:
| mei 2009 | maart 2009 | februari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007 | december 2006

Ronse blogt

  • Stijn Delabie is correspondent voor Ronse.

    Stijn is een nieuwe Ronsenaar. In september 2006 kwam hij over van Gent, waar hij geboren en getogen is. Waarom Ronse? Zijn vrouw werkt in Oudenaarde en het is aangenaam om dicht en toch net ver genoeg van het werk te wonen. Daarbij kunnen jonge mensen in Ronse nog aan een betaalbaar huis geraken, is de omgeving groen, de stad mooi en heeft de sfeer iets open en werelds. Ook aangenaam dat hij zijn Gentse 'r' kan behouden, die is ongeveer hetzelfde.

Zoeken

Nieuws uit ronse

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!