Home  Regio  waregem  waregem blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Waregem?
Laat het weten aan:
Jan Decock of Rita Mestdagh
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Nieuws van zuster Leen: staking op school bedreigt schooljaar

1Via zuster Leen Mestdagh vernemen we regelmatig hoe het eraan toegaat in Afrika. Deze keer vertelt ze over de moeilijkheden van de schoolgaande jeugd in Oyem in Gabon.

2 Ook al is het weer een maandje achter de rug, toch willen wij onze lezers graag een heel gelukkig nieuwjaar wensen vanuit het verre Afrika.

Wat zal het jaar 2009 brengen? Wij maken ons alvast zorgen voor onze schoolgaande jeugd.

De vele stakingen gedurende de eerste maanden brengen het schooljaar in gevaar. De jongsten lopen alvast terug school, maar wat voor hen die dit jaar officiële examens moeten afleggen?

Wellicht worden de officiële examens ongeldig verklaard, en je kan je wel indenken wat daar de gevolgen van zijn. Toch blijven we onze jongeren steunen en moed in spreken.

3Nu de meeste leerkrachten het werk terug willen opnemen kunnen ze er alleen maar baat bij hebben om goed te studeren en de verloren tijd in te halen.

Groeten,

Zuster Leen Mestdagh

Oyem in Gabon

Zuster Leen in Gabon: animatie in Oyem

Via zuster Leen Mestdagh vernemen we regelmatig hoe het eraan toegaat in Afrika. Deze keer vertelt ze over de patronaatswerking in Oyem in Gabon.

2

1_2 Sinds een paar weken trekken we op zondag één van de wijken in: “Saint Richard”. We vinden er een kapel, een school en een speelplaats … Een spontane trekpleister voor kinderen en jonge mensen. Daar kunnen we als zusters van Don Bosco onze weg wel vinden. Met een zestal animatoren, gevormd in ons jeugdcentrum, durven we het wel aan.

We starten rond 15 uur met een animatie die kinderen kan aantrekken. Zang en dans horen bij het leven. Daarna worden de kinderen in groepen opgesplitst. We houden rekening met hun leeftijd en ook met hun interesse. We vormen een zestal groepen: knutselen, dans en theater, pleinspelen, tekenen en kleuren, sport ...

We proberen activiteiten aan te bieden waar kinderen iets uit leren naar handvaardigheid, maar ook naar samen leven, samen werken … De dag wordt afgesloten met een moment van christelijke vorming en gebed … Het traditionele avondwoordje heeft ook hier zijn plaats alvorens de kinderen uit te wuiven. De dag is vlug rond, want om 18u30 is het donker.

Groeten,
Zuster Leen

3 4

Nieuws van zuster Leen uit Gabon

Via zuster Mestdagh vernemen we regelmatig hoe het eraan toegaat in Afrika. Deze maand is missiemaand. Ze vertelt waarom het moeilijk is om jongeren aan te trekken voor een opleiding, en dan vooral meisjes.

Deze maand starten zowat alle activiteiten op: het internaat, het jeugdcentrum, de vorming van catechisten en de voorbereiding op de sacramenten, de opleiding van tien jongeren die salesiaan of zuster willen worden. Het centrum voor beroepsopleiding heeft ook dit jaar weer moeilijkheden om op te starten. De beroepsopleiding wordt politiek weinig aangemoedigd en is daardoor weinig gewaardeerd. De jongeren kiezen pas in laatste instantie voor een beroepsopleiding nadat ze alle andere 'scholen' hebben geprobeerd.

Omdat wij vooral met de meisjes werken, kennen we extra moeilijkheden. Vele meisjes zijn vroegtijdig zwanger en verlaten de schoolbanken, anderen blijven gewoon thuis wanneer ze in hun prille schoolloopbaan tegenslag hebben. Meisjes worden immers vaak niet gestimuleerd door de familie en moeten zelf instaan voor het betalen van hun schoolgeld.

1_5

Wellicht zullen we pas in de maand november echt kunnen inschrijven. De meisjes die zich aanbieden zijn meestal al moeder, ze zijn enkele schooljaren achterop en kunnen dus niet meer in het algemeen onderwijs terecht. Veelal hebben ze slechte herinneringen aan alles wat met school te maken heeft.

Het blijft voor ons een hele uitdaging om deze meisjes aan te trekken en hen een positieve ervaring te laten opdoen van onderwijs en vorming. Naast de bestaande opleidingen van snit en naad, breien op machine, pottenbakken en keramiek, willen we dit jaar voor de besten een initiatie in de informatica aanbieden.

We hopen daardoor aan ons centrum een meerwaarde te bieden en ook een nieuw publiek te kunnen aantrekken. Op dit moment is dit helemaal nog niet duidelijk. Toekomst brengt raad, het is immers niet eenvoudig om op bestaande noden de juiste antwoorden te bieden.

Groeten,
Zuster Leen Mestdagh

Nieuws van zuster Leen uit Gabon

Zuster Leen uit Waregem houdt ons op de hoogte van haar wedervaren in Afrika. Ze werkt mee in het centrum voor beroepsopleiding en geniet van de laatste vakantiedagen voor het nieuwe schooljaar.

