Home  Regio  wetteren  wetteren blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Wetteren?
Laat het weten aan:
Marc
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Bob-campagne leverde vooral negatieve tests af

BOB  't Is feest als Bob rijdt! Tijdens De Bob-campagne vóór, tijdens en na de feestdagen werden door de politiezone Laarne/Wichelen/Wetteren 588 ademtesten uitgevoerd.

Daarvan bleken er 573 (dit is 96,4 %) negatief te zijn. Er waren dus 15 bestuurders die positief bliezen, bij 8 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingehouden.

Bron: Politiezone Laarne/Wichelen/Wetteren.

Groen&Co zal verkeersonveiligheid op de korrel nemen in gemeenteraad

Onveilig1_2 Paul De Moor van Groen&Co stuurde deze foto's door, volgens hem zijn ze slechts het topje van de ijsberg inzake de gebrekkige verkeersveiligheid voor voetgangers in onze gemeente.

Aan duidelijkheid laten de beelden in alle geval niets aan de verbeelding over: voor voetgangers is dit een hindernissenparcours zonder weerga. Voetpaden langs weerszijden van de straat zijn versperd, enerzijds door de ongelukkige opstelling van signalisatie, een mobiel toilet etc, anderzijds door de ongedisciplineerde houding van sommige chauffeurs. Bemerk het busje op foto 1 dat het voetpad volledig verspert. Op foto 2 hebben vrachtwagenchauffeurs (en dat zijn er nogal wat want dit is dé winkelstraat van Wetteren) geen andere keuze dan het voetpad links te benutten om te kunnen passeren. De plaatjes werden geschoten in de Hoenderstraat en de Florimond Leirensstraat.

Onveilig2

Ook partijgenoot Piet Van Heddeghem heeft nog een paar punten. Piet: 'Ter hoogte van de rotonde aan het Felix Beernaerstplein komen een vijftal straten samen: Nieuwstraat, Hoenderstraat, Moerstraat, Koningin Astridlaan en het verlengde van de Gentsesteenweg.

Aan de kruising van sommige van die straten met de rotonde bevindt zich een 'zichtbare' oversteekplaats voor voetgangers, aan andere helemaal niets. Voor fietsers en automobilisten is de situatie daar vrij duidelijk maar voor voetgangers is het helemaal gevaarlijk en zelfs chaotisch.

Aan de hoek van de Koningin Astridlaan en het parkeerplein is er hoegenaamd geen voetpad, weten voetgangers nauwelijks waar ze moeten lopen en komen ze voortdurend in conflict met fietsers, auto's en een aantal geparkeerde wagens, ter hoogte van de Hoenderstraat en Moerstraat een ongeveer identieke situatie.

Kan aan die vervelende verkeerssituatie iets verholpen worden zodat in de nabije toekomst voetgangers met een veel veiliger gevoel het kruispunt kunnen oversteken?

Afschaffen of verleggen van bestaande voet-en trage wegen is één punt (zoals besproken tijdens de vorige gemeenteraadszitting). Maar het onderhoud(en) van bestaande en gebruikte buurtwegen is een ander belangrijk aandachtspunt. Bestaat er een schema van geregeld onderhoud van deze wegen? Door wie worden deze onderhouden? En wat wordt er gedaan met vragen van wandelaars en bewoners die suggesties of voorstellen doen?'

Deze items zullen aan bod komen tijdens de gemeenteraadszitting komende donderdag.

Bron en foto's: Paul De Moor en Piet Van Heddeghem          Groen&Co Wetteren

Groen&Co hekelt het verkeersbeleid en de signalisatie in de gemeente

Groen&Co, bij monde van Paul De Moor, hekelt het verkeersbeleid en de daarbijhorende bewegwijzering in de gemeente. Dit item zal ook aan bod komen in de komende gemeenteraad volgende week.

Verkeer Paul De Moor: 'Het zal wellicht niemand ontgaan dat zowat overal in het centrum van Wetteren grote tot minder grote bouwwerken aan de gang zijn.

Van het stationsgebouw en het Stationsplein/Nieuwstraat (residentie Scala) tot in het hart van de Hoenderstraat en de Stationstraat (een woonzone op een verborgen erf tussen de huizen!), plus de drukke bouwbedrijvigheden in de Stationsstraat (kraan ter hoogte tandarts Rasschaert) en in de Florimont Leirensstraat (tegenover geschenkenwinkel Buysse).

Verkeer1 Een en ander is niet alleen precair voor de handelaars en de commerciële instellingen in het volle centrum van Wetteren, in de meest drukke winkelstraten bovendien (met als resultaat verlies van potentiële klanten en van de belangstelling van toevallige passanten in weinig voordelige tijden), door een vrijwel onbestaande en-indien toch aanwezig-niet accurate bewegwijzering ervaren de potentiële consumenten en wandelaars het centrum bovendien als beslist onveilig.

