Home  Regio  sinttruiden  sinttruiden blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Sint-Truiden?
Laat het weten aan:Egide
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Meerderheid voor parallelweg naar E40

N80_20090302_152012N80 Volgens de poll over de aansluiting van Sint-Truiden naar de E40 kiest een meerderheid voor een parallelweg met de Naamsesteenweg (N80). Van de zestig uitgebrachte stemmen koos 58,33 procent voor die oplossing, 26,67 procent was voor een ontdubbeling van de N3 via Tienen en 15 procent wilde het behoud van de huidige toestand mits enkele kleine aanpassingen.

Het resultaat verschilt van de studie die het provinciebestuur liet uitvoeren. Daarin ging de voorkeur naar aanpassingen van de bestaande wegen.

Dertienhonderd kinderen volgen verkeersles

DSC_0868 De Truiense jeugd is er vroeg bij om de verkeersregels aan te leren. Dertienhonderd leerlingen uit het lager onderwijs, vooral uit de derde graad, volgen de komende zes weken verkeerslessen op de verkeerspiste van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Tussen 2 februari en 20 maart vinden zevenenvijftig lessen plaats, waarin een aantal basiselementen rond de verkeersveiligheid van de jonge en zwakke weggebruikers aangehaald worden.

De aandacht gaat vooral naar de voorrangsregeling, het gebruik van fietspaden en de plaats op de openbare weg. Bij elke les wordt er ook een toelichting gegeven over de nieuwe straatcode voor steps, skaters en skeelers en over de wetgeving rond fietsverlichting.

Het is de bedoeling om in de politiezone om de twee jaar dit initiatief te organiseren. Zo heeft elke leerling van het lager onderwijs deel kunnen nemen aan deze vorm van verkeerseducatie. De verkeerslessen kaderen in de eindtermen van het basisonderwijs en zijn tevens een aanvulling op het vak wereldorïentatie.

De verkeerspiste staat opgesteld in het bedrijf Transport Hendricx, Schurhovenveld in Sint-Truiden. De stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken staan in voor het busvervoer van de leerlingen van de school naar de verkeerspiste.

(foto: Ralf Eicker)

Alweer ongeval aan kruispunt (N80) in Kortenbos

DSC_0822-1 Gisteravond deed zich in Kortenbos op het kruispunt van de expressweg (N80) en Nachtegaal alweer een zwaar verkeersongeval voor. Burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) drong zaterdag in een brief aan minister Hilde Crevits (CD&V) en aan Wegen en Verkeer nog op een snel herstel aan (zie bericht van zaterdag 31 januari op deze blog).

Dit keer was het een kop-staartaanrijding met twee lichtgewonden. Het tijdelijk licht aan de rechterkant met een pijl voor wie links wil afbuigen naar Kortenbos en een pijl voor wie rechtdoor naar Hasselt rijdt, zorgt voor verwarring. Vooral bij bestuurders die de weg niet kennen. Je moet al goed kijken of je nu groen of rood hebt. Sommige vertragen of negeren het rode licht. Vandaar de ongevallen.

(foto: Ralf Eicker)

Boze brief over herstel verkeerslichten in Kortenbos

Verkeer_20090131_145218Verkeer 

Het stadsbestuur maakt in een brief aan minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) en aan de administratie Wegen en Verkeer zijn beklag over de traaghied waarmee het herstel van de verkeerslichten op het kruispunt (N80) in Kortenbos wordt uitgevoerd.

Op 15 november 2008 gebeurde op het kruispunt van de N80 met Nachtegaal in Kortenbos een zwaar verkeersongeval. Daarbij werd de installatie met verkeerslichten zwaar beschadigd. De voorlopige verlichting heeft sindsdien al voor heel wat verwarring gezorgd, met drie verkeersongevallen met gewonden tot gevolg. Het stadsbestuur heeft vernomen dat de herstelling van de verkeerslichten pas eind maart verwacht wordt. Er moet een volledig nieuwe overspanning met fundamenten gemaakt worden.


Burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A): 'Wij begrijpen dat er een aantal technische aspecten zijn, die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze situatie en die ervoor zorgen dat er niet onmiddellijk een nieuwe installatie kan geplaatst worden, maar we dringen erop aan dat er prioritair werk gemaakt wordt van deze vervanging. Het zou onverantwoord zijn dat er nog meer ongevallen met gewonden te betreuren vallen doordat niet alle middelen zijn gebruikt om de termijn van deze herstelling in te korten.'

Reacties aansluitingsweg E40

Er blijven reacties komen op de beslissing van de Administratie van Wegen en Verkeer om slechts kleine wijzigingen aan te brengen op de N80 (Sint-Truiden-Gingelom) en de N3 (Sint-Truiden-Tienen). Voka en @hoc willen een bijkomende studie over de ontsluiting van Sint-Truiden. Is leren vliegen de enige oplossing voor de Truienaren, stellen de verenigingen zich de vraag.

De recente haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV), kwam tot de onthutsende vaststelling dat een betere ontsluiting van Zuid-Limburg via de E40 geen noodzaak is, noch via de N3 richting Tienen, noch via de N80 richting Gingelom. De Haspengouwse ondernemersclub @hoc verzet zich tegen de resultaten van deze studie. Voka - Kamer van Koophandel Limburg sluit zich hierbij aan, en zal eerstdaags bij de bevoegde instanties aandringen op een bijkomende studie.

De Haspengouwse ondernemersclub @hoc organiseerde haar tweede nieuwjaarsreceptie. Een 150-tal Haspengouwse ondernemers en plaatselijke politici luisterden aandachtig naar de woorden van voorzitter Luc Heylands, die het standpunt over de ontsluiting van Haspengouw verwoordde.

Luc Heylands, voorzitter @hoc: 'Het is onbegrijpelijk dat in een studie, die maar liefst 200 000 euro gekost heeft, geen rekening wordt gehouden met toekomstige economische ontwikkelingen. Gezien de vermarkting van het toerisme zal het aantal toeristen de komende jaren toenemen. Dankzij de inspanningen van handelaarsvereniging Trud’Or zal het handelscentrum van Sint-Truiden daarenboven nog aantrekkelijker worden voor shoppers. Last but not least, zit de ontwikkeling van het industrieterrein in Brustem in een stroomversnelling. Binnen de tien jaar zullen hier honderden mensen aan de slag zijn, en zullen de goederenstromen logischerwijs toenemen.'

'Een tweede bekommernis is de veiligheid op die twee wegen. Door de overbelasting van de dorpskernen ontstaan er onveilige verkeerssituaties. Vooral op de N80 richting Gingelom wordt de doorstroming afgeremd door tractoren, die noodgedwongen gebruik maken van deze wegen. Met landbouwmachines die altijd breder worden, en wegen die verder versmallen, dreigt inhalen op de N80 een mission impossible te worden.'   

'Tenslotte moet het dossier van de ontsluiting van Zuid-Limburg in een breder kader gezien worden. Vergeet niet dat de N80 de steden Hasselt en Namen verbindt. Door de doorstroming van en naar Wallonië te verbeteren, wordt onze regio beter bereikbaar voor mensen uit Hannuit, Waremme, Berloz, Luik, Namen… @hoc heeft een schot voor de boeg gegeven, door de burgemeesters uit de Waalse buurgemeenten uit te nodigen op haar nieuwjaarsreceptie.'

Deze 3 factoren in acht genomen, pleiten @hoc en Voka - Kamer van Koophandel Limburg voor een bijkomende studie.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Limburg: 'Ondanks de huidige crisis, bezit Zuid-Limburg enkele economische troefkaarten. Denk maar aan de investeringen in de fruitsector, de bloeiende sociale sector (bv. Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo), het Katarakt-effect op het toerisme, het bloeiende handelscentrum van St-Truiden... We mogen ons echter niet in slaap laten wiegen. Als we onze welvaart willen behouden, moeten we alert blijven. Barack Obama wil de crisis het hoofd bieden door versneld werk te maken van infrastructuurwerken. Dergelijke infrastructuurwerken lijken in Sint-Truiden en omstreken nog veraf. Zonder Ludwig Vandenhove, Benny Bamps of hun collega’s te vergelijken met Barack Obama, roepen wij de Haspengouwse burgemeesters op om aan één koord te trekken.'

'Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil samen met @hoc het voortouw nemen in dit dossier. De afgelopen maanden nodigden we de fracties van het Truiense schepencollege reeds uit voor een debat, en ging een delegatie van het bestuur op bezoek bij het schepencollege van Gingelom. In de komende dagen zullen wij samen met de andere werkgeversorganisaties en andere medestanders ons standpunt scherp stellen, en bij de bevoegde instanties aandringen op een bijkomende studie.'

De reacties van politici en van officiële instanties zijn bijna eensgezind tegen de conclusies van de studie. Wellicht nog belangrijker zijn de reacties van de bevolking. Reageer.

Geen nieuwe weg naar E40

Een nieuwe weg tussen Sint-Truiden en de E40 is overbodig. De verkeersdrukte op de bestaande wegen N80 (Sint-Truiden - E40) en de N3 (Sint-Truiden-Tienen) is niet groot genoeg om een grondige ingreep te verantwoorden. Het moet dus bij kleine ingrepen blijven: een fietspad op de N80 en uitwijkstroken voor tractoren en op de N3 een plaatselijke omleiding rond Hakendover. Dat zijn de resultaten van de haalbaarheidsstudie die Bruggen en Wegen in opdracht van de provincie uitvoerde. In de stad werden de resultaten op hoongelach onthaald. De studie kost 200.000 euro. 'Voor zo'n besluit was er geen onderzoek nodig. Dat kan iedereen bedenken', klonk het. 'Die mensen hebben nooit in een file naar Tienen of naar Walshoutem gestaan. Er is geen studie nodig om te weten dat de toestand op die wegen ergerlijk en gevaarlijk is', hoorden we elders. De Truiense politici reageren met onbegrip. Open VLD legt zich niet neer bij de besluiten en onderzoekt hoe men het tij nog kan keren. SP.A is minder verrast en CD&V vraagt zich af of toekomstige economische ontwikkelingen op het industriepark van Brustem hebben meegespeeld. Vooral buur Gingelom knarsetandt.

Wat denkt u? Moet u dagelijks de N80 of de N3 op? Zit u regelmatig vast in een file? Of is het probleem toch subjectief en overroepen? Vindt u een status-quo met hier en daar een kleine ingreep verantwoord? Bent u verontwardigd of aanvaardt u? Veel vragen. We wachten op een antwoord. Reageren kan ook via

sint-truiden@nieuwsblad.be

Verfraaiingswerken in Gelmen

A02_foto3 A03_foto2_2

Zo zullen het plein voor de kerk en de Klein-Gelmenlaan er in de toekomst uitzien.  (De foto bovenaan geeft de huidige toestand weer, de tweede de toestand na de werken, klikken om te vergroten) Het zijn een paar van de verfraaingswerken die de stad de komende maanden en jaren in het dorpscentrum uitvoert. Beneden aan de kerk wordt de weg helemaal heraangelegd. De weg, die als een sluikweg tussen de Luikersteenweg en de Tongersesteenweg wordt gebruikt, wordt voor de kerk versmald om het verkeer te vertragen en te ontmoedigen. Dat moet meehelpen om het gevaarlijke verkeer in de bocht te vermijden. Voorts koopt de stad een perceel grond in de Helshovenstraat om daar perkeerplaatsen aan te leggen. Maar er komen nog meer parkeerplaatsen. Naast de plannen die de herberg De Zwaan heeft om een privéparking aan te leggen, plant de stad boven, achter de kerk en de pastorie, een parking voor vijftig wagens. Dat wordt het Kataraktplein van Haspengouw, van waaruit wandelingen en fietstochten vertrekken.

