Home  Regio  tieltwinge  tieltwinge blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Tielt-Winge?
Laat het weten aan: Fernand of Carine
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Kraasbeek bereidt gemeenteraad van 26 februari voor

Kraasbeek De inwoners van Kraasbeek komen morgenavond (19 februari) om 20 u samen in de schuur van Fons Taverniers om de stand van zaken te bespreken in aanloop naar de extra gemeenteraadszitting van 26 februari. Dan zal het gemeentebestuur zich buigen over de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De wettelijke termijn van 210 dagen vanaf het begin van het openbaar onderzoek (1 augustus 2008) loopt immers bijna ten einde.

Het ruimtelijk structuurplan werd reeds voorlopig aanvaard door de gemeenteraad tijdens de zitting van 1 juli 2008 (het verslag van deze gemeenteraad vind je hier) Na het openbaar onderzoek werd op de raadszitting van 12 februari 2009 officieel kennis genomen van het advies van Gecoro (gemeentelijke commisscie voor ruimtelijke ordening). Zoals elke inwoner ondertussen al wel weet is dit advies ivm de locatie van het bedrijventerrein aan de N2-Statiestraat negatief.

Het gemeentebestuur kan dit advies naast zich neerleggen maar moet dit dan wel motiveren. Op 26 februari zal duidelijk worden welk definitief standpunt ingenomen wordt.

Na maandenlange onzekerheid zal de knoop eindelijk worden doorgehakt. De raadsleden zullen zich moeten uitspreken in de aanwezigheid van de inwoners van Kraasbeek, want zij zullen die avond massaal aanwezig zijn om de bespreking te volgen.

Zodra we de agendapunten voor de extra gemeenteraad hebben plaatsen we ze op onze blog.

Reacties

Kraasbekenaars en inwoners van Tielt,

De difinitieve uitspraak in verband met het bedrijventerrein is in aantocht. Alle (negatieve en positieve) adviezen zijn binnen. Naar onze verwachting worden alle negatieve adviezen aan de kant geschoven .... want ons bestuur is aan zet. Het is daar of nergens (sic een recente uitspraak van de Schepen van Openbare werken)
Wat moeten wij nochtans doen als inwoners om door ons bestuur gehoord te worden ? Hoe kunnen wij op een zinnige manier inspraak hebben in een materie die ons allen aanbelangt ?
Als inwoner(s) hebben wij éénmaal de kans gehad om tijdens een gemeenteraad onze bezwaren netjes op een rij te zetten . Dit leverde zelfs felicitaties op van een (prominent) lid van de meerderheid die een dergelijke klare formulering in verband met het structuurplan/bedrijventerrein en de daarop betrekking hebbende bezwaren tot op heden nog niet had gehoord. Wel is er een studiebureau geweest dat wazige toelichtingen kwam geven over het waarom en de keuze van een site voor het bedrijventerrein, met ronkende tabellen en wiskundige scores. Van de kant van het bestuur is er nauwelijks enige verklarende uitleg gekomen over haar keuze, laat staan dat er enig weerwerk werd geboden. Alle antwoorden of commentaren waren en worden nog steeds door het bestuur netjes vooraf op papier opgeschreven, zodat ze door de bevoegde schepen konden worden afgelezen. Gewoon praten als mensen kan blijkbaar niet .
Hoe kan een buurt zich in dit dan verdedigen ? Hoe vinden wij waardige gesprekspartners bij het bestuur ? Heeft de burger dan geen enkele stem, nadat een bolletje is rood gemaakt bij de verkiezingen??
Wij vinden het dan niet meer dan normaal dat wij andere middelen moeten gebruiken om toch maar enigszins gehoord te worden ?
Daarom de samenkomst bij boer Tavernier, waar iedereen welkom is, zelfs vertegenwoordigers van het bestuur .... Daar wordt onze verdere strategie bepaald mochten alle bezwaren verworpen worden, daar wordt onze aanwezigheid op de gemeenteraad voorbereid. In alle waardigheid maar kordaat .