Auto’s scheren tegen hoge snelheid over de stoep (Stationsstraat) wegens-toegegeven- een redelijk gebrek aan discipline maar vooral wegens een elementair gebrek aan bewegwijzering. Misschien moeten er paaltjes gezet worden om het actuele wegdek (een parkeerstrook!) te scheiden van de voetgangerszone (die al heel smal is)?

Verkeer2 Ongehoord en ongezien is ook de toestand in de F. Leirensstraat. Wegens geen verhoogd voetpad maken automobilisten sinds jaar en dag gebruik van de volle breedte van de winkelstraat én de schoolstraat, vaak tegen roekeloze snelheden. Voetgangers voelen er zich opgejaagd wild en lopen grote risico’s, om niet te zeggen levensgevaar.

Wetteren een aantrekkelijke koopgemeente? Wie in Wetteren wil winkelen of wandelen moet het dezer dagen en maanden op eigen houtje zien te redden, loopt levensgevaar en laveert in een onbeteugeld raceparcours. Het is aan de gemeentelijke overheid om haar burgers, zowel ouderen, volwassenen als kinderen, een veilige infrastructuur aan te bieden.

Verkeer4 Is het ogenblik niet aangebroken dat die overheid haar verantwoordelijkheid neemt, het verkeer in goede banen leidt en voor een aangepaste (bewaakte) veiligheid zorgt, werk maakt van een aangepast en algemeen geldend verkeersbeleid in het centrum van Wetteren (en van de deelgemeenten)? Of is het deze CD&V en Open VLD meerderheid enkel om doen een veilig, net en aantrekkelijk winkelparcours aan wie gaat ‘Frunparken’ aan te bieden?

Op donderdagse marktdagen gaat het al even mis met de verkeersstroom. Sinds maanden reeds, rijdt het -vooral zwaardere- verkeer, komende van het Beernaertsplein, zich klem in de Hoenderstraat en de F. Leirensstraat. Een duidelijke en heldere bewegwijzering in de buurt van het Beernaertsplein zou een en ander snel en veilig kunnen oplossen. Deze kleine ingreep moet toch in een handomdraai te realiseren zijn? Er bereikten mij eveneens klachten over almaar meer autoverkeer over het marktplein op donderdagochtend.

Ik heb de situatie op 15/1/2009 vanaf 11u. ter plekke gevolgd en was onthutst over het aantal inbreuken. Op minder dan een uur negeerden een tiental automobilisten, de overigens slecht aangebrachte bewegwijzering, om zich schaamteloos in de voetgangersstroom te wagen. Ik heb het gevoel dat het bestuur zich in de gunst van de kiezer wil feesten door grootse evenementen en extra topdagen te organiseren; evenementen die dienen als bonte schaamlap/kleurrijk mistgordijn voor de dagdagelijkse grijsheid, de wanorde, de ongezelligheid en de verontrustende verkeersonveiligheid in het centrum van Wetteren. Indien ik mij op dit laatste punt zou vergissen, mijn excuus, maar eerst de bewijzen'.

Bron: Paul De Moor    Groen & Co                        Foto's: Christine Eloot.

Botsing op de Scheldebrug

Botsing2 Zaterdagmiddag reed een wagen op de Scheldebrug in op zijn voorligger.

In een mum van tijd ontstond er een file richting Overschelde.

Uit de aanrijdende wagen lekte radiatorvloeistof, de brandweer kwam het wegdek schoonmaken.

Klik op de foto's om te vergroten.

Botsing1

Brug_3

Foto's: Christine Eloot.

NMBS zet dagelijks duizenden pendelaars letterlijk in de kou

Luc De Brauwer, een pendelaar die dagelijks in Wetteren de trein neemt is misnoegd, en volgens hem hij niet alleen.

Station3  Het Wetterse station wordt momenteel gerestaureerd en dit is alleen maar toe te juichen, deze restauratie zal echter ongeveer twee jaar duren.

Ondertussen zijn er containers voorzien om de diensten te verzekeren maar de NMBS is volgens Luc één belangrijke service vergeten: namelijk een wachtzaal voor de reizigers.

In het oude station was er plaats voor zo'n honderdtal mensen, nu is er nog plaats voor hooguit vier à vijf klanten.

Ook kon men vroeger schuilen onder de luifels maar die zijn ook gesloopt. Op de beide perrons zijn er wel schuilhokjes aanwezig maar deze staan aan het begin en einde van de perrons, dus te ver van de opstapplaatsen en bovendien zijn ze te klein, er kunnen maximum tien personen een plaats innemen.

