Home  Regio  tienen  tienen blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Tienen?
Laat het weten aan:
Raymond Billen
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Hakendover zal niet op stap gaan

De uitslag van de wedstrijd Dorp op Stap is bekend. Voor Vlaams-Brabant viel de beslissing op Peizegem, deelgemeente van Merchtem. Hakendover viel dus buiten de prijzen. De wedstrijd ging uit van het Festival van Vlaanderen. Er diende te worden ge'smst.

Peizegem staat op zijn eigen met een naar eigen zeggen bloeiend verenigingsleven. Dat blijkt te kloppen aangezien ze erin zijn geslaagd massaal te sms’en: maar liefst 675 stemmen kwamen binnen voor dit dorp. Peizegem is verrukt een concert in het eigen dorp te krijgen zodat ze daarvoor eens niet naar Merchtem moeten afzakken.

Badminton in Tienen: 130 leden
scannen0002_large
Jaren 70

Tiebadmin_2 Badminton nam in de jaren zeventig, op aansporen van Wim Meneer, een steeds hogere vliucht in de stad. Door de sportieve successen steeg het ledenaantal tot zo’n 70-tal, zodat de verhuizing naar onze huidige stek, sporthal Tienen het logische gevolg was. De club was klaar om de Tiense jeugd te ontvangen.

Het zijn niet alleen de sportieve successen die Badminton Tienen als club groot maken, maar ook de vriendschappelijke band waarmee de spelers onderling met elkaar omgaan. Werner Broos, Christine Savonet, Karin Masuy, Marc Hendrickx en Inge Pincket drongen door tot Belgische top,  A-speler, maar waren tegelijk voortrekkers voor vele  anderen. Nu telt de club gemiddeld een 130-tal leden, zodat de huidige sporthal met zijn 10 terreinen ten volle wordt benut.

Tieverenigingindekijker_gr

Seniorensportdag in Houtemveld

Op dinsdag 8 april vindt in het Houtemveld de regionale seniorensportbeurs plaats.

Programma: 13.00 uur: onthaal en inschrijvingen; 13.30 - 14.30 uur: sportsessie 1; 14.45 - 15.45 uur: sportsessie 2; 16.30 uur: einde. Keuze uit seniorenturnen, netbal, yoga en badminton of (doorlopend van 13.30 tot 16.00 uur) begeleide fietstochten (25, 45, 60, 65, 70 en 75 km en begeleide wandelingen (6 en 12 km). Plaats: sportcentrum Houtemveld. Prijs: € 1 (drankbonnetje en verz. inbegr.)

Organisatie: Sportdienst stad Tienen i.s.m. Sportregio Getevallei. Info bij Michel Roskin van de sportdienst, Reizigersstraat 81. 016 80 48 88, michel.roskin@tienen.be

Werk mee aan het Fietspadenrapport

Img_0466 Vanaf 8 april verschijnt het Fietspadenrapport in de krant (www.nieuwsblad.be/fietspad). We hebben ondertussen meer dan 3.000 inzendingen gekregen van onze lezers, een mooie tussenscore. We willen nu ook graag de talrijke bloglezers nog mee mobiliseren door aandacht te schenken aan fietsen/fietspaden.

Er liepen reacties binnen over onveilig fietsen  bijvoorbeeld richting station in Tienen. Anderzijds werd de tunnel onder de toegangsweg naar de E40 geprezen. De foto hierboven roept tweeslachtige gevoelens op: enerzijds wordt er gewerkt aan de verbetering van een bestaand fietspad, anderzijds houdt het pad vijftig meter verder toch op. Dit pad in Kumtich stopt voor de spoorwegbrug en ook aan de overzijde is er, hoewel er plaats is, enkel een onverharde berm aangelegd.

U kunt goede en slechte ervaringen met fietspaden melden op deze website.
Tiefietscampagne_2

Vrijwilliger in de kijker (3): Diepzeeduiker Carlo Joseph Carlo

De Tiense Diepzeeduikers (DDT) oefenen in ondergelopen steengroeves in Waals-Brabant en op zee. Om alles in optimale condities te laten verlopen is veel inzet nodig. Wij zetten een vrijwilliger in de kijker.

