Home  Regio  wetteren  wetteren blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Wetteren?
Laat het weten aan:
Marc
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Tentoonstelling 'Koers en Kunst' geopend in CC Nova

Koers en kunst5  Vrijdagavond werd onder ruime belangstelling de tentoonstelling 'Koers en kunst', een organisatie van Curieus Wetteren, geopend.

De tentoonstelling werd geopend door Jan Tondeleir, secretaris van Sp.a. Eregaste van de avond was Maria, de weduwe van wielrenner Achiel Buysse die de Ronde van Vlaanderen won in 1940, '41 en 43.

Er worden schilderijen, beelden en foto's tentoongesteld van kunstenaars Walter De Bock, Davy De Winne, Bart Baele en Pieter Bracke (die geen onbekende is in wielermiddens, hij is regerend Belgisch kampioen duathlon).

Maria, 87 ondertussen maar nog bij de pinken, mocht een schilderij van haar Achiel, die in 1984 overleed onthullen, ze was zichtbaar ontroerd. Toen ik haar vroeg wat de hele gekte van 'Dorp van de ronde' nu bij haar teweegbrengt antwoordde ze dat ze 'wroetelen' in haar verleden maar toch blij is dat de Wetteraars Achiel Buysse nog niet vergeten zijn.

Koers en kuns4t 

Koers en kunst  Koers en kunst10 

Koers en kunst6  Koers en kunst3 

De tentoonstelling loopt nog t.e.m. 4 april in de foyer van CC Nova.

Klik op de foto's om te vergroten.

Foto's: Christine Eloot

Davidsfonds nodigt uit op lezing over de Balkan

LOGO DF WETTEREN 2004

De Balkan is van oudsher een kruispunt van nationaliteiten en volkeren. In de recente geschiedenis was het tevens een broeihaard van conflicten en onlusten. Uiteindelijk leidde dit tot interventies van de Navo en de langzame, maar zekere ondergang van Slobodan Milosevic, die zich binnenkort voor het Oorlogstribunaal in Den Haag zal moeten verantwoorden.

Stefan Blommaert verbleef in opdracht van de Vlaamse Radio en Televisie geruime tijd in het voormalige Joegoslavië, waar hij de politieke ontwikkelingen op de voet volgde. Vanuit zijn eigen ervaringen geeft hij inzicht in de complexe situatie, die de Balkan overheerst.

Dinsdag 10 maart 2009 om 20 uur in CC De Poort, Markt Wetteren.

 Inkom: leden € 3.00 niet leden € 5.00.

Bron: Dirk Portier   Davidsfonds Wetteren

Paul De Moor is genomineerd voor 'Boekenleeuw' en 'Boekenpauw'

Paul De Moor De Wetterse schrijver van o.a. kinder-en jeugdboeken Paul De Moor is genomineerd voor de prestigieuze 'Boekenleeuw' en 'Boekenpauw' prijzen.

Uit de 85 aangemelde boeken voor 'Boekenleeuw' nomineerde de jury zeventien titels: dertien Nederlandstalige en vier vertalingen. 

Uit de 40 aangemelde boeken voor 'Boekenpauw' nomineerde de jury negen titels. 

De jury voor 'Boekenleeuw' bestaat dit jaar uit: Koen Driessens (Gazet van Antwerpen/Het Belang van Limburg; voorzitter), Vanessa Joosen (Universiteit Antwerpen), Annemie Rombaut (Beste Boekenjuf 2007), Katelijne Vanhove (Brugse Boekhandel), Liesbet Vreys (Stichting Lezen).

De jury voor 'Boekenpauw' bestaat dit jaar uit: Annemie Leysen (De Morgen, voorzitter), Evelyne De Mesmaeker (Boekhandel Malpertuus), Els Michielsen (Stichting Lezen), Albert Pepermans (Sint-Lucas Gent), Eric Van Thillo (recensent Pluizuit, Pluizer).