Station1_2 Op het perron richting Gent is er wel een wachtzaal maar die is niet verwarmd en dikwijls gesloten. Dit is, nog steeds volgens Luc De Brauwer, een slechte service naar de klanten toe en een minpunt voor de NMBS. Bijna elke klant staat 20 à 30 minuten op zijn trein te wachten en met de weersomstandigheden van de voorbije dagen was dit verre van leuk te noemen. Een paar pendelaars zijn reeds hun beklag gaan doen bij het stationspersoneel maar kregen als (terecht) antwoord van deze mensen dat zij hiervoor niet bevoegd zijn.

Station4 Een andere klacht betreft het niet altijd omroepen welke trein met welke bestemming er aankomt. Dixit Luc De Brauwer hangt dit af van de goodwill van het personeel dat die dag aanwezig is. Als het dan al omgeroepen wordt is het nauwelijks of niet verstaanbaar met als gevolg dat mensen een verkeerde trein opstappen. De vraag van Luc is om twee containers bij te plaatsen die kunnen fungeren als wachtzaal en een electronisch bord of monitor waarop te zien is welke trein, met welke bestemming er binnenrijdt. Het zou volgens hem een stap in de goede richting naar klantvriendelijkheid zijn...

Station5

Bron: Luc De Brauwer      Foto's: Christine Eloot

Spaanse truck rijdt zich vast door GPS

Truck1 Een Spaanse vrachtwagenchauffeur heeft zich deze morgen vastgereden op de Massemsesteenweg.

Deze weg ligt al een hele poos onderbroken voor grondige vernieuwingswerken. Door het natte weer van de voorbije dagen is de straat herschapen in een modderpoel.

De GPS van de chauffeur gaf nochtans aan dat hij de Massemsesteenweg moest nemen om zijn bestemming te bereiken.

Ter hoogte van de Safti reed de trekker zich dan ook hopeloos vast. Triest detail: de kosten voor het takelen kunnen oplopen tot 800 €. Na een telefoontje met zijn werkgever kreeg de chauffeur te horen dat hij hiervoor zelf moet opdraaien. Dit is geen alleenstaand geval, zou het kunnen dat de beste GPS deze is die je kan opvouwen en opbergen in je handschoenkastje?

Truck2_2 Truck3

Klik op de foto's om te vergroten.

Foto's: Wesley Poelman

Flessenhals Kapellendries blijft gevaarlijk verkeerspunt

De flessenhals op Kapellendries te Wetteren-Overschelde blijft een gevaarlijk punt voor voetgangers, fietsers en bromfietsers, kortom voor alle zwakke weggebruikers. Het is een helse onderneming om tijdens de spitsuren als fietser je weg te zoeken tussen het gemotoriseerde verkeer, temeer omdat al het zwaar vervoer komende van of gaande naar de R4 en de E17 dit punt voorbijkomt. Op deze weg passeren dagelijks honderden scholieren op weg naar of komende van school, het zal je kind maar wezen. 

Fietsers1

De rode suggestiestroken voor fietsers die onlangs aangebracht werden hebben wel een snelheidsverlagend effect maar worden toch ingenomen door koning auto, gewoon omdat de strook tussen de twee rode stroken te smal is. De meeste fietsers gebruiken dan maar het voetpad om zich voort te bewegen alhoewel dit in de meeste gevallen volgens de letter van de wet verboden is.

Fietsers2

De verkeerscode zegt immers dat enkel kinderen jonger dan 9 jaar op het voetpad mogen fietsen op voorwaarde dat de wielen van hun fiets een diameter hebben van ten hoogste 50 cm. Ze mogen daarbij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen. Ze rijden dus best niet te snel en moeten in staat zijn te remmen voor elke opduikende hindernis.

Fietsers3

Alle andere fietsers moeten het fietspad gebruiken, is er geen dan moeten ze de rechterkant van de rijweg benutten. Binnen de bebouwde kom mogen ze ook de gelijkgrondse bermen en de parkeerstroken gebruiken, in zoverre deze aanwezig zijn en niet bezet zijn door geparkeerde voertuigen.

Fietsers4

Hou je je als fietser op Kapellendries aan de wettelijke regels dan heb je een grote kans om door een auto, of nog erger door een truck, overhoop gereden te worden. Stap je als inwoner van Kapellendries de voordeur uit heb je een grote kans om door een fietser omvergereden te worden - hetgeen reeds een paar keer gebeurde).

Fietsers5

Dit probleem oplossen zal allicht niet zo simpel zijn, maar toch een bemerking: waarom moesten de parkeerstroken hier persé in de beide richtingen aangelegd worden en waarom moesten de voetpaden zó breed zijn?

Lezers: reageer op dit artikel via de knop 'Reageer'.

