Home  Regio  wetteren  wetteren blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Wetteren?
Laat het weten aan:
Marc
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Professor Bouckaert vertegenwoordigde Wetteren bij voorstelling LDD in Brussel

LDD1  Onder grote belangstelling werden er te Brussel in Concert Noble (naast het Europese parlement) de nieuwe boegbeelden van Lijst Dedecker voorgesteld. Wetteren was vertegenwoordigd door professor Boudewijn Bouckaert, voorzitter 'Denktank Cassandra'.

Het Boegbeeld voor de Europese verkiezingen Derk Jan Eppink, is een man met een grandioos verleden zowel in de pers als op politiek vlak, deze ‘Belgische’ Nederlander is thuis in de complexe materie de Europese Unie.

Een andere nieuwe figuur voor Vlaams Brabant is Anne De Baetzelier, zij is al 20 jaar actief in de media en nieuwsdienst.

Gastsprekers waren:

Jean-Marie Dedecker : Voorzitter LLD, Boudewijn Bouckaert: Voorzitter Denktank Cassandra, Mirek Topolanenk: Eerste minister Tsjechische Republiek, Geoffrey Van Orden: MEP UK, Derk Jan Eppink: Boegbeeld LLD Europese verkiezingen.

LDD3  LDD5   


LDD7   

Bron & foto's: Winnie Meus   Respect

Anne Marie Hoebeke pleit voor een betere aanpak duivenoverlast

Duiven  Ook in Wetteren hebben we er last van, verwilderde duiven, ga maar eens een kijkje nemen onder de Scheldebrug...

In een vraag om uitleg uitte Anne Marie Hoebeke (Open VLD), Vlaams parlementslid, aan Vlaams minister van Leefmilieu Crevits haar bezorgdheid over de bestrijding van overlast door duiven.

Stedelijke gebieden en gemeenten worden hiermee geconfronteerd. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor het leefmilieu, maar ook voor de mensen zelf.

Deze dieren brengen niet alleen schade toe met hun uitwerpselen, maar dieren die de duivenkadavers opeten kunnen soms ook worden vergiftigd. Om de duivenpopulatie te stabiliseren zijn er verschillende systemen in omloop. Het ene is wel diervriendelijker dan het andere. Lees er hier meer over.

Bron: Anne Marie Hoebeke   Open Vld

Gemeenteraad 18 februari

Gemeentehuis  De gemeenteraad gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis op woensdag 18 februari om 19u30 stipt.

Op de agenda o.a: politieverordering i.v.m. de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen, zomerbebloeming 2009, erosiebestrijdingsplan, beleidsplan windturbines, overdracht gedeelte Gentsesteenweg (provincieweg) naar gemeenteweg, forfaitaire bijdrage brandweer 2005 & 2006 en de vaststelling politiedotatie 2009.

Groen&Co heeft alvast enkele bijkomende vragen klaar, u kunt ze hier inkijken.

Bronnen: Gemeente Wetteren en Groen&Co.

En ook bij Open Vld werd nieuwjaar gevierd

 Open vld_panorama  

Het is dezer dagen hollen van receptie naar receptie. Ook Open Vld hield vrijdagavond haar nieuwjaarsreceptie in 'De Korenbloem' in de Molenstraat. Gastspreker hier was Europarlementslid en 'Blauwe Reus' Dirk Sterckx.

Vld 

In zijn betoog had hij het vooral over ontplooing, vrijheid van ondernemen en het terug op gang trekken van de economie, waarden waar Open Vld voor staat. Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, was er dit jaar niet bij, hij zat in andere oorden. Ook 'vaste klant' Herman De Croo had andere verplichtingen.

Vld2 

Wie er wel was: Filip Antheunis, burgemeester van Lokeren en Federaal Parlementslid, hier in gesprek met gemeenteraadslid Herman De Wulf.

Vld4   

Vld5

Bron: Open Vld          Foto's: Christine Eloot.

Nieuwjaarsreceptie bij CD&V

CD&V1  Vrijdagavond werd de nieuwjaarsreceptie van de lokale CD&V afdeling gehouden in 'De poort' op de Markt.

Na het welkomstwoord door de voorzitster was het de beurt aan Vlaams Parlementslid Jos De Meyer om plaats te nemen op het spreekgestoelte. Hij had het o.a. over de turbulente politieke gebeurtenissen in het voorbije jaar en het tijdelijk een stap opzij zetten van CD&V boegbeelden Yves Leterme, Jo Vandeurzen en Inge Vervotte. Voorts stelde hij zich op als verdediger van kartelpartner NVA.

