Home  Regio  sinttruiden  sinttruiden blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Sint-Truiden?
Laat het weten aan:Egide
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Kinderraad heeft eigen uithangbord

Kinderrraad_20090214_110754Kinderraad De kinderraad treedt naar buiten met een eigen website en een eigen zuil. Schepen Els Sneijers (SP.A) onthulde vandaag de zuil op de pui van de Jeugddienst. Op de zuil staat het logo van de kinderraad, dat een kinderraadslid zelf ontwierp en de benaming en website van de raad.

De vernieuwde website is jeugdig en speels opgevat en bevat verslagen van vergaderingen. Je kan ook foto’s bekijken van diverse acties en projecten van de kinderraad. Heel handig is de agenda van de raad, waarin geplande vergaderingen en acties terug te vinden zijn.

Een en ander moet de kinderraad herkenbaarder maken bij de bevolking.  Berichten van de raad vind je hier        

SP.A uitgeteld, maar strijdvaardig

Lijst burgemeester (SP.A/Groen!) geeft toe dat er in Sint-Truiden een nieuwe meerderheidscoalitie is. Open VLD en CD&V delen voortaan de lakens uit. Dat werd al in tal van dossiers duidelijk.

De betwistingen over het herstel van de sporthal van het Koninklijk Atheneum in de Jodenstraat zette dat nog eens extra in de verf. Volgens Lijst burgemeester moet de stad tot een overeenkomst met de schooldirectie komen. 'Nu er zich problemen voordoen met het dak van de sporthal van het gemeenschapsonderwijs in de Jodenstraat, wil de SP.A dat er maximaal getracht wordt door (harde) onderhandelingen met de verantwoordelijken, via erfpacht of een andere formule, om deze sporthal te kunnen blijven gebruiken voor de sportclubs van Sint-Truiden. Op korte termijn is er immers geen alternatief en de SP.A wil absoluut niet dat de betrokken sportclubs zonder accommodatie komen te zitten', zeggen burgemeester Ludwig Vandenhove en schepen voor Sport Johnny Vangrieken.

Open VLD en CD&V zien dit anders. Zij kiezen resoluut voor de bouw van een nieuwe hal aan het sportcomplex Sint-Pieter. 'De stad moet geen herstellingen uitvoeren aan een gebouw van het gemeenschapsonderwijs', reageert Jean-Paul Lavigne (Open VLD). Vorige week hadden ook schepen Roland Duchâtelet (Open VLD) en Bert Stippelmans bedenkingen bij het herstel van de sporthal. Argumenten: een nieuwe sporthal is beter aangepast aan de noden van de sportclubs en sporters kunnen in die buurt gebruik maken van de infrastructuur als parking en cafetaria.

De SP.A denkt niet aan toegevingen. 'Sedert de SP.A deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid, is er in Sint-Truiden een realistisch sportbeleid gevoerd dat sterk gericht is op de clubs en verenigingen. Ondanks de feitelijke nieuwe coalitie van CD&V en Open VLD en hun openlijke tegenstand, is de SP.A vast van plan dit beleid door te trekken.' In dat beleid is het gebruik van bestaande sportinfrastructuur als de sporthal in de Jodenstraat en de sporthal van het asielcentrum opgenomen. 'Op korte termijn biedt een nieuwe sporthal geen oplossing. Een nieuwbouw neemt veel tijd in beslag en de kostprijs moet ernstig bekeken worden. Als na onderzoek blijkt dat een nieuwe sporthal kan, kunnen we een beslissing nemen', vindt de burgemeester.

De onenigheid over de sporthal is de zoveelste bevestiging van de gewijzigde politieke machtsverhoudingen in de stad. Open VLD en CD&V trekken aan één koord. De SP.A wordt verplicht oppositie te voeren binnen de meerderheid.

Een greep uit de recentste twistpunten: de afbakening van woongebieden in de stadszone, de participatie in het windmolenpark, de werken in Groot-Gelmen, de huursubsidie voor de wereldwinkel, de nieuwe sporthal en wellicht wordt ook de overdekking van de buitenpetanquevelden en boogschuttersbaan Terbiest op de gemeenteraadszitting van maandag betwist.

