Home  Regio  sintlievenshoutem  sintlievenshoutem blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's uit Sint-Lievens-Houtem?
Laat het weten aan: Jan
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Gezocht: brandweerrekruten en vrijwilligers Huize Vander Schueren

De vrijwillige brandweerdienst is op zoek naar nieuwe rekruten. Er wordt een infoavond voorzien op 8 mei 2009 om 19.30u voor Houtemse kandidaten in de Voorpost Letterhoutem - Keiberg - Letterhoutem. Wie meer info wil, kan terecht bij de brandweerdienst op: 09-364 64 00, mail naar commandant@brandweerzottegem.be of surf naar www.brandweerzottegem.be.

Ook Huize Vander Schueren zoekt vrijwilligers die op geregelde tijdstippen met een bewoner willen gaan wandelen, een film bekijken, fietsen, ... Vrijwilligers die een paar uurtjes willen komen strijken of tuinieren, zijn eveneens zeer welkom. Meer informatie is verkrijgbaar op 6 maart tussen 14 en 16u. Contactgegevens: Huize Vander Schueren, O.C. Broeders Ebergiste, Broeders van Liefde, Eiland 2, Sint-Lievens-Houtem (053-63 16 20). 

Gemeentehuis wordt uitgebreid

Gemeenteraad

Het gemeentebestuur heeft in haar jongste zitting unaniem de procedure goedgekeurd voor het aantstellen van een ontwerper die de uitbreiding van het gemeentehuis moet uittekenen. Het gaat meer specifiek om de uitbreiding van de technische dienst, het voorzien van een terras aan de gemeenteraadszaal en de uitbreiding van het gemeentesecretariaat met een onthaalbalie. Er wordt ook ruimte voorzien voor een lift. Geraamd kostenplaatje: 100.000 euro.

Op vraag van sp.a-raadslid Tom De Meyer of rekening werd gehouden met de eventuele aankoop van de oude rijkswachtkazerne op de Molenkouter (waar de OCMW-diensten zullen ondergebracht worden), antwoordde burgemeester Latoir: 'De Regie der Gebouwen heeft lang getalmd om de knoop door te hakken over een eventuele verkoop van de kazerne aan onze gemeente. Onlangs kwam er toch witte rook. De Regie onderzoekt momenteel op welke manier de verkoop zal geregeld worden. Een eventuele aankoop van de kazerne zal dus wel degelijk gevolgen hebben voor de verbouwing van het gemeentehuis. We zitten nu immers nog maar in de ontwerpfase.'

Vrijwilligers voor bemanning stem- en telbureaus

090213 VER Op 7 juni aanstaande vinden Vlaamse en Europese verkiezingen plaats. Daarvoor zijn vele duizenden voorzitters, secretarissen en bijzitters nodig om de stem- en telbureaus te bemannen. De vrederechter duidt in principe de voorzitters aan, die op hun beurt bijzitters zoeken.

Voor vele vrederechters is deze procedure een processie van Echternach omdat veel door het lot aangewezen burgers proberen aan hun burgerplicht te ontsnappen. Daarom verkennen meer en meer gemeenten op voorhand het terrein en gaan ze op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Zo ook Sint-Lievens-Houtem.

"Ook bij de vorige verkiezingen deden we al een beroep op vrijwilligers. Dat zal dus voor de komende verkiezingen van 7 juni niet anders zijn. Bovendien stimuleren we ook onze eigen gemeentemedewerkers en hun familie om zich als vrijwilliger op te geven. Op die manier slaagden we er bij de federale verkiezingen van twee jaar terug in om de bureaus maximaal te bezetten", aldus gemeentesecretaris Gwen Quipor.

Infodagen ruilverkaveling in februari en maart

In april 2008 werd een openbaar onderzoek georganiseerd waarin de 'inbreng' in de ruilverkaveling in Sint-Lievens-Houtem werd onderzocht. Eigenaars en gebruikers konden hun bezwaren, opmerkingen of correcties op hun 'inbreng' meedelen. Het ruilverkavelingscomité heeft al deze gegevens onderzocht en een beslissing genomen. Deze beslissingen werden verwerkt in het dossier 'inbreng' en alle eigenaars en gebruikers in de ruilverkaveling worden per aangetekende brief op de hoogte gebracht van hun definitieve inbreng tijdens deze neerlegging.

Infodagen

De Vlaamse Landmaatschappij zal tijdens vaste infodagen aanwezig zijn voor het verstrekken van inlichtingen in De Fabriek. De infodagen vinden plaats telkens van 9 tot 12u en van 13 tot 16u op volgende data: 23/2 - 24/2 - 25/2 - 26/2 - 2/3 - 3/3 - 4/3 - 5/3 - 9/3 - 10/3 - 11/3 en 12/3.

Tijdens deze dagen is ook de herverkavelaar aanwezig voor het noteren van uw wensen met betrekking tot de nieuwe kavels. Deze zullen tijdens de volgende fase in de ruilverkaveling worden verwerkt. Wensen die u al eerder meegedeeld heeft, blijven geldig. U hoeft deze niet opnieuw te formuleren.

