Home  Regio  ronse  ronse blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Ronse?
Laat het weten aan:
Koen Lauwereyns
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Onderzoek naar gebruik taalregister

Het stadsbestuur stuurt inwoners nog steeds Franstalige uitnodigingen om hun identiteitskaart te komen hernieuwen. "In strijd met detaalwetgeving", aldus Vlaams parlemetslid en VB-gemeenteraadslid Erik Tack.

Tack heeft Vlaams minister Marino Keulen van binnenlands bestuur om uitleg gevraagd. Ook burgemeester Luc Dupont (CD&V) werd in die zin geïnterpelleerd door het oppositieraadslid. Hij kreeg zelfs de gewraakte Convocation overhandigd als bewijsmateriaal. Gekregen van een nieuwe Ronsenaar afkomstig uit Wallonië. Ook twee uitnodigingen die Ronsenaars ongevraagd in het Frans ontvingen. "Deze handelswijze is op zijn minst in tegenspraak met de taalwetgeving", aldus Erik Tack, die ook verwees naar de jongste Franstalige kiesbrieven, die tal van inwoners begin oktober vorig jaar ontvingen. Tack heeft een sterk vermoeden dat Ronse over een talenregister beschikt : "Het kan moeilijk anders of de bevolkingsdienst laat zich leiden door het taalgebruik van de vroegere identiteitskaarten of de vorige verblijfplaats." Burgemeester Luc Dupont beloofde een nauwgezet onderzoek naar de verantwoordelijke(n). (fdv)

Voor zes miljoen euro investeringen

Stmartinus Het stadsbestuur investeert dit jaar zes miljoen euro voor de verfraaing van de stad.

Grootste slokop is sporthal ’t Rosco. Voor de zomer worden de petanquebanen en het speelplein aangelegd en worden omgevingswerken uitgevoerd.

Er werd ook 400.000 euro uitgetrokken voor de aankoop van krotwoningen. Na de sloop krijgen die meestal een nieuwe bestemming als sociale woning. Voor de restauratiewerken aan de Sint-Martinuskerk (foto) voorziet de stad een bedrag van 372.000 euro. Voor editie drie van het handelspandenfonds is een bedrag van 100.000 euro ingeschreven. Het fonds helpt handelaars die in de stad willen investeren. Voor de vernieuwing van het wegdek en de nieuwe rioleringen in de Ninovestraat legt de stad 200.000 euro aan de kant en nog eens 100.000 euro voor het herstellen van landelijke wegen.

Stadhuis Het stadhuis zelf is ook een belangrijke post. Een nieuwe lift kost 125.000 euro, dakwerken 50.000 euro en een studie voor de uitbreiding van het gebouw nog eens 10.000 euro.

foto: David Stockman

Huldeconcert Roland Cardon

Cardonroland De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ronse brengt nu zaterdag een huldeconcert aan de in 2001 overleden muzikant Roland Cardon. Cardon prijkt samen met onder meer Etienne Verschueren, Ephrem Delmotte, Cypriaan De Rore aan de Ronsische muzikale hemel. Hij was een zeer begaafd componist van voornamelijk harmonie- en fanfaremuziek.

Roland maakte zijn muzikale carrière grotendeels in het Belgische leger waar hij het tot kapitein-commandant en kapelmeester schopte. Op het einde van zijn actieve loopbaan was hij tien jaar directeur van het koninklijk muziekconservatorium van Oostende.

Elke zichzelf respecterende harmonie of fanfare heeft zijn marsen Majorette Spécial en Jubilaté op zijn palmares staan. De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia brengt een tiental van zijn meest bekende stukken. Het concert start om 18 uur in de Academie voor Artistieke Vorming.

Te geef: tien keer Bettens en De Campenaere

Gertbettens Decampenaere We hebben tien gratis kaarten voor het concert van Gert Bettens en Jan De Campenaere aanstaande zaterdag in Jeugdcentrum De Kobbe. Wie eerst komt, eerst maalt. Malen kan je door te reageren op dit bericht. Met naam, toenaam, adres én foonnummer aub en verzin ook maar een originele reden waarom jij een gratis kaart verdient. En laat nu maar komen.

Er was eens in de bib ...

Voorlezen_2 Vanaf april gaan in de bibliotheek van Ronse voorleessessies door voor kinderen. In april wordt gewerkt rond het thema ‘lentekriebels’. Mei staat geheel in het kader van ‘piraten’. Het thema voor juni is nog niet gekend. De voorleesmomenten zijn voorzien op: woensdag 4 april, zaterdag  21 april, woensdag 2 mei, zaterdag 26 mei, woensdag 6 juni en zaterdag  23 juni. Op woensdag telkens van 14 tot 15 uur, ’s zaterdags van 10.30 tot 11.30 uur.