Tieduikercarlometkodak* Naam: Joseph Carlo
* Leeftijd: 49
* Woonplaats: Tienen 
* Mijn vereniging: DDTienen (diepzeeduikschool Tienen)
* Mijn functie in vereniging: duikverantwoordelijke reeds meer dan 15 jaar
* Hoelang al in vereniging en in welke functies? Ben in deze club sinds mijn 14 jaar. (voorzitter en duikverantwoordelijke)
* Zo ben ik bij vereniging terechtgekomen: interesse
* Mijn motivatie (waarom doe ik het?): ben een waterrat en wil mijn kennis doorgeven aan jongeren
* Als ik één miljoen euro kon investeren in mijn vereniging, dan zou ik... het doen
* Anecdote: veel te veel om op te noemen.
* Leukste aspect aan functie: opleiding geven en beginnende duikers veilig zien duiken
* Minst leuke aspect aan functie: gebrek aan respect
* Zoveel tijd steek in mijn functie: veel te veel, dagelijks 1-2 uur.

Tievrijwilliger_gr

Albertvest drie dagen afgesloten

Tievesthhartimg_0451 Het Gewest zal van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 april ’08 verbeteringswerken uitvoeren aan de Albertrtvest ter hoogte van het vroegere Lyceum. Over een afstand van 50 meter zal de asfalt op de Albertvest afgeschraapt en vernieuwd worden. Deze onderhoudswerken gebeuren ter hoogte van het vroegere Lyceum. Waar automobilisten komende van de Oude Leuvensestraat de Albertvest oprijden, werd het zebrapad eerder al richting Aarschotsesteenweg verplaatst. Zo kunnen de voetgangers veiliger oversteken aan de kant van het oude schoolgebouw. Via de middenstrook bereiken ze het zebrapad dat hen aan de overzijde naar de Carrefour brengt. Hier zullen nog omegaprofielen (d.z. lage paaltjes) aangebracht worden.

Door deze werken zal dit gedeelte van de Albertvest afgesloten worden van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 april ’08. Het verkeer komende vanuit de richting van Leuven zal via de Oude Leuvensestraat voor café Het Hoekske naar de Albertvest omgeleid worden. Het verkeer komende van de Kabbeekvest kan gebruik maken van de weg naast de Carrefour die parallel loopt met de Albertvest. De hinder voor het verkeer zal dus beperkt zijn.

Hoe ver ligt Tienen van Bunsbeek? Voortaan 40 kilometer

Tiebord De werken op de Diestsesteenweg starten op 31 maart vanaf Bunsbeek, een 100-tal meter voor het kruispunt met de Berkendreef en lopen tot in Tienen aan het kruispunt met de Vissenakenstraat. De aannemer rekent op een viertal weken (tot 28 april) om deze werken uit te voeren, als de weersomstandigheden het toelaten. De provincieweg wordt tijdens de duur van de werken ter hoogte van het kruispunt met de Vissenakenstraat volledig afgesloten. De hoofdomleiding wordt aangeduid vanuit Tienen, via de provincieweg Tienen-Gouden Kruispunt (N223), de gewestweg Leuven-Diest (N2) en dan via de provinciebaan Tienen-Diest terug naar Bunsbeek. Deze omleiding zal zowel in Tienen als op de afrit van de autoweg aangeduid worden. Wie hier gevolg aan geeft rijdt wel 36km langer op het traject Tienen-Bunsbeek. Is dit menens?

Plaatselijk zullen ook de zijstraten tijdelijk worden afgesloten. Na de werkuren (dit is na 19uur en voor 7uur) zullen de bewoners hun woning wel met de wagen kunnen bereiken. Wanneer zij tijdens de werkuren toch om dringende reden met hun wagen aan de woning moeten geraken, wordt hen gevraagd de snelheid te matigen en aan de veiligheid van de uitvoerders van de werken te denken.

De bussen 390, 540, de snelbus 420 en de belbus volgen een omleiding via de Sint-Quirinustraat, de Vissenakensesteenweg, centrum Vissenaken en de Vissenakenstraat. Volgende haltes worden tijdens de werken afgeschaft: Bunsbeek, Diestseweg; Bunsbeek, Veldweg; St.-Margriete-Houtem, Pachthof ‘De Bareel’; Tienen, brandweer, Werkmanssteeg en Houtemstraat.

Er wordt een tijdelijke halte ingericht in Vissenaken dorp ter hoogte van het kruispunt van de Glabbeeksestraat met de Vissenakenstraat.

