Home  Regio  zelzate  zelzate blogt!
     
Meebloggen? Mail ons!

Heb je nieuws voor deze blog?
Leuke foto's van Zelzate?
Laat het weten aan:
Danny
Zet als startpagina Voeg toe aan favorieten
Deze blog verhuist!

Vanaf nu verschijnen de artikels van deze blog op de gemeentesite op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Deze artikels blijven bewaard als archief, maar er zullen geen nieuwe berichten meer verschijnen. Daarvoor kunt u terecht op www.nieuwsblad.be/ gevolgd door de naam van uw gemeente.

Hetzelfde nieuws, gebracht door uw vertrouwde correspondent(en). Maar vanaf nu op een andere plaats, in een nieuw kleedje. Laat ons gerust weten hoe u er over denkt.

Gemeenteraad van 24 februari 2009

Banner 'uit de gemeenteraad' Op de gemeenteraad van vanavond is unaniem beslist een politiereglement goed te keuren die het mogelijk maakt een snelheidsbeperking van 50 km/uur in te voeren over de ganse Kennedylaan die zich in onze bebouwde kom bevindt.Verkeersbord 50

Het zou dus gaan om het stuk 100 m. voor de Kerkstraat (komende van Sidmar) en dat tot 100 m. voorbij het kruispunt met de Assenedesteenweg (richting Rieme).

Dit politiereglement kan pas in voege treden na ministeriële goedkeuring of na het verstrijken van de termijn waarbinnen de goedkeuring zou moeten worden verleend.

Ook op de gemeenteraad vroeg PVDA+ raadslid Dirk Goemaere om de boetes die onbetaald zijn gebleven wegens het niet betalen van de parkeerboetes, zowel op de Grote Martk als op de parking aan de Vredekaai, kwijt te schelden.

De meerderheidspartijen, open-VLD en sp.a, wilden daar niet op ingaan omdat de wet nu eenmaal de wet is, die zomaar niet kan ontweken worden. 'Diegene die ze wel betaald heeft zou zo benadeeld worden', aldus de meerderheid. Wat betreft de parking aan de Vredekaai stelde Burgemeester De Vilder (sp.a) dat ook daar betalend parkeren geldt.

Ook zal men onderzoeken welke vrachtwagens daar parkeren, want eigenlijk is het de bedoeling dat die parking gebruikt wordt door chauffeurs die in Zelzate wonen en niet in hun straat kunnen parkeren. Het is niet de bedoeling dat die parking gebruikt wordt als opslagruimte voor vrachtwagenbedrijven en zeker niet voor het stationeren van opliggers met gevaarlijke chemische middelen.

Frank Bruggeman (open-VLD) zei dat daar wel vrachtwagens kunnen parkeren die ergens in Zelzate gelost hebben en daarna hun rij- en rusttijden dienen te respecteren en zo gebruik maken van de plaatselijke middenstand.

Zelzate haalt slag thuis bij Staten Generaal Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen

090219 029 Zelzate kreeg vorig jaar het deksel op de neus toen de deputatie van Oost-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wel goedkeurde maar met een aantal beperkingen.

Het had weinig groeipotentieel omdat het in het ruimtelijk structuurplan van Vlaanderen gecatalogeerd staat als buitengebiedgemeente en in het ruimtelijk structuurplan van Oost-Vlaanderen als hoofddorp. Nochtans is het een gemeente die in werkelijkheid functioneert als een kleinstedelijk gebied en ook deze karakteristieken heeft.

Lees verder

Agenda gemeenteraad 24 februari

Gemeenteraad

Gemeenteraadszitting van dinsdag 24 februari 2009


Hierbij word u uitgenodigd tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 24 februari 2009 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

lees verder om de volledige agenda te bekijken.

Lees verder

HOT NEWS: Parkeermeters verdwijnen in Zelzate

Burgemeester SP.a burgemeester Freddy De Vilder heeft zopas (18u00) op een persconferentie aangekondigd dat de parkeermeters op de Grote Markt zullen verdwijnen.

De parkeermeters zijn er gekomen onder het bewind van de vorige legislatuur, dat het bedrijf Apcoa had ingehuurd tot in 2013. De meerderheidspartijen zijn overeengekomen met Apcoa de concessie stop te zetten op 1 januari 2010.

‘Deze overgangsperiode is nodig om aan alle wettelijke bepalingen te voldoen wat het personeel betreft’, vervolgt de burgemeester.

Aan de gemeente wordt enkel de niet afgeschreven investeringen twv 50.000€ aangerekend.

De burgemeester zegt ook dat de blauwe zones, waarop sommige meerderheidspartijen en niet in het minst PVDA+ op aandringen, er niet zullen komen.

Meerderheidspartijen SP.a als open VLD willen benadrukken dat ze hun belofte, gedaan tijdens het grote verkiezingsdebat, zijn nagekomen. Zowel SP.a als open-VLD lijsttrekkers De Vilder als Bruggeman hadden toen aangekondigd dat ze niet gelukkig waren met dit betalend parkeren en gingen onderzoeken hoe de parkeermeters konden verdwijnen zonder het betalen van een te hoge schadeclaim.