De septembermaand is rustig hier. We genieten nog van enkele dagen vakantie vooraleer het werkjaar volop op te starten in oktober. De vergaderingen voor organisatie en planning van de verschillende activiteiten zijn intussen op gang.

Dit jaar willen we ons centrum voor beroepsopleiding wat uitbreiden. Naast de bestaande mogelijkheden van vorming in snit en naad en pottenbakkerij – keramiek zal er nu ook de mogelijkheid bestaan om zich te vormen in de informatica – secretariaat/boekhouding.

Hpim1275

We hebben een klas met een zestal computers die we dit jaar hopen uit te breiden. Een klein team van leerkrachten is bereid gevonden om de lessen te verzekeren. Alvast weer een nieuwe uitdaging om van een activiteit die in ons jeugdcentrum is begonnen  een door het ministerie erkende opleiding te laten groeien.

Groeten,
Zuster Leen Mestdagh

Nieuws van Zuster Leen uit Gabon

Augustus is voor ons de maand van ontmoetingen, vergaderingen, retraite en … een beetje vakantie.

Dit jaar waren we in Yaoundé voor de retraite.

7_2

6_3

Een week van stilte en gebed in voorbereiding van het feest van vijf augustus waar alle zusters hun geloften hernieuwen:

Jonge mensen vanuit Kameroen, Gabon, Kongo Brazzaville en Equatoriaal Guinee, een bonte mengeling van talen en culturen.

Mooie momenten van gebed in stilte in volle natuur, vreugde van ontmoeten en samen feest vieren, samen uitspreken van gegeven trouw aan God en aan zijn (jonge) mensen.

Het zijn gelegenheden om onze batterijen weer goed op te laden alvorens het pastorale werkjaar aan te vatten.

5_2

zuster Leen Mestdagh

Nieuws van zuster Leen uit Gabon

Juli in Oyem    


1

Morgen beginnen we de vakantie activiteiten.

We kozen dit jaar als thema: “KIRIKOU et de wilde beesten” een tekenfilm die zich in Afrika afspeelt en zo heel typische thema’s behandelt: ondernemen, samenwerken, obstakels durven wegwerken, oude denkpatronen loslaten …

’t Wordt alvast boeiend voor onze animatoren en voor de kinderen die gedurende drie weken de activiteiten zullen volgen.  2_44_3

Doorheen zang en dans, sport en spel, theater en knutselactiviteiten … laten we hen binnentreden in een wereld die uitnodigt tot opbouw van toekomst. We hopen op deze wijze ons steentje bij te dragen tot opbouw van een betere wereld waar ook de kleine mens rechtop mag gaan staan.

3_2 zuster Leen

Nieuws van zuster Leen uit Gabon

Via zuster Mestdagh vernemen we hoe het eraan toegaat in Afrika. Deze week brengt ze verslag uit over haar inspanningen om de onderwijsinfrastructuur te verbeteren.

11

Deze keer een eerder kleine, maar heel praktische structuur: een opslagplaats voor klei en de nodige ruimte om die klei te bewerken, een open klas voor de leerlingen van de pottenbakkerij en achteraan een open terras waar we de traditionele keuken voorzien die vaak wordt gebruikt bij grote feesten. We voorzien ook een ‘moderne” keuken waar onze meisjes gebakjes kunnen klaarmaken om die dan te verkopen. Op deze wijze kunnen ze wat geld verdienen om hun maandelijks schoolgeld te betalen.

12

Leen Mestdagh

Nieuws uit Gabon van zuster Leen Mestdagh

Via zuster Mestdagh vernemen we regelmatig hoe het eraan toegaat in Afrika. Deze week vertelt ze over een nieuwe aanwinst voor Oyem. MIVA Oostenrijk leverde een belangrijke bijdrage tot een grotere mobiliteit.

Dankzij de hulp van MIVA OOSTENRIJK hebben we sinds deze maand een nieuwe wagen. Het grote voordeel: vierwielaandrijving … wat ons toelaat om ook op onze soms moeilijke wegen tot bij de mensen te komen …

1  2

Dankzij deze wagen is het al iets evidenter om 600km door het woud te overbruggen voor de verkoop van artikelen uit ons centrum. Vooral voor de potten en de keramiek blijft dit een hele onderneming … Over zowat 50km blijft die weg in heel slechte staat. Waardoor vooral tijdens het regenseizoen (10 maanden per jaar) de reis wordt bemoeilijkt en soms onmogelijk is. Met een beetje moed zal deze wagen het ons ook mogelijk maken om het traject Oyem - Libreville te overbruggen.

3 4 zuster Leen

Nieuws uit Gabon van zuster Leen Mestdagh

In april mochten we de opening vieren van onze winkel in de stad.

Een kleine ruimte die we huren van de gemeente: wat opruimen, een laagje verf, een versteviging van venster en deur … en een aantrekkelijk uithangbord.

De grote uitdaging: VERKOPEN! 

