Home  Regio  tieltwinge  tieltwinge blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Tielt-Winge?
Laat het weten aan: Fernand of Carine
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Sp.a-afdeling Tielt-Winge koos donderdag voor het algemeen belang

Banner_nieuwsflits

Na de gemeenteraadszitting van donderderdagavond verspreidde sp.a-afdeling Tielt-Winge een mail waarin ze de stemming van hun gemeenteraadsleden ivm het ruimtelijk structuurplan Tielt-Winge toelichten. 'Sp.a Tielt-Winge kiest voor het algemeen belang', aldus Philip Vanhelmont en Luc Coekaerts.

'Na heel wat gepraat, discussie, aanpassingen, luisteren naar de bevolking werd het structuurplan meerderheid tegen minderheid goedgekeurd', aldus de sp.a-leden.

Ze verbazen zich tevens over het feit dat Open-VLD tegen het structuurplan stemde, terwijl ze in juli 2008 met de meerderheid meestemden.

'Open VLD kon niet akkoord gaan met de locatie Kraasbeek voor het bedrijventerrein', aldus sp.a. 'Deze partij is gezwicht voor de druk van het actiecomité uit Kraasbeek,' vervolgen Philip en Luc, ' ze ziet hierin waarschijnlijk meer potentieel electoraat dan bij haar traditionele achterban van bedrijfsleiders, handelaars,.. ', vervolgen ze.

Sp.a is tevreden dat het ruimtelijk structuurplan na jarenlange discussies eindelijk goedgekeurd werd. 'Dit houdt immers in dat er nu meer mogelijkheden kunnen gecreëerd worden voor jeugd, sport, wonen en recreatie in Tielt-Winge', meldt de partij. 'Problemen die al jaren aanslepen kunnen nu eindelijk opgelost worden', vervolgt ze.

'Als sp.a zijn we trots dat deze meerderheid gekozen heeft voor het algemeen belang en niet voor het individueel belang waar Open VLD uiteindelijk voor bezweken is', aldus Philip en Luc.

Het afdelingsbestuur bedankt schepen Filip Broos voor de ernst en het doorzettingsvermogen waarmee hij dit dossier heeft aangepakt. Ook schepenen Jos Michiels en Fons Lemmens worden bedankt voor hun ondersteuning.

Sp.a is fier dat ze eendrachtig dit moeilijk dossier tot een positief einde hebben gebracht.

'Als sp.a zijn we er van overtuigd dat we met dit structuurplan in de hand oplossingen kunnen aanreiken voor mensen en verenigingen in gans de gemeente', besluit de partij.

Agenda extra gemeenteraad 26 februari 2009

Gemeenteraadtw 

Zoals we reeds vermeld hebben, gaat de volgende gemeenteraad door op 26 februari om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis. Je mag als toehoorder de openbare zitting volgen. De agendapunten die behandeld zullen worden zijn:

 • Definitieve aanvaarding van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Tielt-Winge.
 • Jaarverslag 2008 - Brandweer Aarschot (Kennisneming)
 • Jaarverslag POB 2008 (Kennisneming)
 • Princiepsbeslissing omtrent samenwerking met de stad Tienen in functie van de organisatie van deeltijds kunstonderwijs, afbeelding Beeldende Kunsten.
 • Definitieve beslissing m.b.t. de wijziging van een straatnaam in de deelgemeente Sint-Joris-Winge.
 • Verlenging systeem halftijdse vervroegde uittreding en verlenging systeem vrijwillige vierdagenweek.
Kraasbeek bereidt gemeenteraad van 26 februari voor

Kraasbeek De inwoners van Kraasbeek komen morgenavond (19 februari) om 20 u samen in de schuur van Fons Taverniers om de stand van zaken te bespreken in aanloop naar de extra gemeenteraadszitting van 26 februari. Dan zal het gemeentebestuur zich buigen over de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De wettelijke termijn van 210 dagen vanaf het begin van het openbaar onderzoek (1 augustus 2008) loopt immers bijna ten einde.

Het ruimtelijk structuurplan werd reeds voorlopig aanvaard door de gemeenteraad tijdens de zitting van 1 juli 2008 (het verslag van deze gemeenteraad vind je hier) Na het openbaar onderzoek werd op de raadszitting van 12 februari 2009 officieel kennis genomen van het advies van Gecoro (gemeentelijke commisscie voor ruimtelijke ordening). Zoals elke inwoner ondertussen al wel weet is dit advies ivm de locatie van het bedrijventerrein aan de N2-Statiestraat negatief.

Het gemeentebestuur kan dit advies naast zich neerleggen maar moet dit dan wel motiveren. Op 26 februari zal duidelijk worden welk definitief standpunt ingenomen wordt.

Na maandenlange onzekerheid zal de knoop eindelijk worden doorgehakt. De raadsleden zullen zich moeten uitspreken in de aanwezigheid van de inwoners van Kraasbeek, want zij zullen die avond massaal aanwezig zijn om de bespreking te volgen.