Morgen lees je er meer over in de regionale bladzijden van je krant.

Nieuwjaarswensen van het Zelzaats bestuur

Als naar goede gewoonte, werden opnieuw tal van nieuwjaarsrecepties gegeven. Natuulijk willen wij jullie de nieuwjaarswensen en voornemens voor het nieuwe jaar, vanwege onze bestuurscoalitie sp.a en open vld.

Spa_big   


Op de nieuwjaarsreceptie van de sp.a spraken zowel provincieraadslid Patricia De Meyer als burgemeester Freddy De Vilder voor ruim 200 aanwezigen hun concern uit over de toekomst.

Dat we voor moeilijk tijden staan hoeft aan niemand meer uitgelegd worden, maar we zijn ervan overtuigd dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen.

Feit is dat het vorig gemeentebestuur er een warboel van heeft gemaakt, en nutteloze uitgaven (zoals etentes op kosten van de gemeente waarvan het prijskaartje dat sommigen zelfs nog niet verdienen per maand.

Dat er zal moeten bespaard worden is meer dan zeker, keuzes zullen gemaakt moeten worden, maar op de veiligheid van de burgers staat geen prijs, daarom zal zeker verder geïnvesteerd worden in de Politie.

Zelzate is een gemeente met veel sociale woningen, en dat zal zeker niet veranderen. Intussen staan enkele nieuwe projecten klaar, waaronder de oude school die nu reeds afgebroken is.

De tijd van ieder voor zich moet nu maar eens gedaan zijn, aldus de burgemeester, in een tijd als deze moet men elkaar steunen en bijstaan...
LogoOpenVLD
Ook coalitiepartner open vld maakt zich zorgen over de toekomst van Zelzate en haar bewoners.
Voorzitter Erwin De Grieze en ocmw voorzitter Frank Bruggeman deelden hun visie met de ruim 400 aanwezigen.

Ook hier stond de economische crisis bovenaan op de agenda. Hoewel we eerder al verkondigden dat besparen geen optie is, is het daarentegen wel een dwingende noodzaak, zolang maar op de juiste plaatsen is. Ook doorschuiven van voorziene investeringen naar een volgend jaar, is geen besparing.

Feit is dat zowel een sterk vergrijsde bevolking, als een financieel zwakkere groep van onze gemeente betekenen een groot deel uit de ocmw-kas zal opslorpen, en er dus doordachte maatregelen genomen moeten worden.

De oplossing zit hoewel niet in het investeren in nieuwe sociale woningen, maar wel een herziening van de criteria die gehanteerd worden bij de toekenning van dotaties uit het gemeentefonds.

Er moeten structurele maatregelen komen, hoe kan het nog beter of goedkoper, zowel voor gemeente als het ocmw.

Gemeenteraad van komende dinsdag 27 januari

Komende dinsdag gaat om 18u in het gemeentehuis de gemeenteraad door.

Daar worden de budgetten besproken oa voor het verharden van de hoek Leegstraat/Sint-Sebastiaanstraat, het maaien van de wegbermen, en het onderhouden van de groenzones.

Ook zal men de toelage van de gemeente aan het OCMW ten bedrage van 2,5 miljoen Euro ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen nadat OCMW-voorzitter Frank Bruggeman (open VLD) de begroting zal verduidelijken voor de raad.

Het fuifdraaiboek wordt ook aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Dit draaiboek is opgesteld door een werkgroep binnen de jeugdraad en is besproken met de politie en positief geadviseerd door de leden van de jeugdraad.

Binnenkort lees je meer over deze raad zowel op de blog als in de regionale bladzijden van je krant

Nieuwjaarsreceptie Open VLD Zelzate

Zondag 25 januari zal open VLD zelzate het nieuwe jaar bezegelen. Vanaf 11 uur in zaal De Eekhoorn zullen diverse sprekers, waaronder de voorzitter Erwin De Grieze en ocmw-voorzitter Frank Bruggeman, hun visie voor de toekomst toelichten.

Gemeenteraad van 29 december 2008:

Op vraag van sp.a, open VLD en cd&V, heeft de voltallige gemeenteraad een motie goedgekeurd voor de steun aan alle werknemers in Vlaanderen en in het bijzonder de Gentse kanaalzone, die getroffen worden door de economische crisis.

De integrale tekst kan u lezen als u op lees verder klikt:

Lees verder

Vlaams Belang afdeling Zelzate is er klaar voor

Voorzitter_vlaams_belang_zelzate_gu 'Kern' Zelzate van het Vlaams Belang had op 29 november zijn eerste eetfestijn te Zelzate in cafe
'Den Zoete Inval' en kreeg op dit festijn de eervolle vermelding vanaf nu 'Afdeling Zelzate' te zijn.