Boekenleeuw09 De Boekenleeuw is de prijs voor het beste kinder- of jeugdboek van een Vlaamse auteur. De laureaat wordt beloond met € 2.500 en ontvangt een gouden speld.

Paul is genomineerd met de titel 'Kwilniet', een boek voor kinderen jonger dan 6 jaar.


Boekenpauw De Boekenpauw is de prijs voor het mooist geïllustreerde kinder- of jeugdboek van een Vlaamse illustrator. De laureaat wordt eveneens beloond met € 2.500 en een gouden speld.

Hier wordt Sabien Clement genomineerd als illustrator van het boek 'En iedereen ging op zijn mieren zitten' van de hand van Paul.

De laureaten worden op woensdag 25 februari bekend gemaakt. 

Download hier het volledige persbericht. Meer info kun je vinden op de website van boek.be.

Bron: Piet Van Heddeghem. 

Tentoonstelling 'Week van de amateurkunsten'

SchildersezelTer uitvoering van het ‘nieuwe beleid’ rond beeldende kunsten organiseert de gemeente om de drie jaar een grote tentoonstelling met werk van amateurkunstenaars.

Wetteren focust zich immers niet alleen op professionele kunstenaars maar heeft ook oog voor talent van eigen bodem. Uitgangspunt is dat elke geïnteresseerde kan deelnemen, zonder selectie. Diverse disciplines zoals schilderen, fotografie, tekenen, beeldhouwen, bloemsierkunst, krijgen een plaats.

Om deelname van nieuwe kunstenaars te stimuleren, wordt er een wedstrijd aan gekoppeld. De laureaat krijgt het volgend seizoen een tentoonstelling in cc Nova aangeboden. Op die manier profileert het cultuurcentrum zich als een open huis voor plaatselijk talent (niet enkel podiumkunsten) en wordt het artistiek talent van de kunstenaar benadrukt.

Een jury, bestaande uit drie deskundigen die voeling hebben met de kunstensector, nomineert vijf kunstwerken.

Er wordt gekozen voor vijf kunstwerken om het draagvlak van het wedstrijdconcept te vergroten. Nominaties worden bekend gemaakt bij de opening van de tentoonstelling. Het publiek mag dan tijdens de tentoonstelling mee stemmen over de laureaat waarbij de stemmen van de jury voor 2/3 en die van het publiek voor 1/3 meetellen.

De laureaat krijgt een solotentoonstelling in de foyer van cultuurcentrum Nova tijdens het voorjaar van 2010.

De tentoonstelling zal lopen van 30 april t.e.m. 17 mei in De Poort en in het cultuurcentrum Nova.

Geïnteresseerden nemen ten laatste op 16 maart contact op met cultuurbeleidscoördinator Bénédicte Buylen, Markt 27, 9230 Wetteren, telefonisch op nummer 09/369 88 24 of via e-mail: Benedicte.buylen@wetteren.be. Alle info is ook te consulteren via deze website.

Bron: Benedicte Buylen      Gemeente Wetteren          Foto: Google pictures

De beknopte geschiedenis van Wetteren

Zichtoudekerk_3 Dat er reeds in de prehistorie bewoners waren in Wetteren bewijzen enkele archeologische vondsten die in de streek werden opgegraven.

Nog van veel groter belang echter zijn het Herculesaltaar en 31 Romeinse graven die gevonden zijn in onze gemeente. Wist u trouwens dat de straatnaam 'Kasterstraat', waar deze vondsten zijn opgegraven, nog steeds verwijst naar het Romeinse Tijdperk? 'Kaster' is gebaseerd op het Latijnse 'Castra' en betekent versterkte plaats.

De dubbelen houten dierenkop die in de Schelde is gevonden doet er ons niet aan twijfelen dat ook Wetteren heeft te lijden gehad onder de Noormannen. Het is trouwens uit die periode dat voor het eerst de naam 'Wetteren' voorkomt in een geschrift.

