Home  Regio  sinttruiden  sinttruiden blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Sint-Truiden?
Laat het weten aan:Egide
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Dertig jeugdige carnavalvierders op de bon

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken stelde gisteren tijdens de Verloren Maandagstoet 30 processen-verbaal op tegen carnavalvierders voor het gebruik van spuitbussen en andere attributen. Het gaat voornamelijk om minderjarige daders.

De politie nam heel wat producten in beslag die schade konden toebrengen aan andere feestvierders en gebouwen. In totaal kon de lokale politie vier grote huisvuilzakken vullen met spuitbussen, verfbussen, bussen scheerschuim, bloem en afwasdetergenten.

Aan de jongeren wordt een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd. De sanctie loopt tot maximaal 125 euro op. 'Alle secundaire scholen hadden nochtans een brief ontvangen waarin de verboden handelingen tijdens het carnavalsgebeuren stonden opgesomd. Ook wisten zij dat zij bij een overtreding het risico liepen op een proces-verbaal met administratieve sanctie', aldus hoofdcommissaris Philip Pirard.

'Uit deze vaststellingen concluderen we dat een strenger politieoptreden volgend jaar noodzakelijk zal zijn. Op die manier hopen we het carnavalsgebeuren in alle rust en in een aangename sfeer te kunnen laten verlopen', besluit de commissaris

Wat is verboden tijdens de stoet?

1. het werpen of gooien van opgeraapte confetti of slingerpapier.

2. het werpen of gooien van confetti of slingerpapier in openbare plaatsen waar dranken of eetwaren verkocht of verbruikt worden.

3. het werpen van vuurpijlen, poffers of andere ontplofbare voorwerpen, die kunnen hinderen of doen schrikken.

4. het gebruik van computerconfetti en spuitbussen met schuim of kleurstoffen en spuitbussen met haarlak, schoensmeer of enig ander middel dat verwondingen of schade kan veroorzaken aan personen of goederen, op de openbare weg of in de openbare inrichtingen. (Met computerconfetti wordt bedoeld de confetti vervaardigd uit afval van computerpapier. Enkel biologische afbreekbare confetti met een diameter van ongeveer 10 mm wordt toegelaten)

5. het werpen van voorwerpen die mensen of dieren kunnen verwonden, doen schrikken of bevuilen, of gebouwen en voertuigen kunnen bevuilen of beschadigen.

Politie schenkt combi aan dierenasiel

DSC_1022 De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft in 2006 een protocol afgesloten met vzw Dierenvrienden Sint-Truiden, waarbij alle loslopende dieren 24 uur op 24 worden opgehaald door het dierenasiel. Daardoor kan de lokale politie rekenen op een kwalitatieve opvang van loslopende en verloren dieren, meestal honden.

Voor het uitvoeren van de taak van hondenvanger heeft het dierenasiel Sint-Truiden naast de bestaande vzw Dierenvrienden Sint-Truiden een aparte vzw Dierenasiel opgericht.

De lokale politie draagt bij in de werking van de vzw Dierenasiel Sint-Truiden door middel van een tussenkomst van 1 personeelslid en de werkingskosten. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 30.000 euro per jaar. Deze samenwerking komt bovenop de al bestaande overeenkomst tussen het stadsbestuur en het dierenasiel, waarbij de stad huisvesting en een jaarlijkse subsidie verleent van 1.388 euro. Voor haar werking in 2008 heeft de vzw Dierenasiel 31.25O euro subsidie ontvangen van de lokale politie.

In totaal deed de vzw Dierenasiel in 2008 406 interventies waarbij 294 honden, 91 katten, 5 hamsters, 3 duiven, 2 reeën, 2 varkens, 2 vogels, 1 geit, 1 eend, 1 kip, 1 pauw, 1 uil, 1 slang en 1 marter naar het asiel werden overgebracht. Behalve de katten en de honden worden alle dieren overgebracht naar het vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder.

De lokale politie schenkt ook een combi aan de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden. De combi heeft geen striping en is met zijn 200.000 km afgeschreven.