Vergoeding na neerslag vorige zomer

De hevige regenval op 11 juni 2007 werd als ramp erkend bij Koninklijk Besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 maart ’08. Getroffen inwoners van Tienen, Landen, Geetbets en Zoutleeuw kunnen een aanvraag voor schadevergoeding indienen. De aanvragen dienen voor 30 juni 2008 in tweevoud te gebeuren aan de hand van een officieel aanvraagformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de website van de provincie Vlaams-Brabant of bij Ann Dusart van de dienst juridische zaken in het stadhuis van Tienen.

mailto: ann.dusart@tienen.be of bel de cel rampenschade op de nummers 016-26.78.21 en 016-26.78.16.

Openbreken van het Vrijthof: een oud idee

Img_0465_2 Op kapaza.be is momenteel het Liber Amicorum Paul Dewalhens te koop. Het werd in 1984 samengesteld door vrienden van de toenmalige stadsarchivaris, met bijdragen over de geschiedenis van Tienen. Dewalhens, geboren in Antwerpen uit Tiense ouders, schreef sprookjes en gedichten in het Frans. Zijn geschiedkundige bijdragen schreef hij in het Frans of het Nederlands. Hij won een aantal poëzieprijzen tussen 1937 en 1970.

Samen met zijn voorganger conservator Jan Wouters liet Dewalhens ons ook een beknopte gids van de stad na. Toen, in 1956, was dat aanleiding tot een pleidooi over de omgeving van de Sint-Germanuskerk, dat ons vandaag merkwaardig in de oren klinkt.

‘Tot 1797 was de Wolmarkt een open plein. Van daar leidden monumentale trappen naar het hoge kerkhof van Sint-Germanus, het Vrijthof. Het kerkhof werd in 1784 afgeschaft en de’nieuwe eigenaar bouwde er vijf huizen.(…) Wij hopen dat deze huizen van weinig waarde in architecturaal opzicht in de toekomst zullen verdwijnen en dat een nieuwe monumentale trap zou kunnen aangelegd worden die de merkwaardige en beroemde voorhang van de Sint-Germanuskerk in al zijn pracht zal te voorschijn laten komen. Het zou ongetwijfeld een der sensationeelste urbanische zichten worden van heel het land.’

Sedertdien is het Vrijthof, de twee trapstraten, de kromme steeg met de kleine huisjes, wel geprezen als stadsgezicht. Er is wat gewerkt aan het Apostelenhof maar veel meer dan een toegang tot de beiaard zoekt men er niet.

Het openbreken naar de Wolmarkt is dat een goede idee? Wie is ze genegen?

Tienenaars bewerken Frankenzwein als musical

Preview_3 Paul Pans en Marc De Bel (foto corelio) slaan de handen in elkaar voor de creatie van de musical Frankenzwein. Die is te zien op 11, 12, 19, 25 en 26 april om 19u30 in het Sint-Jozefsinstituut (19u30). Regisseur Hans Rock vertrok van De Bels boek 'De monsters van Frankenzwein'. Componist Paul Pans leverde achttien liedjes en tien instrumentale werken. Hij schreef ook liedjesteksten onder het goedkeurend oog van De Bel. Pans woont in Geetbets en is leraar' in Tienen. Er komt straks ook een full-cd uit met de liedjes van de Tiense musical.

Oudere berichten:
> Toneel Bost neemt het op voor neushoorn
> Wie wordt nationaal kampioen bij katten?
> Bouw van Sociaal Huis in aanbesteding
> Stoet en bal voor carnaval
> Bonnen voor attracties op carnavalskermis
> Klachten over staat Diestsesteenweg
> Steun voor handelskernen
> Zaterdag 14 maart: muzikale hoogdag
> Tiense als verleidster in Temptation Island
> Kris Struyven in Nederlandse zangwedstrijd
> Berk voor de bijl na aanleg fietspad
> Studenten PISO in voetbalfinale
> Stad investeert op begraafplaatsen
> Logist opent lijst verkiezingsavonden
> Trein naar Tienen zit vast
> Musea: minder bezoekers, meer consumenten
> Dikketruiendag in Oplinter pas op maandag
> Wie helpt kring aan info over onze trams?
> Klacht: afscheid nemen in de modder
> Mosselen op de tennistafel

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007

Tienen blogt


  • Raymond Billen blogt over Tienen.

    Raymond (°1952) volgt het nieuws in de streek sedert 1969, als verslaggever ter plaatse in de Hagelandse/Leuvense regio en nadien als eindredacteur bij Het Nieuwsblad. Raymond is als vrijwilliger betrokken bij de promotie van de regio vanuit toerisme, streekproducten, publicaties.

Zoeken

Nieuws uit tienen

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!