In de grote vakantie zullen de inschrijvingen via ‘Grabbelpas’ gebeuren. De plaatsen zijn beperkt dus vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Alle info in de bib op 055/23.28.62

Activiteiten aan banden tijdens BK

Logobkronse Het stadsbestuur heeft aan de VZW Ronse Koerst het alleenrecht gegeven om op het parcours van het BK-wielrennen (op 1 juli as.) voedsel- en drankstandjes te plaatsen. Wie hotdogs, hamburgers en bier aan de man wil brengen of welke activiteit dan ook wil aan de dag leggen moet daarvoor eerst een vergunning aanvragen bij de burgemeester. Dat geldt trouwens ook voor initiatieven die op privéterrein zullen plaatsvinden.

Vijf nieuwe winkels aan Snoecklaan

Action2 Zoomart_2 Gamma_2 Hema_2 Aan de César Snoecklaan komt een nieuw winkelcomplex met vijf filialen van Jbc_2winkelketens. Het gaat om een Gamma met een verkoopoppervlakte van 1.948m², een JBC van 850m² groot, een Hema van 890m², een Action van 750m² en een Zoomart van 450m². Nadat het Sociaal-economisch comité voor de Distributie eerder een ongunstig advies had gegeven besliste het stadsbestuur het tegenovergestelde. Het advies van de stad is bovendien bindend.

Het stadsbestuur verkreeg van bouwheer nv Tresim uit Kuurne dat een zesde pand kan gebruikt worden als opslagruimte of lokaal met sociale bestemming. De firma engageerde zich bovendien om in het handelscentrum van de binnenstad te investeren.

Wielerschool verkent Ronde

WielerschoolDe leerlingen van de Ronsische Wielerschool verkenden gisteren onder leiding van hun trainer Eddy Devos het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Een jaarlijkse gewoonte die dit jaar zonder typisch rondeweer werd gereden. De stralende zon maakte er meer een recreatieve uitstap van. Of vergis ik mij heren?

Speech van de burgemeester

We geven u de integrale tekst van de speech van burgemeester Dupont naar aanleiding van het prinselijke bezoek deze voormiddag.

Fmdupont

Monseigneur, Mevrouw,

Het is voor ons allen een bijzondere eer U hier vandaag te mogen verwelkomen in onze stad, gelegen in het hartje van de Vlaamse Ardennen, midden in de groene heuvels.

We beschouwen Uw bezoek als een  blijk van waardering voor de inspanningen  die onze stad de voorbije jaren heeft geleverd om uit het dal te klimmen waarin ze sedert het einde van de jaren 60, begin van de jaren 70 omwille van de teleurgang van de lokale textielnijverheid, was terecht gekomen.

Ronse kijkt nu volop vooruit. Op basis van een sterkte- zwakte analyse hebben we een strategisch plan opgesteld, dat heel breed wordt gedragen en dat aangeeft waar we met deze stad op middellange termijn naartoe willen.

Wonen, werken en vrije tijd zijn er de drie pijlers van.

Wat werken betreft is Ronse nog steeds goed voor 9000 arbeidsplaatsen ( voor 24.466 inwoners) waarmee we op de 10de plaats staan van alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Ronse is in het verleden groot geworden met zijn textiel en was, na Gent, de tweede textielstad van Oost-Vlaanderen. Onze traditionele textielindustrie heeft in de jaren 60 en 70 zware klappen gekregen, met alle negatieve gevolgen van- dien. De grote bedrijven die zich hebben gehandhaafd, zowel in textiel, tapijt als confectie zijn evenwel toonaangevend in hun sector. De textielnijverheid is op heden ook nog goed voor meer dan 2000 arbeidsplaatsen in onze stad.

Met de herbestemming van ons voormalig OCMW-ziekenhuis als incubatiecentrum voor textiel willen we de textiel in Ronse en ver daarbuiten

een nieuwe impuls geven.

Werken in Ronse is evenwel meer dan textiel alleen. Deze morgen hebt U zichzelf kunnen vergewissen van het feit dat ook in een kleine stad als de onze in een kleine dynamische KMO, geleid door een vader en zijn twee dochters, op hoogtechnologische manier een bijdrage wordt geleverd aan alle spitssectoren van onze economie, van de medische sector, over de automobiel- tot de ruimtevaartsector. Het bedrijf dat U deze morgen bezocht was daar trouwens maar één voorbeeld van.