Het dierenasiel vzw Dierenvrienden Sint-Truiden werkt al jaren uitstekend samen met het justitiehuis Hasselt en de lokale politie. Veroordeelden voeren in het dierenasiel bepaalde werkstrafen uit. Aangezien de begeleiding van de veroordeelden tijdens hun werkstraf een aanzienlijke en belangrijke taak is, heeft het dierenasiel aan het stadsbestuur ondersteuning gevraagd. Het stadsbestuur ondersteunt dit project. De projectaanvraag voor de coördinatie van de uitvoering van de werkstraffen werd overgemaakt aan het justitiehuis Hasselt. Het werd gunstig geadviseerd. Indien ook de federale overheidsdienst (FOD) Justitie dit project goedkeurt, start er spoedig een voltijdse medewerker in het dierenasiel om de uitvoering van de werkstraffen in goede banen te leiden.

Groen licht voor bouw Sociaal Huis

SocHuis_20090212_152042SocHuis 

OCMW-voorzitter Robert Bamps (Open VLD) glundert. Zijn project voor de bouw van een Sociaal Huis aan de Hoge Veser kreeg groen licht van de drie coalitiepartners. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

In 2004 startte het OCMW met de bouwplannen. Het Sociaal Huis zou in de leegstaande, historische vleugel van het voormalig klooster gehuisvest worden. Na de verkiezingen in 2006 keerde het tij en Open VLD en CD&V hadden bezwaren tegen de verbouwing. Er waren plannen om het hele OCMW, inclusief het Sociaal Huis naar een andere site te verplaatsen in de buurt van het administratief centrum. Daar zouden dan zowel de administratieve als sociale diensten geconcentreerd worden. Het Sociaal Huis zou op de huidige parking aan het adminstrtief centrum gevestigd worden. Die plannen waren aanleiding tot felle polemieken tussen de OCMW-voorzitter en de Open VLD/CD&V. Deze week kwam een einde aan het dispuut. De drie coalitiepartners zetten het licht op groen voor de bouw.

De oorspronkelijke kantelen gevel met een lengte van 42,80 meter is beschermd en wordt gerestaureerd. In de muur komen bijkomend nieuwe raamopeningen om de lichtinval in de kantoren en op het gelijkvloers te verkrijgen. Achter de gevel komt een volledig nieuwe ruimte met kelderniveau, gelijkvloers en eerste verdieping. De poort aan de zijde van de Cartuyvelstraat wordt de hoofdingang . De boogpoort aan de zijde van de Veser wordt opengewerkt en gedicht met klaar glas om het uitzicht op het groen van de Veser toe te laten.

'De nieuwe constructie oogt licht door de combinatie van glas en slanke metaalprofielen. Het is een toegankelijk en transparant huis', aldus de voorzitter. In het gebouw komen een onthaal, een wachtzaal, een speelhoek voor kinderen, een informatiehoek, ontmoetingsruimtes en een polyvalante vergaderruimte. Het complex blijft verbonden met het huidige OCMW. De nieuwbouw is op 1.715.000 euro geraamd en moet midden 2011 operationeel zijn.

Het Sociaal Huis is een wegwijzer waar alle inwoners terecht kunnen voor informatie en aanvragen voor premies en tegemoetkomingen. Zie ook krant van vrijdag 13 februari. Klik hier.  

(foto: zicht op het OCMW-complex met afbeelding van het Sociaal Huis aan de Veserkant.)

Monroe sluit een week de deuren

Schokdemperproducent Monroe  (Tenneco Automotive) sluit eind deze maand een week de deuren. De werknemers zullen dan collectief verlof moeten opnemen. Bij het bedrijf werden de contracten van 80 tijdelijken eerder al stopgezet.

Directie en vakbonden bij Tenneco Automotive bereikten vandaag een akkoord om de laatste week van februari collectief verlof in te voeren. Er zal dan gedurende vijf dagen niet geproduceerd worden.

Een andere maatregel die werd overeengekomen, is dat er op vrijdagen twee uur minder zal gewerkt worden om de dalende vraag naar schokdempers in Europa op te kunnen vangen. De vakbonden hadden er in dit verband bij de directie op aangedrongen om arbeidsduurvermindering te overwegen om zoveel mogelijk mensen aan boord te houden.

Vanaf deze maand werden er bij Tenneco Automotive in Sint-Truiden ook al geen weekendshifts meer gedraaid en werd het nachtwerk tot een minimum herleid.

Bij de schokdemperproducent in Sint-Truiden werken momenteel nog 940 arbeiders en ruim 300 bedienden. Zowat 100 interim-arbeiders verlieten het bedrijf in oktober van vorig jaar in het kader van een wereldwijde reorganisatie binnen de Tenneco-groep.