In 980 schrijft de Bisschop van Luik namelijk het volgende : 'Vuethre(Wehtre) Nomen est Utile' wat wil zeggen 'Wetteren is de naam van een dorp'. Deze naam is gebaseerd op een eerdere Germaanse benaming 'Hwata Haru' wat 'sterk afbrekende heuvelrug' betekent. Uiteraard bedoelde men hier onze huidige Markt en 'Den Berg' mee die inderdaad veel hoger zijn gelegen dan de rest van Wetteren.

Reeds vanaf de 11de eeuw behoorden de Wetteraars onder de Heerlijkheid van Dendermonde Omstreeks 1190 ging deze heerlijkheid over aan het grafelijk stamhuis van Béthune. Van deze periode vinden we een overblijfsel in de wijk Fantegem: het Koningshof was inderdaad een buitenverblijf van de grafelijke familie.

Net als de rest van onze streek werd kregen de Wetteraars tussen de 14de en 16de eeuw veel miserie te verwerken. Invallende Bourgondïers, Spanjaarden, Beeldenstormers en niet te vergeten de pest, door deze verschrikkelijke ziekte halveerde in 1597 bijna de ganse bevolking.

Fillips_ii In de 16de eeuw kwamen de Nederlanden in opstand tegen de Spaanse koning Filips II. Onder zijn vader, Keizer Karel V, werden Lutheranen en wederdopers al streng aangepakt door de inquisitie. Filips II, die vanaf 1555 over de Nederlanden regeerde, volgde dezelfde politiek. Dit zette kwaad bloed. Ook de oprichting van nieuwe bisdommen, bedoeld om de kerk beter te besturen en misbruiken tegen te gaan, viel niet in goed aarde.

Demarches van leden van de hoge adel, o.a. graaf Egmond, bij Filips II haalden niets uit. De inquisitie bleef.

In april 1566 nam landvoogdes Margaretha van Parma, een petitie in ontvangst die was ondertekend door zo’n 400 edelen en waarin gevraagd werd om de godsdienstvervolgingen stop te zetten. In een tweede petitie vroegen de edelen volledige godsdienstvrijheid en een bestuur door de drie grote edelen: Oranje, Egmond en Hoorn.

Fillips II

Door een handelsconflict met Engeland was de aanvoer van wol gestopt, wat massale werkloosheid in de lakennijverheid tot gevolg had. Door een oorlog tussen Zweden en Denemarken kon geen graan vanuit de Oostzeegebieden aangevoerd worden. De graanoogst hier was mislukt en de winter was ongemeen streng geweest. Er brak hongersnood uit. De rijkdom van de kerk stak de hongerlijdenden de ogen uit. Het calvinisme vond onder hen makkelijk aanhangers. In augustus 1566 brak in Steenvoorde, in de Westhoek (nu in Frankrijk), de beeldenstorm los. Op 22 augustus werden in Gent kerken en kloosters bestormd. Daags ervoor was er al een voedseloproer uitgebroken. Koning Filips II van Spanje zond de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen. Hoewel de beeldenstorm al bedwongen was voor zijn aankomst, stelde hij toch de Raad van beroerten in. De graven Egmond en Hoorn zijn de bekendste slachtoffers van deze Bloedraad.

Wetteren werd in die tijd geregeld door troepen bezet. In 1568 legerden er zo’n 200 Spaanse ruiters. Het jaar erna streken 133 soldaten neer in Wetteren, Melle en Oordegem. De bevolking moest goedschiks kwaadschiks in hun onderhoud voorzien.

Ook in 1570 maakten Spaanse soldaten Wetteren en omstreken onveilig. In het voorjaar van 1576 gingen de Spaanse troepen, die in geen tijden nog soldij gekregen hadden, aan het plunderen. Aalst was hun uitvalsbasis. In november 1576 bereikte deze Spaanse furie Antwerpen. Op 22 september 1576 trokken Gentse troepen naar Melle en Kwatrecht om te beletten dat de Spaanse vijand langs daar zou weten door te dringen. De Gentenaars hielden lelijk huis.