Betwistingen

Gedurende dertig dagen na ontvangst van de aangetekende brief kunnen eigenaars en gebruikers de vastgestelde puntenwaarde en de perceelsoppervlakte betwisten bij de vrederechter van Herzele. De belangrijkste voorwaarde om de oppervlakte te kunnen betwisten, is dat de oppervlakte voor eenzelfde eigenaar of gebruiker minimaal 2% afwijkt van zijn totale eigendom of gebruik.

Ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem

090206 RUI Een ruilverkaveling is het ruilen en herschikken van gronden binnen een afgebakend gebied. In plaats van kleinere, versnipperde percelen krijgen de eigenaars en gebruikers één of meerdere grote, goed toegankelijke blokken die indien mogelijk bij de landbouwbedrijfszetel liggen. Maar naast landbouwstructuurverbetering komen ook landschapszorg, natuurbehoud, archeologie en recreatie aan bod.

Gezamenlijke stookolieaankoop door OCMW's is toegelaten

De OCMW's van Sint-Lievens-Houtem en Zottegem mogen opnieuw een gezamenlijke aankoop van stookolie organiseren. Dat was het vonnis van de Oudenaardse rechtbank van koophandel na een klacht van brandstoffederatie Brafco.

In het najaar van 2008 organiseerden de OCMW's van Sint-Lievens-Houtem en Zottegem een gemeenschappelijke stookolieaankoop waarop iedereen kon intekenen. Het stookoliecontract - goed voor 2,8 miljoen liter aan 0,7079 euro per liter - werd binnengehaald door Peter De Vos uit Nazareth. Een lage aankoopprijs kon worden bedongen door de omvang van de bestelling. Tegen deze manier van handelen spanden tien brandstofhandelaren en hun federatie Brafco een rechtszaak aan.

De rechter van koophandel sprak beide OCMW's vrij van inbreuken tegen de wet op de handelspraktijken, de wet op de bescherming van de consument en de wetgeving overheidsopdrachten. Volgens de rechter wilden de OCMW's zichzelf niet verrijken, noch de handelaars aanzetten om met verlies te verkopen.

Het volledige vonnis kunt u hier downloaden: Download 090204 OCMW-vonnis

De rechtszaak kostte beide OCMW's inmiddels al 8.400 euro. "Het is wraakroepend dat we dat geld niet op een zinniger manier kunnen investeren", aldus Zottegems OCMW-voorzitter Kurt De Loor. Of er een nieuwe gezamenlijke aankoop van stookolie komt in beide gemeenten, is voorlopig nog afwachten.

Overlagingswerken op Marktplein

Gemeenteraad 

Omdat de rijwegverharding aan de noordzijde van het Marktplein sterk is verweerd, is het noodzakelijk een overlaging uit te voeren. Op die manier wordt de fundering van de rijweg beschermd en de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd. Op de vraag van raadslid Tom De Meyer (sp.a) of een overlaging nog de moeite loont met het oog op de nakende heraanleg van het marktplein, antwoordde schepen Erauw (NH) dat de situatie momenteel onhoudbaar is en niet langer verkeersveilig. De gemeenteraad besliste om de raming van 40.710 euro goed te keuren en de onderhandelingsprocedure op te starten.

Datum van uitvoer van werken is voorlopig onbekend. Een en ander zal wel bij hoogdringendheid gebeuren, zodat de renners van de Ronde van Vlaanderen op 5 april waarschijnlijk al over nieuw asfalt zullen rijden.

Nieuwe folders belbus beschikbaar vanaf 5 februari

090129 BEL De nieuwe folders van de belbus Herzele - Sint-Lievens-Houtem zijn vanaf 5 februari beschikbaar op het gemeentehuis en in de bibliotheek. De belbus rijdt speciaal voor de inwoners en bezoekers van Sint-Lievens-Houtem van en naar de marktzone. Op week- en zaterdagen kunt u de belbus bestellen van 7 tot 19u. Op zon- en feestdagen is dat van 7 tot 13u. Als u een rit met de belbus wilt reserveren, moet u minstens twee uur op voorhand contact opnemen met de belbuscentrale. U kunt maximaal twee weken vooraf een rit reserveren. Voor meer info kunt u contact opnemen via lijninfo (070-220 200). De belbuscentrale zelf bereikt u via 09-210 94 94.

Zwaar verkeersongeval op N42

Gisteren rond 16.30 gebeurde een zwaar verkeersongeval op de N42 Wetteren-Zottegem ter hoogte van Ijshoute in Balegem. Bij een inhaalpoging botste een wagen frontaal met een tegenligger waardoor die in de gracht terechtkwam. De Zottegemse en Merelbeekse brandweer had de grootste moeite om de automobilist uit het wrak te bevrijden. Drie zwaargewonden werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de N42 een tijdje volledig afgesloten en werd het verkeer omgeleid via Sint-Lievens-Houtem.