In zijn toespraak vertelde hij vertelde hij een enorm groot respect te hebben voor premier Van Rompuy die in deze moeilijke tijden zijn verantwoordelijkheid niet ontliep. Hij had het ook over de vastberadenheid die de partij aan de dag legde bij het nemen van de beslissingen om het spaargeld van de kleine belegger veilig te stellen. Ook de weggewerkte Vlaamse schuld kreeg aandacht. Tot slot kwam ook het heikel dossier van de staatshervorming aan bod. Volgens De Meyer is die nodig maar is het niet de taak van CD&V om het land te splitsen maar eerder om het samen te houden met een eerlijke verdeling van plichten en lasten.

CD&V2   

CD&V3 

CD&V4 

Bron: CD&V afdeling Wetteren 

Standpunt van Groen&Co omtrent aankopen door de gemeente

Logo Groen & co  Op de gemeenteraad van 21 januari heeft Groen&Co de aankoop van de site De Witte, achter de kerk, mee goedgekeurd.

Piet Van Heddeghem: 'Door deze aankoop kan Wetteren terug naar haar oorsprong, de Schelde, gebracht worden. Groen&Co heeft deze aankoop volledig gesteund omdat wij reeds van in het verleden grote voorstander waren van de verwerving van deze gronden: Wetteren komt op die manier terug een beetje thuis aan de Schelde, want Wetteren was nooit Wetteren geworden zonder de Schelde.

Zelfs op momenten dat anderen grote voorstander waren van verbouwingen aan het bestaande gemeentehuis in de Kerkstraat, hebben wij altijd dit alternatief voor ogen gehad. Tijdens de gemeenteraad heeft Groen&Co na het aansluiten bij de beslissing toch nog drie belangrijke vragen gesteld.

Eén: wij hebben gevraagd naar de financiële haalbaarheid van alle lopende en toekomstige projecten in de gemeente. Gronden aankopen is noodzakelijk, maar plannen kunnen realiseren is even belangrijk. Voor al deze dossiers zullen zowel publieke als private partners moeten gezocht worden die uiteraard kunnen en durven meedenken en plannen in de geest en visie van de uiteindelijke opdrachtgever: zijnde de gemeente.

Twee: volgens ons is het nodig dat er een algemene, totale, overkoepelende visie ontwikkeld wordt voor het centrumgebied, omdat anders het gevaar ontstaat dat alle goedgelegen locaties (Stationsomgeving, Cordonnier, De Warande, Hekkerstraat, Den Blakken, De Witte etc) geïsoleerd zullen blijven bestaan en geen verrijking/versterking voor elkaar betekenen.

Drie: wij hebben eveneens gewezen op de noodzaak van de oprichting van een stuur/projectgroep (bestaande uit politici over de partijgrenzen heen, deskundigen, enthousiaste geïnteresseerden, misschien zelfs kunstenaars enz) om de verschillende toekomstige projecten van nabij te volgen en te becommentariëren om zodoende de kansen op succes te vergroten en vooral de betrokkenheid en participatie van de bevolking te waarborgen en te versterken.

Groen&Co denkt dat de gemeente op dit moment voor een enorme uitdaging en boeiende jaren staat, die cruciaal zijn in de verdere uitbouw, uitstraling en ontwikkeling van Wetteren. Zoiets zou zonde zijn zonder de medewerking van de mensen die er dagelijks wonen, werken en zich ontspannen. Groen&Co hoopt dan ook op een gunstig antwoord van het bestuur in het belang van onze gemeente en de inwoners.'

Bron: Piet Van Heddeghem Groen&Co.

Aankoop sites Cordonnier en De Witte goede zaak voor Wetteren volgens Herman De Wulf

Herman De Wulf5    Herman De Wulf, fractievoorzitter Open Vld, is verheugd over de aankoop van de twee industriële sites in de kern van de gemeente.

Het is, dixit Herman, een heel concrete stap en een eerste mijlpaal van een meerjarenproject dat, en daar is hij rotsvast van overtuigd, door veel Wetteraars geapprecieerd en gevolgd zal worden.

Download hier het volledige persbericht.