Jan_van_hembyze In november 1576 verdreven de Gentenaars de Spaanse troepen uit hun stad. En Jan van Hembyze, schepen, en François Rijhove, een jonge edelman, stichtten er eind 1577 een calvinistische republiek. De Gentenaars wilden hun invloed op het Vlaamse hinterland herstellen en maakten zich meester van verschillende Vlaamse steden: Brugge, Kortrijk, Ronse, Oudenaarde… Dendermonde en Deinze kozen zelf partij voor het calvinistische Gent. Overal waar de calvinisten het voor het zeggen kregen, werden in kerken en kloosters de beelden gestormd en priesters en monniken mishandeld.

Begin mei 1579 vielen Gentse troepen, onder leiding van Jan van Hembyze, Wetteren binnen. De bevolking kon tijdig over de Schelde vluchten en de Gentse soldaten troffen nog alleen de oude pastoor, Jan de Gusseme, en een andere ouderling, Antoon De Backere, aan. Jan Broeckaert schrijft in zijn Geschiedenis van Wetteren: 'De Gentsche benden hadden alles wat zij vinden konden geplunderd en verwoest, zich de kostelijkste voorwerpen in de kerk ten buit gemaakt, en deze, na er de ongehoordste schenderijen te hebben bedreven, in brand gestoken, benevens al de huizen van het dorp, toen slechts ten getale van 52'

Behalve de kerk, verwoestten de Gentenaars ook de brug over de Schelde (gebouwd in 1571) en de kapel op Ten Ede. Ook in 1579 werd de kerk van Massemen in brand gestoken. Op de laatste dag van 1579 trokken de opstandelingen door Wetteren en beroofden de mensen die naar de markt kwamen van hun goederen.

In mei 1580 legden de Spaanse troepen verschillende bruggen over de Schelde om via het Land van Waas naar Dendermonde te kunnen oprukken. Een deel van de troepen bleef op Overschelde liggen. In december 1580 werden Gentse troepen uit Kwatrecht verdreven en in januari 1581 verjoegen de zogenaamde Malcontenten die tegen de radicale calvinisten waren, de Gentenaars uit Wetteren. Zij zouden daarbij enkele huizen in de omgeving van de kerk in brand hebben gestoken.

Farnese In 1584 belegerde Farnese zowel Gent als Dendermonde. In Wetteren waren 500 Spaanse ruiters en 1000 voetknechten gelegerd. Er werd nogmaals een brug over de Schelde gelegd en op Overschelde werd een fort gebouwd. Het aantal Spaanse soldaten groeide aan tot 3000. De Spanjaarden verlieten Wetteren in september, nadat Gent en Dendermonde ingenomen waren.

Het is ook in die periode dat we onze eerste leenheer krijgen: Maximiliaan Vilain van Gent. In die periode moet hier ook een 'vierschaar' ofwel een galg hebben gestaan. Deze was te vinden waar nu het Kasteeltje van de Warande staat, een schril contrast tussen heden en verleden.

Dat Wetteren steeds meer als een belangrijk centrum van handel werd gezien bewijst de toelating van de Aartshertogen Albrecht en Isabelle van 1613 waarin Wetteren de toestemming krijgt om een jaarmarkt te mogen inrichten. Deze wordt nu; bijna 400 jaar later nog steeds gehouden op de dinsdag na de eerste zondag van september.

Wie dacht dat de Reuzen nog niet zo lang bestonden: reeds vanaf 1622 zijn er vermeldingen van de gemeentelijke reuzen, de voorouders van Reus en Reuzin, Jaek De Pompier en vele anderen. Na 1697 (Spaanse erfenisoorlogen) begint er voor Wetteren een lange periode van rust en welvaart. Een volkstelling van 1752 leert ons dat er toen 4030 Wetteraars waren.