Ronse is ook een stad op de taalgrens, een Vlaamse stad met faciliteiten voor de Franstaligen. Het bijzonder taalstatuut van onze stad veroorzaakt evenwel ook bijzondere problemen. De faciliteiten hebben er immers voor gezorgd dat Ronse niet kon fusioneren met andere gemeenten en dat we een aantrekkingspool zijn voor Franstaligen uit Wallonië en uit Brussel. Velen van de nieuwkomers maken niet het onderscheid tussen faciliteiten en tweetaligheid, waardoor het beeld ontstaat van een tweetalige stad, totdat men ontdekt dat men, om hier werk te vinden, wel degelijk het Nederlands moet machtig zijn.

Dit verklaart voor een groot deel onze te hoge werkloosheid, werklozen die voor het merendeel laaggeschoold, eentalig Frans of allochtoon zijn.

De stad levert dan ook bijzondere inspanningen om een onthaalbeleid te voeren naar de nieuwkomers en om iedereen die hier komt wonen in de mogelijkheid te stellen Nederlands te volgen.

In samenwerking met de VDAB worden bijzondere inspanningen geleverd om de jeugdwerkloosheid terug te dringen, en met succes.

De teloorgang van de textielindustrie en de beschikbaarheid (in vergelijking met de rest van Vlaanderen) van veel goedkope arbeiderswoningen heeft er ook voor gezorgd dat een aantal wijken van onze stad bijzondere aandacht vragen.

Drie aandachtsbuurten werden afgebakend waarin de stad, in samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, investeert in buurt- en opbouwwerk.

Deze morgen hebt U de gelegenheid gehad om in een van die buurten het wijkcentrum te bezoeken.  De bewoners en de medewerkers hebben Uw interesse en blijken van sympathie ten zeerste gewaardeerd. Het is voor ons allen een bijzondere aansporing om op die weg verder te gaan.

Monseigneur, Mevrouw,

De tijd is spijtig genoeg te kort om U ook de zovele andere boeiende aspecten van onze stad te leren kennen. Onze prachtige crypte, onze historische gebouwen en art-deco wijk, ons rijk industrieel patrimonium, onze Fiertel en Bommelfeesten, onze culturele- en sportinfrastructuur, onze prachtige natuur.

Weinigen weten trouwens dat de stad Ronse een van de bosrijkste gemeenten van Oost-Vlaanderen is.

In naam van alle Ronsenaars dank ik U van harte voor dit bezoek, dat voor altijd in de annalen van onze stad zal geboekstaafd blijven. Mag ik U dan ook vriendelijk verzoeken het Gulden Boek te ondertekenen, waarna wij U ook graag een klein aandenken aanbieden. Nadien nodig ik U allen uit om samen het glas te heffen op het Prinsenpaar.

Dinsdag 27 maart 2007

Luc Dupont

Burgemeester

Ronse in lentestemming voor Filip en Mathilde (2)

Fmbalkon "Uw bezoek is een aansporing voor de stad om op de ingeslagen weg verder te gaan", zei burgemeester  Luc Dupont tijdens zijn speech op het stadhuis. Honderden Ronsenaars en vooral veel Ronsenaartjes kwamen zijn woorden kracht bijzetten door het prinsenpaar toe te juichen. Filip en Mathilde schudden dan ook handjes dat het geen naam had. 

Filipmathilde2703_002 Nog voor er ook maar één zwarte limo in het zicht was, haalden werkmannen gisterochtend de nieuwe rode loper uit de verpakking en rolden hem uit voor het stadhuis.

Stewal

Even voor 9.30 uur kwam het prinselijk gevolg aan op de industriezone voor de eerste stop van de dag. Technologiebedrijf Stewal had de prinselijke aandacht getrokken vanwege de innovatieve manier waarop het metalen gereedschap op maat vervaardigd. Van de vorm waarin de kunststoffen plaatjes van uw stopcontact worden gegoten, over pers- en gietvormen voor de productie van dakpannen, tot onderdelen van militaire straaljagers en andere ruimtetuigen. Sinds Sofie en An-Sylvie Steenhoudt in 1996 hun vader Hugo aan het hoofd van het bedrijf hebben vervoegd, is Stewal bovendien een echte familiale KMO. Een beetje zoals de familie Van Saksen-Coburg zelf dus.

Fmstewal Filip en Mathilde namen rustig de tijd om het machinepark te bekijken en een praatje te slaan met de werknemers. Bij wijze van aandenken aan het bezoek kregen ze een bas-reliëf van zichzelf dat in het atelier werd gefreesd.