Zodra we de agendapunten voor de extra gemeenteraad hebben plaatsen we ze op onze blog.

Agenda voor de OCMW-Raad van deze maand

6a00d8341c782453ef010536c875ed970c-800wi

Deze week komt ook de OCMW-raad samen in de polyvalente hal van Residentie Zonnedries, Zonnedrieslaan 24. De vergadering gaat door op dinsdag 10 februari en begint om 19 u.

Sinds het decreet van 5 juli 2002 zijn de vergaderingen van de OCMW-raad openbaar Dit betekent dat iedereen het openbare gedeelte van deze vergadering als toehoorder mag bijwonen . Als het over personen gaat, (de items vind je terug onder 'besloten vergadering'), is er geen publiek toegelaten en vergadert de raad achter gesloten deuren. De besloten vergadering vindt plaats nadat het openbare gedeelte is afgehandeld.

De agenda voor de OCMW-raad vind je hier:Download Uitnodiging_raad_10_februari_2009[1]

Tweemaal gemeenteraad in februari

Gemeenteraad In februari, de kortste maand van het jaar, wordt er uitzonderlijk tweemaal een gemeenteraad samengeroepen. De eerste zal plaatsvinden op 12 februari en tijdens deze raadszitting wordt de tweede aangekondigd, die zal plaatsvinden op 26 februari (zie laatste punt op de agenda van de gemeenteraad - artikeltje van 7 februari)).

Normaal vergadert de gemeenteraad maar één keer per maand, behalve in de maanden juli en augustus waarin er geen vergadering is. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt in zijn artikel 10 dat de raad kan vergaderen 'zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen'. Op grond van deze bepaling kan de raad ook meer dan één keer per maand vergaderen. Zo vinden bijvoorbeeld in de maand december vaak twee vergaderingen plaats om de begroting tijdig te stemmen.

De bijkomende vergadering van februari is nodig om de gemeenteraad toe te laten zich tijdig uit te spreken over de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De raad moet dit doen binnen de 210 dagen na de begindatum van het openbaar onderzoek (gestart op 1 augustus 2008). Maar eerst moet officieel kennis genomen worden van het advies van Gecoro over het structuurplan.

Zoals reeds vermeld vindt de extra gemeenteraad plaats op 26 februari, om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis.

Omdat op die vergadering onder meer definitief standpunt zal moeten ingenomen worden aangaande de inplanting van het gemeentelijk lokaal bedrijventerrein zal het publiek die avond vermoedelijk weer talrijk aanwezig zijn.

Gemeenteraad op 12 februari

Gemeenteraad  

De eerste gemeenteraad van 2009 gaat door op donderdag 12 februari om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wil je graag gaan luisteren wat er verteld wordt, kan dit. Het publiek mag aanwezig zijn bij de agendapunten die in openbare zitting behandeld worden. Achteraan in de raadszaal zijn daarvoor stoelen voorzien. Een toelichting bij de items wordt ter plaatse aan de geïnteresseerden overhandigd.

Hieronder vind je een opsomming van de agendapunten:

1. Definitieve formulering door de GECORO, van de adviezen naar aanleiding van de bezwaren, opmerkingen en gegeven adviezen op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan naar aanleiding van het openbaar onderzoek hieromtrent. – Kennisname.
2. Aanpassing fiscale reglementen (A-H).
3. Retributiereglement omtrent inschrijvingsgelden paassportweek, paaskleutersportweek.
4. Wijziging van het gemeentelijk reglement inzake begraafplaatsen en lijkbezorging.
5. Gemeentelijke subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen.
6. Reglement tot het bekomen van subsidies voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen.
7. Begroting 2009 VZW "De Maere".
8. Onderhoudscontract brandkranen met VMW.
9. Definitieve beslissing m.b.t. de wijziging van een straatnaam in de deelgemeente Sint-Joris-Winge.
10. Reglement betaling leden selectiecommissies - aanpassing.
11. Kennisneming bijkomende zitting gemeenteraad op 26 februari 2009.

Anne Ver Berne nog steeds lid van gemeenteraad

Img_2922 De gemeenteraad van 11 december heeft blijkbaar voor verwarring gezorgd. Op deze zitting nam raadslid Anne Ver Berne ontslag als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Swal (Sociaal Wonen arro Leuven cvba) te Herent.

Blijkbaar heeft dit aanleiding gegeven tot het gerucht dat Anne haar ontslag zou hebben gegeven als gemeenteraadslid. Dat is echter niet het geval. Zij zetelt nog steeds in de gemeenteraad.

De nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente bij de sociale huisvestingsmaatschappij is burgemeester Chris Desaever-Cleuren.

Stookolieactie afgeblazen

Banner_nieuwsflits_3

Het OCMW had voor het einde van deze maand nog een gezamenlijke aankoop van stookolie gepland.

Omdat de prijs van stookolie echter aanzienlijk gedaald is, wordt de actie afgeblazen. De inwoners die in oktober hadden ingetekend voor deelname in januari worden hiervan verwittigd.

