Home  Regio  sintlievenshoutem  sintlievenshoutem blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's uit Sint-Lievens-Houtem?
Laat het weten aan: Jan
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Ronde van Vlaanderen: 900 euro voor standruimte

090223 WIE Zoals al herhaaldelijk gemeld doet de Ronde van Vlaanderen op zondag 5 april ook Sint-Lievens-Houtem aan. De gemeente zal een groot openlucht TV-scherm huren, waarop de Ronde vanop het Marktplein kan gevolgd worden na de doortocht van de renners rond 12.30u. Er komt ook een podium op de Markt van waarop vanaf 11u tot ruim na de aankomst in Meerbeke muzikale animatie wordt verzorgd.

De gemeente biedt de mogelijkheid aan geïnteresseerde particulieren en bedrijven om standruimte te reserveren in de twee tenten die op het Marktplein zullen opgetrokken worden. Er moet minimaal 36 m² gehuurd worden à rato van 25 euro per vierkante meter. Elke huurder ontvangt per 36 m² ook vijf VIP-parkeerplaatsen en een flatscreen op de stand.

Tijdens het evenement mogen op het openbare domein geen sterke dranken (meer dan 15% alcohol) verkocht worden. Een gelegenheidscafé of -snackbar waar occasioneel voeding of drank wordt verkocht, is eveneens verboden. Uitbaters van horecazaken krijgen wel de mogelijkheid om hun handelszaak uit te breiden met een (groter) terras.

De sp.a en enkele leden van Open VLD onthielden zich bij de stemming van dit reglement. 'Voor die ene keer dat de Ronde in Houtem passeert, mag de gemeente gerust gratis ruimte in de tenten ter beschikking stellen aan verenigingen', aldus Open VLD-raadslid Hubert Berckmoes.

Gemeentehuis wordt uitgebreid

Gemeenteraad

Het gemeentebestuur heeft in haar jongste zitting unaniem de procedure goedgekeurd voor het aantstellen van een ontwerper die de uitbreiding van het gemeentehuis moet uittekenen. Het gaat meer specifiek om de uitbreiding van de technische dienst, het voorzien van een terras aan de gemeenteraadszaal en de uitbreiding van het gemeentesecretariaat met een onthaalbalie. Er wordt ook ruimte voorzien voor een lift. Geraamd kostenplaatje: 100.000 euro.

Op vraag van sp.a-raadslid Tom De Meyer of rekening werd gehouden met de eventuele aankoop van de oude rijkswachtkazerne op de Molenkouter (waar de OCMW-diensten zullen ondergebracht worden), antwoordde burgemeester Latoir: 'De Regie der Gebouwen heeft lang getalmd om de knoop door te hakken over een eventuele verkoop van de kazerne aan onze gemeente. Onlangs kwam er toch witte rook. De Regie onderzoekt momenteel op welke manier de verkoop zal geregeld worden. Een eventuele aankoop van de kazerne zal dus wel degelijk gevolgen hebben voor de verbouwing van het gemeentehuis. We zitten nu immers nog maar in de ontwerpfase.'

Brandweer kostte gemeente 294.722 euro in 2006

DSC00245 Met het oog op de organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten, werden de gemeenten in onze provincie opgedeeld in gewestelijke groepen ter bestrijding van brand. De samenstelling van die groepen gebeurt door provinciegouverneur André Denys. Elke gemeente moet een forfaitaire jaarlijkse bijdrage betalen.

Voor 2005 bedroeg die voor Sint-Lievens-Houtem 284.077 euro. Voor 2006 was dat 294.722 euro. De bijdragen voor 2007 en 2008 zijn nog niet bekend.

Vlaams minister Crevits komt aansluiting E40 - N42 bekijken

Maandag ontvangen Oost-Vlaams provinciegouverneur André Denys en 10 burgemeesters (waaronder die van Sint-Lievens-Houtem) Vlaams minister van Openbare werken Hilde Crevits (CD&V). Het werkbezoek van de minister heeft als doel om de toestand van de carpoolparking en het voorsorteren op de pechtstrook op de E40 nader te bekijken.

Pendelaars die met de wagen uit Gent komen, hebben het immers ongetwijfeld zelf al vastgesteld. Tijdens de spitsuren is het nemen van de afrit in Wetteren geen sinecure, ondanks de nog niet zo lang geleden aangelegde rotonde boven de autosnelweg. Vaak staat een file tot op de pechtstrook van de E40 met alle gevolgen vandien. De problemen situeren zich vooral op de N42 richting Zottegem.