Stadspersoneel krijgt onderscheidingen

Bij gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel kregen gedecoreerden, gepensioneerden en bedenkers van tijd- en geldsparende voorstellen een onderscheiding, geschenken of een premie.

Gedecoreerde_2008_2

De gedecoreerden: Willem Driesen, Karina Bamps, Jean-Pierre Claus, Stephan Cleeren, Kathleen Cleynen, Linda Elen, Danny Hayen, Rita Reekmans, Brigitte Ruymen, Stephane Stevens, Odette Strauven, Danielle Vanbrabant, Patrick Vanspauwen en Peter Wiame.

De gepensioneerden: Lutgarde Bamps, Ivan Beets, Gilbert Broeders, Ida De Roy, Jacques Liebens,Gepensioneerden_2008_2  Gaston Lindekens, Yvonne Matterne, Camille Menten, Willy Petitjean, Daniel Pirard, René Van Peborgh, Yvonne Velaers, Ludo Verhoeven en Tony Wauters.

Vijf personeelsleden die zich in 2008 verdienstelijk maakten door initiatieven of acties te bedenken die de werking en de dienstverlening verbeteren, kregen een premie van 280 euro.

De bedenkers:

Frans Ooms stelde voor de bedeling van een aantal publicaties die traditioneel in december voor alle brievenbussen op het grondgebeid bestemd zijn, samen te laten gebeuren. Deze werkwijze betekent een aanzienlijke besparing en verhoogt de efficiëntie van de bedeling.

Winnaars_van_een_prijs_2008_2  Daisy Fisette wijdde een aantal collega's in in de geheimen van Parnassus, een computerprogramma dat de agendapunten van college en gemeenteraad beheert en opvolgt.

Marc Willems ontwierp een fiche om de aanvragers van een stedenbouwkundige vergunning te helpen om een volledig dossier klaar te maken.

Jean-Marie Franco bekommerde zich om een correcte en voor iedereen voordelige invulling van het rooster van de zwembadredders.

Lutgarde Jenaer tenslotte loste de problemen van het schoolzwemmen op, waardoor er geen overbevolking meer is in het zwembad en in de kleedkamers.

Foto's: stadsfotograaf Ivan Stas (klikken op foto om te vergroten)

Residentie Sint-Pieter is proefproject voor sociale woningbouw

Herbie_20081219_155754herbieVlaams minister voor Wonen Marino Keulen (Open VLD) opende officiëel de Residentie Sint-Pieter aan de Kwadensteenweg. Sint-Pieter is een proefproject voor de sociale woningbouw.

De Residentie is een gemengd, sociaal huisvestingsproject waarin zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoongelegenheden worden aangeboden. Voor de realisatie sloten de huivestingsmaatschappijen Nieuw Sint-Truiden (huursector) en Kleine Landeigendom (verkoopsector) een samenwerkingsakkoord af.

Residentie Sint-Pieter bestaat uit 39 huurappartementen, 10 koopappartementen en een ondergrondse garage voor 30 voertuigen en twee ruime fietsenstallingen. Alle appartementen beschikken over een kleine privé tuin voor de gelijkvloerse appartementen of over een ruim terras. De appartementen liggen rondom een centraal, deels verhard en deels groen binnenplein, dat verkeersvrij blijft.

Aan de achterkant van het terrein legt de de stad een voetgangers- en fietsverbinding naar de achterliggende verkaveling aan. Zo komt via de Spiegelstraat een snelle verbinding naar het stadscentrum tot stand.

De totale kostprijs van het project bedraagt 7,1 miljoen euro. De start voor de bouw van Residentie Sint-Pieter werd al in 2002 gegeven. Toen verwierf de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden een perceel van een halve hectare in de Kwadensteenweg, vlak in de buurt van de kerk Sint-Pieter. Dertien architectenbureaus waren kandidaat voor het uittekenen van de plannen. Na een eerste selectieronde bleven drie bureaus over. Een jury koos voor het project van W.A.W uit Leuven.

De werken startten op 2 mei 2006 De voorlopige oplevering vond op 12 augustus plaats. In de laatste week van augustus namen 39 huurders hun intrek. Van de tien koopappartementen werden er intussen vier verkocht. 'Nieuw Sint-Truiden leverde de voorbije tien jaar gemiddeld 47 nieuwe woningen per jaar op, maar er is nog altijd een lange wachtlijst van kandidaat-huurders. In 1998 waren er 517 kandidaten, eind 2008 zijn dat er 965', zegt Nieuw Sint-Truiden-voorzitter Hilde Visser.