Een geschiedenis van Wetteren beschrijven zonder Burggraaf Charles Hippolyte Vilain XIIII te vernoemen zou doodzonde zijn. Deze edele was meer dan 50 jaar de burgemeester van Wetteren (1822-1873). Dat dat hij ook op nationaal vlak veel te betekenen had; bewijst het feit dat hij mee heeft helpen beslissen om de Belgische kroon toe te vertrouwen aan Leopold van Saksen-Coburg. Zijn naam vinden we nog steeds terug in ons wapenschild.

Felix_beernaerts Dat Wetteren een enorme industriële ontwikkeling heeft gekend is vooral te danken aan Jan Frans Cooppal die in 1778 op Beirstoppel de 'Koninklijke Buskruitfabriek' heeft opgericht. Het 'poerkot' kreeg internationale faam want vanaf 1799 werd er geëxporteerd naar Amerika. Felix Beernaerts gaf Wetteren een katoenweverij, die bij de Wetteraars vooral bekend staat als 'Beirnoarts Fabrieke'. In de jaren '30 werd ze door een felle brand vernield.

Wetteren staat vandaag nog steeds bekend als rozen-en boomkwekerij-gemeente; het was Adolf Papeleu die met de eerste boomkwekerij begon aan de Boskant. Vandaag worden er nog steeds bomen en planten uitgevoerd naar het buitenland. Vandaag is Wetteren een aangename gemeente om te vertoeven, te midden van het groen; op slechts een 15-tal kilometer van Gent en Aalst; en waar het tijdens de kermis steeds goed weer is (want God es nen Wettereire). De aanwezigheid van vele scholen en winkels maakt dat onze gemeente nog steeds een trekpleister is voor jonge gezinnen.

Bron: Heemkundig museum      Foto's: Google pictures

Programma CC Nova december

December1 Woensdag 3 december om 20 uur - Theater.

Undertwasser Wasserwasser - Compagnie Barbarie.

Een voorstelling in de sfeer van waterballet. Exclusief vrouwelijk, met bommalingerie en pailletten. Een stuk over de spanning tussen groepsbelang en individueel belang. Over uiterlijk en identiteit. Over trainen en zich afmatten. Over obsessies met hun lijf, met elkaar en met de sport. Met één doel: winnen!

Compagnie Barbarie bestaat uit 7 jonge actrices die elkaar leerden kennen op het RITS. EUR 8,00 (basis) - EUR 7,00 (-26,+55) - EUR 6,00 (abo) - 1 stempel (jeunova) locatie: De Poort - Tickets bestellen?

Organisatie: cc Nova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

December2 Vrijdag 5, zaterdag 6 + maandag 8 december om 20 uur - Theater

Dollie of avocado's bij de lunch

Toneelgezelschap Het Gezicht Auteur Gerardjan Rijnders zegt: "een meedogenloze wereld vraagt om meedogenloos theater." En waar begint de wereld anders dan bij je eigen familie?

'Dollie of avocado's bij de lunch' is een zwarte komedie vol klein venijn en getrokken messen. Met Ann Jacobs, Nathalie Vermoesen, Paul Lauwers, Pieter-Jan Nicolaas en Bob Ousta.

EUR 8,00 (basis) - EUR 7,00 (studenten, +65) locatie: Theaterzaal Nova - Tickets bestellen?

Organisatie: Toneelgezelschap Het Gezicht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

December3 Vrijdag 12 december om 20 uur - Humor

Zigzelf - Intgeniep

Intgeniep onderzoekt de mogelijkheden van pure fantasie, verpakt in humor van de meest absurde plank en dat in een eigenzinnige combinatie van theater en muziek. Geniet zonder schroom en schuw de lach niet. Intgeniep won bijna het prestigieuze Leidse cabaret festival. Nu nog onbekend, weldra zeer bemind..

EUR 10,00 (basis) - EUR 9,00 (-26,+55) - EUR 8,00 (abo) - 1 stempel (jeunova) locatie: Theaterzaal Nova - Tickets bestellen?