Intro vzw verzorgt groenonderhoud

Gemeenteraad

090127 GRO Vanaf 1 maart gaat het gemeentebestuur een samenwerkingsverband aan met de vzw Intro voor het groenonderhoud. Het tewerkstellingsinitiatief Intro zal instaan voor het onderhoud van het sportcomplex Hemelrijk, de kerkhoven en de speelterreintjes. Daarvoor werd op het budget 2009 60.000 euro ingeschreven. Door in te tekenen op dit samenwerkingsverband houdt de gemeente ruimte vrij voor het eigen personeel en materiaal voor andere noodzakelijke werken inzake groenonderhoud.

Intro biedt tewerkstelling aan doelgroepwerknemers aan en biedt onder andere gemeenten de mogelijkheid om een beroep te doen op haar diensten. In Sint-Lievens-Houtem zullen minstens vijf doelgroepwerknemers onder begeleiding van een instructeur tewerkgesteld worden. Hun arbeidsregime omvat vier werkdagen + een opleidingsdag per week. De duur van het project bedraagt (voorlopig) één jaar.

Verenigingen kunnen graantje meepikken van passage RVV

Op zondag 5 april passeert de Ronde van Vlaanderen in Bavegem, Letterhoutem en op het Houtemse Marktplein. Het gemeentebestuur zal een groot scherm voorzien zodat na de doortocht niemand een seconde hoeft te missen van het spektakel. Daarnaast zal ook de nodige animatie aanwezig zijn. In twee grote tenten kunnen Houtemse verenigingen een aantal vierkante meter afhuren om hun activiteiten voor te stellen of om een hapje en drankje aan te bieden. Meer informatie is te verkrijgen bij de sportdienst (053-60 72 33 - sport@sint-lievens-houtem.be) of schepen van Feestelijkheden Bernard Van Pamel (053-62 16 40 - bernard.vanpamel@sint-lievens-houtem.be).

Zoals al aangekondigd, moest elk initiatief dat werd genomen naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen een voorafgaande goedkeuring krijgen van de burgemeester. De deadline voor het indienen van voorstellen (aanvankelijk vastgelegd op 1 februari) wordt verlegd naar 15 februari.

Sint-Lievens-Houtem verliest vertegenwoordiger in Raad van Bestuur SOLvA

Gemeenteraad

De Sociale Ontwikkelingsmaatschappij Land van Aalst (SOLvA) aanvaardt de toetreding van volgende gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm. Aangezien de vlag 'Land van Aalst' de lading van aangesloten gemeenten niet langer dekt, wordt SOLvA omgevormd tot SOM Zuid-Oost-Vlaanderen.

Door het grote aantal aangesloten gemeenten (vroeger 12, nu 22) wordt het aantal bestuurders beperkt tot 1 per 20.000 inwoners in plaats van 10.000 inwoners. Sint-Lievens-Houtem had op 1 januari 2008 9.534 inwoners. Daardoor verliest Sofie Boeykens (NH) haar zitje in de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur krijgt evenwel de mogelijkheid tot het instellen van een gedecentraliseerd adviescomité. Dit adviescomité zal worden samengesteld op de eerste algemene vergadering van het omgevormde SOLvA op 16 februari. In dat adviescomité worden alle bestuurders opgenomen die uit de boot vielen, net als de leden van het directiecomité dat ophoudt te bestaan. Sofie Boeykens wordt lid van het adviescomité.

Windturbines in Vlierzele?

De Oost-Vlaamse provincieraad heeft een ontwerpplan klaar voor de potentiële inplanting van midden- en grootschalige windturbines in onze provincie. Aangezien windturbines een aanzienlijke impact hebben op het omliggende landschap en de leefkwaliteit van de aanpalende bewoners, is een consequente ruimtelijke visie op de inplanting ervan onontbeerlijk.

Het openbaar onderzoek loopt tot 2 maart 2009. Het ontwerp van beleidskader ligt ter inzage op het gemeentehuis, waar ook bezwaren en opmerkingen kunnen ingediend worden. De infokrant over windturbines van de provincie Oost-Vlaanderen kunt u hier downloaden.

Een (heel onduidelijke) kaart met een overzicht van de mogelijke inplantingzones vindt u op de website van de provincie Oost-Vlaanderen. Daaruit blijkt dat - wat Sint-Lievens-Houtem betreft - windturbines mogelijks kunnen ingeplant worden langsheen de E40 in Vlierzele.

Wat de potentiële geluidshinder betreft, stelt het ontwerp van beleidskader dat die op een afstand van 250 meter van de windturbine een aanvaardbaar niveau bereikt. Ook slagschaduw - een stroboscopisch effect doordat de rotor van de turbine telkens voor de zon draait - kan hinder veroorzaken. Een antwoord op heel wat vragen vindt u alvast in de FAQ's van de provincie.