Sneller met de trein naar Brussel en Hasselt

Mits aanpassingen van de spoorlijn is het mogelijk om over een vijftal jaar tien tot vijftien minuten sneller in Brussel te zijn met de trein. Dat zeggen de Vlaamse CD&V-volksvertegenwoordigers Veerle Heeren en Johan Sauwens. Veerle Heeren koppelt die plannen voor een snellere verbinding naar Brussel en Hasselt aan de herinrichting van de stationssite in Sint-Truiden. De twee CD&V'ers hielden vanmorgen een actie aan het station en deelden vijfhonderd pamfletten aan de treinreizigers uit.

Op de spoorlijn Hasselt-Landen moet onmiddellijk een vliegende kruising komen. Een vliegende kruising is een ontdubbeling van het spoor over een korte afstand van bijvoorbeeld een viertal kilometer. Die ontdubbeling komt best in de buurt van het station van Sint-Truiden, op het traject tussen Alken en Landen, waar het treinverkeer nu over één spoorlijn verloopt. Op die manier vergroot de tijdspanne waarin de treinen elkaar kruisen. Nu staat de trein in Landen vaak te wachten tot de trein uit Sint-Truiden binnenkomt of andersom. Volgens de CD&V'ers is die aanpassing snel te realiseren. De werken zijn niet eens zo duur. Daarna kan het hele traject Alken-Landen ontdubbeld worden. De vliegende kruising is goed voor een tijdwinst van zeven minuten naar Brussel. Als de ontdubbeling gerealiseerd is, zijn de pendelaars tien tot vijftien minuten vlugger op hun werk.

Dsc05877_2 Het is onbegrijpelijk dat nog altijd geen dubbel spoor ligt tussen Alken en Landen. Het eerste deel van lijn 21, tussen Landen en Sint-Truiden werd in dienst genomen op 6 oktober 1839. Ongeveer 8 jaar later, op 8 december 1847 reed de eerste trein vanuit Landen het station van Hasselt binnen. De volledige lijn werd in 1960 geëlektrificeerd zodat treinstellen met elektrische aandrijving op het traject konden worden ingezet. Het baanvak Alken-Hasselt werd in 1982 op dubbelspoor gebracht. In 2001 kondigde de NMBS aan dat de aanleg van het dubbel spoor tussen Landen en Alken werd opgenomen in de tienjarenplanning en dat de ontdubbeling tegen 2004 klaar zou zijn. In 2003 maakte toenmalig spoorbaas Karel Vinck brandhout van het plan en verdwenen heel wat Limburgse investeringen, waaronder het ontdubbelen van lijn 21. In het meest recente investeringsplan 2008-2012 is het ontdubbelen nog niet opgenomen. 'In feite is er sedert 1847 niet veel veranderd! En dit ondanks talloze en gerechtvaardigde vragen vanuit Zuid-Limburg', zegt Veerle Heeren.

'Momenteel spoor je meer dan 60 minuten van Sint-Truiden naar Brussel. Omdat de treinen mekaar moeten kruisen in Landen wordt de snelheid vaak kunstmatig laag gehouden of wordt lang gewacht in sommige stations. Vertragingen van 5 minuten tot en kwartier zijn voor pendelaars uit Sint-Truiden dagelijkse kost. Mits de vliegende kruising en een goede planning zou je de rit in 50 minuten kunnen klaren. Als op termijn de ontdubbeling er komt, zou dat zelfs in minder dan 45 minuten kunnen, sneller dan de wagen, ook zonder files', beweert Johan Sauwens.

De twee Limburgse volksvertegenwoordigers kloppen met hun voorstel bij de NMBS aan en vragen om zo spoedig mogelijk de vliegende kruising in Sint-Truden te voorzien.

De CD&V voegt aan het voorstel nog een plaatselijk luik toe. De CD&V wil de hele stationsbuurt ontwikkelen en vernieuwen. De stad, de NMBS en De Lijn hebben afgesproken om in de buurt het openbare vervoer en de publieke ruimten helemaal anders in te vullen, groene ruimten en verbindingen met zacht verkeer te creëren en om woon- en werkfuncties vast te leggen.

'Als het voormalig Belgacomgebouw wordt gesaneerd is er ruimte voor 300 extra parkeerplaatsen voor de treinreizigers. In de hele stationssite kunnen duizend parkeerplaatsen voor reizigers gerealiseerd worden. Wonen (bijna duizend nieuwe woongelegenheden in het groen), werken, kinderopvang en een fantastische welzijnscampus, kuieren in het groen en snel met bus of trein naar Brussel of Hasselt, het kan allemaal in de nieuwe stationsomgeving', besluit Heeren.