Louis

louis  op 18 februari 2009 om 18:00

Proficiat Louis.
Trouwens van harte bedankt voor uw medewerking.
Ter info voor de raadsleden : ik heb eens even de verkiezingsbeloften van oktober 2006 ter hand genomen en ben tot volgende vaststellingen gekomen :
men beloofde ons het volgende : EEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN MEETELT (behalve de méér dan 1000 ondertekenaars van Kraasbeek)
GROENE OMGEVING CREEEREN LANGS DE SCHOLEN (dan toch niet in Kraasbeek - daar gaat het verdwjnen)
WELVAART EN WELZIJN VOOR ELKE BURGER (niet voor die van Kraasbeek en allerminst voor boer Taverniers)
VERKEERSVEILIGHEID (ja, ja een bedrijventerrein aan het zwarte punt van de gemeente)
STRIJD TEGEN WATEROVERLAST (hoe gaat dit in Kraasbeek opgelost worden ? - nu zijn er geen problemen - maar geloof mij - ze zullen komen)
AANDACHT VOOR NATUUR -MILIEU EN LANDSCHAP (vergeten dat Kraasbeek een waardevol agrarisch gebied is ?)
BEKOMMERD EN ZORGZAAM VOOR ALLE INWONERS (voor alle inwoners behalve voor die van Kraasbeek)
HUISVESTING VOOR IEDEREEN (behalve voor Fons Taverniers en familie)
VERBETEREN VAN LEVENSKWALITEIT VOOR AL ONZE INWONERS (op welke manier gaat een bedrijventerrein onze levenskwaliteit verbeteren ? graag uitleg hierover)
VEILIGHEID AAN SCHOLEN (met een bedrijventerrein voor de deur zeker)
STPF TOT NADENKEN (dat hebben wij als inwoners van Kraasbeek al méér dan genoeg gehad mijnheer Meeus)
Het enige dat ik momenteel nog kwijt wil is het volgende :
JULLIE ZIJN HEEL GOED BEZIG MET ONS TE BELIEGEN (cfr jullie eigen verkiezingsbeloften) EN BEDRIEGEN. NU BESLISSEN JULLIE OVER ONS LOT MAAR VERGEET NIET DAT WIJ DIEGENEN ZIJN DIE IN 2012 OVER JULLIE LOT BESLISSEN.

Gaby op 19 februari 2009 om 07:01

Toch nog één bedenkiing,

Op een moment dat de economie slabbakt, dat honderden bedrijven bankroet gaan en wij in een economisch neerwaartse spiraal ziten, is het dan nog ethisch verantwoord om nieuwe bedrijventerreinen te creeren, waar dan ook. In Tienen 100 Ha, in Diest meerdere ha, Aarschot zoekt, en kleinere gemeenten mogen (moeten of mogen) hun 5 ha realiseren.
Is het niet nu het moment om al deze ruimteclaims af te zetten tegen een gezond en redelijk bodemgebruik, met herinvulling van lege terreinen en verlaten bedrijfsruimten. Dit is niet alleen een oproep aan het gemeentebestuur van Tielt-Winge, maar zelfs een oproep aan andere besturen in Vlaams Brabant, provincie op kop, om terug met twee voeten op de grond te gaan staan en met de ons nog resterende openruimte zuinig om te springen. Onze nazaten zullen ons er dankbaar voor zijn. Mocht het bestuur van Tielt-Winge hierin het voortouw durven nemen, dan zou dit getuigen dat zij hun verstand en het hart op de juiste plaats hebben .

Louis

louis  op 19 februari 2009 om 11:35

Heet van de naald ,

het gemeentebestuur heeft in haar koppigheid volhard en beslist het bedrijventerrein langs de N2 in Kraasbeek door te drukken.
De duidelijke adviezen van de GECORO worden aan de kant geschoven, want het bestuur is slimmer dan wie dan ook.. Welk gemeenteraadslid zal zijn eigen standpunt laten kennen ????

Dit belooft vuurwerk !!!!

louis  op 19 februari 2009 om 11:56

De gemeenteraadsleden van Open Vld bespreken de houding die gezamenlijk zal ingenomen worden op maandag 23 februari 2009 vanaf 20u00 in de Liberale Koepel, Blerebergstraat 54/1. Zoals ik de liberale mandatarissen van het dorp ken, zullen zij alle acht hun eigen standpunt laten kennen, maar wellicht op de volgende golflengte zitten: Open Vld wenst het vrij initiatief voluit te ondersteunen -in het bijzonder in deze moeilijke tijden- en is voorstander van de komst van een lokaal bedrijventerrein, maar dat houdt ook in dat een dergelijke beleidskeuze redelijk verantwoord en afdoende maatschappelijk gedragen moet worden. Dat was mijns inziens meer het geval voor het zogenaamde "blauwe project" aan de Horenweg dan voor hetgeen nu wordt voorgesteld in Kraasbeek.

 Rudi Beeken op 19 februari 2009 om 12:27Laat een reactie achter


Tielt-Winge blogt  • Fernand Goyens en Carine Vanlingen bloggen over Tielt-Winge

    Fernand schrijft al jarenlang over Tielt-Winge, Boutersem, Glabbeek en Lubbeek voor Het Nieuwsblad. Als je nieuws hebt, mag je het hem dus zeker melden.

    Carine (°1959) heeft Limburgse roots, maar woont al meer dan 20 jaar in Tielt-Winge. Ze heeft vier actieve kinderen, en een full-time job als ‘house manager’. Daarnaast doet ze ook vrijwilligerswerk. Nu de kinderen wat ouder zijn, heeft Carine zich toegelegd op webdesign, Photoshop en grafische vormgeving. Ze is gebeten door het fotovirus en legt ze de mooiste plekjes van het dorp voor de eeuwigheid vast.

Zoeken

Nieuws uit tieltwinge

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!