081226_01

(Foto: Solarwindtech)

Gemeente zoekt halftijds sportmonitor en halftijds jeugdconsulent

Het gemeentebestuur is op zoek naar een halftijdse sportmonitor en een halftijdse jeugdconsulent in contractueel verband voor één jaar, en dit om het sport- en jeugdaanbod van de gemeente verder uit te bouwen.

Een diploma van bachelor in de Lichamelijke Opvoeding is vereist. Daartegenover staat een minimaal brutojaarsalaris van 17.300 euro (+ maaltijdcheques).

Ten laatste tegen 6 februari sturen geïnteresseerden hun gemotiveerde kandidatuur, uitgebreid CV en kopie van diploma naar het college van burgemeester en schepenen. De selectie vindt plaats op 18 februari. Indiensttreding is voorzien vanaf 1 maart. Meer info is te vinden bij Martine Immegeers op 053-60 72 28 of via personeelsdienst@sint-lievens-houtem.be.

De volledige functiebeschrijving kunt u hier downloaden: Download functiebeschrijving_sportjeugd.pdf

Monitoren gezocht voor speelplein 'De Ravotter'

Het gemeentebestuur zoekt ook monitoren om de speelpleinwerking in goede banen te leiden en om activiteiten in het kader van de grabbelpas- en tienerwerking te begeleiden. Kandidaat-monitoren moeten in de periodes van 6 april t.e.m. 17 april en van 6 juli t.e.m. 21 augustus minstens twee weken na elkaar inzetbaar zijn. Monitoren met een brevet ontvangen 29,05 euro per dag, zonder brevet is dat 26,10 euro.

Interesse? Stuur het inschrijvingsformulier uiterlijk tegen 1 februari terug naar de Dienst Jeugd en Cultuur - Fabrieksstraat 19 - 9520 Sint-Lievens-Houtem.

Vergunning nodig voor eenmalige activiteiten n.a.v. passage Ronde

081217_rvv Zoals al bekend, passeert de Ronde van Vlaanderen op 5 april in Bavegem, Letterhoutem en het centrum van Sint-Lievens-Houtem. De gemeente laat nu weten dat wie een publicitaire of commerciële activiteit wil uitbaten naar aanleiding van de passage van de Ronde, voorafgaand een vergunning moet krijgen van de burgemeester.

Alle aanvragen moeten ten laatste op 1 februari bij de burgemeester worden ingediend. Laattijdige aanvragen zullen niet meer in overweging genomen worden. De aanvragen moeten volgende gegevens vermelden: naam, adres en contactgegevens van de aanvrager, exacte omschrijving en locatie, de geplaatste logistieke faciliteiten, interne veiligheidsmaatregelen en de eventuele aanwezigheid van een medische hulppost.

Het volledige reglement kunt u hieronder downloaden: Download rvv_meldingsplicht.pdf

Oudere berichten:
> Erfgoedbeleidsplan Viersprong voorgesteld
> Guido Belcanto en Alex Agnew uitverkocht
> Sport@com voor betaalbare evenementen
> Weggelopen Bavegemse Saarlooswolfhond legt heel parcours af
> KWB organiseert gezelschapspellenavond op 20 februari
> Brandweer kostte gemeente 294.722 euro in 2006
> Allgro opent in het najaar nieuwe productiehal
> Voetbaluitslagen uit Sint-Lievens-Houtem
> Infoavond EHBO bij kinderen op 11 februari
> Vlaams minister Crevits komt aansluiting E40 - N42 bekijken
> Infodagen ruilverkaveling in februari en maart
> KWB serveert valentijnsontbijt
> Gezamenlijke stookolieaankoop door OCMW's is toegelaten
> Topsnookercoach Chris Henry op 7 februari te gast in Snooker Argus
> Overlagingswerken op Marktplein
> Intro vzw verzorgt groenonderhoud
> Voetbaluitslagen uit Sint-Lievens-Houtem
> Workshop fruitbomen snoeien op 7 februari
> Verenigingen kunnen graantje meepikken van passage RVV
> Nieuwe folders belbus beschikbaar vanaf 5 februari

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008

Sint-Lievens-Houtem blogt  • Jan De Naeyer is webcorrespondent voor Sint-Lievens-Houtem.

    Jan woont in het idyllische Zonnegem, net op de grens met Vlierzele. Als hoofdberoep is hij communicatieverantwoordelijke bij een Vlaamse overheidsinstelling. Daarnaast is hij vooral bezig met redactiewerk, copywriting en quality time.

Zoeken

Nieuws uit sintlievenshoutem

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!