Belasting op parkeerplaatsen afgeschaft!

Regiobutton_gr_gemeenteraad_2

Het stadsbestuur schaft natuurlijk niet alle belastingen op parkeerplaatsen af, maar wel de belasting op het ontbreken van gebouwgebonden parkeerplaatsen.

Doel van de belasting was elke bouwheer aan te zetten om parkeerplaatsen te bouwen of te voorzien, om zoveel mogelijk auto's van de straat te halen. Als die parkeeerplaatsen ontbraken, moest de bouwheer tot 8.000 euro boete per ontbrekende parkeerplaats betalen. Met de opbrengst zou de stad meer parkeerplaatsen aanleggen in het stedelijk gebied.

Het belastingsreglement werd in september vorig jaar goedgekeurd, maar zorgde al zeer snel voor problemen. Veel eigenaars van kleinere panden in de binnenstad slaagden er niet in om die parkeerplaatsen te voorzien bij het indienen van een renovatiedossier. Ook voor grotere gebouwen kon de hoeveelheid parkeerplaatsen niet gerealiseerd worden.

Op vraag van Liesbet Leemans en Erik Carlier van de CD&V en van  Roland Duchâtelet van de Open VLD werd het punt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van vanavond geplaatst. De afschaffing verliep niet zonder de bijhorende Truiense heibel.

Vooral de Lijst van de burgemeester (SP.A en Groen!) had bezwaren. De burgemeester reageerde geprikkeld. Volgens Vandenhove was de belasting niet bedoeld om geld binnen te halen, maar wel een signaal naar de bewoners om het aantal auto's in de stad te verminderen. De belasting was een middel om het mobiliteitsprobleem in het stadscentrum op te lossen, vond de burgemeester. Hij reageerde vooral gepikeerd, omdat de CD&V en de Open VLD andermaal het punt onverwacht bijplaatsten op de gemeenteraad en het niet behandelden in het schepencollege. Hij vroeg het punt uit te stellen en opnieuw rustig te bespreken. Maar daar wilden de CD&V en de Open VLD niet van weten.

De afschaffing werd met 17 stemmen voor en 16 onthoudingen goedgekeurd.

We hebben windmolens

Over enkele jaren zijn we mede-eigenaars van het windmolenpark langs de E40 ter hoogte van de gemeenten Hannuit, Landen en Gingelom. Daar worden  20 windturbines gebouwd. Infrabel en Elektrabel investeren 110 miljoen euro in het park. Sint-Truiden participeert daarin voor 23 procent. Dat komt neer op een bedrag van 8 miljoen euro. Ook Landen overweegt om in de intercommunale te stappen. De beslissing werd maandagavond in een tumultueze raadszitting goedgekeurd. De meerderheidspartijen waren verdeeld. SP.A wilde de beslissing uitstellen en koppelde de toetreding aan de bouw van windmolens op Truiens grondgebied. De SP.A en Vlaams Belang stemden tegen. Groen! onthield zich en drong aan op een combinatie van een windmolenpark in Sint-Truiden en langs de E40. Ook de Open VLD stemde verdeeld. Robert Bamps stemde tegen. De CD&V was eensgezind voor. De beslissing werd bij afwezigheid van enkele raadsleden en van burgemeester Ludwig Vandenhove goedgekeurd met 16 stemmen voor, 13 tegen en één onthouding.

Wat vindt u van een participatie van de stad in een windmolenpark? Voor of tegen?

Jef en Ludwig vreedzaam naast elkaar

Cleeren20jef100_3Het moet zowat van 1 januari 1995 geleden zijn dat Jef Cleeren nog een gemeenteraad leidde. Op de zitting van maandag was dat nog eens het geval.

Normaal zit eerste schepen Roland Duchâtelet de zitting voor, maar bij afwezigheid van Duchâtelet, weerhouden door STVV-verplichtingen, moest een ander voorzitter worden aangesteld. Die eer kwam aan Jef Cleeren toe als politicus met de meeste dienstjaren.

Ereburgemeester Jef Cleeren en huidig burgemeester Ludwig Vandenhove zaten vreedzaam (?) naast elkaar. Jef genoot van het moment en vond zijn tics van weleer meteen terug. Hij dirigeerde met de hamer, hield de touwtjes strak in handen, legde zelfs Ludwig het zwijgen op en vroeg hem zijn beurt af te wachten voor een repliek. De dames werden bejegend als lieve mevrouw, waaarop steevast een cynische insinuatie volgde.