Aan ‘t Spoor

Filipmathilde2703_011 Van daar naar Wijkcentrum Aan ’t Spoor waar Filip en Mathilde verwelkomd werden door de kleuters van de wijkafdeling Marijve van de Decrolyschool. Ze maakten de prinses helemaal week met een aandoenlijk liedje. Binnen maakte het prinselijke paar kennis met de activiteiten van het wijkcentrum, een initiatief van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en de stad Ronse. De medewerkers van het centrum sleutelen door middel van buurtwerkinitiatieven aan de zelfredzaamheid en de participatie van kansengroepen. Bedoeling is om ze uit de spiraal van kansarmoede te halen.
Fmspoor Mathilde en Filip kregen tekst en uitleg over composteren. De prinses werd door de compostmeester zelfs van dichtbij geconfronteerd met de onsmakelijke beestjes die voor de afvalverwerking zorgen. Een tafel verder werd ze dan weer vriendelijk verzocht om ervoor te zorgen dat in de Prinsenkouter een park voor de buurtbewoners wordt aangelegd. Aan de voordeur maakte Nelly Vandendriessche zich intussen druk omdat ze gemerkt had dat de Grote Markt niet versierd was met ballonnen. “De prins en de prinses verdienen beter”, vond de prinsenfan.

Stadhuis

Fmgr

In plaats van ballonnen kregen de hoge gasten echter een volksbad om u tegen te zeggen. Het stadsbestuur had de scholen massaal gemobiliseerd en de meesters en juffen van de lagere afdelingen waren wat graag op de uitnodiging ingegaan. Het was tenslotte geen weer om binnen te blijven zitten.
Fm1 Burgemeester Luc Dupont leidde de kroonprins en zijn gemalin over de nieuwe traploper van het stadhuis naar de trouwzaal waar hij ze een haarscherpe socio-economische analyse van de stad voorschotelde. “Het bijzonder taalstatuut van onze stad veroorzaakt bijzondere problemen”, aldus Dupont. “De faciliteiten hebben er immers voor gezorgd dat Ronse niet kon fusioneren met andere gemeenten en dat we een aantrekkingspool zijn voor Franstaligen uit Wallonië en uit Brussel. Velen van de nieuwkomers maken niet het onderscheid tussen faciliteiten en tweetaligheid, waardoor het beeld ontstaat van een tweetalige stad, totdat men ontdekt dat men, om hier werk te vinden, wel degelijk het Nederlands moet machtig zijn. Dit verklaart voor een groot deel onze te hoge werkloosheid, werklozen die voor het merendeel laaggeschoold, eentalig Frans of allochtoon zijn.”

Fmvolksbad1 Fmvolksbad2_2 Na de ondertekening van het gulden boek, de overhandiging van enkele geschenken en een receptie met de gemeenteraadsleden, notabelen en industriëlen daalden de prins en de prinses terug neer onder het volk. Onder een stralende lentezon namen ze tenslotte rustig de tijd om handjes te schudden.

foto 's David Stockman

Oudere berichten:
> Records voor VZR in Bonn en Gent
> KSK Ronse wint verdiend met 1-0 van FC Doornik
> Toneelgroep NUNC 14 maart in CC De Brouwerij met 'Zwerfkei'
> Leven en dood
> Zaterdag voetbaltopper Ronse - Doornik
> Ronse present op prestigieuze Franse vakantiebeurs Tourissima
> Vermist: Philippe Vanbalberghe
> WTC Vlaamse Ardennen viert kampioen
> Jo Lemaire komt naar Ronse
> Dikketruiendag: oproep inzenden foto's
> Aanvragen attesten via website Ronse
> Leven en dood
> Ronse vroeger en nu
> Ongeval met fietsers op N60 richting Ronse, update
> Wie tapt de beste pint van Ronse?
> Squash Club Ronse scoort op Belgisch kampioenschap
> Leven en dood
> Verkeersgegevens januari Ronse
> Hoe Ronsenaars meevoelen met de gruwel in Dendermonde
> Stijn Delabie nieuwe redacteur Ronse blogt

Archieven per maand:
| mei 2009 | maart 2009 | februari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007 | december 2006

Ronse blogt

  • Stijn Delabie is correspondent voor Ronse.

    Stijn is een nieuwe Ronsenaar. In september 2006 kwam hij over van Gent, waar hij geboren en getogen is. Waarom Ronse? Zijn vrouw werkt in Oudenaarde en het is aangenaam om dicht en toch net ver genoeg van het werk te wonen. Daarbij kunnen jonge mensen in Ronse nog aan een betaalbaar huis geraken, is de omgeving groen, de stad mooi en heeft de sfeer iets open en werelds. Ook aangenaam dat hij zijn Gentse 'r' kan behouden, die is ongeveer hetzelfde.

Zoeken

Nieuws uit ronse

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!