POLITIEK

Rond de plannen ontstond een polemiek tussen de coalitiepartners: Lijst Burgemeester (SP.A/Groen!), Open VLD en CD&V. Open VLD en Cd&V stelden gisteren de plannen voor. De SP.A stuurde eerder een brief in Groot-Gelmen rond. 'Wij zien de werken ruimer dan Lijst Burgemeester. We hebben een globaal plan voor de gemeente', verduidelijkte schepen Bert Stippelmans (CD&V).

Schepen Filip Moers was scherp in zijn reactie: 'Ik verneem dat twee van de drie meerderheidspartijen een persconferentie over de herinrichting van Groot-Gelmen gaven. Eigenaardige situatie als men er rekening mee houdt dat de meerderheid wordt uitgemaakt door drie fracties, dus ook de fractie Lijst Burgemeester. Het voorstel om boven aan de kerk en de pastorie gronden aan te kopen om extra parkeerruimte te creëren en om het verenigingsleven extra mogelijkheden te geven kwam tevens van mij op voorstel van enkele ondervraagden. Ideeën pikken is blijkbaar geen probleem voor onze coalitiepartners.' Het vertrouwen tussen de coalitiepartners is wel heel ver zoek.

Schepen Filip Moers (SP.A) hield op 18 oktober een enquête bij de inwoners op een gedeelte van de Helshovenstraat en de Klein-Gelmenstraat. Van de 20 uitgedeelde formulieren werden er 13 ingevuld terugbezorgd. 12 van de 13 geïnteresseerden kozen voor het voorstel om aan de zijde van de handelszaken een parkeerstrook op het wegdek te combineren met het parkeren op de berm aan de overzijde. De huidige toestand blijft dan behouden. Een gedeelte van de stoep wordt daarmee opgeofferd. Eén persoon koos voor het voorstel om aan beide zijden van de straat een stoep te voorzien, waarbij slechts kortstondig alternerend parkeren op het wegdek wordt toegestaan.

'Geen van beide voorstellen voldoet', concludeert Moers. In het eerste geval komen we aan 33 parkeerplaatsen, in het tweede geval aan hooguit 17. Op weekenddagen parkeren er vaak meer dan 60 voertuigen. Alternerend parkeren is ook gevaarlijk voor de fietsers.'

'We kregen de toestemming van het schepencollege om eventueel het perceel van de famiilie Groven aan te kopen om bijkomende parking te voorzien. Ook voor een onderzoek voor de mogelijke aankoop van het perceel naast de parochiezaal kregen we de toestemming', zegt Moers.

Zonnebloem doet iets aan het verkeer

Verkeersactieve_school_wilderen_2De gemeenschapsbasisschool van Wilderen De Zonnebloem kreeg uit handen van Vlaams minister van  Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (SP.A) het label van verkeersactieve school.

De scholen die het label behalen, hebben laten zien dat ze de voorbije schooljaren de nodige inspanningen hebben geleverd om praktische verkeerslessen te geven, om ouders te betrekken bij hun verkeerswerking en om de schoolomgeving veiliger te maken.

Zo werden de schooluitstappen meer per fiets of met het openbaar vervoer gedaan. De ouders werden eveneens in het project betrokken en dit resulteerde onder andere in een fietspool, die de kinderen veilig van en naar school brengt.

Sint-Truiden telt momenteel 2 verkeersactieve scholen. Naast de Zonnebloem in Wilderen behaalde de vrije basisschool Sint-Rita vorig jaar het label.

Grote Markt niet bereikbaar via Stapelstraat

Omleiding203De Grote Markt zal gedurende 5 weken niet te bereiken zijn vanuit de Stapelstraat. Het verkeer kan de Grote Markt ook niet meer af via de Clockemstraat.