Tot incidenten kwam het niet, zoals in de vorige zitting toen Jef nog  dreigde Ludwig (figuurlijk) het Closeup20ijzeren20ornament_sm_4 hoofd open te kappen tot op het bot, terwijl Vandenhove hem  opportunist naar het hoofd slingerde. Jef wuifde ook vrolijk naar het publiek. Wat op vorige gemeenteraad nog een pijnlijke ruzie was, werd nu met de mantel der liefde toegedekt.

De anekdote is een randbemerking, maar ze typeert het politieke spel in Sint-Truiden. Politici kunnen mekaar de huid volschelden, maar nadien ook samen een pint drinken.

Nieuwe kinderraad plant bomen

20080517dsc_1723

Drieëndertig kinderraadsleden kregen van de burgemeester een sjerp met de vermelding kinderraadslid 2008-2009.

De officiële overhandiging had plaats in de Broekweide in Ordingen. Van het stadsbestuur kregen ze terplaatse de eerste opdracht mee. Ze plantten onmiddelijk na hun aanstelling 33 boompjes. Dat is ook één van de actiepunten van het kindercharter. Naast de boomplanting betrekt de kinderraad zijn leeftijdsgenoten rond de aanleg van een CO2-bos.

De raad schenkt aan de verschillende scholen een boom als symbool voor kinderen en schone lucht in Sint-Truiden. De boom krijgt een plaats op de speelruimte van de school.

De 33 raadsleden werden democratisch verkozen. De verkiezingen werden georganiseerd in het vierde leerjaar van het lager onderwijs. Op de aanstelling waren ouders, directies en leerkrachten aanwezig.

(foto: Danny Claes)

Warme luchtballon in opspraak

Foto22 Het stadsbestuur besliste een warme luchtballon aan te kopen voor een bedrag van 81.070 euro. Het ballonproject van schepen Johnny Vangrieken (SP.A) kreeg op de jongste raadszitting veel kritiek, zowel uit de eigen meerderheid als uit de oppositie. Maar uiteindelijk keurde de raad de aankoop goed met vijf tegenstemmen en vier onthoudingen. De twijfelaars vonden de aankoop een luxe- en prestigeproject van de schepen. We vatten de kritiek samen.

- Er zijn geen afspraken tussen de diverse diensten.

- Er bestaat in Sint-Truiden geen echt onderbouwd communicatieplan. De website van de stad moet vernieuwd worden. Iedere dienst heeft zijn eigen website. Het geld wordt beter aan die vernieuwing besteed. Een totaalvisie ontbreekt.

- De stad heeft nood aan een marketing-manager om een samenhangend communicatiebeleid uit te voeren.

- De aankoop en de exploitatie van het ballonproject gaan handenvol geld kosten: verzekering, personeel, een jeep om de ballon op te halen en te transporteren, het onderhoud.

- De belastingbetaler moet opdraaien voor een reclamestunt voor Toerisme en voor de handelaars.

- De impact van ballonreclame is gering. De ballon is maar enkele avonden te zien en van ver is het logo van de stad nauwelijks leesbaar.

- De ballon heeft een klassieke vorm. Beter zou voor een opvallende vorm geopteerd worden: een appel, peer of aardbei.

- Wie gaat gebruik maken van de ballon? Is de ballon te huur of moet hij ter beschikking van personaliteiten worden gesteld?

- De ballon is veel te groot. De korf moet plaats bieden aan tien tot twaalf personen.

- De stadskas staat er slecht voor. Moet er dan een dure ballon worden aangekocht?

Veel vragen bij de raadsleden. Wat denkt u zelf over de aankoop van een warmeluchtballon? Nuttig of geldverspilling? Laat het ons weten. Klik op REACTIES.?   

Schaft Sint-Truiden dienstenbelasting af?

Binnenkort krijgt een groot aantal gezinnen (WIGW's en gerechtigden met Omnio-statuut) een eenmalige verwarmingspremie van 75 euro. Daarvoor wordt 275.000 euro in de begroting van dit jaar ingeschreven. De gemeenteraad keurde de maatregel goed. Veerle Heeren (CD&V) stelde aansluitend de vraag of het niet beter zou zijn de dienstenbelasting af te schaffen. 'Dan krijgt elke Truienaar een steuntje in de rug', zegt Heeren. De CD&V wil de afschaffing van de dienstenbelasting bij de opmaak van de begroting 2008 op tafel leggen.