Winkelcentrum baadt in winterlicht

Trudor006

Vier handelsstraten en vier pleinen zijn sedert gisterenavond in een totaal nieuwe verlichting gehuld. De middenstandsorganisatie Trud'Or pakt met een gloednieuw project uit. Trud'Or besteedt de komende vier jaar telkens een bedrag van 100.000 euro aan de straatverlichting.

De handelaars breken met de oubollige traditie van kerstverlichting en vervangen die door een sobere,Trudor008  eenvoudige maar zeer krachtige en uniforme verlichting over de hele stad. In totaal hangen er zestig lichtgordijnen in de Luikerstraat, de Diesterstraat, de Stapelstraat en de Clockemstraat. De bestaande straatverlichting wordt verder nog opgesmukt met vijfenvijftig lampenkappen. Bij het begin van elke winkelstraat licht een imposant Welkom in Sint-Truiden op. De Grote Markt is afgezoomd met lichtkelken rond de bomen. Ook elders zijn bomen extra versierd. In december komt er op de Grote Markt nog de klassieke kerstboom bij. Ook die wordt dit jaar speciaal aangekleed. De Cicindriashopping is versierd met vier originele feestluchters en op de pleinen zijn de bomen feestelijk gedecoreerd. De witte verlichting wordt afgewisseld met de glitter van blauwe lampjes.

De variatie en  combinatie van de verschillende uitvoeringen maakt een avondwandeling door het centrum tot een must. 'De lichtdecoratie is een echte creatie. We bezochten diverse beurzen, steden en bedrijven en kozen uiteindelijk voor de meest geavanceerde  Ledverlichting. De firma werkte met een combinatie van koude en warme Led's. Het gebruik van de warme Led's is een primeur voor de stad. Ze geven een zachte champagnekleur aan de verlichting. De nieuwe winterverlichting is ook bijzonder economisch. Ons vorig systeem was zeer kostelijk qua stroomverbruik', zegt Trud'Or-manager Peter Onkelinx.

'De lichtversiering is een signaal naar de handelaars en de bezoekers. Trud'Or is al langer bezig met een opwaardering van het stadscentrum. De winterverlichting en de organistaie van de feestmaand december en van de kerstmarkt vormen daarin het sluitstuk. De bezoekers verrassen we met de originele aankleiding van het centrum', aldus schepen van Middenstand Pascal Vossius (Open VLD).

Poëzie op het kerkhof

Gorsem_20081013_155902Het stadsbestuur is rond met poëzieborden aan de kerkhoven. De laatste borden werden vorig weekend geplaatst in Gelinden (Zo gaan moeders dood, door de Nederlandse Mieke van Baal), Gorsem (Dicht, door Katrien Frederix), Groot-Gelmen (Dood, door Lieve Devijver van Herent), Ordingen (Ga nu maar, door Herman Rohaert) en Runkelen (Bij het sas, door van L).

'Het zijn pareltjes van letteren die mijmeren over dood, gemis, rouw, troost, hoop, herinnering en liefde', aldus burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) bij de voorstelling van het gedicht Dicht (tekst op foto) van Katrien Frederix in Gorsem.

Sint-Truiden telt in totaal zeventien openbare begraafplaatsen. Ook op andere openbare plaatsen komen gedichten voor.  Op het kerkveld van de Trudo-abdij groet een gedicht de moderne pelgrim, een bundel werd gepubliceerd naar aanleiding van de Open Monumentendag in Nieuwenhoven  en de happening rond Fliegerdorf Bevingen. Het fruit kreeg kreeg zijn poëtische blikvanger met de brochure Fructuarium en het in cortenstaal gebrande gedicht Rooddood van Herman Rohaert op het domein Speelhof.

'Ik wil nog meer poëzie in de openbare ruimten in het stadscentrum en in de buurten, wijken en deelgemeenten. Alle sugggesties zijn welkom', aldus de burgemeester. Er zijn plannen om iets te doen op het containerpark en in het asielcentrum in Bevingen.

De stedelijke bibliotheek stelde als uniek aandenken een boekje met alle zeventien gedichten samen. Het is te koop bij Toerisme Sint-Truiden voor 2 euro.