Foto's: Christine Eloot

Fileleed: ook dagelijkse kost in Wetteren

File1

Vrijdagnamiddag 7 november, 16 uur. Een ritje van pakweg 5 kilometer van Ten Ede naar het postkantoor op de Gentsesteenweg. Duur: 35 à 40 minuten. Redenen: op Kapellendries komen twee verkeersaders samen, namelijk uit Kalken (E17) en uit Laarne en Destelbergen (R4), daar komt dan aan de Scheldebrug nog eens het verkeer komende uit Heusden, Ten Ede en Melle bij. Al dit verkeer moet over die éne Scheldebrug.

File2_2

Op zich zou dit nog niet zo'n probleem zijn ware het niet dat net over de brug, op de hoek van de Astridlaan en de Vijverstraat, verkeerslichten staan die het ganse boeltje hopeloos opstroppen. Toegegeven: in de buurt van de Vijverstraat is een grote school, het Koninklijk Atheneum, gevestigd. Buiten de schooluren echter, is het verkeer dat uit de Vijverstraat komt héél miniem, alle straten in deze wijk lopen immers dood zodat er geen doorgaand verkeer is.

Resultaat van dit alles: lange files op de Cooppallaan, de Kalkensesteenweg en de Laarnesteenweg. Nu de media bol staat met berichten over de opwarming van onze blauwe wereldbol, vraag ik me af hoeveel tonnen CO2 hier jaarlijks, nodeloos in de atmosfeer uitgestoten worden...

File3

Dit is een dagelijks terugkerend ritueel dat jaren geleden begon toen de verkeerslichten geplaatst werden en jaar na jaar verergerd. 

De enige keren dat de chauffeurs opgelucht kunnen ademhalen is wanneer de verkeerslichten eens buiten werking zijn, dan verloopt alles vlotjes... Wie doet er wat aan?

Lezers: reageer op dit artikel, we zullen de reacties voorleggen aan de bevoegde instanties!

Wil U dagelijks gratis het nieuws uit uw gemeente in uw mailbox ontvangen? Klik dan op deze link om U te registreren.

Zwaar ongeval op Zuidlaan.

Ongeval_zuidlaan

Omstreeks de middag botsten op de Zuidlaan twee wagens frontaal op mekaar. De bestuurster van één van de wagens week in een bocht af van haar rijvak en botste op een tegenligger.

De inzittende van deze wagen, een 38-jarige vrouw uit Massemen, zat gekneld in het wrak. De Wetterse brandweer had een klein uurtje nodig om haar te bevrijden uit haar benarde positie. Ze was zwaar gekwetst aan de benen.

De bestuurster van de andere wagen was licht gekwetst. Beide vrouwen werden overgebracht naar het UZ te Gent. Door het ongeval was de rijweg een tijdlang versperd en moest het verkeer een omleiding volgen.

Uw kind veilig naar school.

Iedereen is met het drukke verkeer bezorgd wanneer zijn kind 's morgens naar school vertrekt.

Bekijk dit filmpje over de veiligheid van de schoolomgeving - gemaakt door de videoredactie van Het Nieuwsblad - en laat uw reactie achter.

Oudere berichten:
> Wetteren aan de Schelde
> LDD & Respect nodigen uit
> Curieus organiseert drie activiteiten
> Rogeetjen
> Volgende week is het zo ver: de koers passeert in Wetteren
> Wetterse Uitzet
> Komaan Wetteraars, help eens een handje!
> Inschrijven voor de quiz 'Wetteren Dorp Van De Ronde' kan nog tot 2 maart
> Zondag 22 februari is nationale wandeldag
> Binnenkort 'The Birds' van Hitchcock in Wetteren?
> Wetteren heeft drie finalisten in 'Beste speler' 2009
> Anne Marie Hoebeke pleit voor een betere aanpak duivenoverlast
> AGB houdt geen rekening met mindervaliden volgens Piet Van Heddeghem
> SnoWhites treden op in Lede
> Activiteiten Wetterse jeugdverenigingen
> Infoavond: Fair Trade, wat, hoe en waarom
> 'Curieus' nodigt uit
> Inschrijven voor De Ronde Van Vlaanderen quiz kan nog t.e.m. 2 maart
> Gemeenteraad 18 februari
> Carnaval in Wetteren

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008 | september 2008 | augustus 2008 | juli 2008 | juni 2008 | mei 2008 | april 2008 | maart 2008 | februari 2008 | januari 2008 | december 2007

Wetteren blogt

  • Marc Poelman blogt over Wetteren.

    Marc (°1955) is geboren en getogen in Wetteren en werkt in een grote Gentse autofabriek waar hij de kwaliteit van het spuitproces opvolgt. Zijn hobby's zijn reizen, film, lezen en de natuur. Hij houdt van stevige rockmuziek, zodat je hem geregeld op een optreden kunt tegenkomen.

Zoeken

Nieuws uit wetteren

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!