Organisatie: cc Nova Met steun van de Vlaamse Overheid.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

December4 Zaterdag 13 december om 20 uur - Muziek

Solozeiler - Johan Verminnen

Johan Verminnen, de zoetwatermatroos zoals hij zichzelf noemt, vertrekt van zijn grote liefde voor water. Verhalen, weetjes of anekdotes, krachtige liedjes. Herkenbaar, pakkend en met de nodige dosis humor. Geniet van het vakmanschap van Verminnen en de zijnen, laat je meedrijven en spring mee aan boord voor een tocht die nog lang zal beklijven.

EUR 16,00 (basis) - EUR 14,50 (-26,+55) - EUR 13,00 (abo) - 2 stempels (jeunova) locatie: Theaterzaal Nova - Tickets bestellen?

Organisatie: cc Nova

                                                                                                    -----------------------------------------------------------------------------------------------

December5 Dinsdag 16 + woensdag 17 december om 19 uur - Muziek

Reis rond de wereld - Academie Muziek & Woord.

Ruim 130 leerlingen muziek en woord uit de lagere graad nemen je mee op een muzikale reis rond de wereldbol.

EUR 1,00 locatie: Theaterzaal Nova - Tickets bestellen?

Organisatie: Academie Muziek & Woord met steun van Oxfam-Wereldwinkel

                                                                                                                                                         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December6_2  Donderdag 18 december om 20 uur - Film

The Other Boleyn Girl - Nova@themovies

Gedreven door de blinde ambitie van hun familie, strijden de twee mooie zussen Anne en Mary Boleyn om de liefde van de knappe en gepassioneerde Koning Hendrik VIII van Engeland. Beide vrouwen delen uiteindelijk zijn bed, maar slechts een van de twee zal de troon bestijgen voor een korte en turbulente regeringsperiode met een tragische afloop...

Justin Chadwick verfilmde het gelijknamige boek van Philippa Gregory tot een spannend verhaal van intriges, romantiek en verraad met Eric Bana, Scarlett Johansson en Natalie Portman in de hoofdrollen.

EUR 6,00 locatie: Theaterzaal Nova - Tickets bestellen?

Organisatie: cc Nova i.s.m. @themovies

                                                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December7 Tentoonstelling 'Marc Van Gysegem'

Marc Van Gysegem was directeur van de gemeentelijke Tekenacademie. Een jaar na zijn pensionering exposeerde hij in het gemeentehuis met prachtige fotozichten op Wetteren. Achttien jaar later is hij opnieuw te gast. Hij exposeert in de foyer van cc Nova een 30-tal recente Wetterse landschappen die een zekere monumentaliteit inhouden, een aantal video's en installaties.

Van 4 december tot 11 januari-gratis toegang. Locatie: foyer Nova te bezoeken van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur, op zaterdag van 10 tot 12 uur

Organisatie: Gemeentebestuur Wetteren.

Bron & foto's: Wim Breydels CC Nova.

Vrank en vrij Overbeke stelt voor: Och mengs

Och_mengs

Bron: Herman De Wulf

Karel Vingerhoets vertelt Timmermans en Claes in CC Nova

Karel_vingerhoets_2Karel Vingerhoets brengt drie geestige, verrassend scherpe en geëngageerde kortverhalen van Felix Timmermans en de onweerstaanbaar komische geschiedenis 'De fanfare de Sint-Jansvrienden' van Ernest Claes. Hierin laat hij zich bijstaan door de echte fanfare 'De Sint-Jansvrienden' uit Averbode.

Kaarten: 10 € (basis) - 9 € (-26 of +55) - 8 € (abo) - 1 stempel (jeunova)

Wanneer: zondag 16 november om 15 u in de theaterzaal van CC Nova te Wetteren.

Bestel hier uw tickets.