Het wegdek in de Clockemstraat tussen de Stapelstraat en de Sluisberg en op het kruispunt van de Clockemstraat - Stapelstraat - Grote Markt moet worden hersteld. De werkzaamheden starten op maandag 22 september en eindigen op vrijdag 24 oktober. De aannemer wil de werkzaamheden binnen de vastgelegde termijn uitvoeren, maar dat hangt ook af van de weersomstandigheden en het uitharden van de funderingen.

Om het verkeer vlot te laten verlopen wordt de nodige signalisatie geplaatst. Het verkeer in de Stapelstraat wordt onderbroken. Er is een omleiding naar de Grote Markt via Sint-Anneke en de Spaansebrugstraat. De handelaars in de Stapelstraat blijven wel bereikbaar tot aan het kruispunt met de Beekstraat. Je kan de Grote Markt niet verlaten via de Clokemstraat. Het verkeer op de Sluisberg (kasseiweg) langs het politiekantoor is tijdelijk mogelijk in de richting van de Clockemstraat.

De bewoners in de buurt werden per brief op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en de verkeersregeling. De regeling is ook terug te vinden op www.politie-sint-truiden.be.

.

.

Schoolbussen verzamelen op industrieterrein Brustem

Bussen_20080901_160406

Vijftien schoolbussen komen elke morgen en avond samen op een afgelegen binnenplein op het industrieterrein van Brustem. Vijf scholen van het Bijzonder Lager Onderwijs beslisten om de leerlingen daar van bus te laten veranderen.

De maatregel werd om veiligheidsredenen genomen. De vorige jaren werd de Naamsesteenweg aan de Regenboog gebruikt als uitwisselingspunt. Dat was vaak oorzaak van chaos en verkeersproblemen en zorgde voor gevaarlijke toestanden. 's Morgens en 's avonds kwamen daar zo'n 450 kinderen toe met de bussen die hen ophaalden of afleverden aan vijf scholen. Het gaat om leerlingen van de Sint-Jan Berchmansschool, De Regenboog en De Bloesem uit Sint-Tuiden en van Zonnegroen en Oogappel uit Zoutleeuw.

Voortaan halen de bussen 's morgens de leerlingen in de omliggende dorpen op, brengen hen naar het industrieterrein, van waaruit de rit naar de diverse scholen gaat. 's Avonds wordt het omgekeerde scenario gevolgd. Na een proefperiode van een maand wordt het initiatief geëvalueerd.

Oudere berichten:
> Violiste Griet Wiame vertolkt Mendelssohn
> Geven deze schilderijen aanstoot?
> Saartje Vandendriessche verkent de stad met Herbie
> Alweer ongeval aan kruispunt (N80) in Kortenbos
> Minister Veerle Heeren werd eregrootmaarschalk
> Boze brief over herstel verkeerslichten in Kortenbos
> Holle wegen krijgen een beurt
> Ann en Tom openen 'Mijn Resturant!' in Bogaardenklooster
> Dichters dragen voor in bib
> Waterbekken in 't Speelhof is ook wandelgebied
> Vergeet je wortels niet!
> Animatie op gemeenteraad
> Joske Bronckart: een carnavalist met het hart van een clown
> Miss STVV-kandidaten 2009
> Fruit uit de schoolautomaat
> Bogaardenklooster klaar voor 'Mijn Restaurant!'
> Kandidaat-onderofficieren verkopen voor 4330 euro Damiaanstiften
> Volksbal als weleer
> Geschenken voor snelle trouwers en snelle baby's
> Naakt in carnavalkrant choqueert

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007

Sint-Truiden blogt

  • Egide Lismond blogt over Sint-Truiden.

    Egide (Gingelom, °1941) werkt al dertig jaar voor het Nieuwsblad als correspondent voor Sint-Truiden en Gingelom (vroeger ook Borgloon, Heers en Alken). Hij is dus al sinds jaar en dag vertrouwd met Sint-Truidense toestanden. Naast zijn journalistieke carrière was hij ook leraar in Zepperen. Zijn hobby's zijn fietsen, spinnen, tennis en skiën.

Zoeken

Nieuws uit sinttruiden

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!