Bron: Herman De Wulf     Open Vld

Sp.a staat achter de gemeentelijke aankopen maar blijft waakzaam

Logo sp Sp.a Wetteren vindt dat de gemeente moet tussenkomen en initiatieven nemen inzake de verfraaiing van het centrum en staat dan ook achter de aankopen van de sites van Cordonnier en De Witte evenals achter de onteigeningsplannen voor de gronden in de Hekkerstraat.


Sp.a merkt echter ook op dat ze dit moet doen als een goede huisvader en dat de financiering van die aankopen zo weinig mogelijk met leningen dient te gebeuren.

Download hier het volledige persbericht.

Bron: François Coppens     Sp.a Wetteren.

Nieuwjaarsreceptie Sp.a

Spa1 Sp.a hield zondagvoormiddag haar nieuwjaarsreceptie in 'The Green Note' aan het station.

Voorzitster Gudrun Janssens verwelkomde iedereen en noemde 2008 een bewogen jaar voor de partij. Ze bracht ook hulde aan Eric Pluym, iemand voor wie volgens haar het woord 'militant' uitgevonden werd, die vorig jaar op veel te jonge leeftijd overleed.

De krijtlijnen voor de toekomst liggen volgens haar vast: een stedebouwkundige verordening inzake eengezinswoningen, dierenwelzijn, inzet voor minderbedeelden en de standpunten van de partij betreffende energiebesparing en eco-driving. Omtrent communicatie naar de leden toe staan de ontwikkeling van een nieuwsbrief en meer info via de website op het programma.

Spa2 Spa3

Na haar was het de beurt aan provinciaal gedeputeerde Peter Hertog. Ook volgens hem waren de voorbije maanden en zeker de voorbije week turbulent voor Sp.a. Wat Wetteren betreft: de bouw van de Provinciale School in de Nieuwstraat blijft maar aanslepen, het dossier zit nog steeds bij de rechtbank en hopelijk komt er een doorbraak tegen deze zomer. Het onbossen van twee hectare in Provinciaal Domein 'Den Blakken' wordt herbekeken. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat indertijd de aankoop van dit domein als doel had de tuinbouw en sierteelt te promoten. Wat er ook van komt, volgens Peter Hertog, indien er effectief overgegaan wordt tot ontbossing zal de ontboste oppervlakte maal twee heraangeplant worden op een andere plaats.

Spa5

Spa4

Bron: Sp.a Wetteren

Sp.a blijft ijveren voor energiebesparende maatregelen

Logo_sp Sp.a zou op de komende gemeenteraad willen vragen of de raad zich kan akkoord verklaren met het voeren van een informatiecampagne die alle reeds bestaande duurzame energiebesparende maatregelen en hun voordelen aan de Wetterse bevolking uitlegt.

Download hier het volldige persartikel.

Bron: Jan Tondeleir     Sp.a Wetteren

Oudere berichten:
> Wetteren aan de Schelde
> LDD & Respect nodigen uit
> Curieus organiseert drie activiteiten
> Rogeetjen
> Volgende week is het zo ver: de koers passeert in Wetteren
> Wetterse Uitzet
> Komaan Wetteraars, help eens een handje!
> Inschrijven voor de quiz 'Wetteren Dorp Van De Ronde' kan nog tot 2 maart
> Zondag 22 februari is nationale wandeldag
> Binnenkort 'The Birds' van Hitchcock in Wetteren?
> Wetteren heeft drie finalisten in 'Beste speler' 2009
> Anne Marie Hoebeke pleit voor een betere aanpak duivenoverlast
> AGB houdt geen rekening met mindervaliden volgens Piet Van Heddeghem
> SnoWhites treden op in Lede
> Activiteiten Wetterse jeugdverenigingen
> Infoavond: Fair Trade, wat, hoe en waarom
> 'Curieus' nodigt uit
> Inschrijven voor De Ronde Van Vlaanderen quiz kan nog t.e.m. 2 maart
> Gemeenteraad 18 februari
> Carnaval in Wetteren

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007

Wetteren blogt

  • Marc Poelman blogt over Wetteren.

    Marc (°1955) is geboren en getogen in Wetteren en werkt in een grote Gentse autofabriek waar hij de kwaliteit van het spuitproces opvolgt. Zijn hobby's zijn reizen, film, lezen en de natuur. Hij houdt van stevige rockmuziek, zodat je hem geregeld op een optreden kunt tegenkomen.

Zoeken

Nieuws uit wetteren

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!