De toekenning van de verwarmingspremie gebeurde unaniem, maar toch maakten sommige raadsleden bemerkingen bij het systeem. 'Mensen die vandaag in nood zijn en echt in de kou zitten, zijn niet geholpen met de premie', stelde Heeren vast. (nvdr. het zal nog een paar manden duren voor de begroting rond is en de premie kan worden uitbetaald). De CD&V koos voor andere toekeningscriteria zoals de OCMW's van Hasselt en Gingelom die toepassen. Dat komt neer op een afbetalingsplan van de volledige factuur, een extra korting voor wie via het OCMW bestelt of een terugbetaling in schijven zonder interest. 'Ook de doelgroep is beter omschreven in die gemeenten', zegt Heeren.

Maar met die criteria was de SP.A het niet eens. 'In Hasselt waren maar enkele aanvragen en de stad en het OCMW kunnen als een soort makelaar verantwoordelijk worden gesteld als er defecten of mankementen bij installaties zijn. In geval van prefinanciering riskeert de stad dat  bedragen niet worden terugbetaald. Dat leidt tot procedures. Het effect op de begroting zou dan zwaarder kunnen zijn dan bij de huidige regeling', reageerde Els Sneijers (SP.A).

Hoedanook, voor volgende jaren denkt Veerle Heeren hardop over de afschaffing van de dienstenbelasting. Die retributie werd ingevoerd bij de afschaffing van de huisvuilbelasting. De dienstenbelasting bedraagt naar gelang van de samenstelling van het gezin jaarlijks van 40 euro tot 48 euro. 'De Vlaamse regering komt over de brug met financiële middelen en dat geld kan onder meer daarvoor gebruikt worden', meent Heeren.

De twee coalitiepartners, SP.A en Open VLD, hebben ook vragen bij die regeling. 'Niet realistisch', zegt burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A). 'We zijn nartuurlijk voor zo weinig mogelijk belastingen, maar binnen de begroting zal het al een krachttoer zijn om de belastingen op het bestaande niveau te houden. Een afschaffing van belastingen zie ik voorlopig niet zitten.'  De Open VLD is wel bereid om het voorstel te onderzoeken, maar acht het voor de begroting 2008 niet bespreekbaar. 'De gemeenten krijgen pas in 2009 geld van de staat en een afschaffing kan pas dan overwogen worden', aldus Jean-Paul Lavigne (Open VLD).

UIteraard gaat iedereen akkoord met een vermindering of afschaffing van belastingen. Maar wat vindt u zelf van de voorgestelde maatregelen en hebt u andere voorstellen en suggesties. Laat het ons weten.

Oudere berichten:
> Violiste Griet Wiame vertolkt Mendelssohn
> Geven deze schilderijen aanstoot?
> Saartje Vandendriessche verkent de stad met Herbie
> Alweer ongeval aan kruispunt (N80) in Kortenbos
> Minister Veerle Heeren werd eregrootmaarschalk
> Boze brief over herstel verkeerslichten in Kortenbos
> Holle wegen krijgen een beurt
> Ann en Tom openen 'Mijn Resturant!' in Bogaardenklooster
> Dichters dragen voor in bib
> Waterbekken in 't Speelhof is ook wandelgebied
> Vergeet je wortels niet!
> Animatie op gemeenteraad
> Joske Bronckart: een carnavalist met het hart van een clown
> Miss STVV-kandidaten 2009
> Fruit uit de schoolautomaat
> Bogaardenklooster klaar voor 'Mijn Restaurant!'
> Kandidaat-onderofficieren verkopen voor 4330 euro Damiaanstiften
> Volksbal als weleer
> Geschenken voor snelle trouwers en snelle baby's
> Naakt in carnavalkrant choqueert

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007

Sint-Truiden blogt

  • Egide Lismond blogt over Sint-Truiden.

    Egide (Gingelom, °1941) werkt al dertig jaar voor het Nieuwsblad als correspondent voor Sint-Truiden en Gingelom (vroeger ook Borgloon, Heers en Alken). Hij is dus al sinds jaar en dag vertrouwd met Sint-Truidense toestanden. Naast zijn journalistieke carrière was hij ook leraar in Zepperen. Zijn hobby's zijn fietsen, spinnen, tennis en skiën.

Zoeken

Nieuws uit sinttruiden

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!