Bron & foto: CC Nova Wetteren

De Vliegende Hollander in CC Nova

Vliegende_hollander Een lekke ziel en een verdoemde boot: op zoek naar de ultieme verlossing teistert de Vliegende Hollander al vanouds het sop der aarde. De dramatische queeste van kapitein Willem van der Decken inspireerde Wagner tot een stormachtige operapartituur.

Theater Taptoe en I Solisti del Vento herwerkten deze zilte tragedie tot een fascinerend poppen-en schimmenspel, waarin de scène het scheepsdek wordt waarop lief, leed en verlies in zee steken.

EUR 14,00 (basis) - EUR 13,00 (-26,+55) - EUR 12,00 (abo) - 1 stempel (jeunova) locatie: Theaterzaal Nova.

Tickets en info: klik hier voor reservatie & info

Bezoek de website van CC Nova hier

Bron: Wim Breydels  CC Nova

Herfstconcert Sint Gregoriuskoor

Het Koninklijk Sint-Gregoriuskoor uit Wetteren brengt i.s.m. het Jef Tinelkoor uit Gent en het kamerorkest ‘Divertimento’ uit Eeklo een klassiek gevarieerd programma met prachtige muziek van Mozart, Telemann, Fauré, Händel en Bach met begeleiding van orgel, viool en hobo.

Programma: Händel: Watermusic - 3° suite Mozart: Ave verum corpus - Litanae Lauretanae B.M.V. – Laudate Dominum – Bundeslied Fauré: Cantique de Jean Racine Bach: Concerto voor viool, hobo en strijkers Telemann: Ein deutsches Magnificat.

Uitvoerders: Koninklijk Sint-Gregoriuskoor - Wetteren o.l.v. Herwig De Munnynck.

Jef Tinelkoor – Gent o.l.v. Bart Lysens.

Kamerorkest Divertimento – Eeklo o.l.v. William Spittael.

Plaats en datum:

1. Zaterdag 15 november 2008 om 20 u in de Christus Koningkerk – Gent.

2. Vrijdag 21 november 2008 om 20 u. in de dekenale kerk – Wetteren.

Na het concert te Wetteren bieden wij alle aanwezigen een receptie aan in C.C. De Poort (boven bib).

Toegangskaart: VVK: € 10 - Kassa: € 12.

Info: 09/230 56 62 of 09/369 34 90

Bron: bea De Schrijver  St Gregoriuskoor.

Oudere berichten:
> Wetteren aan de Schelde
> LDD & Respect nodigen uit
> Curieus organiseert drie activiteiten
> Rogeetjen
> Volgende week is het zo ver: de koers passeert in Wetteren
> Wetterse Uitzet
> Komaan Wetteraars, help eens een handje!
> Inschrijven voor de quiz 'Wetteren Dorp Van De Ronde' kan nog tot 2 maart
> Zondag 22 februari is nationale wandeldag
> Binnenkort 'The Birds' van Hitchcock in Wetteren?
> Wetteren heeft drie finalisten in 'Beste speler' 2009
> Anne Marie Hoebeke pleit voor een betere aanpak duivenoverlast
> AGB houdt geen rekening met mindervaliden volgens Piet Van Heddeghem
> SnoWhites treden op in Lede
> Activiteiten Wetterse jeugdverenigingen
> Infoavond: Fair Trade, wat, hoe en waarom
> 'Curieus' nodigt uit
> Inschrijven voor De Ronde Van Vlaanderen quiz kan nog t.e.m. 2 maart
> Gemeenteraad 18 februari
> Carnaval in Wetteren

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007

Wetteren blogt

  • Marc Poelman blogt over Wetteren.

    Marc (°1955) is geboren en getogen in Wetteren en werkt in een grote Gentse autofabriek waar hij de kwaliteit van het spuitproces opvolgt. Zijn hobby's zijn reizen, film, lezen en de natuur. Hij houdt van stevige rockmuziek, zodat je hem geregeld op een optreden kunt tegenkomen.

Zoeken

Nieuws uit wetteren

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!