'De kern ontstond eind februari dit jaar en we kunnen dus wel degelijk stellen dat we er stevig op vooruit gaan en Zelzate eindelijk op de hulp van het Vlaams Belang kan gaan rekenen en dat sommigen zich mogen klaarhouden op tegenspraak in hun 'koeienhandel'-politiek', aldus VBZ.


Gastspreker Freddy Van Gaever werd door de fiere voorzitter van de prille afdeling Zelzate Guy D’Haeseleer aangekondigd en de Volksvertegenwoordiger onderhield de talrijke mandatarissen, leden en partijgenegenen - zowel plaatselijk als uit de gehele regio. Hij deed dit op een eigen, ludieke en smaakvolle wijze van vraag en antwoord. Hij had het er voornamelijk over hoe rechts links onderhoud en hoe LDD gebruikt door de Media word naar voorgebracht om alzo tegen het Vlaams Belang word ingezet.

De maaltijd was een succes te noemen en alvast voor herhaling vatbaar, wat ook nodig zal blijken dankzij de inspanningen van de kersverse afdeling om het snel groeiende ledental ook eens op een feestelijke manier bij elkaar te kunnen brengen in deze erg moeilijke economische tijd.

Erwin De grieze nieuwe voorzitter Open-VLD

Deze voormiddag konden de 274 leden van Open-VLD Zelzate stemmen voor hun nieuwe voorzitter.
Erwin De Grieze die de enige kandidaat was voor het voorzitterschap werd met maar liefst
87% van de stemmen verkozen. Daarmee volgt Erwin Marc Kochuyt op, die eerder al zijn ontslag indiende.

1_5 Tijdens zijn speech bedankte Erwin iedereen van harte,
en maakte meteen duidelijk dat hij geen politieke
ambities koestert, maar zich vooral wil bezighouden
met het versterken van de organisatie op provinciaal
en nationaal vlak.

Verder wil hij ook de nadruk leggen dat de hetze maar
eens moet ophouden. 'Ik streef naar een open politiek.'

De kersverse voorzitter pleitte ook voor grondigere
dossierkennis en -beheersing, en voor het voeren van
een gezond, economisch haalbaar beheer.

foto: Danny De Meyer

Oudere berichten:
> Opgelet: Alcoholcontroles
> Zelzate haalt slag thuis bij Staten Generaal Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen
> Voetbal: KVV in de laatste rechte lijn in 2de Provinciale
> ZRO heeft een gloednieuwe uitzendstudio in de brughuizen.
> ZVK De Katte nu wel heel dicht bij de titel
> Flitsen op Fruit your night
> Paul Tollenaere benoemd tot Ereschepen van Zelzate
> Geflitst: Sporten in Zelzate
> Carnaval in KDV Pinnemuts
> Overzicht activiteiten Middenschool Zelzate
> Voetbal: Oefenwedstrijd KFC Eeklo (1ste prov.)-KVV (2de prov.) 0-0
> Late nieuwjaarsreceptie voor personeel Gemeenteschool
> Voetbal: De jeugd van KVV
> HELP: een groen ei
> Agenda gemeenteraad 24 februari
> Ga naar een voorstelling met Bart Peeters
> Uitgebreid verslag KVV-Ursel 0-3
> Judo: Belgisch Kampioenschap levert brons op voor Fibe De Pauw
> Moet de pensioenleeftijd omhoog in België ?
> Sponsorrit van WTC De Katte

Archieven per maand:
| maart 2009 | februari 2009 | januari 2009 | december 2008 | november 2008 | oktober 2008

Zelzate blogt  • Danny De Meyer blogt over Zelzate.

    Danny is geboren te Gent en vader van twee kindjes. Zijn grootste passie is fotografie. Momenteel houdt hij zich vooral met modellenfotografie bezig, en met het vastleggen van evenementen in Zelzate.
    Daarnaast kijkt Danny ook graag voetbal of speelt hij World of Warcraft. Danny is ook een grote fuifganger: niet om te fuiven zelf, maar om foto's te nemen en eens buiten te zijn met vrienden en een pintje te drinken.

    Koen is een 40-jarige geboren en getogen Zelzatenaar. Hij woont samen met zijn vriendin Anneke en heeft 2 zonen, Tibo (°1998) en Tias (°2008). Als schrootkeurder verdient hij zijn boterham bij ArcelorMittal Gent en daarnaast heeft hij een heel druk sociaal leven. Sport is zijn grootste passie. Dat gaat van fervent supporter van zowel KVV Zelzate als Club Brugge tot uren voor de TV zitten kijken naar alles wat met sport te maken heeft. Ook in sporthallen kent hij zijn weg. Hij is lid van het Gemeentelijk Feestcomité, voorzitter van 't FortComité en durft zijn vriendin wel eens te verwaarlozen door achter de PC te zitten. Websites maken zoals www.kvvzelzate.info is dan ook een grote hobby van hem.

Zoeken

Nieuws uit zelzate

Bloggende gemeentes

Kies een gemeente:

Meebloggen?

  • 2007/06/21/icoonblog.gif Zin om mee te schrijven? Of om foto's en filmpjes te maken? Mail ons!