'Wij zullen de evolutie van de prijzen met argusogen blijven volgen en indien die weer te fel zouden stijgen, zal het OCMW een nieuwe samenaankoop organiseren', meldt OCMW-voorzitter Fons Lemmens.

Agenda van de OCMW-raad

Ocmwkopie

Morgen, 13 januari, vindt de eerste OCMW-raad van 2009 plaats in de polyvalente hal van Residentie Zonnedries, Zonnedrieslaan 24. De vergadering begint om 19 u.

Sinds het decreet van 5 juli 2002 zijn de vergaderingen van de OCMW-raad openbaar Dit betekent dat iedereen het openbare gedeelte van deze vergadering als toehoorder mag bijwonen . Als het over personen gaat, (de items vind je terug onder 'besloten vergadering'), is er geen publiek toegelaten en vergadert de raad achter gesloten deuren. De besloten vergadering vindt plaats nadat het openbare gedeelte is afgehandeld.

De agenda voor de OCMW-raad vind je hier.

Oppositie drijft aankoopprijs gronden Solveld op

Regiobutton_gr_gemeenteraad

Collega Fernand heeft het vandaag in de krant over de trambedding. Aan dit item van de gemeenteraad van 29 december 2008 hangt een verhaal dat we onze lezers zeker niet willen onthouden. De blog biedt hiervoor namelijk meer ruimte dan de papieren versie van onze krant.

De gemeente is dus zinnens om de gronden van de oude trambedding aan het Solveld, die na de afschaffing van de tram in 1959 verkocht werden, opnieuw aan te kopen om van de oude trambedding een wandelroute te maken.

Twee eigenaars bleken alvast geïnteresseerd om hun perceel aan de gemeente te verkopen. De administratie van de registratie maakte een schatting van de verkoopwaarde van de gronden. De eerste eigenaar was onmiddellijk akkoord. De tweede ging echter bij een notaris te rade. Die wist dat de verkopende eigenaar ook nog recht had op een zogenaamde wederbeleggingsvergoeding van ruim 22 %. Als de verkoper elders een ander stuk grond wil kopen, moet hij daarop immers registratierechten en aktekosten betalen. Geen probleem voor de gemeente die deze 22 % best wilde bijbetalen.

Open VLD-fractieleider Beeken vond dat echter niet eerlijk. Op die manier worden de inwoners van de gemeente ongelijk behandeld. Diegenen die bij een notaris om raad gaan krijgen 22 % méér voor hun grond dan diegenen die dat niet doen. Volgens hem is dat voldoende om ruzie te krijgen tussen de inwoners. Hij vroeg dan ook een gelijke behandeling van alle verkopers.

De meerderheid kon daar in dit geval wel mee instemmen omdat het ging om twee percelen uit hetzelfde project, maar wilde er toch geen vaste politiek van maken.

Vandaar deze tip van uw blogverslaggever : altijd even informeren naar de wederbeleggingsvergoeding als u gronden verkoopt aan de overheid.

Oudere berichten:
> Hapje-Trapje bij TW3000
> Sjokotof viert carnaval in de krokusvakantie
> Kraasbeek bereidt gemeenteraad van 26 februari voor
> Studieavond over fietsen is schot in de roos
> Ruud De Ridder en het 'Echt Antwaarps Teater' in GC De Maere
> Sportkampen in sporthal tijdens de krokusvakantie
> Infoavond voor jeugdvoetbalbegeleiders door Herman Vermeulen
> Ervaringsgerichte milieudag in basisschool 't Hagekind
> Ook de basisschool in Houwaart trok een dikke trui aan
> Dikke Truiendag in basisschool De Winge
> Valentijn
> Valentijnskoppel
> Prikbord voor dit weekend
> Aperitiefconcert van Profundo in GC De Maere
> Leuvense band 'Bad Cirkuz' ook gekend in Tielt-Winge
> PWA is verhuisd en opent strijkatelier
> Wie zijn de Sint-Jorisvrienden van het Walenbos?
> Klein en groot naar de chirofuif van Jevati op Valentijn
> Miniemen TW3000 zoeken supporters
> Kaartavond bij KWB Houwaart en Houwaartse Vrienden

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008

Tielt-Winge blogt • Fernand Goyens en Carine Vanlingen bloggen over Tielt-Winge

  Fernand schrijft al jarenlang over Tielt-Winge, Boutersem, Glabbeek en Lubbeek voor Het Nieuwsblad. Als je nieuws hebt, mag je het hem dus zeker melden.

  Carine (°1959) heeft Limburgse roots, maar woont al meer dan 20 jaar in Tielt-Winge. Ze heeft vier actieve kinderen, en een full-time job als ‘house manager’. Daarnaast doet ze ook vrijwilligerswerk. Nu de kinderen wat ouder zijn, heeft Carine zich toegelegd op webdesign, Photoshop en grafische vormgeving. Ze is gebeten door het fotovirus en legt ze de mooiste plekjes van het dorp voor de eeuwigheid vast.

Zoeken

Nieuws uit tieltwinge

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

 • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!