Gemeente zoekt Deskundige Natuur en Milieu (niveau B)

De gemeente Sint-Lievens-Houtem is dringend op zoek naar een deskundige Natuur en Milieu van niveau B. Het gaat om een halftijdse tijdelijke functie voor de periode van 1 maart tot 1 september, ter vervanging van een personeelslid met zwangerschapsverlof.

Kandidaten moeten in het bezit zijn van een van volgende diploma's: bachelor landschaps- en tuinarchitectuur, bachelor agro- en biotechnologie, bachelor milieumanagement, bachelor onderwijs met affiniteit met milieu en natuur (biologie/aardrijkskunde) of bachelor in een gelijkaardige richting met accent op milieu en natuur. Kandidaten moeten beschikken over een rijbewijs B, bereid zijn buiten de normale diensturen te werken, slagen voor het selectie-interview en beschikbaar zijn vanaf 1 maart.

De deskundige Natuur en Milieu staat in voor de voorbereiding en uitvoering van diverse natuur- en milieudossiers en -projecten. Hij/zij adviseert de milieuambtenaar over natuur- en milieuaangelegenheden in Sint-Lievens-Houtem.

Geïnteresseerden sturen hun motivatiebrief, bijbehorend cv en kopie van diploma uiterlijk tegen 9 februari naar het college van burgemeester en schepenen - Martkplein 3 - 9520 Sint-Lievens-Houtem. De selectie vindt plaats op 12 februari. Voor meer informatie kunt u terecht bij Martine Immegeers op 053-60 27 28 of mail naar personeelsdienst@sint-lievens-houtem.be.

1,6% van Houtemse leerlingen spreekt geen Nederlands

1,6% van de leerlingen die in Sint-Lievens-Houtem school lopen, spreekt geen Nederlands. In absolute cijfers gaat het om 16 leerlingen op een bestand van 993. Dat is een minimale daling in vergelijking met drie jaar geleden. Met dit cijfer blijft onze gemeente ver onder het Oost-Vlaamse gemiddelde van 10,4%.

En dat blijkt ook na een gesprek met Johan Note en Ginette Claus, respectievelijk directeur van het Sint-Lievensinstituut en directrice van de basisschool Hofkouter. Johan Note: 'In onze school zitten wel een tweetal kinderen die thuis een andere taal spreken maar op school perfect meekunnen in het Nederlands. We hebben dus voorlopig geen nood aan een aangepast programma voor anderstalige leerlingen. Mochten we morgen zo'n leerling binnen krijgen, dan zal een en ander worden opgenomen met onze zorgcoördinator, aangevuld met vrijwilligerswerk. Ik ben er overigens van overtuigd dat kinderen die in de lagere school instappen, het veel moeilijker hebben dan kleuters. Het is onvoorstelbaar op wat voor een korte tijd kleuters erin slagen zich verstaanbaar te maken en onze taal op te pikken.'

Eenzelfde geluid bij Ginette Claus. 'We hebben twee Turkse leerlingen die perfect Nederlands praten. Vanuit het departement Onderwijs krijgen we pas extra uren toebedeeld vanaf we over een bepaald aantal anderstalige leerlingen beschikken. Maar dat probleem stelt zich vooralsnog niet.'

Dsc00240 Dsc00242

Oudere berichten:
> Erfgoedbeleidsplan Viersprong voorgesteld
> Guido Belcanto en Alex Agnew uitverkocht
> Sport@com voor betaalbare evenementen
> Weggelopen Bavegemse Saarlooswolfhond legt heel parcours af
> KWB organiseert gezelschapspellenavond op 20 februari
> Brandweer kostte gemeente 294.722 euro in 2006
> Allgro opent in het najaar nieuwe productiehal
> Voetbaluitslagen uit Sint-Lievens-Houtem
> Infoavond EHBO bij kinderen op 11 februari
> Vlaams minister Crevits komt aansluiting E40 - N42 bekijken
> Infodagen ruilverkaveling in februari en maart
> KWB serveert valentijnsontbijt
> Gezamenlijke stookolieaankoop door OCMW's is toegelaten
> Topsnookercoach Chris Henry op 7 februari te gast in Snooker Argus
> Overlagingswerken op Marktplein
> Intro vzw verzorgt groenonderhoud
> Voetbaluitslagen uit Sint-Lievens-Houtem
> Workshop fruitbomen snoeien op 7 februari
> Verenigingen kunnen graantje meepikken van passage RVV
> Nieuwe folders belbus beschikbaar vanaf 5 februari

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008

Sint-Lievens-Houtem blogt  • Jan De Naeyer is webcorrespondent voor Sint-Lievens-Houtem.

    Jan woont in het idyllische Zonnegem, net op de grens met Vlierzele. Als hoofdberoep is hij communicatieverantwoordelijke bij een Vlaamse overheidsinstelling. Daarnaast is hij vooral bezig met redactiewerk, copywriting en quality time.

Zoeken

Nieuws uit sintlievenshoutem

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!