Parade voor kandidaat-onderofficieren op Saffraanberg

Koning Albert II bezoekt donderdag 16 oktober de Koninklijke Militaire School voor onderofficieren in Saffraanberg. Tijdens dit bezoek krijgt de koning informatie over de opleiding van de kandidaat-onderofficieren. Voor het academiejaar 2008-2009 hebben zich 231 nieuwe studenten ingeschreven.Saffraanberg is na de verhuizing van de militaire scholen in Dinant en Zedelgem de enige plaats voor de opleiding van kandidaat-onderofficieren. Vorig jaar waren 517 kandidaten ingeschreven. Vrijdag had in Saffraanberg de plechtigheid plaats voor de erkenning van de promotie van dit academiejaar.  Enkele sfeerbeelden. Meer foto's: www.picasaweb.google.com/fotobink

_dsc0154_medium Dsc_3843_medium_2

Dsc_3870_medium Dsc_3908_medium

Dsc_3927_medium Dsc_3971_medium

(foto's: klikken om te vergroten)

Fruitkorf voor Albert en Paola

Img_0003Een delegatie van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers werd woensdag ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel. De Commanderie overhandigde in naam van de ganse fruitsector een fruitkorf met de nieuwe Belgische appel- en perenoogst. Dit jaar was de korf gevuld met Conférenceperen en twee nieuwe appelvariëteiten, Belgica en Kanzi.

Het Belgische perenaanbod bestaat voor 90 procent uit de variëteit Conférence. Binnen Europa is België de grootste exporteur van Conférenceperen naar Rusland. Door de slechte weersomstandigheden tijdens de bloei is de Europese perenproductie beduidend kleiner dan vorig seizoen. Ook in België loopt de Conférenceproductie terug van 255.000 ton naar 155.000 ton. De export naar Rusland, Scandinavië en Engeland loopt vlot en bijgevolg is de prijsvorming voor de producenten erg gunstig.

De nieuwe appelvariëteit Belgica werd 4 jaar geleden geselecteerd door Jean Moors uit Vlijtingen. De Belgische Fruitveiling zal dit seizoen 2 miljoen kilo Belgica-appels commercialiseren. Het nieuwe appelras Kanzi is ontstaan uit een kruising van de appelrassen Braeburn en Gala. De Europese productie van Kanzi bedraagt dit seizoen 15 miljoen kilo, waarvan 3 miljoen kilo gecommercialiseerd wordt door Veiling Haspengouw.

Voor de volgende jaren verwacht men een forse toename van de productie van Belgica, Kanzi en andere nieuwe appels zoals Greenstar, Junami, Rubens en Evelina.

Dit jaar was voor de eerste keer een wijnbouwer bij de delegatie aanwezig. Presidiumlid van de Commanderie Jean-Paul Broos bood bij deze gelegenheid de vorsten een fles Blanke Haspengouwer aan.

Oudere berichten:
> Violiste Griet Wiame vertolkt Mendelssohn
> Geven deze schilderijen aanstoot?
> Saartje Vandendriessche verkent de stad met Herbie
> Alweer ongeval aan kruispunt (N80) in Kortenbos
> Minister Veerle Heeren werd eregrootmaarschalk
> Boze brief over herstel verkeerslichten in Kortenbos
> Holle wegen krijgen een beurt
> Ann en Tom openen 'Mijn Resturant!' in Bogaardenklooster
> Dichters dragen voor in bib
> Waterbekken in 't Speelhof is ook wandelgebied
> Vergeet je wortels niet!
> Animatie op gemeenteraad
> Joske Bronckart: een carnavalist met het hart van een clown
> Miss STVV-kandidaten 2009
> Fruit uit de schoolautomaat
> Bogaardenklooster klaar voor 'Mijn Restaurant!'
> Kandidaat-onderofficieren verkopen voor 4330 euro Damiaanstiften
> Volksbal als weleer
> Geschenken voor snelle trouwers en snelle baby's
> Naakt in carnavalkrant choqueert

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007

Sint-Truiden blogt

  • Egide Lismond blogt over Sint-Truiden.

    Egide (Gingelom, °1941) werkt al dertig jaar voor het Nieuwsblad als correspondent voor Sint-Truiden en Gingelom (vroeger ook Borgloon, Heers en Alken). Hij is dus al sinds jaar en dag vertrouwd met Sint-Truidense toestanden. Naast zijn journalistieke carrière was hij ook leraar in Zepperen. Zijn hobby's zijn fietsen, spinnen, tennis en skiën.

Zoeken

Nieuws uit sinttruiden

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!