1        2                                       

Doorlopend stellen we de werken van ons eigen centrum voor beroepsopleiding ten toon;

één van onze oud-leerlingen is geëngageerd voor de verkoop en stilaan vinden de mensen de weg naar ons verkooppunt.                                                         

We hopen op deze wijze onze leerlingen en vooral onze oud-leerlingen te helpen om zich in de huidige arbeidswereld een plaatsje te veroveren.

Enkele van onze oud-leerlingen werken met ons mee in onze ateliers: snit en naad en ook pottenbakken - ceramiek

3 4 5

We proberen de lokale kunst te bevorderen: klederen in de typische «pagne», potten in natuurlijke kleikleuren (ter plaatse uit de rivieren gewonnen) evenals de typische maskers. Het is niet zo eenvoudig. De lokale kunst wordt vooral door toeristen gewaardeerd, maar … hier in het binnenland hebben we slechts af en toe het bezoek van toeristen. Een verkooppunt in de hoofdstad Libreville … is de droom die ons wakker houdt… We zoeken naar mogelijkheden.  zuster Leen

Nieuws uit het verre Gabon

Leen Mestdagh komt uit Beveren-Leie maar leidt vandaag als missiezuster een school in het Afrikaanse Gabon. Op deze blog leest u haar verhaal, rechtstreeks uit Afrika.


Bij de aanleg van de twee sportterreinen in juli/augustus 2007 waren we verplicht om het bestaande “corps de garde” af te breken. Het gaat om een traditioneel gebouwtje dat in elk dorp wordt opgetrokken, vaak in heel eenvoudig materiaal. Ook onze “corps de garde”, plaats van ontmoeting en delen, was tot vorig jaar in hout opgetrokken.


Met de hulp die we vanuit Italië ontvangen kunnen we deze dit jaar in wat degelijker materiaal optrekken. Het wordt alvast een lokaaltje waar we mensen kunnen ontvangen, waar de jongeren hun vergaderingen kunnen houden en waar we bij gelegenheid ook de verkoop van onze zelfgemaakte artikelen kunnen organiseren. We voorzien het einde van de werken voor het einde van deze maand.


Tijdens de storm van vorig jaar werd de muur die onze tuin en de tuin van de kathedraal scheidt verwoest. Onze buurman, de bisschop, is deze maand de werken gestart voor de heropbouw van deze muur. Het wordt een eenvoudige afsluiting waardoor we beter zullen kunnen genieten van het groen rondom ons huis.


Mogen bouwen, verbouwen … zijn de gezonde tekenen van hoop voor de toekomst. Bemoediging voor onszelf en voor de zovel jongeren die dagelijks ons huis, ons centrum binnenlopen voor vorming en ontspanning.


Dank in naam van hen voor de steun die jullie blijven betonen.


Zr Leen MESTDAGH

vanuit Oyem


Klik op de foto om te vergroten.

1 2

3 4_2

Oudere berichten:
> Waregem viert met Zulte mee tijdens Georges Dheedenejaar 2009
> Speciale Valentijn in zwembad en cafetaria de Treffer
> Schlagerfestival in Waregem Expo bijna uitverkocht!
> Waregemse Open VLD geeft eerste persvoorstelling van het jaar
> Boek in de maak over 75 jaar wijk Nieuwenhove
> Cursus over wie de macht heeft in België
> Wachten op verdere sloping site Saint-Hubert
> Orkest Vetex te gast in wijk Torenhof
> Geslaagd project in wijk Torenhof
> Waregem huldigt zijn sportlaureaten 2008
> Waregemse kunstenaar Denis De Gloire eert Jackson Pollock
> Nieuws van zuster Leen: staking op school bedreigt schooljaar
> Geslaagd poëziefeest van Marnixring Leeuwercke Waregem
> Stichting Dominique Mahieu schenkt cheque aan Koester
> 389 Waregemse fuifnummers namen de Sylvesterbus
> Tweede gemeenteraad van dit jaar dinsdag 3 februari
> Win: boek 'Flanders from the air' !
> Meer dan 13.000 bezoekers voor de ijspiste
> Badminton voor het goede doel: de 12 uren van Waregem
> Ook Gedichtendag 2009 in Waregem

Archieven per maand:
| februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007 | november 2007 | oktober 2007 | september 2007 | augustus 2007 | juli 2007 | juni 2007 | mei 2007 | april 2007 | maart 2007 | februari 2007 | januari 2007

Waregem blogt

  •   
    Jan Decock en Rita Mestdagh bloggen over Waregem.

    Jan Decock (49) is freelance journalist. Zijn passies zijn literatuur, klassieke muziek (vooral vocale muziek 17e en 18e eeuw). Hij houdt van ludieke toestanden, spannende verhalen en zeker ook alle zaken die nuttig zijn voor een stevig krantenartikel.

    Rita Mestdagh is leerkracht 6de klas en ict-coördinator in de Vrije Basisschool van Beveren-Leie. Haar grootste hobby's zijn webdesign en digitale fotografie.

Zoeken

Nieuws uit waregem

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!